สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 ฉลองนักบุญลอเรนซ์สังฆานุกร และมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 ฉลองนักบุญลอเรนซ์สังฆานุกร และมรณสักขี

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ
คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว
เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์

📚 บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018
ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร มรณสักขี
https://www.youtube.com/watch?v=S1P9Gy91sSw

🍓Lord I Offer My Life To You
https://youtu.be/LmBcZeUPmSw

🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠🐠

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018
ฉลองนักบุญลอเรนซ์สังฆานุกร และมรณสักขี
อ่าน
2คร 9:6-10
ยน 12:24-26

พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ ที่ติดตามพระองค์
เพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจถึง หัวใจของการให้
น้ำใจของตนเอง ด้วยการยอมที่จะสละ
ละทิ้ง ความเป็นตัวของตัวเอง
เพื่อผลดีมากมาย ที่จะตามมา

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ..ด้วยคำที่ว่า
พระเจ้าทรงรัก ผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
และประทานให้เขามีทุกสิ่งเพียงพอ เหลือเฟือ
สำหรับกิจการดีทุกประการ
ทั้งยังเพิ่มพูนผลแห่งความชอบธรรมให้อีกด้วย

การที่ท่าน นักบุญลอเรนซ์ ได้ยอมสละ
ชีวิตของท่าน ถูกนำไปย่าง และได้ตาย
เป็นมรณีสักขี ด้วยใจยินดี
เพื่อยืนยันความรัก ที่พระศาสนจักรมีต่อ
คนยากจน ขัดสน ส่งผลให้คนจำนวนมาก
เลียนแบบท่านในการอุทิศตน เพื่อดูแล เอาใจใส่คนอื่น

หมายเหตุ..
ดูคน .. ดูที่การกระทำ
แต่ถ้าดูผู้นำ ..ให้ดูที่การเสียสละ

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018

สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm. 

“เราอยู่ที่ใด ผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย...” (ยน 12:24-26)

นี่คือชีวิตขององค์พระบุตร

ผู้ทรงประสูติท่ามกลางความทุกข์ระทม...

นี่คือชีวิตที่เราเดินตาม

ประกาศพระนามด้วยความมั่นหมายดำรง...

นี่คือชีวิตของมิตรสนิท

ลงมาใกล้ชิดประสิทธิ์ประสาทพระพร

เพื่อนำวิญญาณสู่ถิ่นฐานนิรันดร

ร่วมสุขสโมสรสถาพรกับพระองค์.

________________

วิถีชีวิตของพระคริสตเจ้า คือวิถีชีวิตของพระศาสนจักร... พระศาสนจักรที่เคียงข้างผู้ยากจนและยากไร้ และนี่คือสมบัติล้ำค่าของพระศาสนจักร...

พระสันตะปาปาซิกส์ตุสที่ 2 และสังฆานุกรชาวโรมอีก 4 องค์ได้ถูกประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ ลอเรนซ์ได้ยินพระสันตะปาปาตรัสกับท่านเมื่อท่านโศกเศร้าว่า “อีกสามวัน ท่านจะตามเรามา” เป็นประหนึ่งวาจาของพระสันตะปาปา ที่ท่านในฐานะสังฆานุกรได้เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ ซึ่งสอดคล้องกับพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ผมรู้สึกสะดุดใจในเช้าวันนี้... “เราอยู่ที่ใด ผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย...” (ยน 12:24-26) พระเยซูเจ้าได้ตรัสพระวาจานี้แก่ผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์ แก่บรรดาศิษย์ที่เดินตามพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อ บนวิถีชีวิตเดียวกันกับพระองค์ คือพระศาสนาจักรที่เคียงข้างคนยากจน...

ในความที่ผมเป็นชาวจันทบุรี ผมผูกพันกับนักบุญองค์นี้มากเพราะเป็นนักบุญองคุ์ปถัมภ์ของพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชของผมในอดีต ทุกๆ ปี เมื่อครั้งเป็นเด็ก ไม่ว่าจะอยู่ที่ได้ ผมจะมีโอกาสได้ฉลองนักบุญองค์นี้ทุกปี และเมื่อครั้งศึกษาอยู่ที่กรุงโรม ตีบูร์ตีนา ณ ที่วิหารของท่านตั้งอยู่ ผมมักอยู่ที่นั่นเสมอๆ เวลาว่างๆ เมื่อไม่มีเรียน... ความน่ารักของท่านคือความสัตย์ซื่อต่อพระสันตะปาปา และความรักต่อสมบัติของพระศาสนจักร ที่ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ท่านดูแล แต่ในทรัพย์สินที่แท้จริงของพระศาสนจักร คือ บรรดาคนยากจน

