สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรมูอัลโด เจ้าอธิการ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรมูอัลโด เจ้าอธิการ

🌷 เปลี่ยนดวงใจลูกเถิด โปรดให้เป็นหัวใจ
ที่มีไฟรักยิ่งใหญ่ เหมือนหัวใจพระองค์

📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา
https://www.youtube.com/watch?v=GeZxXIASqGk

💞 Change my heart, oh God
https://youtu.be/IlSmG-_eJTU

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018
ระลึกถึงนักบุญโรมูอัลโด เจ้าอธิการ
อ่าน
1 พกษ 21:17-29
มธ 5:43-48

เพื่อจะเป็นคนดีที่สมบูรณ์ พระเยซูเจ้าทรงท้าทายบรรดาศิษย์
และผู้ติดตาม ด้วยมาตรฐานที่สวนทางกับโลก ..
ไม่พอแค่รักคนที่รักเรา หรือทักทายเฉพาะญาติพี่น้อง
แต่จงรักศัตรู อธิษฐานภาวนา ให้ผู้ที่มาเบียดเบียน

เมื่อกษัตริย์อาหับ ที่หลงผิด ได้รับโอกาสผ่านทางการตักเตือน
แล้วกลับใจ พระเจ้าทรงมองเห็นการถ่อมตน และเปลี่ยนใจ
ไม่ลงโทษ

นักบุญโรมูอัลโด ผู้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย
เลือกที่จะปฎิเสธ ทรัพย์สมบัติ อำนาจ เกียรติยศ
ชื่อเสียง ตามมาตรฐานของโลก
เพียงสิ่งเดียวที่ท่านเลือก คือ ดำเนินชีวิตติดตามพระคริสตเจ้า
ด้วยรูปแบบชีวิตนักบวช ที่จริงจังในการภาวนา
พร้อมกับข้อตั้งใจที่ว่า
“ใครที่ไม่เสียสละตนเอง ก็ไม่คู่ควรเป็นศิษย์ของเรา”

หมายเหตุ..
เมื่อต้องตัดสิน..
อย่าเพิ่งตัดสินคน ด้วยมาตรฐานของตนเอง

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018
สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด...” (มธ 5:43-48)

นี่คือกระแสเรียกของลูกของพระเจ้า
การเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์
เพราะพระเจ้าของเรา
พระบิดาของเรา
พระองค์ทรงความดีอย่างสมบูรณ์

บาปของลูกของพระเจ้า
ผู้ซึ่งพระองค์ทรงสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์คือ
การทำให้ภาพลักษณ์ของพระองค์สูญเสียไปจากชีวิตของตน

วันนี้ ภาพลักษณ์ของพระบิดาเจ้าในชีวิตของฉันเป็นเช่นใด
ฉันทำให้ภาพลักษณ์ของพระองค์ในชีวิตของฉันเสียหายไปบ้างหรือเปล่า...
________________

ถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่าน ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านจะได้บำเหน็จอะไรเล่า ท่านทำอะไรที่พิเศษหรือมากกว่าคนต่างศาสนาเล่า... ท่านเป็นคริสตชนไม่ใช่หรือ ท่านคือผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้ามิใช่หรือ หากท่านเลือกทำดีต่อคนที่รักท่านเท่านั้น เลือกรักแต่คนที่ดีต่อท่าน เลือกสนใจเอาใจใส่แต่พี่น้องของท่านเท่านั้น ท่านทำอะไรมากกว่าคนที่ไม่มีพระเจ้าหรือ...


เป็นคริสตชน ไม่ทำดีคือทำบาป... และต้องทำดีกับทุกคน แม้กระทั่งศัตรูด้วย เราไม่มีทางเลือก เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า นี่คือภาพลักษณ์ของการเป็นลูกของพระบิดาเจ้าล่ะ นี่คือกระแสเรียกของเรา นี่คือเอกลักษณ์ของการเป็นคริสตชน ที่เราต้องไม่เหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้า หรือพี่น้องต่างความเชื่อ การประกาศความเชื่อในพระเจ้าของเรา การรับศีลล้างบาปทำให้เราเป็นลูกของพระเจ้า เราต้องเป็นดังนี้...

เป็นคริสตชน ต้องแน่จริงๆ นะครับ... ธรรมดาๆ ไม่ได้... นี่แหละคือสิ่งที่เป็นมาตรฐานของการเป็นลูกพระเจ้า... และไหวไหมอ่ะ... หากจะถามว่าไหวไหม... พี่น้องที่รักครับ ปราศจากความช่วยเหลือของพระเจ้า เราก็ทำอะไรเช่นนั้นไม่ได้หรอก ปราศจากพระหรรษทานของพระองค์ช่วยเหลือ เราก็เป็นเช่นนั้นไม่ได้หรอก... ภาวนาครับ... ภาวนาเท่านั้นเอง ขอพระองค์ทรงช่วย ขอให้เรามีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าเสมอ ในพระวาจาของพระองค์ ในศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เราจึงจะสามารถเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ เราจะเป็นดังนั้นทีละเล็กทีละน้อย เราต้องเป็นดังนั้น เพราะเหตุผลเดียว คือ เพราะเราเป็นลูกของพระเจ้า พระบิดาของเราทรงเป็นความดีบริบูรณ์

