สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี

🍄ข้าพเจ้าปิติยินดีในพระคุณพระเจ้า
พระคุณพระเจ้าเพียงพอ … สำหรับข้าพเจ้า
เพียงพอสำหรับ … วันเวลาในอดีตที่ผ่านพ้น
และเพียงพอสำหรับ … อนาคตที่ยังมาไม่ถึง

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018
ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา
แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี
https://www.youtube.com/watch?v=kG4VWkQ0z8U

❤I Have Loved You
https://youtu.be/ejgA-S8AWLA

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018
ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา
แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี
อ่าน :
ยรม 31:31-34
มธ 16:13-23

แม้ชีวิตของเปโตร จะได้รับการเปิดเผย หนุนนำ
จากพระเจ้า จนสามารถตอบได้ว่า
พระเยซูเจ้า คือ “พระคริสตเจ้าพระบุตรพระเจ้าผู้ทรงชีวิต”
แต่ความบกพร่อง อ่อนแอ จากความคิด ตามประสามนุษย์
ก็เป็นเหตุให้ท่านต้องสะดุด
อย่างไรก็ตาม การกลับใจ
ยอมให้พระนำ และทำงาน ช่วยให้ท่าน
กลับมาเข้มแข็ง มั่นคง อีกครั้งหนึ่ง

ประกาศกเยเรมีย์ ทำให้เห็นว่า
เมื่อชีวิตภายใน ได้รับการนำโดยพระเจ้า
ผู้ทรงสวมใส่ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ วิจารณญาณ
การแยกแยะ ลงในจิตใจของใครก็ตาม
และเขาพยายามที่จะดำเนิน เดินตามนั้น
พระเจ้าผู้ทรงเมตตา ไม่จดจำความผิด
ทรงพร้อมท่ีจะให้อภัยในความบกพร่อง

จากชีวิตที่เป็นคนต่างศาสนาของ นักบุญเทเรซา เบเนดิกตา
ผู้ผ่านประสบการณ์การพบพระ ได้เรียนรู้ปรัชญา
กลับใจเป็นคริสตชน และอุทิศตนเป็นนักบวช
แม้จะพบกับความทุกข์ยาก ท้อแท้ในชีวิต
แต่พลังของศีลมหาสนิท ได้นำชีวิตของท่าน
ให้เชื่อมั่น ไว้วางใจในพระเจ้า แม้ในขณะที่
ถูกจับและต้องเสียชีวิตในค่ายกักกัน
ในท่ีสุดนักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2
ได้แต่งตั้งท่าน ให้เป็นองค์อุปถัมภ์ของทวีปยุโรป

หมายเหตุ..
ในการรับใช้ฯ
ถ้าได้ฟังเขาพูด เราก็แค่ได้ยิน
ถ้าได้เห็น เราก็แค่ ได้จำในสิ่งที่ประทับใจ
แต่ถ้าเข้าไปทำ เราจะเข้าใจ

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“ท่านเป็นสุข เพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้...” (มธ 16:13-23)

แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงริเริ่ม

เป็นพระองค์ผู้ทรงรักเราก่อน

แต่ว่า...

วันนี้ ฉันคิดว่าพระองค์เป็นใคร...

ฉันรู้จักพระองค์มากน้อยเพียงใด...

ฉันเข้าใจไหมว่า ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตฉัน

พระองค์ทรงประทับอยู่

และประตูนรกจะไม่วันชนะได้เลย.

________________

สัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว ที่พระวาจาของพระเจ้าสอนให้เรารู้จักรักพระเจ้า ไม่ใช่รักพระพรของพระองค์... ให้เราแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์มากกว่าการจะมีกินมีใช้ เมื่อพระองค์ทรงอวยพระพรเรา แต่ทว่า พระองค์เท่านั้น คือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่ไม่ใช่สิ่งที่เรามีเพราะความดีของเรา แต่เป็นเพราะพระทัยดีของพระเจ้า พระองค์ผู้ทรงริเริ่มเพื่อรักเราก่อน... ความรักจึงไม่ได้อยู่ที่เรารักพระองค์ แต่อยู่ที่พระองค์ทรงพระกรุณา และทรงรักเรา ให้เราได้มีโอกาสมีประสบการณ์กับพระองค์ต่างหาก

