สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระวาจาทรงชีวิต

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรหมจารี มรณสักขี

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรหมจารี มรณสักขี

🍊ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ .. ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2019ระลึกถึงนัก...

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

🍊 เมื่อคุณทูลขอ "แรง" พระเจ้าทรงให้คุณต้อง "ผลัก"เมื่อคุณทูลขอ "ปัญญา" พระเจ้าให้ "ปัญหา" มาคิดแก้ ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปได้ "ดั่งใจ"ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพระเจ...

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🍐ชีวิต ...ที่เติมด้วยสิ่งของไม่มีวันเต็มแต่ชีวิตที่เติมเต็มด้วยพระเจ้าจะเต็มตลอดเวลา … 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2019สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดาhttps://www.youtube....

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🐥 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2019สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดาhttps://www.youtube.com/watch?v=EwywvhnIhCk 🍊พ...

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอันตน เจ้าอธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอันตน เจ้าอธิการ

🍀วางใจพระเจ้า..ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณวางใจพระองค์..ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019ระลึกถึงนักบุญอันตน เจ้าอธิการ https://www.youtube....

อ่านต่อ
วันพุธที่ 16 มกราคม 19 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 16 มกราคม 19 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🍄จงยกมือที่อ่อนล้าของเธอขึ้นมา... เพราะมือที่อ่อนล้า..จะไม่อ่อนล้าอีกต่อไป ถ้าเขาได้สัมผัสกับพระหัตถ์...อันทรงพระคุณ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 16 มกราคม 2019สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรร...

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

💟ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 15 มกราคม 2019สัป...

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🌻เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเพื่อจะติดตามพระเยซู ..แต่เราจะเป็นคนดีจากการติดตามพระเยซู … 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดาhttps://www.yout...

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างhttps://www.you...

อ่านต่อ

บทความมาใหม่

แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ

แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เราได้มองดูชีวิตของแม่พระ ซึ่งมี2ด้านคือทั้งความสุขและความทุกข์ คำว่ามารีย์ มีเรี...

อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า

วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า

แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้นให้เราทำการประกาศข่าวดีใหม่ แม้ว่าข่าวดี ความรักของพระเจ้าจะเป็นแบบเดิมที่รักเร...

อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก

การแต่งงานแบบคาทอลิก

แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมสนทนาธรรม(แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย) โดยกลุ่มฆราวาสแพร่...

อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุนายน)เป็นเดือนพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พ่อจึงจะแบ่งปันเรื่องราวตัวอย่าง 7 ประการขอ...

อ่านต่อ

เรื่องแปล

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด โดย James Cleary, LC แปลและย่อโดยกอบกิจ ครุวรรณ จากเรื่อง The Best Christmas Gift                &n...

อ่านต่อ
บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ โดยนักบุญยอห์น เวียนเนย์ (1786-1859) แปลและเรียบเรียงจาก http://catholicsaints.info/on-purgatory-by-saint-john-mary-vianney/  โดย กอบกิจ ครุวรรณ   วันนี้พ่อเทศน์ในนาม...

อ่านต่อ
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

แปลและย่อโดย คุณกอบกิจ ครุวรรณ   พ่อ :หลุยส์ มาร์ติน (1823-94); ช่างนาฬิกาต่อมาช่วยภริยาติดต่องาน;  บุญราศี 19.10.2008 แม่ : เซลี (1831-77); อยากบวชแต่ถูกปฏิเสธ; ถ้ามีลูกจะถวายพระ; ช่างถั...

อ่านต่อ

Lord I Offer You My Life.

God Will Make A Way.

เปลี่ยน

เคียงข้างเสมอ

ทางแห่งกางเขน

รักในวิญญาณ

Mario Joseph

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...