เมื่อครั้งที่ผมเป็นสังฆานุกร ซึ่งเป็นตำแหน่งสงฆ์ที่ผมรักที่สุด จนวันนี้ ยังคิดถึงสโตลา หรือผ้าห้อยคอที่สะพายเฉลียงของสังฆานุกรเสมอ ผมตั้งใจเป็นสังฆานุกรตลอดชีวิต ตามแบบอย่างของนักบุญฟรันซิส แห่งอัสซีซี ซึ่งท่านไม่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ แต่เป็นสังฆานุกรเพื่อตั้งคณะนักบวช (เวลานั้น ผู้ตั้งคณะนักบวช ต้องเป็นพระสงฆ์) ... บทอ่านที่หนึ่งทำให้ผมมองเห็นความสัตย์ซื่อของชีวิตอัครสาวก และความสัมพันธ์ของสังฆานุกรเจ็ดองค์ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น (ลอเรนซ์ ไม่ใช่หนึ่งในเจ็ดองค์นี้ แต่ท่านเป็นชาวสเปนที่เดินทางมาช่วยเหลือพระศาสนจักรในกรุงโรม ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงไม่ได้ตายด้วยการตัดศีรษะ แต่ด้วยวิธีอื่น) หนังสือกิจการอัครสาวกที่เล่าถึงประวัติของสังฆานุกรเจ็ดองค์แรกที่ช่วยเหลือบรรดาอัครสาวก แม้เราไม่ได้อ่านในมิสซา แต่บรรดานักบวช และผู้ที่ภาวนาทำวัตรภาคบทอ่านได้อ่านในบทอ่านที่หนึ่ง 

ความสัตย์ซื่อที่เป็นสิ่งที่บรรดาอัครสาวกมีต่อหน้าที่ประกาศพระวาจาของพระเจ้า พวกท่านไม่ได้ทิ้งหน้าที่นี้ไปทำสิ่งอื่น แม้ว่าสิ่งอื่นๆ นั้นจะมีความสำคัญไม่น้อยด้วยเช่นกัน นั่นคือกิจแห่งความรักและเมตตา ในการดูแลแจกจ่ายอาหารและสิ่งจำเป็นแก่คนยากจน บรรดาอัครสาวกได้แต่งตั้งสังฆานุกรเจ็ดองค์ให้ทำหน้าที่นี้ (เทียบ ทำวัตรภาคบทอ่าน บทอ่านที่หนึ่ง จาก กจ 6:1-6, 8:1, 4-8) และพวกท่านก็ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ของพวกท่านที่ต้องมาก่อน... สิ่งนี้ทำให้ผมคิดถึงความตั้งใจประการหนึ่งของผมเมื่อครั้งออกจากบ้านเณรเล็กที่สุราษฎร์ธานี นั่นคือ ผมตั้งใจอยากเป็น และจะเป็นผู้รับใช้ของบรรดาพระสงฆ์ครับ และผมก็ได้ทำหน้าที่นี้มาสิบกว่าปีแบบไม่มีใครแต่งตั้ง แต่ทำด้วยความสมัครใจ โดยที่ผมไม่เคยคิดเลยว่า จะมีวันนี้ ที่ผมต้องมาเป็นพระสงฆ์เสียเองเพื่อการนี้ ด้วยความรู้สึกและความตั้งใจเช่นนี้ ทำให้ผมรักความเป็นสังฆานุกรมากๆ ครับ ที่พวกท่านติดอยู่กับหน้าที่ของการเป็นผู้รับใช้จริงๆ ในกิจการแห่งความรักและความเมตตา สมชื่อ Diaconos จริงๆ

จากความสัตย์ซื่อนี้ เช้านี้ผมพบวาจาของพระสันตะปาปา และพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อว่า “เราอยู่ที่ใด ผู้รับใช้ของเราก็จะอยู่ที่นั่นด้วย” ... ผู้รับใช้ของพระคริสตเจ้า คือผู้ที่เดินตามพระองค์ เดินตามพระองค์คือเดินตามจิตตารมณ์ของพระองค์ สัตย์ซื่อต่อวิถีชีวิตของการเป็นศิษย์ของพระองค์ นั่นคือ เขาทำกับพระคริสตเจ้าอย่างไร เขาก็จะทำกับเราอย่างนั้นด้วย พระองค์ได้ตรัสไว้ดังนี้ และได้เสริมในพระวาจาวันนี้ด้วย