I have loved you with an everlasting Love, I have called you and you are mine… ผมร้องเพลงนี้บ่อยๆ เมื่อครั้งเป็นนวกชนที่ฟิลิปปินส์ และชอบมากครับ “เรารักท่านด้วยความรักนิรันดร์” พระเจ้าทรงรักเราตั้งแต่นิรันดร พระองค์ทรงสร้างเรามาเพราะทรงรักเรา เพื่อแบ่งปันความรักเปี่ยมล้นในพระองค์ไว้ในชีวิตของเรา และนี่แหละ คือพระพรและพระเมตตา ด้วยการที่เราได้รู้จักและรักพระองค์ หาใช่ความสามารถของเราไม่ แต่เพราะพระเมตตาของพระองค์ล้วนๆ เลย

พระวาจาของพระเจ้าในวันเหล่านี้ ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่พระเยซูเจ้าทรงสอนประชากรของพระองค์ หลังจากที่ทรงทวีขนมปังเลี้ยงพวกเขา และพวกเขาก็รักพระองค์ แสวงหา และติดตามพระองค์ จนถึงกับต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์... จากจุดนี้ ที่พระวาจาในวันอาทิตย์ที่ผ่านไป เมื่อพระองค์ทรงตำหนิว่า “ท่านแสวงหาเรา มิใช่เพราะได้เห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ (เครื่องหมายอัศจรรย์มีไว้ให้เชื่อ และกลับใจ) แต่เพราะได้กินขนมปังจนอิ่ม” 

พระวาจาอันนำคำถามและการไตร่ตรองมาให้ผมและพี่น้องว่า วันนี้ ที่ฉันรักพระเจ้าอ่ะ ที่ฉันยังไปวัดวันอาทิตย์อ่ะ ที่ฉันยังเป็นคริสตชนที่ดีอ่ะ สิ่งเหล่านี้เพราะอะไร เพราะพระเจ้าทรงอวยพระพรฉันหรือ... เมื่อวานเหตุการณ์สามอย่างเกิดขึ้นในชีวิตผม โทรศัพท์ไหม้ นกขี้ใส่หัว สักพักมันก็ตีกัน และมาตีกันบนหัวผมอีก... มันอาจเป็นเหตุการณ์ที่มันควรทำให้ผมหงุดหงิดหรือเปล่า แต่เมื่อวาน ผมกลับมีความสุขที่สุดครับ เพราะเป็นวันแรก หลังจากหลายๆ วัน หลายๆ เดือนที่ไม่ได้มีเวลาแบบนี้ และเมื่อวาน ผมได้อยู่วัดเต็มๆ วันครับ ได้มีโอกาสทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดวัด ดูแลต้นไม้ ฯลฯ... และนั่นเป็นอะไร นั่นไม่ใช่พระพรที่พระเจ้าทรงให้ผมพักผ่อนบ้างหรือ เพื่อจะเดินหน้าต่อไปในวันข้างหน้า เมื่อแท้จริงแล้ว เพราะพระเจ้าทรงรักเราตั้งแต่นิรันดร คือตั้งแต่ก่อนการก่อร่างสร้างตัวขึ้นในครรภ์มารดาเสียอีก

มาถึงพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเราในวันนี้ เมื่อทรงนำเราผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย ดีบ้าง ไม่ดีบ้าง เราพอใจบ้าง มีคำถามบ้าง บ่นบ้าง หลากหลายความรู้สึก... วันนี้ ไม่ใช่คำถามที่ว่า “คนทั้งหลายเขาว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร...” แต่... “ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร” ... บนหนทางของการติดตามพระเยซูเจ้ามาระยะหนึ่ง พระองค์ให้โอกาสเราได้ทบทวนตนเอง ถามตนเอง เราเห็นพระองค์เป็นใคร ประสบการณ์ที่เรามีกับพระองค์ และเดินตามพระองค์มาอย่างหนักแน่นจนถึงวันนี้ แม้ว่าจะท้อแท้บ้าง บ่นบ้าง เบื่อบ้างก็มี วันนี้ฉันคิดว่าพระองค์เป็นใคร...

