สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🍉ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...
คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเอง
เพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขา
ถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระองค์

📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/yCQDx-EqSOY

❤How Great Thou Art
https://youtu.be/Cc0QVWzCv9k

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
ยก 1:12-18
มก 8:14-21

เชื้อร้ายเพียงน้อยนิด พาชีวิตพลิกผลัน 
พระเยซูเจ้าสอนบรรดาศิษย์ ให้เห็นถึงผลของ “เชื้อ”
เมื่อเป็นเชื้อดี ย่อมเกิดผลมากมาย แต่ถ้ากลายเป็น
เชื้อร้าย ที่เกาะกิน จิตใจ ย่อมพาสู่หายนะ

จดหมายนักบุญยากอบ ย้ำเตือน..
มนุษย์ล้วนถูกประจญ ด้วยเชื้อร้ายของกิเลส
ตัณหา การหลอกลวง เชื้อเหล่านี้นำไปสู่บาปร้าย
นานาสารพัด ใครที่อดทนผ่านพ้นการผจญเหล่านี้
ย่อมพบความสุข

หมายเหตุ..
เมื่อเชื้อร้าย...สลายได้ ด้วยการเติมพลังความดี
ทำนองเดียวกัน เชื้อดี ก็ถูกทำลายได้ จากเชื้อร้าย
ขึ้นกับเรา แล้วหล่ะ...ว่าจะยอมให้อะไรเติบโต...

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา” 
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“จงระวังให้ดี จงระวังเชื้อแป้งของบรรดาฟาริสี และเชื้อแป้งของกษัตริย์เฮโรด...” (มก 8:14-21)

พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดี
จึงไม่อาจมีสิ่งใดที่ไม่ดีมาจากพระเจ้า

การทดลองต่างๆ เป็นสิ่งที่มาจากโลกทั้งสิ้น
โลกต้องการทดลองความรักของเราต่อพระเจ้า

ขนมปัง อาหารประจำวันหรือ...
จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้อยู่กับพระองค์
เพราะการได้อยู่กับพระองค์ ไม่มีอะไรขาดแคลนเลย

รักของเราต่อพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
หาใช่เพราะเราได้รับทุกสิ่งที่ต้องการไม่...
หากแต่ทุกสถานการณ์ของชีวิตเรา
พระองค์ทรงประทับอยู่เสมอ...

________________

หลายครั้งที่เดียวที่เรามักสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นแผนการณ์ของพระเจ้าในชีวิตเรา เมื่อเรามีปัญหา เมื่อเรามีความทุกข์ยาก เราก็บอกว่านั่นเป็นแผนการณ์ของพระเจ้าในชีวิตเรา... พี่น้องที่รัก พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้นำให้หัวใจเราต้องไตร่ตรองอีกครั้งจริงๆ... นักบุญยากอบเตือนเราในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ (ยก 1:12-18) “อย่าหลงผิด” พี่น้องที่รัก เราต้องไม่หลงผิดครับ นั่นเป็นความคิดของผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง...

พระเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก พระองค์ทรงเป็นองค์ความดี จึงไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดีที่จะมาจากพระองค์ได้เลย นักบุญยากอบเตือนเรา ของประทานทุกอย่างทที่ดีและบริบูรณ์ย่อมมาจากเบื้องบน ลงมาจากพระบิดาผู้ทรงสร้างความสว่าง... พี่น้องครับ การทรยศของยูดาสไม่ใช่แผนการณ์ของพระเจ้าด้วย แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้มันเกิดขึ้น เพื่อสิ่งที่มาภายหลังกว่า ซึ่งความบาปไม่อาจจะเอาชนะได้เลยต่างหาก... ความตายของลาซารัส ไม่ได้มากจากพระเจ้า แต่ที่สุดแล้ว การกลับคืนชีพที่พระองค์ทรงประทานให้ต่างหากที่เป็นเกียรติมงคลของพระองค์

ตั้งแต่เมื่อวาน ที่จดหมายของท่านเตือนให้เรามองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยปรีชาญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้ หากเราไม่เข้าใจ เราก็ต้องวอนขอความเข้าใจจากพระเจ้า และวันนี้ ท่านได้เสริมความเข้าใจให้เราอีกว่า สิ่งที่ดีงามเท่านั้นจะมาจากพระผู้ทรงความดี ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดีจะมาจากพระองค์ได้ แต่เราต้องเข้าใจว่า สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นมาจากโลก และเป็นของโลก พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น เพราะพระอานุภาพของพระองค์จะทรงรักษาเรา เพราะสิ่งที่มาจากพระเจ้า พระพร ความคุ้มครอง และพระหรรษทานของพระองค์ เป็นสิ่งที่เป็นพละกำลังที่เพียงพอ เพื่อผ่านการทดลอง

