สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

นอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

นอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

🍒 ขอบพระคุณพระเจ้า...
สำหรับ "วันนี้"
เพราะทุกวันก็คือวันพิเศษ
การมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร"

📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018
สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
https://www.youtube.com/watch?v=Mc1pbj6CMhg

❤ บทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของพระนางมารีย์ (มักญีฟีกัต)
http://youtu.be/Z4z2ej_-068

🌹Magnificat (All That I Am)
http://youtu.be/3zIIWVioh-Q

🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018
สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ
อ่าน
วว 11:19ก; 12:1-6ก, 10ก
1คร 15:20-26
ลก 1:39-56

“การเชื่อฟัง น้อมรับด้วยใจสุภาพ”..ต่อพระประสงค์ของพระเจ้า
ในชีวิตของพระนางมารีย์ ทำให้เธอ พบกับความสงบสุขในหัวใจ
แม้ในยามที่ชีวิตดูไม่แน่นอน และท่าทีของการพร้อมออกไป “รับใช้”
ทำให้หัวใจพบความชื่นชมยินดีอีกครั้ง ซึ่งแสดงออกใน
“บทเพลงสรรเสริญของพระนาง”

วิวรณ์ สอนความจริงที่ว่า...
แม้จะอยู่ท่ามกลาง ความเจ็บปวดชั่วร้าย บาป
การกดขี่ข่มเหง แต่สำหรับ ผู้ที่นอบน้อมเชื่อฟัง
ทำตามพระประสงค์พระเจ้า พระองค์ประทานความมั่นคง
ปลอดภัย สำหรับผู้นั้น

เปาโล ตอกย้ำ การกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้า
เป็นเครื่องหมายยืนยัน ความเชื่อคริสตชน
เพราะทรงเป็นบุคคลแรก ที่เอาชนะบาป ความเจ็บปวด ทุกข์มาน
ผ่านความตาย เพื่อกลับกลายมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

การสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ก็เป็นเครื่องหมายยืนยัน ที่ให้ความหวังกับเรา
ว่าสักวันหนึ่ง เราผู้เชื่อ จะมีส่วนร่วมในเมืองสวรรค์เช่นเดียวกัน
เพราะถ้าทุกอย่างจบลงที่เพียงความตาย
อาจทำให้เสี่ยงที่จะคิด ดำเนินชีวิต แบบไม่ต้องหวัง ยึดติดกับอะไร
เอาที่สบายใจ สนุก สนาน ผ่านไปวันๆ ตามกาลเวลา

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง...” (ลก 1:39-56)

ปัญหาของตนเองก็แทบแย่แล้ว

ทำไมหนอสตรีผู้นี้ยังมีกำลังพอ

ที่จะรีบออกเดินทางด้วยสำนึกของความรักฉันพี่น้อง

เพื่อเยี่ยมเยียนผู้อื่น

แต่เพราะนี่คือชีวิตของผู้ได้รับพระพร

นี่คือชีวิตของพระมารดาของพระเจ้า

และทุกอย่างก็ลงตัว เมื่อพระเจ้าเข้ามามีลทบาท

________________

“พระสมัย” พระอัคทัศ” “พระคริสตโตเจ้า” “พระสัพพัญญูญาณ “พระคริสตมารดา” (บางคำ ผมไม่แน่ใจว่าเขียนอย่างไร แต่ได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆ ครับ) ผมมองคำเหล่านี้ด้วยความรู้คุณในบรรดาธรรมทูตจริงๆ ที่พยายามทำให้พระคริสตเจ้าเป็นที่รู้จักในแดน “สยาม” หรือประเทศไทยของเราที่เรากำลังอยู่ในปีแห่งการเตรียมฉลอง 350 ปีของพระศาสนจักรในประเทศไทย ที่แท้จริงแล้วกว่า 400 ปีแล้ว ที่ข่าวดีของพระคริสตเจ้าได้เข้ามาในประเทศไทยของเรา และเติบโตงอกงามจนวันนี้ท่ามกลางความยากลำบากของความเชื่อที่ไม่ง่ายนักสำหรับคนไทย เราล้มลุกคลุกคลานมาไม่น้อย มีมรณสักขีด้วย...