หญิงชาวคานาอัน อาจมองพระองค์เป็นเป้าหมายสุดท้าย เป็นความหวังสุดท้ายของเธอ เพื่อจะช่วยบุตรของเธอให้รอดได้... พี่น้องต่างความเชื่อมากมายที่เข้ามาพึ่งพระเจ้าของเรา เขาอาจจะรักพระเจ้าของเราจากประสบการณ์ของเขา และเขาก็ทึ่ง ประทับใจ แต่มีสักกี่คน ที่กลับใจมาเป็นศิษย์ของพระองค์... หลายมองว่าพระองค์เป็นประกาศก เป็นผู้ยิ่งใหญ่ ทรงทำอัศจรรย์มากมาย รักษาโรคร้าย ขับไล่ปีศาจ บังคับทะเลให้สงบ โอ้ มากมายอัศจรรย์ที่ทรงกระทำ...

แต่ในชีวิตของเรา ศิษย์ของพระองค์ หลายครั้ง ดูเหมือนพระองค์เงียบเหลือเกิน พระองค์ยังอยู่กับฉันหรือเปล่าเนี่ย ขออะไรก็ไม่เคยได้ ยิ่งวัน ยิ่งอ่อนแอ โรคภัยเบียดเบียน ทำมาหากินเท่าไรก็ไม่รวยสักที ซื้อลอตเตอรี่ก็ไม่เคยถูกรางวัลกับเขาสักครา แถมยังถูกเขาโกง เอารัดเอาเปรียบอีกสารพัด... ในเวลาของฉันนี้ พระองค์อยู่ที่ไหนล่ะเนี้ย...

โห พระเจ้าข้า... พระองค์ทรงเป็นประกาศก พระองค์ทรงอัศจรรย์ท่ามกลางคนอื่นๆ กับหญิงชาวคานาอัน กับบรรดาพี่น้องต่างความเชื่อ พวกเขาได้รับพระพรมากมายจากพระองค์ตามที่พวกเขาต้องการ ตามที่พวกเขาขออ่ะ... แต่กับบรรดาศิษย์ของพระองค์ ... โถ โถ โถ กับพวกเราอ่ะ พระองค์ตรัสถึงแต่พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพ สามครั้งสามครา มีแต่พระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และแม้จะมีการกลับคืนชีพก็เถอะ... บางทีฉันก็ขาดความมั่นใจในพระองค์ไปบ้างหรือเปล่า...

วันนี้ เราได้ตอบพระองค์ บรรดาศิษย์ได้ตอบพระองค์ ถึงสิ่งที่คนอื่นเขาคิดว่าพระองค์เป็นใคร... พระองค์ทรงฟัง แต่ที่สุด พระองค์ถามเราครับ พระองค์ถามผม ถามพี่น้องด้วย ... “ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร” พระองค์ใช้คำใกล้ตัวมากกว่า “ท่านคิดว่าเราเป็นใคร” ไม่ใช่ “ท่านคิดว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใคร” สรรพนามบุรุษที่สองนั้น ทำให้เราเห็นว่าพระองค์อยู่ที่นี่ ทรงอยู่กับฉัน ร่วมทางกับฉัน และ... ฉันคิดว่าพระองค์เป็นใคร...

พี่น้องที่รัก พระพร และ การลงโทษ คือสองอย่างตรงกันข้ามกัน... แต่พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งการลงโทษครับ ไม่รู้นะว่า การลงโทษของพระองค์เป็นเช่นใด... แต่พี่น้องครับ... เอาแต่นี้พอครับ เอาแค่ว่า... หากพระเจ้าที่เป็นพระพรของเรา... หากพระองค์ไม่อวยพรเรา พี่น้องครับ เราก็ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะครับ...

