สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

🌺 ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป...
เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย

บทอ่านประจำวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018
ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ
https://www.youtube.com/watch?v=wxOsLNC2txQ

🍒You Raise Me Up
https://youtu.be/HqtwZWvXux8

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018
ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ
อ่าน
ฮชย 10:1-3, 7-8, 12
มธ 10:1-7

พระเยซูเจ้าทรงเรียกสาวกของพระองค์
จากกลุ่มคนที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
แต่พระองค์ทรงมอบอำนาจเบ็ดเสร็จให้พวกเขา
เหมือน ๆ กัน คือ อำนาจของการรับใช้ ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง

ประกาศกโฮเชยา ย้ำเตือน..
เพราะใจที่คิดคด ไม่ซื่อต่อพระเจ้า 
ใช้อำนาจที่พระเจ้าให้ในทางที่ผิด
ทำให้อิสราเอล ต้องรับโทษ 

นักบุญเบเนดิกต์ ผู้ได้รับการเรียกจากพระเจ้า
ให้สละ ละทิ้งชีวิตความสะดวกสบายทางโลก
เพื่อติดตามพระคริสตเจ้า ด้วยจิตตารมณ์ภาวนา
ในฐานะอธิการดูแลหมู่คณะเบเนดิกติน 
ท่านใช้อำนาจที่มี รับใช้หมู่คณะด้วยจิตตารมณ์ภาวนา
เพื่อพาสมาชิกให้พบความสงบสุขกับพระเจ้า

หมายเหตุ..
เมื่อเลือกแล้วในสิ่งที่คิดว่าใช่..
ก็อย่าไปหวั่นไหวกับสิ่งที่ชอบ...

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018

สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ อธิการ

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“ประทานอำนาจให้...” (มธ 10:1-7)

อำนาจของคริสตชน ไม่ใช่อำนาจในการซื้อขาย

แต่เป็นอำนาจของการขับไล่ความไม่ดีออกไป

เป็นอำนาจของการเยียวยารักษาหัวใจของกันและกัน

เป็นความร่ำรวยด้วยความรักและความเมตตา

วันนี้ฉันสร้างแท่นบูชาถวายพระเจ้าองค์ใดอยู่...

และจริงแล้ว อะไรคือพระประสงค์ของพระองค์ต่อฉันหรือ...

________________

ความไม่ซื่อของประชากรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งประกาศกโอเชยาไปเตือนพวกเขานั้น คือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัย เพราะในหนทางที่พวกเขาเจริญชีวิตอยู่ เป็นช่วงเวลาแห่งพระเมตตาของพระเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ที่พระองค์ทรงรักประชากรของพระองค์ แม้ว่าพวกเขาจะพลาดพลั้งไปสักกี่ครั้งก็ตาม

อิสราแอลเป็นเหมือนเถาองุ่นเขียวชอุ่มที่มีผลมาก เขายิ่งเกิดผลมากเท่าใด เขาก็ยิ่งสร้างแท่นบูชามากขึ้นเท่านั้น แผ่นดินของเขายิ่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นใด เขาก็ยิ่งสร้างเสาศักดิ์สิทธิ์ให้งดงามยิ่งขึ้นเท่านั้น... นี่คือพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้อิสราแอล แต่พระองค์ยิ่งประทานพระพรให้พวกเขามากเท่าใด พวกเขาดูเหมือนยิ่งนอกใจพระองค์มากเท่านั้น

“บาอัล” คือพระเจ้าที่พวกเขานมัสการ และเอาใจออกห่างจากพระเจ้าของตน บาอัล คือพระเจ้าแห่งเงินทอง เกียรติ ความรุ่งโรจน์ ร่ำรวย ที่พวกเขานมัสการ... และพวกเขาก็นอกใจพระเจ้าของพวกเขา