ที่สุด วันนี้เราก็มาถึงบทสรุปของพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่ 5 ที่เป็นเรื่องของมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของโลก คือมาตรฐานของลูกของพระเจ้า... นี่คือมาตรฐานของเราคริสตชน... วันนี้ผมไม่มีบทไตร่ตรองอะไรมาก นอกจากอยากเชิญชวนพี่น้องขอบคุณพระเจ้า และวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เพื่อให้เราแต่ละคนในฐานะที่เป็นคริสตชน เป็นลูกของพระเจ้า เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสร้างมาตามภาพลักษณ์ของพระองค์นั้น จะไม่ทำให้ภาพลักษณ์ของพระเจ้าเสียหาย นั่นคือ การเป็นผู้ดีอย่างสมบูรณ์ เพราะเป็นคริสตชน เป็นลูกพระ จำไว้ครับ “ไม่ทำดี คือทำบาป” ชีวิตของเราต้องดีทุกลมหายใจ ดีอย่างพระบิดาเจ้า มิฉะนั้น นั่นแหละบาปของเรา เมื่อต้องสารภาพบาป เราจะมีสิ่งที่ต้องสารภาพมากมาย เพียงเพราะเรายังไม่เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์อย่างพระบิดาของเรา...

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพลังของผู้วางใจในพระองค์ โปรดทรงฟังข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอ เพราะว่า หากพระองค์ไม่ทรงช่วยแล้ว ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้อ่อนแอจะทำอะไรไม่ได้เลย โปรดประทานความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสมอ เพื่อจะได้ปฎิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ ทั้งความคิดและกิจการ สมเป็นลูกของพระองค์ด้วยเถิด (เทียบ บทภาวนาของประธาน)

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 11 ในเทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1พกษ 21:17-29 / มธ 5:43-48
ผู้เขียนหนังสือพระธรรมเก่าได้ยอมรับว่า ไม่มีใครทำผิดต่อพระเป็นเจ้า เท่ากับกษัตริย์อาคับ (1พกษ 21:25) จากบทอ่านที่ 1 ในวันนี้ เราจะเห็นกษัตริย์อาคับรู้สึกขุ่นเคืองพระทัย เพราะนาโบทปฏิเสธทีจะขายสวนองุ่น ที่เป็นสมบัติของครอบครัว ให้แก่พระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทำเป็นสวนส่วนพระองค์ พระองค์จึงได้ทรงอนุญาตให้พระนางเยเซเบล พระมเหสี ได้ออกคำสั่งในนามของพระองค์ ในฆ่านาโบท และโดยไม่รอช้านาโบทได้วิ่งไปที่สวนองุ่นของตน เพื่อรักษาสิทธิในสวนองุ่นแปลงนั้น
ประกาศกเอลียาห์จึงได้ออกไปเผชิญหน้ากับกษัตริย์ เพื่อตักเตือนให้พระองค์รู้ว่า พระองค์จะได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัส กษัตริย์อาคับไม่ได้โต้แย้ง หรือป้องกันตัวแต่อย่างใด ตรงกันข้าม พระองค์ได้ฉีกฉลองพระองค์ด้วยความทุกข์ และทรงสวมใส่ด้วยผ้ากระสอบ และไม่ทรงยอมเสวยพระกายาหาร และพระเป็นเจ้าทรงสังเกตว่า กษัตริย์ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเอลียาห์อย่างเคร่งครัด และทรงยินดีเป็นทุกข์กลับใจด้วยความสุภาพ และสิ่งที่ตามมา คือ พระเป็นเจ้าทรงยกโทษให้พระองค์ และชะลอการลงโทษ
ถ้าพระเป็นเจ้าทรงมีพระทัยดี อภัยความผิดให้กษัตริย์อาคับ พระองค์ก็จะมีพระเมตตา และให้อภัยบาปแก่เราเช่นเดียวกัน เราไม่จำเป็นต้องนุ่งผ้ากระสอบ เหมือนกษัตริย์อาคับ แต่เราสามารถแสดงความทุกข์ด้วยกิจการอื่นได้ เราอาจจะใช้เวลาพิจารณามโนธรรม หรือสวดภาวนาเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การอดอาหาร ขณะที่เรายินดีรับฟังของพระเป็นเจ้า และตอบสนองด้วยความเต็มใจ พระองค์ก็จะเปิดใจของเรา ให้น้อมรับพระเมตตา และพลังให้การเปลี่ยแปลงชีวิตของเรา
ศีลอภัยบาป จึงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเป็นเจ้าทรงแสดงพระเมตตาของพระองค์ อย่างน่าพิศวง เพราะเรามีเวลาที่จะแสดงความสุภาพถ่อมตนของเรา และเข้าไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์ และสิ่งที่ตามมา คือ เราไม่เพียงแต่ได้รับการอภัยโทษเท่านั้น แต่เราจะได้รับการเยียวยา อิสรภาพ และความสัมพันธ์กับพระเยซูเจ้า แทนที่เราจะมองศีลอภัยบาป เป็นเพียงการสารภาพความผิดอย่างเดียวเท่านั้น.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view