การทดลองนี้ ไม่ใช่พระเจ้าที่ทดลองเรา เพราะพระองค์ไม่จำเป็นต้องทดลองผู้ใด... โลกต่างหากที่ต้องการทดลองเรา ทดลองความรักของเราต่อพระเจ้า ดังที่คนดีอย่างโยบต้องถูกทดลอง และพระเจ้าก็อนุญาตให้ท่านถูกทดลอง แต่เราจะพบว่า ระหว่างหนทางของการถูกทดลองนั้น พระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างเสมอจริงๆ...

บรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยเช่นกัน ที่กำลังเรียนรู้และเข้าใจความรักของพระเจ้า ที่พระองค์ทรงเลี้ยงดูพวกเขา ผู้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกให้มาติดตามพระองค์ พวกเขาไม่ขาดสิ่งที่จำเป็นใดๆ พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพวกเขา... สิ่งที่พระองค์ทรงเตือนวันนี้ คือ ให้ระวัง... ระวังเชื้อของโลก เชื้อที่อาจจะนำให้เราหลงทาง ทำให้เราเปลี่ยนไป เชื้อที่ทำให้อัตลักษณ์ของคริสตชนเปลี่ยนแปลงไป หมายสำคัญ เครื่องหมายแห่งชีวิตและความจริงในชีวิตเราคือความสว่าง และความดีของพระเจ้า คืออัศจรรย์ที่โลกไม่เข้าใจ นี่คือหมายสำคัญที่เราต้องให้กับโลก ดังที่หมายสำคัญของโยนาห์ได้สำเร็จไปในพระบุตร พระเยซูคริสตเจ้า ความเชื่อจำเป็นต้องถูกทดสอบ ความเชื่อมาจากประสบการณ์ความรักของเราจากพระเจ้า ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ความรักกับพระเจ้า ก็ไม่สามารถเชื่อในพระองค์ รู้จักและรักพระองค์ได้อย่างแท้จริง... เชื่อเถอะครับ ไม่มีใครที่เชื่อในพระเจ้าได้ โดยปราศจากหมายสำคัญนี้ และเครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่นี้ คือรักของพระองค์ที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ พรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ โลกบอกว่าเป็นวันแห่งความรัก นี่แหละครับ ระวังครับ ระวังเชื้อของโลกนี้ครับ... หมายสำคัญของความรัก เครื่องหมายของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคริสตชน กางเขนครับ มากเกินพอครับ เพราะรักแท้ของพระเจ้า พระองค์ทำถึงเพียงนี้ เพื่อบอกรักเรา... พี่น้องที่รัก โลกจะเชื่อในความเป็นคริสตชนของเราไม่ได้เลย หากชีวิตของเราไม่จบลงแบบพระเยซูเจ้า หากชีวิตของเราไม่ได้ให้ความหมายอะไรกับโลก เราก็ไม่ต่างอะไรกับคนอื่นๆ ที่อาจจะไม่ต้องเป็นคริสตังก็ได้กระมัง... เมื่อเขาจะรักและศรัทธาในพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพร ขออะไรแล้วก็ได้... แต่เราคริสตชน ลูกขอพระเจ้าที่แท้จริง เรารักพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า หาใช่เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งที่เราขอทุกอย่างไม่

ขอแล้วต้องได้ แล้วเราจึงรักและศรัทธา... พี่น้องที่รัก เราต้องระวังเชื้อของโลก ความคิดของโลกวันนี้... ปรีชาญาณของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องผ่านการพิสูจน์ พระองค์ทรงเป็นองค์ความดีครบครันและบริบูรณ์ ในพระองค์ไม่มีความเลวร้ายใดๆ แต่คือความรอดพ้นอย่างบริบูรณ์... เราขอ เพราะกิเลสในชีวิตเราที่เราอยากได้... แต่พระเจ้าทรงประทาน เพราะปรีชาญาณของพระองค์ที่ทรงรักเรา... ขอเถอะ ขอปรีชาญาณจากพระเจ้า เพื่อจะเข้าใจว่า สิ่งที่มี สิ่งที่เป็นนั้น ไม่ได้มีความสำคัญมากกว่าการที่พระองค์ทรงเรียกเราให้มาอยู่กับพระองค์ และซึมซับชีวิตความรัก ความดีของพระองค์เลย

