สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณ
โปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิด
ให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิด
ส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
https://www.youtube.com/watch?v=v5f4BXb5iEo

🍓 Tis So Sweet to Trust in Jesus
http://youtu.be/3RqfAjPzpko

🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
อมส 9:11-15
มธ 9:14-17

เมื่อศิษย์ของยอห์น ยึดติด กับสิ่งคุ้นชิน
ที่เคยปฎิบัติ พร้อมกับเร่งรัดคนอื่น ให้ทำตาม
พระเยซูเจ้า จำเป็นต้อง สอนพวกเขา ถึงท่าที
ของการเปิดใจ ในการปรับตัวเพื่อเรียนรู้ อยู่กับสิ่งใหม่

ประกาศกอาโมส ป่าวประกาศ....
เมื่อวันเวลาของพระเจ้ามาถึง
สิ่งต่าง ๆ จะได้รับการฟื้นฟู
ส่ิงใหม่ จะสดใสกว่าเดิม เพราะ
พระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไป

หมายเหตุ....
เมื่อคิดจะทำดี..ก็จงปล่อย..
ให้ความดีที่ทำนำคนอื่นให้ทำตาม...

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2018
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“จะโศกเศร้าหรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่กับเขา...” (มธ 9:14-17)

พระเยซูเจ้าคือเหล้าองุ่นใหม่
คือความชื่นชมยินดีใหม่
ที่ต้องบรรจุในหัวใจที่กลับใจเปลี่ยนแปลง
จากการฟังพระสุรเสียงของพระเจ้า

เมื่อมีพระองค์ทรงประทับอยู่กับเรา
ความยินดีก็เต็มเปี่ยมในชีวิตเรา

การยอมรับพระเจ้าเป็นความยินดีในชีวิตเรา
คือการรับเสด็จพระองค์ในชีวิตใหม่ที่เปลี่ยนแปลงในหัวใจของเรา

________________

นั่นคือการทำสิ่งใหม่!!! สิ่งที่ไม่ได้คิด ไม่ได้วางแผน แต่มันช่างเรียกร้องความกล้าหาญในการก้าวออกจากที่คุมขังหัวใจของตนเอง... นั่นเป็นสิ่งใหม่จริงๆ สิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อความรอดพ้นของเรา

บทอ่านที่หนึ่ง (อมส 9:11-15) จากหนังสือประกาศกอาโมส เมื่อวานนี้แม้ว่าผมรู้สึกว่า ช่างเจ็บสะท้านไปถึงส่วนลึกของหัวใจจริงๆ เมื่อไตร่ตรองถึงความจริงใจในการรักและถือกฎของพระเจ้าที่เรียกว่า “สักแต่ทำให้เสร็จๆ และผ่านๆ ไป” เป็นเครื่องบูชาแห้งแล้ง ไร้ชีวิต ไร้ค่า ไร้จิตใจ... และหาใช่เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทัยไม่... และมากกว่านั้น แท้จริงแล้ว เราพบว่า พระเจ้าไม่ต้องการอะไรจากเราเลย เราจะทำดี ทำไม่ดี พระเจ้ายังคงเดิมเสมอ แต่เราต่างหาก หากเราเดินถูกทาง เราเลือกเดินตามทางของพระองค์ นั่นคือทางแห่งความรอดพ้น... มาวันนี้ เราคงพบความรู้สึกที่อบอุ่นในการเป็นผู้กอบกู้ของพระเจ้า... องค์พระเจ้าทรงเป็นผู้กอบกู้ข้าฯ ให้รอด อัลเลลูยา... บทสร้างที่เราขับร้องวันนี้ สะท้อนภาพของพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ช่วยให้รอด มากกว่าการเป็นผู้ตัดสินลงโทษ... และความรอดพ้นมาจากการฟังพระสุรเสียงของพระองค์จริง