การฉลองวันนี้ ในความเป็นคริสตชนของผม ในการเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ และเป็นพ่อเจ้าวัด... ผมคิดว่าชีวิตที่เป็นแบบอย่างของนักบุญลอเรนซ์มีคุณค่ากับผมมาก ที่สอนให้ผมสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าก่อน และผมจะมีเวลามากมายที่จะทำสิ่งจำเป็นอื่นๆ ได้ โดยไม่ทิ้งสิ่งที่สำคัญที่สุด นั่นคือพระวาจาของพระเจ้า... นักบุญลอเรนซ์ เมื่อถูกสั่งให้นำสมบัติของพระศาสนจักรมามอบให้กับบ้านเมืองนั้น ผู้ปกครองบ้านเมืองบอกท่าน ด้วยพระวาจาของพระเจ้าว่า “จงคืนของซีซาร์ให้กับซีซาร์ พระเจ้าของท่านไม่ได้มาในโลกด้วยเงินตรา แต่ด้วยพระวาจา... ท่านจงเอาเงินตราคืนให้เรา และท่านจงครอบครองพระวาจาของพระเจ้าเถิด” ใช่ครับ ที่สุดนักบุญลอเรนซ์ได้ครอบครองพระวาจาของพระเจ้า และท่านก็ได้รักษาทรัพย์สมบัติของพระศาสจักรไว้ด้วยความสัตย์ซื่อ เมื่อท่านขอเวลาสามวัน และได้นำบรรดาคนยากจนมาต่อหน้าผู้ปกครองบ้านเมือง บอกว่า “นี่คือสมบัติของพระศาสนจักร” และเพราะพระศาสนจักรเกิดที่รางหญ้าไง นี่จึงเป็นสมบัติของพระศาสนจักร มิใช่หรือ... ดังนั้นแรงบันดาลใจจากพระวาจาของพระเจ้า ไม่เคยทำให้เราสูญเสียสิ่งที่จำเป็น เมื่อพระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี พระเจ้าประทานพระหรรษทานทุกประการอย่างอุดมให้เขา เพื่อให้มีทุกสิ่งเพียงพอ และยังมีเหลือเฟือสำหรับกิจการดีทุกประการอีกด้วย (เทียบบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ 2คร 9:6-10)

พี่น้องที่รัก การรับใช้พระเจ้าก่อน ไม่เคยทำให้เราสูญเสียพระพรใดๆ แต่ในทางตรงกันข้าม เรามีพระหรรษทานนั้นอย่างบริบูรณ์ และมากพอสำหรับกิจการดีทุกประการ... เมล็ดข้าวต้องสละตนเอง ตกลงไปในดินและตายไปเท่านั้น มันจึงจะเกิดผลมากมาย... เรายิ่งให้ เรายิ่งได้รับ เรายิ่งหว่านมาก เรายิ่งได้รับผลกลับมามากทวีคูณ พระคริสตเจ้าทรงมอบพระกายและพระโลหิตทั้งหมดเพื่อเรา ทรงประทานให้แบบหมดสิ้น เพื่อให้เราได้มีชีวิตในพระองค์... เราจึงไม่อาจจะรักษาชีวิตของเราไว้ได้เลย หากเราไม่เรียนรู้ที่จะแบ่งปันชีวิตของเราเพื่อคนอื่นๆ เพื่อพี่น้องของเรา นี่คือชีวิตที่ต้องอุทิศอย่างครบครัน เพื่อพี่น้อง นี่คือชีวิตแบบพระคริสตเจ้า นี่คือชีวิตที่จะไม่พรากจากพระองค์ นี่คือชีวิตของผู้ที่พระองค์ได้ตรัสว่า เราจะไม่เรียกท่านว่าคนใช้ แต่เรียกว่ามิตรสหาย... นี่คือชีวิตของมิตรสนิท ลงมาใกล้ชิดประสิทธิ์ประสาทพระพร เพื่อนำวิญญาณสู่ถิ่นฐานนิรันดร ร่วมสุขสโมสรสถาพรกับพระองค์...

