สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้
อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็น
แต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็น
พระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017
ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
https://www.youtube.com/watch?v=XVRFmEtcw7U&t=35s

💞 ความรักมั่นคง
http://youtu.be/h_6ByVXp3tA

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017
ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
อ่าน
รม 10:9-18
มธ 4:18-22

การเชื่อด้วยใจ 
ทำให้เปโตร อันดรูว์ ยากอบ และยอห์น 
อัครสาวกชุดแรกทิ้งทุกสิ่ง แล้วตามพระเยซูไป
โดยไม่ลังเล

นักบุญเปาโล ย้ำเตือน 
ความเชื่อมาจากการฟัง สิ่งที่ฟัง ก็มาจาก 
พระวาจาของพระเจ้า 
สังคมจะขาดคนฟัง ไม่มีคนเชื่อ
ถ้าขาดผู้ประกาศสอน

ความใจกว้าง และกระตือรือร้น
ในความเชื่อ ของนักบุญอันดรูว์ 
พร้อมที่จะทำทุกสิ่ง เพื่อยืนยันความเชื่อ
ทำให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีส่วน
ในการนำนักบุญเปาโล มาพบพระคริสตเจ้า

หมายเหตุ..
ความเชื่อ เพื่อจะไปถึงความสำเร็จ
เร่ิมจาก ความมั่นใจ...

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา” 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ทิ้งทุกสิ่ง และตามพระองค์ไป” (เทียบ มธ 4:18-22)

เปโตรกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้ แล้วตามพระองค์ไปทันที...
ยากอบและยอห์นก็ทิ้งเรือและบิดา แล้วตามพระองค์ไป...
เขาพบใครหรืออะไรหรือที่มีค่ากว่าทุกสิ่งที่เขามี

ค่าของการเป็นศิษย์พระเยซู
อยู่ที่การเรียกของพระองค์ให้เราอยู่กับพระองค์
และเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
มากกว่าอยู่ในสิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็น
แต่คือการทิ้งแม้ตัวตนของตน
เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

และมาตรฐานของคนของพระเจ้า
ย่อมสูงกว่าคนอื่นๆ เสมอ
เขาต้องเป็นคนที่ดีกว่าใครๆ ในสังคม
เพราะเขาเป็นคนของพระเจ้า เป็นลูกของพระเจ้า มิใช่หรือ...

- - - - - - - - -

พระศาสนจักรในในนี้ ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก นักบุญสองพี่น้อง เปโตรและท่านเอง ได้สละทิ้งทุกสิ่ง เมื่อท่านได้พบและมีประสบการณ์กับชายคนนั้น ที่แม้จะแปลกหน้าสักพัก แต่คือความรู้สึกที่ประทับใจ แรงผลักดันจากภายใน ทำให้บรรดาอัครสาวกสามารถสละละทิ้งทุกสิ่งแล้วติดตามพระองค์ พระองค์ผู้ทรงน่ารัก ทรงมีพระทัยเมตตา คงเป็นใครบางคนที่ดูไม่เหมือนใคร พระองค์แตกต่างกับคนอื่นๆ...

ในชีวิตของฉัน การมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูเจ้าหมายถึงอะไร และฉันมีประสบการณ์ใดกับพระองค์บ้าง เมื่อบางที ฉันก็ได้รับการเรียกให้เป็นศิษย์ของพระองค์ตั้งแต่เกิดได้ไม่นาน จากวันนั้นสู่วันนี้ เมื่อพระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตชาวประมงจับปลา ให้เป็นชาวประมงแสวงหาความรอดพ้นของมนุษย์นั้น วันนี้ ชีวิตของฉันในพระคริสตเจ้า ฉันกำลังแสวงหาอะไรกันแน่ เมื่อฉันได้ชื่อว่าเป็นคริสตชน โดยอาศัยศีลล้างบาป ฉันได้กลายเป็นศิษย์ของพระเยซู วันนี้ฉันอยู่กับใคร และฉันกำลังเดิตามใคร ฉันยังคงอยู่กับพระองค์หรือเปล่า

เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเรียก พวกเขาอาจเข้าใจถูกต้องแล้วว่า พระองค์คือพระแมสซิยาห์ พวกเขาจึงพร้อมที่จะทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์ การที่พระองค์จะได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์ อาจเป็นสิ่งภายนอกในความหวังของเขา เพื่อจะมีชีวิตที่ดีกว่า แต่ทว่า แท้จริงแล้ว พระองค์ทรงเสด็จมาเพื่อแสวงหาความรอดพ้นของประชากรของพระองค์ คือความรอดพ้นของจิตวิญญาณ ไม่ใช่ความรอดพ้นทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม แต่เป็นความรอดพ้นทางจิตวิญญาณ

