สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

✝"กางเขน" สูงค่า....
เกินกว่าที่ข้าจะหวงสิ่งใดไว้จากพระองค์
ข้าแต่พระบิดา..
ขอทรงช่วยลูกให้รักพระองค์ที่สุด
และขอให้ความรักที่ลูกรักพระองค์นั้น...
มองเห็นได้....อย่างชัดเจน อาแมน

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/jqcmDdHvfsM

☘รอยเท้าบนผืนทราย
http://youtu.be/gD5hSSLHe70

🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾🎾

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
1 ปต 1:18-25
มก 10:32-45

เมื่อศิษย์แสวงหา อำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง
พระเยซูเจ้าจำเป็นต้องเตือนสติพวกเขาว่า
“บุตรแห่งมนุษย์ มิได้มาเพื่อให้ผู้อื่นรับใช้
แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น ...ใครที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่
จงเป็นผู้รับใช้ของทุกคน

จดหมายนักบุญเปโตร ชี้ให้เห็น
สิ่งที่คงอยู่ถาวร คือ เกียรติยศ ที่ได้รับมา
ทางพระวาจาของพระเจ้า เพื่อจะได้รับเกียรติยศนี้
จงชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ รัก รับใช้ เพื่อนพี่น้องด้วยใจจริง

หมายเหตุ..
เกียรติยศ..ได้มาจาก
การกระทำที่สุจริต

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ท่านไม่รู้ว่ากำลังขออะไร ท่านดื่มถ้วยซึ่งเราจะดื่มได้ไหม หรือรับการล้างที่เราจะรับได้หรือไม่” (มก 10:32-45)

ฉันเป็นคริสตชนวันนี้

ฉันรู้ตัวหรือไม่ว่าฉันเป็นใคร

ฉันขออะไรจากพระเยซูเจ้า

ฉันกำลังอยากได้อะไรจากพระองค์

หากฉันต้องการที่จะครองราชย์ร่วมกับพระองค์

ฉันเข้าใจหรือไม่ว่า ความเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นเป็นเช่นใด

ชีวิตคริสตชนของฉันวันนี้ ฉันต้องการอะไรจากพระองค์

บางทีสิ่งที่ฉันกำลังอยากได้

ฉันภาวนา ฉันขอ

จนฉันเบื่อ เพราะฉันไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการ

แต่แท้จริงแล้ว

ฉันกลับไม่รู้เลยว่า ฉันกำลังขออะไร

ฉันพร้อมที่จะร่วมทางกับพระองค์จริงๆ หรือไม่

เดินไปพร้อมกับพระองค์ตลอดเส้นทาง

จริงหรือ ที่หลายครั้ง ฉันอยู่กับพระองค์เมื่อทรงทวีขนมปัง

ฉันอยู่กับพระองค์ เมื่อทรงทำอัศจรรย์

ฉันได้หน้า ฉันมีเกียรติพร้อมกับพระองค์ เพราะฉันเป็นศิษย์ของพระองค์

แต่ทว่า... ฉันกลับไม่พร้อม และไม่อยากอยู่กับพระองค์

เมื่อพระองค์ต้องมอบชีวิตของตนเพื่อเป็นค่ำไถ่คนมากมาย ???

________________

บางที ก็น่าสงสารพระเยซูเจ้านะ พระองค์ทรงสอนบรรดาศิษย์ ตรัสถึงพระธรรมชาติของพระคริสตเจ้าถึงสามครั้ง ตรัสถึงชะตากรรมของพระองค์ชัดๆ อันเป็นชะตากรรมเดียวกันที่พวกเขาจะต้องน้อมรับด้วย ทั้งนี้ เพื่อสอนให้พวกเขารู้ว่า การเป็นศิษย์ของพระองค์ การติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดนั้นควรเป็นเช่นใด และพวกเขารู้หรือไม่ว่า พวกเขาได้ตัดสินใจ และเลือกอะไรจริงๆ แต่พวกเขาก็หาได้เข้าใจสิ่งที่พระองค์สอนไม่... ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆ..