ข้าแต่พระเจ้า ลูกของพระองค์กำลังเดินทางในโลก และบางทีลูกก็ไม่เข้าใจถึงสิ่งี่เกิดขึ้นกับชีวิตของลูก... แต่ความเข้าใจที่แท้จริงนั้นมาจากพระองค์ และความจริงที่ว่า พระองค์ทรงประทับอยู่กับลูกนั้น ช่างมีคุณค่ายิ่งใหญ่เหลือเกิน เพราะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ในทุกสถานการณ์ของชีวิต ไม่อาจยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักและความช่วยเหลือของพระองค์ที่อยู่เคียงข้างลูกเลย... พระเจ้าข้า ไม่ว่าสถานการณ์ของชีวิตจะเป็นเช่นใด ลูกขออย่างเดียวคือ ขอให้ลูกสัมผัสรู้ว่า พระองค์ทรงประทับอยู่กับลูกที่นี่ตรงนี้ เท่านี้ก็สุขใจแล้ว...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 18 - สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยก 1:12-18 / มก 8:14-21
ในบ้านเณรแห่งหนึ่ง คุณพ่อและบราเดอร์ชาวเยอรมัน สนใจขนมปังชนิดหนึ่งในห้องอาหาร พวกเราเรียกมันว่าขนมปังเยอรมัน เนื่องจากว่ามันไม่ใช่มีไว้สำหรับให้พวกเขารับประทาน มันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากขนมปังของพวกเขา จึงได้แต่จินตนาการว่า ถ้าได้ลิ้มรสเพียงชิ้นเล็ก ๆ ก็เพียงพอแล้วสำหรับพวกเขา เมื่อพวกเขาได้ปฏิญาณตัวเป็นบราเดอร์และบวชเป็นพระสงฆ์ จึงมีโอกาสได้กินขนมปังเยอรมัน และมักจะพูดติดตลกในระหว่างพวกเขาว่า มันก็เป็นเพียงขนมปังธรรมดา ๆ นั่นเอง
ประสบการณ์ของบรรดาสาวกในการติดตามพระเยซูเจ้า ที่ยาวนาน ทำให้พวกเขาเข้าใจขนมปังที่พระองค์กำลังจะมอบให้ว่า มันจะเป็นขนมปังชนิดใด ในที่สุดพวกเขาก็เข้าใจได้ว่า มันเป็นขนมปังสองชนิด คือ พระวาจาของพระเป็นเจ้า และชีวิตของพระเยซูเจ้าเอง ที่จะถูกถวายเป็นเครื่องบูชา พระเยซูเจ้าได้เผยพระองค์เองแก่เรา ตั้งนานแล้วภายใต้รูปของปังทรงชีวิต … เราเข้าใจความหมายของการบิขนมปังมากน้อยแค่ไหน? … ทุกครั้งที่เราเชื่อฟังและทำตามพระวาจาของพระเจ้า เราก็เริ่มเข้าใจปังชนิดนี้ ทุกครั้งที่เราร่วมในพิธีบิขนมปังหรือพิธีบูชาขอบพระคุณ ระหว่างการฉลองศีลมหาสนิท เราก็ได้รับการเชิญให้เสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น
ในศีลมหาสนิท เหมือนในชีวิตจริง เมื่อปังแห่งชีวิตจะถูกแบ่งปันกัน แต่ก่อนอื่นหมดปังจะต้องถูกหักเสียก่อน แล้วค่อยๆแจกจ่ายให้แต่ละคนด้วยความรักและความชื่นชมยินดี...”ความหิวกระหายความรัก ยากที่จะทำให้หมดไป มากกว่าความหิวขนมปัง” (นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา)…”มันเป็นการต่อสู้กันระหว่างหลักการ 2 ขั้ว คือ ถูกหรือผิด เป็นสองขั้วที่เผชิญหน้ากันตั้งแต่แรก และจะต่อเนื่องไป เหมือนกับจะพูดว่า”ท่านทำงานด้วยความยากลำบาก และหาขนมปังเพื่อยังชีพ แต่ฉันจะเป็นคนที่กินเอง” (อาบราฮัม ลินคอลน์)...ความรักคือปังแห่งชีวิต ท่านต้องแสดงออกทุกวัน เพื่อให้มันมีความสดอยู่เสมอ (เจมส์ อาเธอร์ บอลวิน).

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view