สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระวาจาทรงชีวิต

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🌸ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚 บทอ่านประจำวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเ...

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์  องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซังhttps://...

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍋เตรียมตัว .. เตรียมใจ .. เตรียมความคิดเตรียมกิจการดี เพื่อต้อนรับองค์พระผู้ไถ่เพื่อคริสต์มาส จะได้มีความหมายมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา … 📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันว...

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🎾ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธร...

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัคร...

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018  สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 สัปดา...

อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍊ทุกวันในโลก...เป็นโอกาสที่จะสะสมรางวัลไว้สำหรับนิรันดร์กาลในสวรรค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดาhttps://www.youtube.com/watch?v=lrXbqZrG...

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒ความไว้วางใจในพระเจ้า เป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดาhttps://www.youtube.com/watch?v=zXBAnEh3dKQ ӽ...

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🌻ใจที่สำนึกในพระคุณเห็นได้จากใจที่กว้างขวาง 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดาhttps://youtu.be/HZtytMidjWo ♥ขอบพระคุณhttps://youtu....

อ่านต่อ

บทความมาใหม่

การแต่งงานแบบคาทอลิก

การแต่งงานแบบคาทอลิก

แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมสนทนาธรรม(แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย) โดยกลุ่มฆราวาสแพร่...

อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุนายน)เป็นเดือนพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พ่อจึงจะแบ่งปันเรื่องราวตัวอย่าง 7 ประการขอ...

อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต

การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต

แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรมประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยชีวิตนั้นให้เราเริ่มต้นด้วยการดูแบบอย่างจากพระเยซูเจ้า...

อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง

เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง

แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต มธ 6:1-6,16-181“จงระวัง อย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้ง...

อ่านต่อ

เรื่องแปล

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด โดย James Cleary, LC แปลและย่อโดยกอบกิจ ครุวรรณ จากเรื่อง The Best Christmas Gift                &n...

อ่านต่อ
บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ โดยนักบุญยอห์น เวียนเนย์ (1786-1859) แปลและเรียบเรียงจาก http://catholicsaints.info/on-purgatory-by-saint-john-mary-vianney/  โดย กอบกิจ ครุวรรณ   วันนี้พ่อเทศน์ในนาม...

อ่านต่อ
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

แปลและย่อโดย คุณกอบกิจ ครุวรรณ   พ่อ :หลุยส์ มาร์ติน (1823-94); ช่างนาฬิกาต่อมาช่วยภริยาติดต่องาน;  บุญราศี 19.10.2008 แม่ : เซลี (1831-77); อยากบวชแต่ถูกปฏิเสธ; ถ้ามีลูกจะถวายพระ; ช่างถั...

อ่านต่อ

Lord I Offer You My Life.

God Will Make A Way.

เปลี่ยน

เคียงข้างเสมอ

ทางแห่งกางเขน

รักในวิญญาณ

Mario Joseph

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...