ผมเป็นนักบวช ผู้ที่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด... มากกว่านั้น ผมเป็นพระสงฆ์... ในวันเหล่านี้ ผมอยู่กับสัตบุรุษระหว่างการเยี่ยมบ้านของผม เดินทางเยี่ยมพี่น้อง เยี่ยมสัตบุรุษที่ผมรู้จักตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆ จำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ผมก็ยกมือไหว้ สวัสดีทุกๆ คนในฐานะพี่น้องในหมู่บ้าน ในที่ที่ผมเกิดที่ ในชุมชนคริสตชนวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าที่ขลุง ผมเติบโตมาพร้อมกับพวกเขา แต่วันนี้ ผมเป็นนักบวช ผมเป็นพระสงฆ์ ที่พวกเขายกย่องว่า ผมเป็นคนของพระคริสตเจ้า จนบางทีผมต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ต้องได้นั่งที่ที่ดีที่สุด... พระวาจาของพระเจ้าทำให้ผมไตร่ตรองจริงๆ ว่า... เดินตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดมาจนวันนี้ แท้จริงแล้ว ผมต้องการอะไรจริงๆ จากพระองค์ เป็นพระสงฆ์วันนี้ อะไรเป็นสิ่งที่ผมต้องการจากพระองค์ รถยนต์ส่วนตัวคันงาม ความสะดวกสบายในชีวิตสงฆ์ การรับบริการที่ดีที่สุด กระนั้นหรือ... ผมคงไม่รู้เลยว่า ผมกำลังขอและเรียกร้องอะไรบนหนทางของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ผมช่างไม่เข้าใจพระองค์จริงๆ

คริสตชนอย่างเราๆ เช่นเดียวกัน วันนี้ เราเป็นคริสตัง เราต้องการอะไรจากพระเยซูเจ้า เราหวังอะไรในการเป็นคริสตชนหรือ มีลูกหลานเรียนในโรงเรียนคาทอลิกหรือ ได้รับผลประโยชน์และความช่วยเหลือจากพระศาสนจักรมากมายหรือ จนเมื่อเวลาเรียกร้องสิทธิ์ ฉันก็บอกว่า “คุณพ่อ ฉันเป็นคริสตัง ลูกฉันเป็นคริสตังนะ” พี่น้องที่รักครับ วันนี้ ทั้งผมและพี่น้องด้วย เราอาจจะต้องถามตนเองอีกครั้ง ฉันต้องการอะไรจากการเป็นคริสตชนจริงๆ เดินตามพระเยซูเจ้ามาจนเวลานี้ วันนี้ ฉันกำลังขออะไรจากพระองค์ ฉันกำลังเรียกร้องอะไรจากพระองค์ ฉันคิดว่าฉันมีสิทธิ์อะไรในการเป็นคริสตชน อะไรคือสิทธิที่แท้จริงของฉันหรือ... หรือว่าฉันกำลังเรียกร้องสิทธิ์มากมายเหลือเกิน แต่ฉันกลับไม่อยาก ไม่ต้องการทำหน้าที่ของการเป็นศิษย์ที่ดี ฉันกำลังกำหนดที่นั่งของตนเอง มากกว่าการเรียนรู้ที่จะน้อมรับชะตากรรมของฉันร่วมกับพระเยซูผู้ที่ฉันอยากติดตามพระองค์ และครองราชย์ร่วมกับพระองค์

พระเยซูเจ้ากำลังเดินนำหน้าบรรดาศิษย์ขึ้นไปที่กรุงเยรูซาแลม เพื่อน้อมรับชะตากรรมของพระองค์ พระมรมาน การถูกปฏิเสธ การดูถูกเหยียดหยาม ถูกฆ่าโดยตรึงบนไม้กางเขน พระองค์ตรัสให้พวกเขารู้ล่วงหน้าถึงสามครั้งถึงชะตากรรมของพระองค์ แต่วันนี้ ศิษย์สองคนยังเข้ามาหาพระองค์ ด้วยหัวใจที่หวังจะเป็นรัฐมนตรี หวังจะเป็นใหญ่ ครองราชย์ร่วมกับพระองค์ ถึงกับอยากกำหนดที่นั่งของตนเองไว้ล่วงหน้าว่า ฉันจะได้นั่งที่ไหนเมื่อพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์... นั่นคือพวกเขาไม่เข้าใจอะไรเลยจริง...