สิ่งหนึ่งจากประวัติศาสตร์นี้ เราพบว่า บรรดาธรรมทูตมอบความไว้วางใจ และฝากประเทศไทยของเราไว้ในความอุปถัมภ์คุ้มครองของพระแม่มารีย์... เสียงเพลงแม่พระมากมาย “ข้าเจ้าชาวไทยไหว้แม่มารีย์... ให้ชาวไทยได้มาพึ่งบุญ” “พร้อมเถิดพวกเราชาวไทย มาไหว้พระแม่มารีย์” อีกหลายเพลงทีเดียว ที่เราพบว่า เราขอให้แม่พระเป็นแม่ของเราชาวไทยจริงๆ ไม่ใช่แต่สำหรับเราคริสตชนเท่านั้น...

400 กว่าปี ไม่ง่ายเลยสำหรับบรรดาธรรมทูตที่เข้ามาในประเทศไทย และนำสิ่งดีๆ มากมายมาให้ประเทศไทย โรงเรียน โรงพยาบาล... สิ่งมากมายเหล่านี้มาจากพระศาสนจักรทั้งสิ้น มาพร้อมกับบรรดาธรรมทูตที่เริ่มงานเหล่านี้ด้วยหัวใจรักและศรัทธา ท่ามกลางความยากลำบากและการเบียดเบียนไม่น้อย คณะนักบวชฟรันซิสกัน ดอมินิกัน และเยซูอิส ที่เข้ามาในเวลานั้นก็ต้องกลับไปตั้งต้นใหม่อีกครั้ง เพื่อกลับมาอีกอย่างไม่ย่อท้อ เพราะความรักฉันพี่น้อง แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของการเบียดเบียนก็ตาม แต่สวรรค์ก็ยังเป็นบ้านแท้ของทุกคน...

ผมเริ่มบทนำการไตร่ตรองมายาว และทำไมผมคิดถึงภาพแห่งความหวังนี้... พี่น้องที่รักครับ นี่คือภาพที่เป็นจริงวันนี้ที่เราได้อ่านในหนังสือวิวรณ์ บทอ่านที่หนึ่งในเช้าวันสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ (วว 11:19ก และ 12:1-6ก และ 10ก) สตรีผู้นั้นในหนังสือวิวรณ์ ความหมายแรกนั้นคือพระศาสนจักรครับ แม้ว่าภายหลัง บรรดาปิตาจารย์จะให้ความหมายหมายถึงพระนางมารีย์ มารดาศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรเป็นความหมายที่ตามมาก็ตาม แต่หนังสือวิวรณ์ เป็นหนังสือแห่งความหวัง ที่นักบุญยอห์นเขียนเพื่อให้กำลังใจพระศาสนจักรแรกเริ่ม เป็นพระศาสนจักรที่เป็นมารดา และกำลังจะให้กำเนิดบุตร มังกรใหญ่สีแดง ภาพแทนจักรพรรดิที่กำลังเบียดเบียนคริสตชน ลูกที่เกิดใหม่ของพระเจ้า มังกรนั้นที่พร้อมจะกินและทำลายลูกของพระศาสนจักรทันทีที่เกิดมา แต่พระเจ้าทรงคุ้มครองลูกของพระองค์ท่ามกลางการเบียดเบียนเหล่านั้น พระศาสจักรที่ให้ภาพของสตรีที่ยืนบนดวงจันทร์ นั่นคือความหมายของความเชื่อ ชีวิตของมนุษย์ที่หลายครั้งเป็นดังดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แล้วแต่จะมีอะไรมาบดบัง แต่กระนั้นก็ดี อาภรณ์ของพระศาสนจักรก็ยังคือดวงอาทิตย์ คือความสว่างของพระเจ้าที่สวมทับชีวิตของพระศาสนจักรเสมอ ดวงสิบสองดวงเป็นมงกุฎ คือชัยชนะของทุกเผ่า ทุกชาติ ทุกภาษาที่จะมีชัยชนะในพระศาสนจักรมารดาศักดิ์สิทธิ์นี้

