สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระตรีเอกภาพ

🍒สิริพึงมีแด่พระบิดา .. ผู้ทรงสร้างเรา
สิริพึงมีแด่พระบุตร .. ผู้ทรงไถ่บาปเรา
สิริพึงมีแด่พระจิต .. ผู้ทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่เรา
จงสรรเสริญพระตรีเอกภาพ .. อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง
และเป็นหนึ่งเดียว บัดนี้ และตลอดนิรันดร …

📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018
สมโภชพระตรีเอกภาพ
https://youtu.be/e37guomUU1U

🔺 สรรเสริญพระตรีเอกภาพ
http://youtu.be/-LZIf2sl2-Q

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018
สมโภชพระตรีเอกภาพ
อ่าน
ฉธบ 4:32-34, 39-40
รม 8:14-17
มธ 28:16-20

พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
และบรรดาศิษย์ ทรงแสดงออกให้เห็น
ด้วยการมอบอำนาจสั่งสอนให้ักับบรรดาศิษย์
และพระองค์ทรงทำงานร่วมกับพวกเขา
ผ่านทาง เครื่องหมายอัศจรรย์

โมเมส ย้ำกับประชากรของพระเจ้า
เพื่อจะอยู่อย่างมีความสุข และ
เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า จำเป็นต้อง
ปฎิบัติตามข้อกำหนด บทบัญญัติ

จดหมายนักบุญเปาโล ตอกย้ำ
คนที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า
มีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำ เขาย่อมไม่กังวล
หรือเกรงกลัว ในการเข้าหาพระเจ้า

หมายเหตุ..
บ่อยครั้ง..ความสุขในการทำงาน
พบได้ ที่เพื่อนร่วมงาน..

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

สมโภชพระตรีเอกภาพ

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต...” (มธ 28:16-20)

ชีวิตคริสตชน

คือชีวิตที่ร่วมในพระธรรมชาติของพระเจ้า

เมื่อพระจิตทรงนำพระบุตรมาสู่โลก

ตามพระประสงค์ของพระบิดา

และพระบุตรนี้เอง ได้ร่วมเราไว้ในความเป็นบุตรของพระเจ้า

ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิต

เมื่อชีวิตคริสตชนมีแรงบันดาลใจมาจากไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า

เมื่อเราร่วมส่วนในพระทรมานของพระองค์

เราก็จะร่วมส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ด้วย

________________

หลังสมโภชพระจิตเจ้า วันเกิดของพระศาสนจักร วันนี้พระศาสนจักรให้เราสมโภพระตรีเอกภาพ อันเป็นข้อความเชื่อที่เกินอธิบายสำหรับเราคริสตชน เป็นข้อความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า ที่เรารู้สิ่งเหล่านี้โดยพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ได้ทรงเปิดเผยให้เราทราบ...

ตั้งแต่เล็กจนโต ผมสนใจคำสอนเรื่องนี้มาก แม้ทุกวันนี้ไม่เคยเข้าใจ และก็ไม่จำเป็นจะเข้าใจแล้ว เหลือเพียงแต่รักพระองค์เท่านั้นก็พอ... ผมเป็นเด็กน้อยเกินไปที่จะสามารถเข้าในการทำอาหารของแม่ฉันใด ผมก็น้อยเกินไปที่จะเข้าใจกิจการของพระเจ้าได้ฉันนั้น ขอเพียงผมรักแม่เท่านั้น ผมก็มีอาหารอร่อยๆ ทาน ขอเพียงผมรักพระเจ้าเท่านั้น ผมก็จะเห็นกิจการยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เสมอมา