ผมอยู่ที่วัดประจวบฯ ผมตั้งเก้าอี้ไว้ที่พระแท่นสามตัวเสมอ แต่ผมมักต้องนั่งคนเดียวเสมอเลย เป็นประธานในมิสซา นั่งคนเดียวเสมอเลย ไม่มีเด็กช่วยมิสซามากมายอย่างวัดขลุงของผม ไม่เหงาครับ มีกำลังใจ เด็กกว่ายี่สิบคนั่งอยู่ข้างๆ พระสงฆ์ แต่ที่ประจวบ ผมไม่มีเลย ผมเดียวดาย เหมือนถูกทอดทิ้งไว้คนเดียว... ที่นั่นแหละ คือที่นั่งของรัฐมนตรีของพระคริสตเจ้า... ยังไหวป่ะล่ะ คริสตชนคนของพระคริสตเจ้า ยังไหวไหม...

พี่น้องที่รักครับ เก้าอี้นั้นหรือคือบัลลังก์ของผมที่ผมบวชเป็นพระสงฆมาเพื่อการนี้หรือ... นั่นไม่ใช่หรือ ที่นั่งข้างซ้ายข้างขวาที่ผมอยากได้หรือไม่ ที่หมายถึงการอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงประทับบนบัลลังก์แห่งไม้กางเขน วันนี้ หากเข้าใจเช่นนี้แล้ว ยังอยากจะเป็นพระสงฆ์ เป็นนักบวช เป็นคริสตชนศิษย์ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าอีกไหม... วันนี้ ผมเข้าใจอะไรบ้างไหม และผมกำลังขออะไรจากพระองค์...

พี่น้องที่รักครับ เป็นคริสตชน เป็นศิษย์ติดตามพระเยซู วันนี้ เราเข้าใจหนทางที่เรากำลังเดินตามพระองค์มากน้อยเพียงใด คำภาวนาและสิ่งที่เราขอจากพระองค์นั้น เป็นเช่นใด เราพยายามกำหนดที่นั่งของเราเอง หรือจริงๆ แล้ว เราเองกลับหนีให้ไกลจากบัลลังก์ของพระคริสตเจ้า ณ จุดที่ป้ายเขียนไว้ว่า “นี่คือกษัตริย์ของชาวยิว” นี่คือกษัตริย์ของเราที่เราติดตาม... พี่น้องที่รักครับ บทหนทางนี้ พระเยซูเจ้าสอนเราตลอดเวลา เพื่อให้เราต้องเข้าใจจริงๆ ว่า บนหนทางสายนี้ พระเจ้าไม่ได้หลอกเราให้มาเป็นคริสตชนนะ แต่ทรงบอกทรงสอน สอนแล้วสอนเล่า ตรัสสามครั้งสามครา ว่าชะตากรรมของพระองค์จะเป็นเช่นใด ความเป็นกษัตรย์ของพระองค์จะเป็นเช่นใด เราเคยเข้าใจพระองค์บ้างไหม หรือวันนี้ เรายังเฝ้าจะกำหนดที่นั่งของเราในที่ที่ดีที่สุดอยู่หรือ...