การเป็นศาสนิก การเป็นคริสตชนของเรา การเป็นลูกของพระเจ้าของเรา วันนี้ สิ่งนี้อาจจะต้องเป็นดังถุงหนังใหม่ เป็นดังจิตตารมรณ์ใหม่ที่พระคริตสตเจ้าทรงมอบให้เรา การไปวัดวันอาทิตย์ การจำศีลอดอาหาร การถือกฎของพระเจ้าจำเป็นต้องเป็นเรื่องใหม่ เป็นสิ่งใหม่ที่เราทำออกมาจากหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความยินดีแบบพระเยซู นั่นไม่ได้หมายความว่าเป็นความชื่นชมยินดีของเราเท่านั้น แต่พี่น้องของเราต้องมีความชื่นชมยินดี สิ่งสร้างทั้งหลายต้องชื่นชมยินดีในชีวิต ในจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า ในพระคริสตเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา เป็นดังเจ้าบ่าวของเรา เป็นดังความยินดีของเรา ที่จากนั้น เราก็ไม่จำเป็นต้องจำศีลอดอาหารแล้วล่ะครับ

พอเถอะ จำศีลอดอาหาร อดเนื้อนิดหน่อย แล้วก็กินเลือดกินเนื้อกัน ภาวนามากมายแล้วก็คุยกับใครไม่รู้เรื่อง ทำบุญมากมาย แต่ใจแคบกับสมาชิกในครอบครัว ใจจืดเหลือเกินกับสมาชิกในหมู่คณะนักบวชของเรา... พอเถอะ นั่นมันจิตตารมณ์เก่าๆ ที่วันนี้ พระเยซูเจ้าท้าทายให้เราทำสิ่งใหม่ครับ อดเถอะ สิ่งที่มันทำร้ายและบั่นทอนกันและกัน คุยกับพระเยซูเจ้า บรรเทาพระเยซูเจ้าบ้างในชีวิตของกันและกัน แทนที่จะเดินทางไปทำบุญรอบโลก แต่แบ่งปันเถอะ กับสมาชิกในครอบครัวอ่ะ ในหมู่คณะนักบวชของเราอ่ะครับ ในชุมชนของเรา คิดถึงกันและกันให้มากขึ้น เป็นความสุขความยินดีแก่กันและกัน และดังนั้น นี่คือการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ พอแล้ว วันศุกร์ก็วันศุกร์เถอะ ไม่ต้องอดเนื้ออดอาหารก็ได้ แต่ทุกวัน ให้เราอดเถอะนะครับ เราะไม่เจริญชีวิตของเราด้วยการกินเลือดกินเนื้อกันและกัน นี่แหละสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย นี่แหละภาพลางๆ ของครอบครัวแห่งสวรรค์ ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ด้วยดังเจ้าบ่าว และดังนี้ เราจิตตารมณ์เก่าๆ ก็ทิ้งไปได้เลย แต่ให้เรารับจิตตารมณ์ใหม่ของพระเยซูเจ้าบรรจุไว้ในชีวิตเรา และทำสิ่งใหม่กันเถอะ เพื่อให้ทุกคนจะได้มั่นใจว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นเจ้าบ่าวที่ประทับอยู่ท่ามกลางเราจริงๆ และการจำศีลอดอาหารก็ไม่จำเป็นอีก... แต่ฉันจะมั่นใจได้อย่างไร ว่า พระองค์ทรงเป็นความชื่นชมยินดีในหมู่พวกเราจริงๆ... มันคงเป็นการบ้านของฉันล่ะ ที่ฉันจะทำให้วันนี้ ทุกคนได้รับการแบ่งปันพระพรแห่งความชื่นชมยินดีนี้อย่างไร เพื่อจะได้มีพระคริสตเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางเราอย่างแท้จริง