ไม่ต่างกันเลย ในประเทศไทยของเรา เมื่อความเชื่อเข้ามาในพระศาสนจักรไทย ไม่ต่างอะไรเลยจริงๆ ที่เราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบหนังสือวิวรณ์ที่ยอห์นให้ภาพเป็นสัญลักษณ์ในบทอ่านที่หนึ่งวันนี้...

แต่สิ่งที่น่าประทับใจกลับไปสรุปไว้ในพระวรสารด้วยชีวิตของพระนางมารีย์... “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง...” (ลก 1:39-56) ประโยคนี้เลยครับพี่น้อง เมื่อพระนางรู้จากทูตสวรรค์ว่าเอลีซาเบธ ญาติที่แก่ชราของพระนางตั้งครรภ์ ทรงรีบครับ ทันทีครับ แม่พระไปเยี่ยมเยียนช่วยเหลือ และสุดๆ จริงๆ ที่พระวรสารวันนี้จบที่คำว่า “พระนางมารีย์ประทับอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน จึงเสด็จกลับ” ... สุดยอดชีวิตคริสตชน สุดยอดชีวิตของพระศาสนจักรอยู่ที่นี่แหละครับ... อยู่จนสามเดือน... จากวันนั้นก็หกเดือนแล้วที่นางเอลีซาเบธตั้งครรภ์ อยู่จนสามเดือน คืออยู่ช่วยจนจบงานครับ และจึงค่อยกลับไปเผชิญปัญของตนที่ก็หนักไม่เบา แต่ที่สุด ชีวิตของผู้ที่พระเจ้าเข้ามามีบทบาทก็จบลงที่คำว่า “เมื่อตื่นขึ้น โยเซฟก็รับพระนางมารีย์ไว้เป็นภรรยา ตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกไว้...” จบครับ ความกังวลของแม่พระจบลงเมื่อพระเจ้าเข้ามามีบทบาทครับ นี่คือชีวิตคริสตชน นี่คือชีวิตที่เป็นแบบอย่าง... ท่ามกลางความยากลำบากของตนเอง ผู้เป็นมารดายังกล้าก้าวออกจากตนเอง เพื่อแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องจากใจจริง นี่คือแบบอย่างชีวิตคริสตชน จากชีวิตของศิษย์พระคริสต์คนแรกครับ แล้วสวรรค์ก็เป็นเป้าหมายของบุคคลเช่นนี้ บุคคลที่เจริญชีวิตสมกับเป็นลูกของพระเจ้า... สวรรค์ไม่ใช่รางวัลของผู้ทำความดี แต่สวรรค์เป็นบ้านของลูกของพระเจ้าที่จะกลับไปครับ และเราคือลูกของพระเจ้าครับ... การรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ ของแม่พระจึงเป็นการประเดิมชัย และเป็นแบบอย่างการเข้าสู่สวรรค์แห่งพระศาสนจักรของพระองค์ ก่อให้เกิดความหังและความบรรเทาใจ แก่บรรดาสัตบุรุษที่กำลังเดินทางอยู่ในโลกนี้ (บทนำขอบพระคุณวันนี้) 