พี่น้องที่รัก เช้านี้ ผมไตร่ตรองถึงสิ่งที่เป็นอยู่ในชีวิตของผมเวลานี้ เช้านี้ผมยังไม่ตาย เช้านี้ผมยังหายใจ และยังมีชีวิต ไตร่ตรองเพียงเรื่องนี้ เพียงแค่ถามตนเองว่า ที่ผมมีชีวิตวันนี้ เป็นสิทธิของผมที่จะมีชีวิต เป็นเพราะความดีความชอบของผม หรือเพราะพระเมตตาของพระเจ้า... ผมก็คงต้องบอกว่า เป็นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าจริงๆ และเป็นเพราะพระทัยดีของพระองค์เท่านั้น

มองไปยังสิ่งที่ผมมีอยู่ มองไปยังพระพรอื่นๆ ที่ผมได้รับ อาหารที่ยังมีทานที่ได้รับการแบ่งปันมาจากผู้อื่น สิ่งที่ยังพอมีกินมีใช้อยู่วันนี้ ถามตนเองว่า นี่เป็นพระพรของพระเจ้าอีกใช่ไหม ก็ต้องตอบว่าใช่ นี่คือพระพรของพระองค์จริงๆ ที่ให้ผมได้มีชีวิต

บางคนบอกว่า ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรให้ฉันร่ำรวยรุ่งเรือง แล้วฉันจะกลับมาทำบุญ... หลายครั้ง เราก็ควรไตร่ตรองไม่น้อยว่า การขอเช่นนั้น เราขอเพื่อตนเองหรือเพื่อพระเจ้า... พระเจ้าต้องการของถวายหรือเงินบุญของเราหรือ... หากฉันรวยขึ้นบ้าง อะไรคือสิ่งที่ฉันจะคิดถึงหรือวางแผนหรือ แน่ใจไหม ว่ามันจะไม่ใช่เพื่อตนเอง แน่ใจไหม ว่ามันจะไม่ใช่ข้าวของเครื่องใช้ที่ฉันจะหาใหม่ ซื้อใหม่ โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ ของใช้ชิ้นใหม่ ของเล่นชิ้นใหม่ หรือฉันจะไปเยียวยา พระเจ้าผู้ยากจนที่กำลังจะตายเพราะขาดใครเหลียวแล??? และบางที คนเหล่านั้น กลับเป็นพี่น้องของเรา สมาชิกในครอบครัวของเรา สมาชิกในหมู่คณะนักบวชของเรา...