วันนี้ เรามีการสถาปนาสังฆมณฑลใหม่ มีการอภิเษกพระสังฆราชใหม่ที่เชียงราย เราขอบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเรา และทรงดูแลเราเสมอมา แม้ในวันเหล่านี้ เรื่องราวเศร้าๆ ยังคงเกิดขึ้นเสมอ... น้องๆ ของเราในถ้ำ เรือที่ล่ม เครื่องบินที่ตก อุบัติภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นทำให้หัวใจเราหวั่นไหว แต่ความวางใจในการประทับอยู่ของพระองค์ เราก็พบความหวัง และความบรรเทาในพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงดูแลเอาพระทัยใส่ลูกของพระองค์เสมอ... ให้เราภาวนาสำหรับสังฆมณฑลใหม่ พระสังฆราชใหม่ ให้จิตตารมณ์ใหม่ของพระเยซูได้เป็นดังผลผลิตที่งอกงามจากสวนองุ่นที่พระองค์ทรงปลูกไว้ และแบ่งปันผลผลิตนั้นเพื่อทุกๆ คน

ข้าแต่พระเจ้า แม้ข้าพเจ้าจะเป็นผู้รดน้ำพรวนดิน แต่พระองค์คือผู้บันดาลการเจริญเติบโต... ขอทรงบรรจุไว้ในถุงหนังใหม่แห่งจิตใจของข้าพเจ้า ด้วยจิตตารมณ์ใหม่ของพระคริสตเจ้าเถิด.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อมส 9:11-15 / มธ 9:14-17
ขณะที่พ่อและแม่กำลังรอให้ลูกของพวกเขาเกิดมา พวกเขาเต็มไปด้วยความรักและความหวัง สำหรับอนาคตของลูกน้อย โดยหวังให้ลูกได้รับพระพรและความเจริญรุ่งเรือง ลูกที่จะเกิดมานั้น อาจจะเป็นหรือชายหรือหญิงที่น่ารัก มีสติปัญญาเฉียบแหลม และมีพรสวรรค์เหนือกว่าเด็กอื่นๆ แน่นอนพวกเขาหวังให้ลูกมีอนาคตที่ดี เพราะว่าลูกคือส่วนหนึ่งของชีวิตของพ่อแม่ เป็นผลของความรักของเขาทั้งสองคน
ความรักและความหวังของพระเป็นเจ้าต่ออนาคตของเรา จะยิ่งใหญ่เพียงใด เราได้รับการสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ เราเป็นสิ่งสร้างของพระองค์ พระองค์ฝันถึงอนาคตอันสุกใสของเรา ที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความปลอดภัย พระองค์ทรงมีแผนการ สำหรับความดีไม่ใช่สำหรับความเลวร้าย เพื่อให้เรามีอนาคตที่มีความหวัง (ยรม 29:11)
พระเป็นเจ้าได้ตรัส ผ่านทางประกาศกอาโมส พระองค์ได้ตรัสกับประชากรอิสราเอลว่า พระองค์ฝันที่จะเห็นการกลับคืนสู่สภาพที่รู่งเรือง และได้รับพระพรของพวกเขา แม้พวกเขาจะหันเหไปจากเส้นทางของพระองค์ และได้ลืมพันธสัญญาของโมเสส แต่พระองค์ก็มิได้ลืมพระประสงค์ ที่ต้องการให้พวกเขามีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรือง ความฝันของพระองค์ยังคงมีสำหรับประชากรอิสราเอล จนถึงทุกวันนี้ และเป็นความฝันที่ทรงมีต่อเราแต่ละคนด้วย ถ้าตัวเราหรือบุคคลที่เรารักต้องประสบกับความไม่ดี พระองค์ก็ทรงปรารถนาจะช่วยบำบัดรักษาเรา แม้จะดูเหมือนว่า พระองค์ทรงประทับอยู่ห่างไกลจากเรา พระองค์ก็ทรงต้องการให้เรามีความไว้วางใจว่า พระองค์ยังคงรักเรา ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ จนกว่าเราจะประสบกับความสำเร็จ ตามที่พระองค์ได้ฝันไว้
เมื่อเราอ่อนแอและหมดหวัง พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพยังประทับอยู่ใกล้เรา พระองค์จะประทานพลัง ความยินดี และความหวังแก่เรา และจะช่วยบรรเทาความกลัวภายในใจของเรา ขอให้เรามีความเชื่อและความไว้วางใจ...ท่านไม่สามารถย้อนไปยังอดีต แต่ท่านเริ่มทำใหม่ได้ อย่าเสียพระหรรษทาน.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/9SvicXQG3cY

view