พี่น้องที่รักครับ ผมมั่นใจว่า พี่น้องมีคำตอบไม่แพ้นักบุญเปโตรหรอกครับ แต่ประโยคนี้คือสิ่งที่ผมเก็บมาไตร่ตรองในเช้านี้ และแบ่งปันกับพี่น้องครับ... “ท่านเป็นสุข เพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้...” ความสุขของเราอยู่ที่การเรียนรู้จักรักและเข้าใจพระเจ้าจริงๆ และบุญของเราอยู่ที่พระองค์ทรงให้โอกาสเราได้เรียนรู้และเข้าใจความรักของพระองค์จริงๆ และนี่แหละ พระเจ้าผู้ทรงริเริ่มที่จะรักเราก่อน หาใช่ความสามารถใดๆ ของเราไม่... ชาวประมงอย่างเปโตร ต่อหน้าพระผู้สร้าง เขากลับกลัวภัยจากทะเล เขาไร้ความสามารถทุกอย่าง จนถึงกับร้องขอพระเยซูเจ้าช่วย... หญิงชาวคานาอัน คนต่างชาติ พี่น้องต่างความเชื่อ ที่สุดก็พบความรอดพ้นที่แท้จริงในพระเจ้าของเราทั้งสิ้น พระเจ้าผู้ทรงรักเราตั้งแต่นิรันดร... ทรงจูงมือเราออกจากแดนทาส และเราก็ได้ละเมิดพระองค์... แต่บัดนี้ พระองค์ทรงต้อนรับเรา ทรงนำเรากลับมา...

พี่น้องครับ... ในยามที่ฉันลำบาก พระเจ้าอยู่ไหน... พระองค์อยู่เคียงข้างครับ...

และในยามที่ฉันตกในบาปอ่ะ พระองค์อยู่ไหน ทำไมปล่อยให้ฉันพลาดพลั้ง...

เมื่อนั้น พระองค์ทรงรับบาปเจ็บเพราะการหกล้มพลาดพลั้งของเราครับ

พี่น้องที่รักครับ พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าผู้ชี้ทางแห่งความรอดพ้นเท่านั้น แต่เป็นพระเจ้าผู้ร่วมทาง เป็นพระเจ้าผู้ประทับอยู่... น่าสนใจชีวิตของบรรดาศิษย์ของพระองค์นะ ไม่เคยมีบันทึกว่า พวกเขาพิการ พวกเขาเจ็บป่วย พวกเขาถูกทำร้าย ถูกปองร้าย แล้วพระองค์ไม่ทรงปกป้องเขา แต่พระองค์กลับไม่ได้ปกป้องตนเอง มอบพระองค์เองเพื่อเราอ่ะ... น่าสนใจนะ ที่อัศจรรย์ยิ่งใหญ่ท่ามกลางบรรดาศิษย์ หาใช่อะไรอื่น แต่คือการประทับอยู่ของพระองค์เคียงข้างพวกเขาตลอดมา...

ลูกของพระเจ้าที่รัก คริสตชนที่รักครับ เราอาจจะไม่ได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าเหมือนกับคนอื่นๆ เขา ที่เขาเข้ามาวอนขอและเขาก็ได้ และพวกเขาก็มองพระองค์ยิ่งใหญ่... แต่สำหรับเรา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในความรักและพระเมตตาครับ พระองค์ทรงประทับอยู่กับเราครับ พระองค์คือพระเจ้าผู้ริเริ่ม และพระองค์เอง เป็นพระพรยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อเรา เมื่อทรงเป็นพระบิดาของเรา เมื่อเราลำบาก พระองค์ลำบากพร้อมกับเรา เมื่อเราเป็นทุกข์ พระองค์ทุกข์พร้อมกับเรา เมื่อเราตกในบาป พระองค์ทรงบาดเจ็บเพราะบาดแผลของเรา เมื่อพระองค์ทรงรับเอาความเจ็บปวดของเราไว้ในพระองค์สิ้น... พี่น้องครับ “ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร...” คงเป็นคำถามที่วันนี้เราต้องไตร่ตรองและตอบพระองค์ด้วยการบันทึกไว้ในวิญญาณ ซึ่งพระวรสารฉบับที่ 5 นี้ บันทึกพระเมตตาในวิญญาณฉัน และโดยฉัน.