เพราะบุตรแห่งมนุษย์เสด็จมา ไม่ใช่เพื่อรับการรับใช้ แต่เพื่อรับใช้ และมอบชีวิตของตนเป็นค่าไถ่คนมากมาย... นี่คือกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน... นี่คือชีวิตของพ่อที่จะต้องมอบเพื่อพี่น้อง นี่คือชีวิตของพ่อเป็นเป็นกษัติรย์ที่รับใช้ และมอบชีวิตของพ่อเพื่อลูกๆ มิใช่หรือ... นี่ไม่ใช่หรือ ที่ควรเป็นอัตลักษณ์ของศิษย์ของพระเยซูจริงๆ 

ข้าแต่พระเจ้า ลูกเข้าใจแล้ว ขอพระองค์ประทานความกล้าหาญเพื่อลูกจะไม่หันหลังให้พระองค์ ไม่ว่าชะตากรรมแห่งชีวิตคริสตชนของลูกจะเป็นเช่นใด เพราะลูกปรารถนาติดตามพระองค์ ลูกควรเข้าใจพระองค์จริงๆ ว่าลูกตอบรับอะไร “ลูกสมัครด้วยความเต็มใจครับ”... “ทั้งนี้โดยอาศัยพระหรรษทานของพระองค์ทรงช่วยเหลือ”

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 30 พฤษภาคาม 18 สัปดาห์ที่ 8 ในเทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1ปต 1:18-25 / มก10:32-45
“แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ใดปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องทำตัวเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น”(ข้อ43) พระเยซูเจ้าเป็นผู้มองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย? เพราะพระองค์ได้ทำนายถึงพระมหาทรมานของพระองค์ถึงสามครั้งด้วยกัน ตามที่มีบันทึกไว้ในพระวรสาร พระองค์จะต้องรับการทนทุกข์ทรมานอย่างโหดเหี้ยม จะถูกทรยศ จะถูกปฏิเสธ และจะต้องรับโทษจนถึงแก่ความตาย โดยพวกยิวจะใช้ก้อนหินทุ่มพระองค์ ชาวโรมันจะตรึงกางเขนพระองค์ ซึ่งถือว่าเป็นการประจานพระองค์ เหมือนเป็นผู้ร้ายคดีอุกฉกรรจ์ จึงไม่ต้องแปลกใจว่า ทุกครั้งที่พระองค์ตรัสถึงพระมหาทรมานขององค์ บรรดาสานุศิษย์ได้แสดงความผิดหวังออกมา เนื่องจากพวกเขาเข้าใจว่า ถ้าพระเยซูเจ้าในฐานะเป็นพระอาจารย์ยังถูกประหารชีวิต พวกเขาก็จะได้รับชะตากรรมเดียวกัน จากศัตรูของพวกเขา
และในพระวรสารวันนี้ เป็นครั้งที่สามแล้ว ที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ถึงมหาทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่เข้าใจพระวาจาของพระองค์ พี่น้องทั้งสองคน คือ ยากอบและยอห์น ได้พูดกับพระเยซูเจ้าว่า พวกเขายินดีทำทุกสิ่งตามที่พระองค์มีพระประสงค์ ถ้าพระองค์จะให้คำสัญญาว่า จะให้ที่นั่งที่มีเกียรติ แก่เขาทั้งสองในพระราชัยสวรรค์ พระเยซูเจ้าได้ทรงถามเขาทั้งสองว่า จะยินดีมีส่วนในความทุกข์ของพระองค์ เหมือนอย่างที่ได้ขอเกียรติมงคลหรือไม่? เมื่อพระองค์จะดื่มกาลิกษ์อันขมขื่น เมื่อพระองค์เสด็จไปถึงกรุงเยรูซาเล็ม และจะต้องรับความเจ็บปวด ที่มีความหมายว่า พวกเขาจะต้องเลียนแบบพระองค์ ในการทำตัวเป็นผู้รับใช้คนอื่น และอุทิศตัวเพื่อความดีของทุกคน ...เราต้องทำอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้รับการตอบสนอง เพื่อแลกกับความยิ่งใหญ่จากพระองค์?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยลูกให้กลายเป็นผู้รับใช้ของทุกคน ตามแบบอย่างของพระองค์...”เราไม่ต้องการตาย เพื่อการตายอย่างเดียว พระเป็นเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้เป็นเช่นนั้น เมื่อพระองค์ทรงสร้างเรามา พระองค์ได้ประทานลมหายใจให้เรา เพราะฉะนั้น ถ้าเราตาย เราก็ตายเพื่อจะมีชีวิต”

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view