ข้าแต่พระเจ้า นักบุญลอเรนซ์ได้มีความรักแรงกล้า เป็นผู้ซื่อสัตย์ในการรับใช้พระองค์ (เทียบบทภาวนาของประธาน) และยังเป็นผู้แจกจ่ายพระพรและพระหรรษทานแก่พี่น้องคนยากจน... ขอโปรดให้ลูกมีใจปฎิพัทธิ์ต่อสิ่งที่ท่านรัก และดำเนินชีวิตตามแบบอย่างชีวิตและคำสั่งสอนของท่านด้วยเถิด.

สุขสันต์วันฉลองนักบุญลอเรนซ์ แด่พระคุณเจ้าเทียนชัย และพี่น้องที่มีนามลอเรนซ์ทุกคนครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 18 ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี
บทอ่าน 2คร 9:6-10 / ยน 12:24-26
แม้พระเยซูเจ้าได้ทรงทำเครื่องหมายมากมาย ก็ยังมีคนจำนวนมา ที่ปฏิเสธที่จะเชื่อในพระองค์ การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ จะเป็นเครื่องหมายสุดท้าย ที่จะชี้ให้เห็นพันธกิจแห่งการไถ่กู้ผ่านทางพระเยซูเจ้า พระองค์ได้บอกกับผู้ที่ติดตามพระองค์ว่า เส้นทางที่จะได้รับชีวิตนิรันดร เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกันผ่านทางความตาย พระองค์ทรงต้องการให้พวกเขารู้ว่า ความรอดจะไม่สมารถได้มาด้วยกิจการที่พิเศษ แต่ผ่านทางความยินดี ที่จะเสียสละทุกสิ่ง แม้แต่ชีวิตของตนเอง เพื่อพระราชัยสวรรค์ของพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้าทรงใช้ปรากฏการณ์ในธรรมชาติ เมล็ดข้าวได้ปรากฏว่าไม่มีชีวิต เมื่อถูกหว่านลงในพื้นดิน แต่มันจะกลับมีชีวิต และบังเกิดผล นักบุญเปาโลได้กล่าวว่า “คนที่หว่านมาก จะเก็บเกี่ยวได้มาก” (2คร 9:6) บรรดาผู้ติดตามพระเยซูเจ้าจะบังเกิดผล เมื่อพวกเขา เลียนแบบพระองค์ ในการมอบชีวิตให้ผู้อื่น...ฉันยินดีเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อรับใช้พระเยซูเจ้าหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ลูกวอนขอพระองค์ เพื่อให้ชีวิตของลูกบังเกิดผล เพื่อว่าลูกจะสามารถแบ่งปันชีวิตนิรันดรกับพระองค์
วันนี้ เราฉลองนักบุญบอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี ท่านเป็นสังฆานุกรหนึ่งในเจ็ดองค์ ของพระศาสนจักรในกรุงโรม และได้ตายเป็นมรณสักขีสมัยจักรพรรดิวาเลเรียน เมื่อเดือนสิงหาคม 258 เป็นเวลาสี่วันหลังจากพระสันตะปาปาซิกซ์ตุสที่ 2 และเพื่อน ได้ถูกประหารชีวิตเป็นมรณสักขี ขณะที่กำลังรอความตาย ลอเรนซ์ได้แจกจ่ายทรัพย์สมบัติของพระศาสนจักรออกไป ก่อนที่ผู้มีอำนาจชาวโรมันจะยึดเอาไปเป็นกรรมสิทธิ์ เมื่อท่านได้รับคำสั่งให้ปรากฏตัวเพื่อรับการประหารชีวิต พร้อมกับนำเอาทรัพย์สมบัติที่ท่านมีทั้งหมดมาด้วย ท่านได้เดินทางมาพร้อมกับคนพิการ คนตาบอด คนเจ็บป่วย และบอกว่าทุกคนคือสมบัติของพระศาสนจักร หลังความตายของท่านประมาณห้าสิบปี ได้มีการสร้างวิหารเหนือหลุมศพของท่าน และนับตั้งแต่ศตวรรษที่หกเป็นต้นไป วันฉลองของท่านได้แผ่ชยายไปทั่วพระศาสนจักรตะวันตก ชื่อของท่านปรากฏพร้อมกับพระสันตะปาปาซิกซ์ตุส ในบทนำพระคุณศีลมหาสนิท.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view