สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018  ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

🍓 เพียงดวงตาฉายแววแห่งรัก
ดวงใจก็ทายทักรับรักให้
เพียงมีพระองค์อยู่ในใจ
สิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018
ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
https://youtu.be/SGQl7k6RbpI

🌹As I Kneel Before You
https://youtu.be/GaDeqSotwoc

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018
ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
อ่าน
รม 12:9-16
ลก 1:39-56

ความสุข ความชื่นชมยินดีในจิตใจ
ของมารีย์จากความเชื่อมั่นในพระวาจาของพระเจ้า
แสดงออกในการพบปะ เยี่ยมเยียน
แบ่งปัน รับใช้ เพื่อนพี่น้องด้วยใจยินดี

จดหมายนักบุญเปโตร แนะนำในการติดตามพระคริสตเจ้า
จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ในความประพฤติ ตั้งความหวัง
ไว้ในพระหรรษทานของพระเจ้า

ประสบการณ์การเยี่ยมเบียนของพระนางมารีย์
ที่มีต่อครอบครัวของเอลีซาเบธ ทำให้เห็นชัด
ในมิตรภาพที่จริงใจ ไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรค
ท่ีจะสามารถมาขวางกั้น

หมายเหตุ..
เคล็ดลับ..การเยี่ยมเยียน..
“รอยยิ้ม”..นี่แหละ
คือ สิ่งที่ใช้สร้างมิตรภาพ
โดยปราศจาก “ต้นทุน”

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“...” (ลก 1:39-56)

คำทักทายใดหนอ ที่แม่พระได้พูดกับนางเอลีซาเบธ

ที่เป็นความชื่นชมยินดีแห่งพระจิตเจ้าในชีวิตของเธอ...

คำทักทายอาจจะไม่สำคัญ

เราไม่รู้จริงๆ ว่า แม่พระทักทายอะไร...

แต่สิ่งที่สำคัญคือ...

เพราะบ่อเกิดของชีวิตที่มีพระเจ้าประทับอยู่ภายใน

ทุกสิ่งที่หลั่งไหลออกมาจากชีวิตของพระแม่

จึงนำความชื่นชมยินดีให้กับทุกคนเสมอ...

ฉันล่ะ... 

ชีวิตของฉันเป็นที่ประทับของพระเจ้ามิใช่หรือ

และฉันเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า

สิ่งใดที่ไหลออกมาจากหัวใจของฉันไปสู่เพื่อนพี่น้อง

กำลังใจแก่กันและกัน หรือการบั่นทอนกันและกัน...

________________

หลังจากนั้นไม่นาน... : เมื่อมองพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่มีอะไรจำเป็นกว่านี้อีกแล้ว คือ “หลังจากนั้นไม่นาน” นั่นคือ “ทันที” หลังจากการแจ้งสาส์นของพระเจ้าเรื่องการรับสภาพมนุษย์ของพระเยซูเจ้าในพระครรภ์ของพระนางมารีย์ หลังจากนั้นไม่นาน คือทันทีหลังจากที่ทูตสวรรค์จากพระนางไป

ทรงรีบออกเดินทาง... : ไม่มีอะไรต้องรอช้าอีก... ความทุกข์ยากของฉันหรือ... เอาเถอะน่า ฉันยังพอมีเวลา แต่เวลานี้ คือเวลาของความรักฉันพี่น้อง ความช่วยเหลือจากน้ำใสใจจริง... ไปเถอะ ฉันต้องไปแล้วละ ฉันคอยอะไรไม่ได้แล้ว นี่คือความกระตือรือร้นของพระมารดาของพระเจ้า...

เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น... : เพียงเพราะคำทักทายของพระนางมารีย์เท่านั้นหรือ สิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ คือความยินดีอย่างที่สุดก็เกิดกับนางเอลีซาเบธ... อะไรหนอ เป็นเหตุให้นางมีความยินดีได้มากมายถึงเพียงนั้น...

นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม  ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใด ๆ และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย  ทำไมหนอพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า  เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี  เธอเป็นสุขที่เชื่อว่า พระวาจาที่พระเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

บุตรในครรภ์ดิ้นด้วยความยินดี... เอลีซาเบธเต็มเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า... กล่าวสรรเสริญพระมารดาของพระเจ้า... นี่คือผลของการพบปะกับพระนางมารีย์กระนั้นหรือ...

