สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

💟 ถ้ามีความรัก ก็มีความอดทน...
แม้เมื่อเขาทำให้เราผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า
เราก็ยังมองที่ส่วนดีของเขาเสมอ
หวังเสมอ เชื่อเสมอ อธิษฐานเผื่อเสมอ

📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
https://www.youtube.com/watch?v=kmRbbJXgrMI

🍀ทุกครั้งที่ฉันเฝ้าภาวนา
https://youtu.be/bYeWeyX1Mo0

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
อ่าน : 1 พกษ 21:1-16
มธ 5:38-42

สำหรับมนุษย์ เป็นการง่ายที่จะ “โต้ตอบ”
ความชั่ว ด้วยความชั่ว ใครดีมาก็ดีกลับ
ใครร้ายมา ก็ร้ายกลับไป
แต่เพราะความเมตตา...สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว
ทรงต้องการใช้ “ความดี”..เท่านั้นเพื่อทำให้คนบาปกลับใจ

การไม่ยึดมั่นในความดี ปล่อยตัว ปล่อยใจ
ในความปรารถนาของตน ทำให้กษัตริย์อาคับ
ใช้อำนาจปกครอง ที่พระเจ้าให้เพื่อรับใช้
ไปเบียดเบียนผู้อื่น

แม้ช่วงหนึ่งของชีวิต คำสอนของนักบุญอันตน
จะเน้นในเรื่อง ความยุติธรรมทางสังคม เป็นพิเศษ
แต่ด้วยความดี ที่เปี่ยมด้วยความจริงใจ
ในชีวิตของท่าน ได้นำคนจำนวนมากให้กลับใจ
ผ่านทางคำเทศน์สอนของท่าน ซึ่งมักจะอ้างอิง
ข้อความจากพระวาจาของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งปวง

หมายเหตุ..
มั่นใจเถิดว่า
สิ่งดีๆ ที่ทำ..
นำความดี กลับมาหา ผู้ทำเสมอ

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“อย่าโต้ตอบคนชั่ว...” (มธ 5:38-42)

อย่าโต้ตอบคนชั่ว
คืออย่าตอบโต้ความไม่ดี
แต่ต้องยืนหยัดมั่นคงในความดี
นั่นหมายความว่า...
ชีวิตคริสตชน ต้องยืนหยัดมั่นคง
บนหนทางของความดี
ตอบโต้ความไม่ดีด้วยความดี
________________

ตาต่อตา ฟันต่อฟัน... จริงๆ แล้ว หากจะแก้แค้นกัน สิ่งนี้ก็ยุติธรรมดีแล้ว... แต่ในความเป็นจริงที่สุดก็คือ เมื่อมีการแก้แค้นกัน สิ่งที่ทำลงไปมันมักจะเกินเลยไปเสมอ มันมักจะมากเกินไปเสมอ... พระเยซูเจ้าจึงสอนว่า ให้เรานิ่งเสียดีกว่า เพราะการกระทำเช่นนั้น ยิ่งทำให้ทุกอย่างเลวร้ายยิ่งขึ้น

ผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มซ้ายให้เข้าด้วย... แต่ครั้งพระเยซูเจ้าทรงถูกตบเมื่อถูกจับ พระองค์ถามเหตุผล “ถ้าเราพูดถูก ท่านตบเราทำไม”... สิ่งนี้จึงหมายถึงการไม่โต้ตอบในความไม่ดี หรือการใช้ความรุนแรง แต่ด้วยเหตุผลและสันติวิธี แม้ว่าคริสตชนจะต้องเสียเปรียบกว่าก็ตาม

ผู้ใดฟ้องท่านที่ศาล เพื่อจะได้เสื้อยาวของท่าน ก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วย... เสื้อยาวของท่าน คือ เสื้อยาวของเรา มันเป็นของเรา แต่หากเขาฟ้องเราด้วยการกล่าวหาเท็จ คือเขาอยากได้ ก็ให้เขาเถอะ แถมให้เขาอีกอ่ะ...

ผู้ใดเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลัก จงไปกับเขาสองหลัก... เพราะเขาต้องการความช่วยเหลือ เขาอาจจะต้องการมากกว่านั้น แต่ขอเพียงหนึ่งหลัก ซึ่งเราจะไปกับเขาสองหลัก นั่นหมายถึงความช่วยเหลือ คือน้ำใจที่มากกว่าผู้ขอความช่วยเหลือหวังจะได้รับ นั่นคือ คนที่เข้ามาหาลูกของพระเจ้า จะไม่มีใครผิดหวังกลับไปเลย

ผู้ใดขออะไรจากท่าน ก็จงให้ อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่าน... เพราะพระเจ้าไม่เคยเบือนพระพักตร์ไปจากลูกของพระองค์...