นานแล้ว ที่ผมชอบฟังพระสงฆ์เทศน์เรื่องพระตรีเอกภาพ ครั้งหนึ่ง หลังจากมิสซาเช้าแล้ว ผมเดินสายไปในวัดใกล้เคียง เพื่อฟังการเทศน์เรื่องพระตรีเอกภาพ เพราะผมอยากรู้ว่า พระสงฆ์แต่ละองค์จะอธิบายเรื่องนี้อย่างไร ผมได้เดินทางไป 4 วัดครับ แต่ผมผิดหวังครับ ไม่มีใครเทศน์เรื่องนี้เลย และผมก็ไม่เข้าใจอะไรมากกว่าความเชื่อและความรักเพียงเล็กๆ ในใจผมต่อพระเจ้าเลย ความรู้ของผมในเรื่องนี้เท่าเดิมจริงๆ ครับ... จนผมมาจบการแสวงหานี้ด้วยความเหนื่อยเหมือนนักบุญเอากุสติน ผมจบความคิดนี้เมื่อขับรถกลับบ้าน แล้วแวะที่ร้านแกแฟแห่งหนึ่ง ลูกศิษย์ของผมเสริฟกาแฟที่ผมชอบ เมื่อผมใส่น้ำตาล ใส่ครีมแล้ว ผมคนกาแฟครับ คนอย่างทุกคน เพื่อให้สามส่วนผสมนี้รวมกันอย่างกลมกลืนครับ เพื่อได้รสชาติที่กลมกล่อมของกาแฟ และดื่มด้วยความสุขครับ... จุดนั้นเองที่จบการแสวงหาของผมเพื่อจะเข้าใจพระธรรมชาติของพระตรีเอกภาพครับ... พี่น้องที่รักครับ เมื่อเราคนกาแฟ เราพยายามทำให้ส่วนผสมต่างๆ รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน แล้วเมื่อเราดื่ม ไม่มีใครปรารถนาที่จะแยกส่วนประกอบของกาแฟนั้นอีก แต่ทุกคนต้องการที่จะลิ้มรสชาติกาแฟที่รวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน มิฉะนั้น กาแฟคงไม่มีรสชาติดี หากเรากินผงกาแฟ ตามด้วยน้ำตาล ตามด้วยครีม... พี่น้องที่รักครับ แล้วน้ำอยู่ไหน... ชีวิตของเราเป็นเหมือนน้ำแก้วนั้นครับ ที่พระเจ้าทรงประทานให้เรามีความสามารถที่จะหลอมละลายความรักของพระเจ้าทั้งสามพระบุคคลเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตของเราอย่างกลมกลืนครับ จนเราไม่จำเป็นต้องแยกพระเจ้าทั้งสามพระบุคคลออกจากกัน นอกจากลิ้มชิมรสความรักและความดีในกิจการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเราด้วยความรักเท่านั้นเอง นี่แหละครับ ที่ชีวิตของเราต้องเป็นบทเพลงใหม่ถวายพระเจ้า... จงร้องบทเพลงใหม่ สรรเสริญพระเจ้า เพราะพระองค์ได้ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์... ในมิสซาวันนี้ เราขับร้องเพลงสร้อยดังนี้ สมจริงครับ ที่เราจะสรรเสริญพระองค์ในกิจการยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ของพระองค์ในชีวิตของเราครับ ด้วยให้ชีวิตของเราเป็นดังบทเพลงใหม่สรรเสริญพระองค์

เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต... ประโยคที่ผมกล่าว เวลาทำสำคัญมหากางเขนนี้มีค่าเหลือเกิน และชีวิตของผม พร้อมทั้งพี่น้องด้วย เราทำสำคัญมหากางเขนกันทั้งชีวิต การเสกและอวยพร เราทำเครื่องหมายกางเขน ในพระนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต... และวันนี้ เราได้ยินในพระวรสาร เราเกิดใหม่ในพระตรีเอกภาพครับ การเกิดใหม่นี้เป็นกิจการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตคริสตชนของเรา เมื่อเรารับศีลล้างบาปในพระนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต...

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต... คือการร่วมชีวิตของเราในพระธรรมชาติของพระเจ้า ที่แต่ก่อนเป็นเพียงประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าที่เราไม่เคยเห็น แต่เราเชื่อในพระองค์ผู้ทรงแสดงพระองค์แก่โมเสสบรรพบุรุษของเรา (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง ฉธม 4:32-34, 39-40) และที่สุด โดยการเปิดเผยของพระเยซูเจ้า เราทราบเรื่องพระบิดา พระบุตร และพระจิต ที่ร่วมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกัน

แผนการแห่งความรอดพ้นของเรามาจากพระองค์ เมื่อพระบิดา ประทานพระบุตรให้กับเรา โดยทางพระจิต... เมื่อพระบุตรทรงรับทรมานบนไม้กางเขน พระบิดาและพระจิตก็ร่วมรับด้วยในความทุกข์ทรมานของพระบุตร และนี่คือหนทางแห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา ถ้าเรารับทรมานร่วมกับพระองค์ เราก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วย (เทียบบทอ่านที่สอง รม 8:14-17) นั่นหมายถึงธรรมชาติพระเจ้าในชีวิตของเรา หากเราร่วมพระธรรมชาติกับพระเจ้า หมายความว่า เราพร้อมที่น้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา แม้ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบาก ความทรมานมากมายก็ตาม หากเราน้อมรับร่วมกับพระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในชีวิตเรา นั่นหมายความว่า เมื่อเรารับความทุกข์ยาก พระเจ้าก็ทรงรับพร้อมกับเรา แต่... พี่น้องที่รักครับ... ถ้าเรารับทรมานร่วมกับพระองค์ เราก็จะรับพระสิริรุ่งโรจน์ร่วมกับพระองค์ด้วย