ข้าแต่พระเจ้าเจ้า พระองค์คือพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต... พระองค์ทรงเป็นชีวิตและทุกสิ่งของลูก พระองค์คือพระเมตตาที่ให้ลูกได้เรียนรู้จัก และรักพระองค์... ลูกขอบคุณพระองค์ เท่านี้ ลูกก็ขอบคุณพระองค์แล้วพระเจ้าข้า อัศจรรย์ยิ่งใหญ่คือรักพระองค์.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพฤหัสที่ 9 สิงหาคม 18 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี
บทอ่าน ยรม 31:31-34 / มธ 16:13-23
พระเยซูเจ้าได้นำบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ ไปยังเขตแดนเซซารีอา ฟิลิปปี ในอาณาจักรอิสราเอล ใกล้กับเมืองบานีอาส ที่ซึ่งมีถ้ำของพระปัน พระเจ้าของชาวโรมัน ที่มีลักษณะครึ่งคนครึ่งแพะ นอกจากนี้ยังมีพระวิหาร ที่กษัตริย์เฮโรดได้สร้าง เพื่อเป็นเกียรติแก่จักรพรรดิออกัสตุส ในสถานที่มีการเมือง และดินแดนของคนต่างศาสนา พระเยซูเจ้าได้ตรัสถามบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “ท่านคิดว่าเราเป็นใคร?” เปโตรซึ่งได้รับการดลใจจากพระจิตเจ้า ได้ประกาศว่าพระองค์ คือ พระบุตรของพระเป็นเจ้า พระเมสสิยาห์ พระเยซูเจ้าได้ทรงชมเชยเปโตรว่า ท่านเป็นสุข เพราะไม่ใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้ แต่พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผย และพระเยซูเจ้าได้ยืนยันว่า ท่านเป็นศิลา และยนศิลานี้ พระองค์จะตั้งพระศาสนจักรของพระองค์ และด้วยความเชื่อที่มั่นคงดุจศิลานี้เอง ที่ท่านจะติดตามพระองค์ไปจนถึงความตายของท่าน ในฐานะเป็นมรณสักขี และจากการที่เปโตรได้รับสถานะใหม่ ในท่ามกลางอัครสาวกทั้ง 12 องค์ ท่านจะได้รับกุญแจ เพื่อมีอำนาจในการแก้และผูกทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินนี้ พระสันตะปาปา คือ ผู้สืบตำแหน่งจากเปโตร ซึ่งมีอำนาจสูงสุดของพระศาสนจักรในการสั่งสอน และเมื่อพระสันตะปาปาตรัสในเรื่องข้อความเชื่อและหลักศีลธรรม ท่านก็ตรัสจากเก้าอี้ของเปโตร และถือว่าพระศาสนจักรทั่วโลกยอมรับในคำสั่งสอนของพระองค์ และอำนาจของปิศาจจะไม่มีวันชนะอำนาจของพระศาสนจักร
วันนี้ พระศาสนจักรระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน ที่มีชื่อเดิมว่าเอดิต สไตน์ ท่านเป็นบุตรสาวคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องเจ็ดคน ของครอบครัวชาวยิว ท่านเป็นนักศึกษาที่หลักแหลมและเป็นนักปรัชญา ท่านได้เห็นการเป็นประจักษ์พยานของเพื่อนๆคาทอลิก จึงได้เรียนคำสอนด้วยตนเอง และได้รับศีลล้างบาปในมหาวิหาร ที่เมืองโคโลญจ์ ประเทศเยอรมันนี ในปี 1922 ต่อมาได้สมัครเป็นนักพรตคณะคาร์เมไลท์ และได้รับนามว่า เทเรซา เบเนดิกตาแห่งไม้กางเขน ต่อมาได้หลบหนีไปยังประเทศฮอลแลนด์ เพราะการเบียนเบียนของพวกนาซี และได้ถูกฆ่าตายที่ค่ายเอาชวิทซ์ พร้อมกับเพื่อนร่วมชาติ

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view