สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระวาจาทรงชีวิต

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ้นสุดจิตใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 19 พฤ...

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🔆ผู้ใดดำเนินในความสว่าง ความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดาhttps://www.youtube.com/watch?v=aFOJByDor6U ㇮...

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

🍎พระเจ้าสามารถสงบจิตใจ และ ความคิดของเราได้ เมื่อเราอธิษฐาน … 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวชhttps://www.youtube.co...

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018  ระลึกถึงนักบุญมาร์การิต แห่งสก็อตแลนด์  นักบุญเบอร์ ตรู๊ด พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์การิต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเบอร์ ตรู๊ด พรหมจารี

🌸 ทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระเจ้าเสริมกำลังทุกวัน...
ฉันให้ความรักของพระองค์นำสติปัญญา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018ระลึกถึงนักบุญมาร์การิต แห่งสก็อตแลนด์ น...

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌷 บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018ระลึกถ...

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🌺จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดี 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา https://www.youtube.com/watch?v=P3BS3txWCGI ❤Give Tha...

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดาhttps://www.youtube.com/watch?v=2krM62xUORE ...

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระสังฆราช และมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระสังฆราช และมรณสักขี

🌹ข้าแต่พระเจ้า โปรดสอนลูกให้รู้จักพระองค์ เพื่อลูกจะได้เรียนรู้ที่จะรักพระองค์… มากกว่าสิ่งอื่นใด 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระส...

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍓องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด 📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดาhttps://www....

อ่านต่อ

บทความมาใหม่

การแต่งงานแบบคาทอลิก

การแต่งงานแบบคาทอลิก

แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมสนทนาธรรม(แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย) โดยกลุ่มฆราวาสแพร่...

อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุนายน)เป็นเดือนพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า พ่อจึงจะแบ่งปันเรื่องราวตัวอย่าง 7 ประการขอ...

อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต

การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต

แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรมประกาศข่าวดีของพระเจ้าด้วยชีวิตนั้นให้เราเริ่มต้นด้วยการดูแบบอย่างจากพระเยซูเจ้า...

อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง

เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง

แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต มธ 6:1-6,16-181“จงระวัง อย่าทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทำอย่างนั้นท่านทั้ง...

อ่านต่อ

เรื่องแปล

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด โดย James Cleary, LC แปลและย่อโดยกอบกิจ ครุวรรณ จากเรื่อง The Best Christmas Gift                &n...

อ่านต่อ
บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ โดยนักบุญยอห์น เวียนเนย์ (1786-1859) แปลและเรียบเรียงจาก http://catholicsaints.info/on-purgatory-by-saint-john-mary-vianney/  โดย กอบกิจ ครุวรรณ   วันนี้พ่อเทศน์ในนาม...

อ่านต่อ
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

แปลและย่อโดย คุณกอบกิจ ครุวรรณ   พ่อ :หลุยส์ มาร์ติน (1823-94); ช่างนาฬิกาต่อมาช่วยภริยาติดต่องาน;  บุญราศี 19.10.2008 แม่ : เซลี (1831-77); อยากบวชแต่ถูกปฏิเสธ; ถ้ามีลูกจะถวายพระ; ช่างถั...

อ่านต่อ

Lord I Offer You My Life.

God Will Make A Way.

เปลี่ยน

เคียงข้างเสมอ

ทางแห่งกางเขน

รักในวิญญาณ

Mario Joseph

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...