เมื่อคิดเช่นนี้ บางที ก็อาจจะมีข้อคัดค้านว่า คริสตชนก็ยังเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลกด้วย แน่นอน นี่คือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เราคริสตชนคือผู้ที่อยู่ในโลก แต่พระองค์ทรงเรียกเรามาให้เป็นของพระองค์... บางทีกระแสเรียกการเป็นคริสตชน ไม่ได้มีความหมายอะไรอื่น นอกจากการมีชีวิตร่วมกับพระองค์ อยู่กับพระองค์ในอุดมการณ์ของพระองค์ การเป็นคริสตชนวันนี้ จึงเป็นการพิสูจน์ตนเองของเราเสียนี่กระไร หากกระแสเรียกของเราไม่ใช่ความสุขสนุกสะดวกสบาย แต่คือรอยยิ้มบนไม้กางเขน คือรอยยิ้มที่แบ่งปันออกมาได้แม้ยังต้องทุกข์ทน ขัดสน และไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแม้ในการถูกเบียดเบียน เราก็สามารถยิ้มได้ รักและเมตตา อารีย์อ่อนโยนได้... แต่จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไร... นี่คือบททดสอบของชีวิตของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสตัง เป็นศิษย์พระเยซู ที่พวกเขาย่อมต้องมีอะไรพิเศษกว่าคนอื่นบ้างใช่ไหม

วันนี้ ฉันต้องทำงาน ฉันมีหลายอย่างต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของฉัน... แต่ชีวิตคืออะไร... ฉันหายใจไปในแต่ละวันเพื่ออะไร... ฉันอยู่เพื่อใคร... ฉันมานะบากบั่น เพียรอดทน เพื่อจะมีความสุขสักไม่ถึงร้อยปีแล้วก็จะจบกัน... ฉันทำเพื่ออะไรกันแน่... และอะไรแน่ๆ ที่ฉันต้องการในนิรันดรภาพ ที่จะทำให้ฉันมานะบากบั่น เพียรอดทน เพื่อความสุขแท้จริงที่เป็นนิรันดร

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข 
(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

(Line Id: poweroftheword)

วันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน 17 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก
บทอ่าน รม 10:9-18 / มธ 4:18-22
“ตามเรามาเถิด เราจะให้ท่านเป็นชาวประมงจับมนุษย์” (มธ 4:19) ในพระวรสารของนักบุญยอห์น อันดรูว์คือสานุศิษย์ของนักบุญยอห์น บัปติสต์ และท่านบยังป็นสานุศิษย์องค์แรก ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียก (ยน 1:40) แม้ว่าอันดรูว์ไม่ได้เป็นศิษย์ ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูเจ้า เหมือนเปโตร ยากอบ และยอห์น แต่ว่าท่านมีความดีใจที่ จะนำคนอื่นมาพบพระเยซูเจ้า หลังจากที่ได้อยู่กับพระเยซูเจ้า และได้เรียนรู้หลายอย่างจากพระองค์ ท่านก็รีบเร่งไปบอกพี่ชายของท่าน คือ เปโตร ท่านยังเป็นคนบอกกับพระเยซูเจ้าว่า มีเด็กซึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะทรงทวีขนมปังเลี้ยงประชาชน.
ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินไปตามชายทะเลสาบกาลิลี พระองค์ได้พบพี่น้องสองคู่ ที่กำลังจะออกไปหาปลาตามปรกติ พระองค์ได้ทรงเรียกให้เขาติดตามพระองค์ เพื่อเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ โดยสัญญาว่าพระองค์จะแต่งตั้งให้พวกเขาเป็นชาวประมงจับมนุษย์ การเป็นสานุศิษย์จึงมีความหมายมากกว่า การได้รับคำสั่งสอน จากพระองค์ ที่เป็นครูบาอาจารย์ แต่หมายถึงการมีส่วนร่วม ในความสัมพันธิ์กับพระองค์ โดยการเรียนรู้คำสั่งสอนและตัวอย่างของพระองค์ มีส่วนในการทำพันธกิจ และต้องอุทิศตัวเพื่อพระองค์ แม้จะต้องเผชิญกับความตาย ทั้งเปโตร อันดรูว์น้องชาย และยากอบ ยอห์นน้องชาย ได้ตอบรับกระแสเรียกของพระองค์ทันที (มธ4:20) การยินดีมอบตัวให้แก่พระเยซูเจ้านั้น ต้องทำทันที และสละละทุกสิ่ง โดยจากบ้าน ครอบครัว และการงาน เพื่อเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ และการเรียกร้องนี้ เป็นเพียงบันใดขั้นแรก ก่อนที่จะต้องเดินไปบนเส้นทางที่ยาวไกลและยากลำบาก ขณะที่ต้องติดตามพระองค์จนถึงไม้กางเขน ...ขอให้เราทุกคน ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนและความเชื่อของพระศาสนจักร ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรดาอัครสาวก เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้อื่น เช่นเดียวกับสมัยอัครสาวก...ข้าแต่ท่านนักบุญอันดรูว์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตอบสนองการเรียกของพระเยซูเจ้า ด้วยสิ้นสุดจิตใจ โดยติดตามพระองค์ไป เหมือนกับท่านนักบุญอันดรูว์…พระศาสนจักรที่ไม่มีสานุศิษย์ คือ พระศาสนจักรที่ไม่มีพระเยซูคริสตเจ้า.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view