สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

🌴จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...
ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"
เพื่อนเอ๋ย ...
อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2018
https://www.youtube.com/watch?v=A8OO7KsMSFQ

🍀เวลานี้
http://youtu.be/_dYs-yNQkYQ

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2018
อ่าน
ยรม 7:1-11
มธ 13:24-30

พระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมา เพื่อให้ศิษย์ได้เข้าใจว่า
เมล็ดพันธ์แห่งความดีที่พระดจ้าหว่าย แล้วไม่ยอมเกิดผล
ย่อมถูกถอนทิ้ง

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกเยเรมีย์ ย้ำเตือน
ประชากรที่พระเจ้าทรงหว่านความดี ลงในจิตใจ
ใครที่ไม่ปรับปรุง แก้ไข ความประพฤติของตน ย่อมถูกลงโทษ

หมายเหตุ
ผลของความดี มาจากกิจการดีที่ทำ

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2018
สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ปล่อยให้ข้าวสองชนิดงอกงามขึ้นด้วยกันจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว...” (มธ 13:24-30)

คริสตชนมีหน้าที่ทำให้โลกศักดิ์สิทธิ์
และได้รับความรอดพ้น
มิฉะนั้น เราคงไม่ต้องอยู่ในโลกก็ได้

นี่คือหน้าที่ของพระคริสตเจ้า
นี่คือหน้าที่ของคริสตชน
คือการอยู่ท่ามกลางโลก
เพื่อทำให้โลกศักดิ์สิทธิ์และพบความรอดพ้น

________________

จากผลของการไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องทุกวัน แนวคิดเมื่อวานนี้ยังคงให้ความหมายต่อชีวิตคริสตชนเสมอ... ผลของเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้ายังเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ไม่ได้ หากเพียงแค่เราเป็นดินดีเท่านั้นแต่สิ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญคือ สภาพแวดล้อมด้วย ที่ต้องไม่มีหิน ไม่มีหนาม ไม่มีวัชพืช คริสตชนจึงต้องสนใจต่อสภาพแวดล้อมด้วย นั่นคือ เราเย็นชาต่อกันและกันไม่ได้ครับ

โลกนี้คือพื้นนาของพระเจ้า พระองค์ทรงหว่านเมล็ดพันธ์ุดี พระเจ้าทรงทำงาน แต่ปีศาจมันก็ทำงานด้วยบนที่นาเดียวกัน หลายๆ ครั้ง เราพบว่าข้าวละมานนั้น บางทีมันอาจจะงอกงามดีกว่าด้วย นี่คือคนของโลก เขาอาจจะดูดีกว่าคริสตชน เขาทำทุกอย่างเพื่อตนเอง แม้จะเป็นการแย่งอาหารจากเรา จนเราแคระแกร็นไปก็มี เพราะเราอาจจะเติบโตไม่ทันเขา และนี่คือสิ่งที่เราต้องเผชิญท่ามกลางโลก เต่เพราะเราเป็นคริสตชน เราต้องเป็นมากกว่าคนของโลก ชีวิตและแนวคิดของเราต้องสอดคล้องกับพระเจ้า ในความรักมั่นคงของพระองค์ ที่ไม่ใช่การรีบถอนข้าวเลวๆ ทิ้งไป

น่าสนใจคำตอบของเจ้าของนา ที่บอกให้ปล่อยให้มันงอกงามขึ้นด้วยกัน งอกขึ้นพร้อมๆ กันจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว... แล้วจะไหวหรือ... แต่เพราะเกรงว่า การถอนเวลาตอนนี้ ในขณะที่มันกำลังเติบโตขึ้นพร้อมๆ กันนี้ มัน อาจจะดูเหมือนกันจนแยกไม่ออกว่า อันไหนดีอันไหนเลว และเพื่อจะไม่เผลอถอนข้าวสาลีพันธ์ุดีติดมือไปด้วย รอก่อน รอก่อน พระเจ้าทรงให้เวลาข้าวทั้งสองเติบโตไปพร้อมๆ กันจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว เวลานั้น จะเห็นชัดว่าอะไรเป็นอะไร

นี่คือชีวิตคริสตชนที่พระเจ้าทรงหว่านไว้ในโลกครับ หน ทางแห่งพระราชัยสวรรค์เป็นเช่นนี้ครับ คริสตชนจะไม่ไปตามลำพัง แต่จะนำผู้อื่นไปด้วยครับ การเติบโตขึ้นพร้อมๆ กัน คือเครื่องทดสอบความั่นคงของเราครับ และมากกว่านั้น เพื่อเป็นโอกาสทำให้เราช่วยให้ผู้อื่นได้รับความรอดพ้น และเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วย

วันนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของฉันจริงแท้แค่ไหน มั่นคงเพียงใด ฉันเปลี่ยนแปลงโลกได้บ้างไหม ฉันทำให้ครอบครัวของฉัน หมู่คณะนักบวชของฉันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นบ้างไหม หรือฉันกำลังจะกลายพันธุ์และพินาศไปพร้อมๆ กัน

สิ่งที่ต้องระวังที่สุด และขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย เมื่อเวลาเก็บเกี่ยวมาถึง ข้าวพันธุ์เลวได้กลายเป็นข้าวพันธุ์ดีเพราะประจักษ์พยานความดีของเรา แต่ในความตรงกันข้าม คงจะเป็นเรื่องน่าเสียดาย หากเวลานั้น ชีวิตคริสตชนของเราหมดความเพียรทน และเราเองกลับเป็นข้าวพันธุ์เลวไป ดังนั้น ผู้ที่มั่นคง ผู้ที่เพียรทน เขาจะรอดพ้น

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ช่างพระทัยดีเหลือเกิน ทรงประทานโอกาสให้ลูกได้อยู่ร่วมกันกับพี่น้อง ขอทรงช่วยลูกให้สามารถนำพี่น้องทุกคนไปพบความรอดพ้นด้วยกัน และขอทรงช่วยลูก ให้มั่นคงบนเส้นทางของพระคริสตเจ้าตลอดไปด้วยเถิด

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยรม 7:1-11 / มธ 13:24-30
นิทานเปรียบเทียบเรื่องข้าวสาลีที่เจริญเติบโต ในท่ามกลางข้าวละมาน คือ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความดีและความชั่ว ที่จะอยู่ด้วยกัน จนกระทั่งวาระสุดท้ายของโลก ภาพของนิทานเปรียบเทียบนี้ เป็นภาพที่คุ้นแคยของเกษตรกรในสังคมประชากรอิสราเอล บางครั้งที่พวกเขาได้หว่านเมล็ดข้าวละมานลงในแปลงนา ข้างละมานเป็นวัชพืชที่มีพิษ ที่มีลักษณะคล้ายข้าวสาลีมาก เมื่อตอนที่เริ่มเติบโต เช่นเดียวกับความชั่วร้าย ที่เราไม่สามารถจะสังเกตเห็นในตอนแรก จนกระทั่งมันรุนแรงขึ้น และสามารถทำลายความดี การที่จะถอนข้าวละมานก่อนที่ข้าวสาลีเจริญเติบโต จะทำให้ข้าวสาลีถูกถอนขึ้นมาพร้อมกัน พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า ไม่ใช่หน้าที่ของคนรับใช้ของพระเป็นเจ้า ที่จะตัดสินใคร ทั้งข้าวสาลีและข้าวละมาน ที่จะเติบโตพร้อมกัน จนกระทั่งถึงเวลาเก็บเกี่ยว เมื่อพระองค์จะแยกแยะความผิดหลง ออกจากความจริง...ท่านมีความโน้มเอียงที่จะตัดสินคนอื่นหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดช่วยลูกให้ละเว้นการตัดสินกิจการของผู้อื่น จนกว่าลูกจะรู้ความจริง
ในเดือนธันวาคม 2001 สันตะสำนักได้ออกคำแนะนำบทที่ 5 “เรื่องความศรัทธาประชานิยมต่อพระแม่มารีย์ และพิธีกรรม” โดยได้อธิบายว่า ธรรมประเพณีของพระศาสนจักร ได้กำหนดให้วันเสาร์เป็นวันของพระนางพรหมจารีมารีอาว่า “วันเสาร์เป็นหนึ่งในหลายวัน ที่ได้อุทิศให้แก่พระแม่มารีอา เพื่อเตือนสัตบุรุษให้ระลึก ถึงพระแม่” (218) นอกจากนี้ยังได้อธิบาย ถึงความสำคัญของพระแม่มารีอา พระมารดาของพระเยซูเจ้า ในการแสดงความศรัทธาแบบคาทอลิก ทางพิธีกรรม และการรำพึงเรื่องความศรัทธาแระชานิยม ต่อพระแม่มารีอา ทั้งในวันฉลองและการสวดสายประคำ
“ถ้าระหว่างวัน ท่านรู้สึกมีความวิตกกังวล จงเรียกหาพระแม่มารีอา โดยให้สวดภาวนาธรรมดานี้ว่า “ข้าแต่พระแม่มารีอา พระมารดาของพระเยซูเจ้า โปรดแสดงตัวเป็นแม่ของลูก ณ บัดนี้” แลดิฉันขอยืนยันว่า บทภาวนาดังกล่าว ไม่เคยทำให้ดิฉันผิดหวัง” (นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา).

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/aRSBv5RWgR8

view