พี่น้องที่รัก มาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของโลกนั้น คือมาตรฐานของลูกของพระเจ้า บุตรแห่งพระอาณาจักรสวรรค์ คือผลจากเมล็ดพันธุ์แห่งพระอาณาจักรสวรรค์ที่พระเจ้าทรงหว่านไว้ในชีวิตของเราแต่ละคน ชีวิตคริสตชน คือชีวิตที่ไม่ตอบโต้ความชั่วด้วยความชั่ว แต่คือการตอบโต้ในความสงบ นิ่ง เงียบ คือความยืนหยัดมั่นคงในความดี คนที่ทะเลาะกับเรา เราไม่จำเป็นต้องทะเลาะด้วย เพราะแท้จริงแล้ว คนที่ทะเลาะกับเรานั้น เขากำลังทะเลาะกับหัวใจของตนเองต่างหาก เขากำลังมีปัญหากับหัวใจของเขาเองต่างหาก

นิ่ง คือยืนหยัดมั่นคงในความดีครับ นิ่งไม่ใช่หมายถึงความไม่รู้ร้อนรู้หนาว แต่คือการยืนหยัดมั่นคงในความจริง ความดี ให้เวลาในการพิสูจน์และเป็นประจักษ์พยานของความดี และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น ให้เวลาผู้อื่น เพื่อเขาจะพบคุณค่าของความจริงและความดีจากการยืนหยัดมั่นคง คือความพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอไป แรงใจที่จะมอบให้กันตลอดเวลานั่นเอง และนี่คือความอ่อนโยนของคริสตชน นี่คือความสุขแท้ ของผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นลูกของพระองค์ ด้วยมาตรฐานของการเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ช่วยลูกให้สำนึกอยู่เสมอว่า ลูกของพระองค์ควรเป็นเช่นใด...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 11 ในเทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1พกษ 21:1-16 / มธ 5:38-42
ในบทอ่านจากหนังสือพงษ์กษัตริย์ฉบับที่ 1 เราจะเห็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดของกษัตริย์อาคับ แห่งสะมาเรีย ที่ไม่สนใจต่อการฆาตกรรมคนยากจน เมื่อพระเป็นเจ้าทรงแต่งตั้งให้ใครคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการปกครองคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ ราชินี บิดามารดา หรือ พระสงฆ์ พระองค์ก็ทรงประทานหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่บุคคลนั้น โดยต้องปฏิบัติต่อคนที่ตัวเองปกครอง ด้วยความรักและความยุติธรรม พวกเขาจะต้องสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพื่อให้คนที่ตัวเองปกครองสามารถที่จะรักและรับใช้พระเป็นเจ้า การสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างกษัตริย์อาคับและพระนางเยเซเบล พระมเหสีของพระองค์ กลับทำในสิ่งตรงกันข้าม คือ การฆาตกรรมนาโบท เพื่อเอาที่ดินของเขามาเป็นกรรมสิทธิ์
นักบุญเกรโกรีองค์ใหญ่ได้เคยตรัสว่า “ความอิจฉาริษยา จะทำให้เกิดความเกลียดชัง การกล่าวร้าย การใส่ความ และความยินดี ที่ได้ฉกฉวยประโยชน์จากเพื่อนบ้าน และทรัพย์สมบัติของเขา” พระดำรัสของพระองค์ ได้บรรยายภาพของกษัตริย์อาคับ และพระราชินีเยเซเบลในเรื่องที่กล่าวมา ใช่หรือไม่? ความอิจฉาและความโลภ ทำให้ทั้งสองพระองค์ยึดเอาที่นาของนาโบทมาเป็นกรรมสิทธิ์ โดนยึดเอาประโยชน์ของตัวเองมาก่อนประชาชนคนอื่น ทั้งสองพระองค์จึงใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวได้รับมา ในทางที่ผิด ที่จะต้องปกครองประชาชนด้วยความรักและความยุติธรรม
มีอะไรบ้างที่ส่งเสริมให้เรา ใช้อำนาจในทางที่ผิด หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือสถานภาพของเรา ในการหาผลประโยชน์ส่วนตัวบ้าง?...ขอให้เราอย่าทำแบบอาคับและพระนางเยเซเบล ที่ใช้อำนาจที่ไม่เป็นธรรมเพื่อบรรลุถึงสิ่งที่ต้องการ...”ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดประทานหัวใจแห่งความรัก ความเมตตากรุณา และความเอาใจใส่ เพื่อสนองความต้องการของพวกลูกๆ โปรดให้บรรดาพระสงฆ์และนักบวช ได้มีส่วนร่วมในความรักของพระองค์ โปรดประทานความร้อนรนด้วยความรักของพระองค์ เพื่อลูกจะสามารถรับใช้ผู้อื่นอย่างอิสระและไม่เห็นแก่ตัว เพื่อความดีของพระองค์.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view