สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018  สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

💜รักคนที่น่ารัก...ใคร ๆ ก็ทำได้
แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา "รัก"
แม้กระทั่ง "ศัตรู"
รักเหมือนที่พระเยซูทรงรัก...เรา

📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/4cK-UcFnV0w

🍉Morning Has Broken
http://youtu.be/wToxfFJAn_s

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
1 พกษ 11:29-32 และ 12:19
มก 7:31-37

บางทีการที่พระเยซูเจ้าทรงกำชับ คนที่ได้รับการรักษา
ผ่านทางอัศจรรย์ที่พระองค์ทำ มิให้พวกเขา
คุยโว โอ้อวด อาจเป็นไปได้ที่ว่า การที่พวกเขา
ติดตามพระองค์ อาจต้องการเพียงอัศจรรย์
แต่มิได้ ติดตาม เพราะเชื่อ และรักในพระองค์

ประชากรอิสราเอล ที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า
ติดตาม เชื่อฟังพระองค์ เพียงเพราะ
คาดหวัง ในประโยชน์ที่ได้รับ เมื่อไม่ได้ดั่งใจ
พร้อมที่จะละทิ้ง ที่สุดอาณาจักรของพวกเขา
ไม่สามารถตั้งอยู่อย่างมั่นคง ต้องแตกแยก
พลัดพราก กระจัดกระจาย 

หมายเหตุ..

ความหวัง ทำให้ ชีวิตมีเป้าหมาย
แต่ถ้าไม่ระวัง “ความคาดหวัง”
อาจทำลายพลังแห่งความคาดหวัง 
เมื่อไม่ได้ดั่งที่ใจปรารถนา

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 18 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1พกษ 11:29-32,12:19 / มก 7:31-37
พระเป็นเจ้าวิเศษจริง ๆ พระองค์ทรงฟังคำวอนขอและทรงประทานมากกว่าที่เราวิงวอนขอ พระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในใจของผู้ที่แสวงหาพระเป็นเจ้า สิ่งที่ประชาชนวอนขอจากพระองค์ คือ การปกมือเหนือศรีษะของคนใบ้หูหนวก ซึ่งก็เป็นการพอเพียงแล้ว แต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำ คือ เปิดหูของคนหูหนวก และทำให้เขาพูดได้ พะองค์ตรัสว่า “เอฟฟาธา”แปลว่า “จงเปิดเถิด” ทันใดนั้นหูของเขากลับได้ยิน พระองค์ทรงกระทำอย่างครบถ้วน เหนือความคาดหมายของเขา
คนที่อธิษฐานภาวนา จะมีประสบการณ์ความดีของพระเป็นเจ้า สามีคนหนึ่งอธิษฐานภาวนาว่า “พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าเหน็ดหนื่อยที่จะดิ้นรนทุกวัน ข้าพเจ้ามีความกลัว และหมดความหวัง โปรดช่วยเราในโอกาสครบรอบยี่สิบห้าปีแห่งการแต่งงานของเรา” คำอธิษฐานของเขาได้รับการตอบสนอง เพราะว่าในโอการสฉลองครบรอบแต่งงาน ของคู่บ่าวสาว ที่เป็นพยานยืนยัน ถึงความรักอันมั่นคงของพระเจ้า บรรดาสมาชิกของหมู่คณะ จึงได้ร่วมแบ่งปันภารกิจนี้ โดยช่วยกันรับผิดชอบ เรื่องค่าใช้จ่ายในวันฉลองครบรอบการแต่งงานของสามีภรรยาคู่นี้
นักบุญออกัสตินเคยกล่าวว่า เมื่อเราอธิษฐานภาวนา เราทูลพระเป็นเจ้า และเราเปิดใจ เพื่อรับความดีที่พระองค์จะปรารถนาประทานให้แก่เรา เราทราบว่า พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานภาวนาของเรา เพราะเราทราบว่า เราวอนขอสิ่งดีดีในคำอธิษฐานภาวนา ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานภาวนา เราพร้อมที่จะรับความดีที่พระองค์ทรงปรารถนาให้ ดังนั้นคำอธิษฐานภาวนา คือ ประสบการณ์แห่งความเงียบสงบในหนทางของพระเป็นเจ้า ทำให้เราเป็นอิสระ จนกลายเป็นบุคคล ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราเป็น ประชาชนจะได้เห็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำสำหรับเรา ไม่ว่าเราจะประกาศหรือไม่ก็ตาม ความรักของพระเจ้าต่อเรา จะส่องแสงสว่างจ้ามากกว่าที่เราได้เคยเห็น โปรดประทานพละกำลังใจให้เราวางใจในพระองค์ เพราะชีวิตของเราเป็นของพระองค์ ทั้งบัดนี้และตลอดไปเทอญ อาแมน.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view