สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พระวาจาทรงชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระตรีเอกภาพ

🍒สิริพึงมีแด่พระบิดา .. ผู้ทรงสร้างเรา สิริพึงมีแด่พระบุตร .. ผู้ทรงไถ่บาปเรา สิริพึงมีแด่พระจิต .. ผู้ทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่เรา จงสรรเสริญพระตรีเอกภาพ .. อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง...

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์

🍒จงจดจ่อในพระวาจานิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์https://youtu.be/7_oMBYktPF...

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018  ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา นักบุญเบดา พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร นักบุญมารีย์มักดาเลนา เดปัสซี พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา นักบุญเบดา พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร นักบุญมารีย์มักดาเลนา เดปัสซี พรหมจารี

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 https://youtu.be/_MsTKpXBif4 🌺 เมื่อลูกได้เชื่อ http://youtu....

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018  สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

🍋 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจของลูกทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที...

อ่านต่อ
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

🍭บางครั้งเมฆหมอกและความมืดจะปกคลุมข้าพระองค์ไว้ …แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ ลูกขอบพระคุณพระองค์ …พระเจ้าทรงอยู่ใกล้เสมอแม้ในเวลาที่เรากลัว 📚บทอ่าน...

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018ระลึกถึงนักบุญริต...

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2018  สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา  ระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 🍋นั่น ... แม่ของเจ้าhttps://youtu.be/HMN61qnfFew 🌹🌹🌹🌹🌹🌹...

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018  สมโภชพระจิตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระจิตเจ้า

🌸 เชิญพระจิตฤทธิเดชเสด็จมาเยือนวิญญาณ์ข้าพระองค์ที่ทรงสรรค์เชิญประสิทธิ์โปรดพระพรวรานันท์เป็นมิ่งขวัญแก่วิญญาณ์ข้าพระองค์ 📚บทอ่านวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สมโภ...

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 18 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 18 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018https://youtu.be/AJ2NX0eEA2k 🍏 You are My All in Allhttp://youtu.be...

อ่านต่อ

บทความมาใหม่

มหาพรต มาหาพระ

มหาพรต มาหาพระ

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ให้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทศกาลมหาพรตนี้ เพราะชีวิตคริสตชนคือการเดินทางไปในความศักดิ์สิทธิ์ของพิธ...

อ่านต่อ
ความเชื่อที่แท้จริงในชีวิตของคริสตชน

ความเชื่อที่แท้จริงในชีวิตของคริสตชน

แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เรื่องความเชื่อที่พ่อจะแบ่งปันนี้ถือเป็นการทบทวนความจำของเรา “คริสตชน” ผู้ซึ่งเชื่อว่าเป็นลูกข...

อ่านต่อ
ชีวิต ความตาย และความหวังของคริสตชน

ชีวิต ความตาย และความหวังของคริสตชน

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ความเป็นจริงของชีวิตในคริสตศาสนาของเรา มีเกิด แก่ เจ็บ และ(ไม่)ตาย เพราะความตายสำหรับเราแล้วคือการผ่าน...

อ่านต่อ
แบบอย่างการแพร่ธรรมผ่านมุมมองจากชีวิตของพระแม่มารีย์

แบบอย่างการแพร่ธรรมผ่านมุมมองจากชีวิตของพระแม่มารีย์

แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ในเดือนตุลาคมสำหรับเราคริสตชนนอกจากจะเป็นเดือนแม่พระสายประคำแล้ว ยังมีวันผู้แพร่ธรรมอยู่ในเดือนนี้อีก...

อ่านต่อ

เรื่องแปล

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด

ของขวัญคริสต์มาสที่มีค่าที่สุด โดย James Cleary, LC แปลและย่อโดยกอบกิจ ครุวรรณ จากเรื่อง The Best Christmas Gift                &n...

อ่านต่อ
บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ

บทเทศน์เรื่องไฟชำระ โดยนักบุญยอห์น เวียนเนย์ (1786-1859) แปลและเรียบเรียงจาก http://catholicsaints.info/on-purgatory-by-saint-john-mary-vianney/  โดย กอบกิจ ครุวรรณ   วันนี้พ่อเทศน์ในนาม...

อ่านต่อ
นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

นักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู (1873-97) คณะคาร์เมไลท์ เมืองลีซีเออษ์

แปลและย่อโดย คุณกอบกิจ ครุวรรณ   พ่อ :หลุยส์ มาร์ติน (1823-94); ช่างนาฬิกาต่อมาช่วยภริยาติดต่องาน;  บุญราศี 19.10.2008 แม่ : เซลี (1831-77); อยากบวชแต่ถูกปฏิเสธ; ถ้ามีลูกจะถวายพระ; ช่างถั...

อ่านต่อ

Lord I Offer You My Life.

God Will Make A Way.

เปลี่ยน

เคียงข้างเสมอ

ทางแห่งกางเขน

รักในวิญญาณ

Mario Joseph

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP10 Courage1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion2

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...

เดอะไบเบิ้ลซีรีส์ EP09 Passion1

The Bible ทีวี มินิซีรีย์ เล่าถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ เล่าเกี่ยวกับจุ...