พระนางนั่นคือใครหนอ งามดั่งดวงจันทร์ รุ่งโรจน์ดั่งดวงอาทิตย์ (บทภาวนาของพลมารี) นึกถึงบทภาวนาของพลมารีครับ แล้วพระนางเป็นใครกันอ่ะ พระนางผู้งดงามในความรัก ความอ่อนโยนต่อเพื่อนพี่น้อง... แท้จริงแล้ว เธอเป็นใครหนอ เพราะเพียงวาจาของเธอเท่านั้น ฉันและลูกในครรภ์ของฉันก็ได้รับความรอดพ้นจากการเยี่ยมเยียนของเธอ... แท้จริงแล้ว เธอไม่ใช่ใครเลย ที่เพียงวาจา คำทักทาย การพบปะกับเธอนั้น ทำให้ฉันยินดีเหลือเกิน... เธอไม่ใช่ใครอื่นเลย นอกจาก เธอคือผู้ที่มีชีวิตพระเจ้าในชีวิตของเธอ...

เอลีซาเบธได้พบพระนางมารีย์ ผมไม่ทราบนะ แม่พระทักทายอะไร ทักอย่างไร ที่ผมอาจจะนำคำนั้นมาทักทายสัตบุรุษลูกวัดของผมบ้าง ทุกคนจะได้เปี่ยมด้วยความยินดีแห่งองค์พระจิตเจ้า ยินดีไปถึงในครรภ์เลย... แต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่ทำให้วาจาของพระแม่ การได้พบปะกับพระแม่ นำความสุขความยินดีมากมาย จนถึงกับทารกในครรภ์ก็โลดเต้นยินดีนั้น เหตุผลเดียวคือ เพราะแม่พระมีชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าประทับในชีวิตของพระแม่ เพียงเหตุผลนี้จริงๆ

ในวันเหล่านี้ ผมอยู่กับญาติพี่น้องของผม ในการเยี่ยมเยียนเช่นเดียวกัน ผมกลับบ้าน ณ ที่ที่ผมเกิด ณ บ้านเมือง วัดที่ที่ผมรับศีลล้างบาป ในวันเหล่านี้ พวกเราอยู่ในระหว่างตรีวารเตรียมจิตใจฉลองชุมชนแห่งความเชื่อของวัดพระหฤทัย ขลุง วัดที่ผมเป็นลูกวัดมาแต่กำเนิด และแม้ว่าผมจะไม่สามารถอยู่ร่วมฉลองชุมชนแห่งความเชื่อในวันเสาร์นี้ได้ แต่เพียงในวันเหล่านี้ ผมไตร่ตรองจริงๆ ว่า การเยี่ยมเยียนของผมในฐานะลูกบ้าน ลูกวัด ที่ห่างหายไปนาน และกลับมาในความเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ ผมได้เป็นความยินดีของทุกคนหรือไม่... ผมไม่แน่ใจจริงๆ ครับ แต่สิ่งที่ผมพยายามทำ สิ่งที่ผมพยายามเป็น... และผมควรต้องเป็น นั่นคือการกำลังใจ ความชื่นชมยินดีในความหวัง ความเชื่อของเราคริสตชน นี่คงต้องเป็นอุดมการณ์ของผมในชีวิตสงฆ์จริงๆ มิใช่หรือ... หากผมบกพร่องในเรื่องนี้ มันคงเป็นการละเลย และเป็นบาป เป็นความสูญเสียพระพรของพระในชีวิตของผมหรือเปล่านะ...

เมื่อวานเย็น ได้มีโอกาสนั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของผมในอดีตที่เคารพนับถือกัน เรื่องหนึ่งที่เราคุยกันคือ “ความชื่นชมยินดี” ครับ เราคุยอะไรกันไม่ทราบ เริ่มอะไรอย่างไร ผมจำไม่ได้เท่าไร แต่ที่สุด เราพบว่า “ความชื่นชมยินดี” เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราจริงๆ ขาดสิ่งนี้เพียงเวลาสั้นๆ คนๆ หนึ่งอาจจะหมดกำลังใจ และตายได้เลย เพียงเพราะขาดความชื่นชมยินดี ที่เป็นกำลังใจทำให้คนเราเข้มแข็ง และสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ด้วยความหวัง

คนที่พบพระนางมารีย์ พวกเขามีความสุข เป็นความสุขและความยินดีแห่งพระจิตเจ้า เพราะชีวิตพระเจ้าในชีวิตของพระแม่... พี่น้องที่รักครับ ชีวิตของเราแต่ละคน ชีวิตของเราคริสตชน เป็นชีวิตที่พระเจ้าประทับอยู่มิใช่หรือ เป็นชีวิตที่เป็นพระวิหาร เป็นตู้ศีล เป็นที่ประทับขององค์พระวาจาของพระเจ้ามิใช่หรือ... แล้วทำไม เราจึงจะไม่เป็นความชื่นชมยินดีของพี่น้องของเราล่ะ

พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือนจึงเสด็จกลับ : เวลานั้นเอลีซาเบธตั้งครรภ์ได้หกเดือนแล้ว การที่พระนางมารีย์ประทับอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามเดือน นี่คือความช่วยเหลือที่สมบูรณ์แบบคริสตชน คือการอยู่ช่วยจนจบงาน... นี่คือสิ่งที่เราต้องทำ สุดกำลังความสามารถ เต็มที่ ในการที่จะรัก เป็นกำลังใจ เจริญชีวิตด้วยกัน เพื่อปลอบใจเตือนความเชื่อของกันและกันมิใช่หรือ และนี่แหละ คือประจักษ์พยานแห่งความหวัง ถึงสิ่งที่เราใฝ่ฝันในโลกหน้า นั่นคือภาพของความสุข ความชื่นชมยินดีนิรันดรในบ้านของพระบิดาเจ้า

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ชีวิตและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ที่สวมทับชีวิตของลูกไว้เมื่อคราที่ลูกรับศีลล้างบาป กลับกลายเป็นแรงผลักดันในการเจริญชีวิตคริสตชนที่แสนดี แสนอ่อนโยน นำความสุข ความชื่นชมยินดี และกำลังใจขององค์พระจิตเจ้าไปสู่ทุกคนด้วยเทอญ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพฤหัสที่ 31 พฤษภาคม 18 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน
บทอ่าน ศฟย 3:14-18 หรือ รม 12:9-16 / ลก 1:39-56ข
เรื่องราวเกี่ยวกับการที่แม่พระเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธนั้น ได้เกิดขึ้นราวศตวรรษที่ 13 หรือ 14 วันฉลองนี้ได้ถูกจัดขึ้นทั่วพระศาสนจักร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ในปี 1969 พระศาสนจักร ได้กำหนดให้วันฉลองนี้ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อให้สอดคล้องกับการที่แม่พระรับสารจากอัครทูตกาเบรียล และเกิดขึ้นก่อนการบังเกิดของนักบุญยอห์น บัปติสต์ วันฉลองนี้มีความสัมพันธ์กับแผนการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า เช่นเดียวกับวันฉลองแม่พระต่างๆ พระแม่มารีย์และนางเอลีซาเบธ เป็นผู้ที่มีบทบาทในเรื่องนี้ (ลก 1:39-45) แต่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีพระเยซูเจ้าและนักบุญยอห์น เป็นผู้รับบทบาทที่สำคัญ การที่ยอห์นโลดเต้นในครรภ์ของนางเอลีซาเบธนั้น เป็นการแสดงความยินดี ที่พระเยซูเจ้า(พระเมสสิยาห์) นำมาให้ ส่วนนางเอลีซาเบธที่เปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า ได้ต้อนรับด้วยการสรรเสริญพระแม่มารีย์ ที่เปรียบเสมือนเป็นเสียงสะท้อนของทุกยุคทุกสมัย นักบุญลูกาได้บันทึกเหตุการณ์นี้ ด้วยการนำบทภาวนาที่เป็นกวีมาบันทึกไว้ว่า นางเอลีซาเบธได้สรรเสริญพระแม่มารีย์ในฐานะเป็น “พระมารดาของพระเป็นเจ้า”ที่สะท้อนให้เห็นความศรัทธาของพระศาสนจักร ที่มีต่อพระนาง และพระศานจักรยังได้สรรเสริญพระเป็นเจ้า ที่ได้ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในตัวพระแม่มารีย์ พร้อมกับได้สรรเสริญพระแม่มารีย์ ที่มีความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า และพระแม่มารีย์ได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า ในกิจการยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ได้ทรงกระทำในตัวพระแม่
ในบทลีตานีอา มีสมญานามที่ใช้เรียกพระแม่ว่า “หีบพันธสัญญา” เพื่อสื่อความหมายว่า“หีบพันธสัญญา”เดิมนั้นถูกนำมาตั้งไว้ เพื่อแสดงว่าพระเป็นเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางประชากร เช่นเดียวกับพระแม่มารีอา ก็เป็นผู้นำพระผู้ไถ่ มาประทับอยู่ในชีวิตของประชากรของพระองค์ และถ้ากษัตริย์ดาวิดได้เต้นรำต่อหน้าหีบพันธสัญญา ยอห์น บัปติสต์ ก็โลดเต้นด้วยความยินดี ถ้าหีบพันธสัญญาสามารถเชื่อมโยงทั้ง 12 เผ่าเข้าด้วยกันฉันใด พระแม่มารีย์ก็สามารถนำบรรดาคริสตชนมารวมกัน เพื่อองค์พระเยซูเจ้าฉันนั้น.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view