นี่แหละครับ ชีวิตที่เราหายใจ ชีวิตที่เรามี ชีวิตที่เราเกิดใหม่ในพระนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต บนหนทางแห่งไม้กางเขนของคริสตชนครับ นี่คือความหมายของชีวิตที่มีค่าของคริสตชนจริงๆ... เราจะกลับบ้านครับ เพราะเราเป็นลูกพระเจ้า และพระเจ้าทรงวางธรรมชาติมนุษย์ของเราไว้ที่บ้านของพระองค์แล้ว (เทียบบทภาวนาหลังรับศีล วันสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์) เราจะกลับบ้านครับ ดังนั้น ชีวิตของเราสั้นๆ บนโลกนี้ เราจึงเจริญชีวิตอย่างมีความหวังและไม่เคยท้อถอยและท้อแท้ในความทุกข์ยากครับ นี่คือช่วงเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความรักของพระเจ้าในโลกนี้ เพื่อจะเข้าใจพระองค์ ให้เราร่วมทุกข์ทรมานกับพระองค์ และเราจะรับระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับพระองค์แน่นอน... นี่คือความหวัง นี่คือกำลังใจของเราคริสตชน ผู้ที่มีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวในพระเจ้า และคริสตชนไม่อาจจะเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าฉันใด โลกก็ไม่สามารถเข้าใจความเป็นหนึ่งเดียวของเรากับพระเจ้าได้ฉันนั้น นอกจาก รัก รัก รัก... รักพระองค์เท่านั้น เราจะมีกำลังเพียงพอที่จะยิ้มได้เสมอในโลกนี้ เพื่อเป็นภาพลางๆ ถึงความสุขในสวรรค์บ้านของเราพร้อมกับพระเจ้าผู้ทรงประทับในชีวิตเรา

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชีวิตของลูกเป็นสักการบูชาร่วมกับพระองค์ ในพระธรรมล้ำลึกแห่งปาสกาของพระบุตร เพื่อลูกจะได้สมเป็นบุตรของพระองค์ สามารถข้ามผ่านความทุกข์ทรมานในชีวิตนี้ เพื่อร่วมส่วนในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ อันเป็นความหวังทรงพลังของชีวิตคริสตชนของลูกเทอญ (เทียบ บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชาวันนี้)

สุขสันต์วันพระเจ้า วันของครอบครัว วันแห่งพระตรีเอกภาพ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 18 สมโภชพระตรีเอกภาพ
บทอ่าน ฉธบ 4:32-34,39-40 / รม 8:14-17 / มธ 28:16-20
“ดังนั้น ท่านจงไปสั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของเรา“ (ข้อ19) พันธกิจอันยิ่งใหญ่ ที่พระเยซูเจ้าได้มอบให้แก่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ คือ การล้างบาปของทุกคน ในนามของพระบิดา พระบุตร และพระจิต คำสั่งของพระเยซูเจ้าในพระวรสารของนักบุญมัทธิวในวันนี้ จึงเป็นการสรุปหัวข้อที่สำคัญ 3 ประการดังนี้ ประการที่ 1 พระบิดาเจ้าทรงมอบอำนาจเด็ดขาดให้พระเยซูเจ้า ที่เป็นอำนาจเหนือกว่าอำนาจใดๆของมนุษย์ ประการที่ 2 บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ จะต้องแบ่งปันความเชื่อที่ได้รับมา กับคนทั้งหลาย ที่ไม่ใช่ชาวยิว ประการที่ 3 พระเยซูเจ้าได้ทรงสัญญาว่า จะประทับอยู่กับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ และผู้ที่สืบตำแหน่งต่อจากพวกท่าน สอดคล้องกับพระนาม “เอ็มมานุเอล” ที่พระองค์ๆได้รับพระนามนี้ ขณะอยู่ในครรภ์ของพระแม่เจ้า (มธ 1:23,อสย 7:14) พระองค์ได้ทรงสัญญาที่จะคุ้มครองบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ในการทำพันธกิจประกาศข่าวดีต่อนานาชาติ เพราะฉะนั้นความรักของพระบิดา และพระจิตของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ จะอยู่กับพระศาสนจักร จะช่วยนำทาง จะช่วยปกป้อง จนถึงวันสิ้นโลก...ความรักของพระตรีเอกภาพได้ปรากฏในการเจริญชีวิตของฉันอย่างไรบ้าง?...ข้าแต่พระบิดา พระบุตร และพระจิต โปรดให้ลูกเคารพพระนามของพระองค์ตลอดไปเทอญ
ขณะที่นักบุญออกัสตินกำลังเดินอยู่ที่ชายหาด และกำลังครุ่นคิดเรื่องพระตรีเอกภาพ ท่านได้มองเห็นเด็กชายคนหนึ่ง กำลังขุดหลุมทราย และเดินไปตักน้ำทะเลครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อนำมาเทใส่ในหลุมทราย ท่านจึงได้ถามว่า “เจ้ากำลังทำอะไร?” เด็กคนนั้นได้ตอบว่า “ผมกำลังจะตักน้ำจากทะเลทั้งหมด ใส่ลงไปในหลุมทราย” นักบุญออกัสตินได้ตอบว่า “สิ่งที่เจ้าพูดนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะน้ำทะเลนั้นมากมาย เกินกว่าที่หลุมทรายของเจ้าจะบรรจุหมด” เด็กน้อยได้ตอบว่า “เช่นเดียวกัน ท่านจะไม่สามารถบรรจุเรื่องพระตรีเอกภาพไว้ในสมองของท่านเช่นกัน” เด็กคนนั้นได้หายตัวไป เพราะเป็นเทวดาที่ได้ปรากฏตัวมาพูดกับท่าน.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view