เราบนบานกันมากมาย หากฉันเป็นอย่างนั้น ฉันจะทำอย่างนี้... สรุป เราทำเพื่อใคร เพื่อตนเองหรือเพื่อพระเจ้า... และแท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงต้องการอะไรจากเรากระนั้นหรือ... เราเพิ่งฉลองนักบุญอันตน เราบนบาน เอาประทัดไปจุดถวายท่าน เอ... นักบุญอันตนเป็นฟรันซิสกันเหมือนกับผม พวกเราไม่เคยพบว่าบราเดอร์อันตนชอบเสียงดังๆ เลย... 800 ปีที่แล้ว น้ำอัดลมไม่มีหรอก เราไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่า พี่น้องของเราคนนี้ชอบน้ำโค้กหรือน้ำแดงแฟนต้า อะไรเนี่ย... มากกว่านั้น พี่น้องของเราบางคน กับพระเจ้า เทพเจ้าของพวกเขา เขาบนบานมากมาย จะวิ่งรอบอนุสาวรีย์หลายๆ รอบ จนเอาหนังมาฉาย ลามปามจนถึงการแก้ผ้าเต้นรำ ฯลฯ โอ้ พี่น้องที่รัก พระเจ้า เทพเจ้าเหล่านั้น หิวกระหายขนาดนั้นเลยหรือ ที่เราต้องแก้บนเช่นนั้น หากพระเจ้า เทพเจ้าเหล่านั้นชอบสิ่งเหล่านั้นแล้ว... โอ้ อบายมุขครับ เรายังจะนับถือพระเจ้าหรือเทพเจ้าเหล่านั้นหรือ... พี่น้องที่รักครับ พระเจ้าของเราไม่ใช่เช่นนั้น พระองค์ไม่ต้องการอะไรจากเราเลย ถ้ารวยแล้วฉันจะสร้างแท่นบูชาหรือ... แท่นบูชาหรือแท่นวางโทรศัพท์ที่เราคิดถึงมากกว่ากัน ??? เสาศักดิ์สิทธิ์หรือรถยนต์คันใหม่ที่คิดมากกว่ากัน... แต่สิ่งที่พระองค์ทรงต้องการจากเราคือ “ความสัตย์ซื่อ” ต่อพระองค์ หัวใจที่ละม้ายคล้ายคลึงกับพระองค์ ใจที่เมตตาอารีต่อเพื่อนพี่น้อง ใจที่รักและแบ่งปันกันและกันไม่ใช่หรือ... พี่น้องที่รัก วันนี้ หากใครคิดจะบนบานอะไรพระเจ้า คิดดีๆ... 1) พระพรแห่งชีวิตที่ฉันยังหายใจอยู่นี้ สำนึกไหม และจะทำอะไรให้สมกับการเป็นลูกของพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักถึงเพียงนี้ 2) อะไรที่ฉันจะบนบานและถวายพระองค์ ประทัด น้ำแดง หรือถวายความเมตตาต่อพระองค์ผู้ประทับในชีวิตของกันและกัน อะไรกันแน่ที่เป็นการบนบานแบบคริสตชน... หรือเราคิดจะติดสินบนพระเจ้าหรือ... ไร้ค่าจริงๆ เพราะพระองค์ไม่ต้องการอะไรจากเราเลย เสียงประทัดที่หนวกหู น้ำอัดลมที่อันตราย พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าที่แสวงหาสิ่งเหล่านี้จากมนุษย์ แต่หัวใจที่กลับมาหาพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ ในพันธกิจความรักและการคืนดีกันกับตนเอง กับพี่น้อง พับสิ่งสร้างของพระองค์ และการคืนดีอย่างแท้จริงกับพระองค์... อย่าให้พระพรที่พระเจ้าทรงอวยพรเราทุกวัน ที่ทำให้เรายิ่งสร้างแท่นบูชาพระอื่น พระบาอัล พระเงิน พระทอง พระเกียรติ พระลาภ พระยศ แล้วเราจะปรารถนาพระพรใดจากพระเจ้าหรือ ในเมื่อวันนี้ พระพรยิ่งใหญ่ของเราคือ การมีชีวิตอยู่ในวันนี้เพื่อรักพระองค์และเพื่อนพี่น้อง เราต้องการอะไรอีกหรือ...

พระวรสารวันนี้ เตือนเราคริสตชนได้ตระหนักถึงการเป็นศิษย์พระคริสต์จริงๆ พระเจ้าประทานอำนาจให้เรา ไม่ใช่อำนาจฝ่ายโลก แต่เป็นอำนาจฝ่ายจิต ที่พระองค์ทรงให้เรามีชีวิต และส่งเราไปท่ามกลางโลก เพื่อให้เรามีอำนาจมีพละกำลังเข้มแข็งในการขับไล่ปีศาจแห่งความโลภ ปีศาจแห่งความเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว เบียดเบียนเพื่อนพี่น้อง พระองค์ทรงส่งเราไปเพื่อเยียวยารักษาบาดแผลของพี่น้องของเรา ด้วยหัวใจเมตตาอารี รักแบ่งปันด้วยเอื้ออาทร... ส่งที่เราจะถวายคืนแด่พระเจ้า เพราะพระทัยดีของพระองค์นั้นควรเป็นอะไร... การนมัสการที่แท้จริงในจิตของเราควรเป็นเช่นใด หนทางของเราที่เดินไปนั้น ควรเป็นทางใด... ลูกจะตอบแทนคุณพระได้ไฉน ขอสรรเสริญพระองค์ทุกวันไป... สรรเสริญด้วยชีวิต ลมหายใจแห่งความรักและความเมตตา นมัสการพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในชีวิตของกันและกัน...

ข้าแต่พระเจ้า ชีวิตของลูกวันนี้ คือพระเมตตาของพระองค์ต่อลูกคนบาปนี้ นี่คือพระเมตตาของพระองค์ ลูกจึงมีชีวิต หาใช่เพราะความดีและความเหมาะสมใดๆ ของลูกไม่... ขอทรงให้ลูกได้มีชีวิตเพื่อรักและสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ในบรรดาพี่น้องของลูกเถิด เพราะไม่ใช่เครื่องบูชาหรือของถวายล้ำค่าใดๆ ที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ แต่คือ หัวใจที่แสนสัตย์ซื่อของลูก.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่11 กรกฎาคม18 สัปดาห์ที่14 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ฮชย10:1-3,7,8-12 / มธ10:1-7
ความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าทำให้เกิดสถานะการณ์หมดความหวัง เนื่องจากความไม่จริงใจของประชากร ที่จะสามารถแก้ไขด้วยความยุติธรรม
ความไม่สงบทางการเมือง การผิดศีลธรรม อาชญากรรมและความโลภ ... มีปัญหาเดียวกัน คือ ปัญหาของ”บาป”ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติ ที่ทำให้ชาวอิสราเอลเสียชีวิต ในช่วงของกษัตริย์เยโรโบอัมในปี ก.ค.ศ. 746 ได้เกิดสงครามและความรุนแรง ที่เข้ามาแทนที่ความสุขและความสันติสุขในอิสราเอล การเจริญขึ้นและการล่มสลายของราชวงศ์หลายครั้ง ทำให้เกิดการทำลายล้างและความพินาศ ประชากรอิสราเอลมีหัวใจที่แข็งกระด้าง ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่ง. “ความชั่วช้า” และ “ความอยุติธรรม”
กระนั้นก็ดี ท่ามกลางความทุกข์ทรมานที่ชาวอิสราเอลนำมาให้กับตัวเอง พระเจ้าได้ให้คำสัญญาที่น่าทึ่งว่า พระองค์จะนำความรอดพ้นมาให้ ถ้าพวกเขาหว่านความชอบธรรมพระเป็นเจ้า ทรงขอให้พวกเขาเปิดใจของพวกเขา และแสวงหาพระองค์ จนกระทั่งคำสัญญาของพระองค์สำเร็จไป“จงไถดินที่ร้างอยู่ เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเป็นเจ้า จนกระทั่งพระองค์จะเสด็จมา และโปรยความชอบธรรมลงให้แก่พวกเจ้า”(ฮชย10:12)
เป็นที่รู้กันทั่วไปว่า ก่อนที่พวกเกษตรกรจะสามารถปลูกผลผลิตได้ พวกเขาจะต้องพรวนดินและกำจัดวัชพืชทั้งหมดออกไป สามารถปลูกเมล็ดพันธุ์และการเก็บเกี่ยวได้อย่างมากมาย พระเป็นเจ้าทรงเรียกร้องให้อิสราเอล ทำจิตใจของพวกเขาให้อ่อนลง และขจัดก้อนหินแห่งความบาป และวัชพืชแห่งการกบฏ จากนั้นพวกเขาจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความรัก ในทำนองเดียวกัน พระเป็นเจ้าทรงเปิดใจของเรา และโดยแสงสว่างของพระจิตเจ้า เราจะสารภาพบาปของเรา และเมื่อเราทำเช่นนี้ พระเป็นเจ้าจะหลั่งความรักของพระองค์มาให้แก่เรา พระบิดาบนสวรรค์ทรงต้องการที่จะประทานความรอดพ้นให้แก่เรา ทั้งรายบุคคลและส่วนรวม.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view