สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระวาจาทรงชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ดามีอานี  พระสังฆราชและนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2019 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร

☘ทุกสิ่งเป็นไปได้ .. สำหรับคนที่เชื่อทุกสิ่งดูง่ายขึ้น .. สำหรับคนที่มีความหวังและง่ายกว่านั้นอีก .. สำหรับคนที่มีความรักและยิ่งง่ายขึ้นไปอีก .. สำหรับคนที่มีทั้งความเชื่อ .. ความหวัง ...

อ่านต่อ
วันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🌼ความวิตกกังวล …ไม่ได้กำจัดความยากลำบากของวันพรุ่งนี้ให้หมดไป แต่มันกำจัดสันติสุขของวันนี้ … 📚บทอ่านประจำวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2019สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดาhtt...

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🌺การสวดภาวนา คือ แสงสว่างของวิญญาณการสวดภาวนาไม่ใช่ “ล้อรถสำรอง” ที่จะใช้ต่อเมื่อคุณประสบความยากลำบาก แต่เป็น”ล้อรถขับเคลื่อน” …ที่นำทางคุณไปในหนทางที่ถู...

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ้นสุดจิตใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 18 กุ...

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🍓 เพียงดวงตาฉายแววแห่งรักดวงใจก็ทายทักรับรักให้เพียงมีพระองค์อยู่ในใจสิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2019สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา https:...

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

🍭บางครั้งเมฆหมอกและความมืดจะปกคลุมข้าพระองค์ไว้แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ ลูกขอบพระคุณพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2019สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมด...

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

💚ในโลกที่มืดมิด … จงส่องสว่าง
ในความอ้างว้าง … จงสำแดงมิตรภาพในโลกที่ขาดความรัก … จงสำแดงความรัก
ในโลกที่ขาดความจริงใจ … จงสำแดงความจริงใจR...

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 ระลึกถึงนักบุญซีริล นักบวช และ นักบุญเมโทดิโอ พระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019 ระลึกถึงนักบุญซีริล นักบวช และ นักบุญเมโทดิโอ พระสังฆราช

❤รักคนที่น่ารัก...ใคร ๆ ก็ทำได้แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา "รัก"แม้กระทั่ง "ศัตรู"รักเหมือนที่พระเยซูทรงรัก...เรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2019ระลึกถึงนักบุญซี...

อ่านต่อ
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

🌼 ข้าแต่พระเจ้า …โปรดประทานพระเมตตา .. แก่อดีตของลูกด้วยสำหรับปัจจุบัน .. โปรดประทานความรักและสำหรับอนาคต .. โปรดประทานพระญาณสอดส่องแก่ลูกด้วยเทอญ …~~บทภาวนาที่นักบุญปีโอ...

อ่านต่อ

บทความมาใหม่

แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ

แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เราได้มองดูชีวิตของแม่พระ ซึ่งมี2ด้านคือทั้งความสุขและความทุกข์ คำว่ามารีย์ มีเรี...

อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า

วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า

แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้นให้เราทำการประกาศข่าวดีใหม่ แม้ว่าข่าวดี ความรักของพระเจ้าจะเป็นแบบเดิมที่รักเร...

อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก

การแต่งงานแบบคาทอลิก

แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมสนทนาธรรม(แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย) โดยกลุ่มฆราวาสแพร่...

อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุนายน)เป็นเดือนพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พ่อจึงจะแบ่งปันเรื่องราวตัวอย่าง 7 ประการขอ...

อ่านต่อ

เรื่องแปล

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด โดย James Cleary, LC แปลและย่อโดยกอบกิจ ครุวรรณ จากเรื่อง The Best Christmas Gift                &n...

อ่านต่อ
บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ โดยนักบุญยอห์น เวียนเนย์ (1786-1859) แปลและเรียบเรียงจาก http://catholicsaints.info/on-purgatory-by-saint-john-mary-vianney/  โดย กอบกิจ ครุวรรณ   วันนี้พ่อเทศน์ในนาม...

อ่านต่อ
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

แปลและย่อโดย คุณกอบกิจ ครุวรรณ   พ่อ :หลุยส์ มาร์ติน (1823-94); ช่างนาฬิกาต่อมาช่วยภริยาติดต่องาน;  บุญราศี 19.10.2008 แม่ : เซลี (1831-77); อยากบวชแต่ถูกปฏิเสธ; ถ้ามีลูกจะถวายพระ; ช่างถั...

อ่านต่อ

Lord I Offer You My Life.

God Will Make A Way.

เปลี่ยน

เคียงข้างเสมอ

ทางแห่งกางเขน

รักในวิญญาณ

Mario Joseph

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...