พี่น้องที่รักครับ โลกวันนี้ไม่ต่างกับมังกรใหญ่สีแดงเลย ที่มันคอยกินและทำลายลูกของพระศาสนจักรทันทีที่เกิดมา กระแสของโลกวันนี้แรงเหลือเกิน... อาทิตย์ก่อน ผมแบ่งปันเรื่องความเชื่อของผู้อาวุโสที่จะถูกเบียดเบียนอีกครั้ง หากความเชื่อของลูกหลานไม่เข้มแข็ง อาทิตย์นี้อีกครั้ง ในการเยี่ยมเยียนอภิบาลสัตบุรุษในสัปดาห์ที่ผ่านไป ผมพบว่า ปัญหาของคริสตชนวันนี้ ไม่ใช่เพียงไม่มีเวลามาวัดเท่านั้น แต่สิ่งที่เจ็บกว่านั้น คือ เราไม่มีเวลาให้กันและกันด้วย ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่อัดแน่นด้วยสิ่งที่ทำให้เราต้องมานะบากบั่น ปากกัดตีนถีบกัน จนที่สุด สังคมของเรา ครอบครัวของเรา ชุมชนคริสตชนของเรา มองไม่เห็นกันและกันแล้ว เรามองเห็นแต่ความร่ำรวย ความสุขสนุกสะดวกสบาย จนเราลืมมองหน้ากันและกัน มองใจกันและกันไปเลย... นี่คือมังกรใหญ่สีแดงในโลกเราวันนี้ ต่อหน้าพระศาสนจักรที่กำลังจะคลอดบุตร... แต่ลูกของนางถูกนำไปถวายพระเจ้า... นางก็มีที่ในถิ่นกันดาร...แต่ที่นั่น พระพรของพระเจ้าทำงาน พระเจ้าทรงประทับอยู่... ชีวิตของลูกของพระเจ้าที่มานะบากบั่นจนถึงที่สุด ก็จะรอดได้...

ครับ พี่น้องที่รัก วันนี้ พร้อมกับความตั้งใจดีของบรรดาธรรมทูตที่นำความรอดพ้นของพระคริสตเจ้าเข้ามาในประเทศไทย ให้เราเข้าพึ่งพระแม่มารีย์ มารดาของเรา ถวาวตัวเรา ถวายประเทศไทยของเราไว้ในความคุ้มครองของพระแม่ ขอพระแม่เสนอวิงวอนพระเจ้าเพื่อประทานพระพรและพละกำลังที่เพียงพอ เพื่อเราจะมานะบากบั่น ด้วยความมั่นคงในความเชื่อในความเป็นลูกพระเจ้าจนบรรลุถึงบ้านแท้นิรันดรของเรา ให้เราเปิดหัวใจให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรา และเมื่อพระองค์เข้ามามีบทบาทจริงๆ ทุกอย่างก็จบลงอย่างลงตัว

โอ้พระมหาเยซู ขอโปรดค้ำชูสยาม ให้ไทยรู้จักพระนาม ทั่วขามเขตแคว้นแหล่งไทย.

สุขสันต์วันพระเจ้า สุขสันต์วันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 18 สมโภชพระนางมารีอารับเกียรติเข้าสวรรค์
บทอ่าน วว 11:19ก;12:1-6ก,10กข/ 1คร 15:20-27ก / ลก 1:39-56
เมื่อพระแม่มารีอาได้ไปเยี่ยมเยียนนางเอลีซาเบธ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้อง ทารกในครรภ์ของนางเอลีซาเบธได้โลดเต้นด้วยความยินดี ต่อหน้าพระเมสสิยาห์ที่อยู่ในครรภ์ของพระแม่มารีอา เหมือนกับกษัตริย์ที่ได้เต้นด้วยความยินดี ต่อหน้าพระเป็นเจ้า ขณะที่นำหีบพันธสัญญาไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (2ซมอ 6;14) ส่วนนางเอลีซาเบธเองรู้สึกตื่นเต้น ที่พระแม่มารีอา พระมารดาของพระเจ้า ได้เสด็จมาเยี่ยมนาง นางได้ประกาศว่า “พระแม่มารีอาเป็นผู้มีบุญ” ซึ่งมีความไว้วางใจว่า คำสัญญาของพระเป็นเจ้าที่เคยทำกับพระแม่นั้นจะสำเร็จไป (ลก1:42,45) ในบทเพลงสรรเสริญพระเป็นเจ้า พระแม่มารีอาได้ชื่นชมยินดี ในคำสัญญาของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ ผ่านทางพระบุตรของพระแม่มารีอา ผู้อ่อนโยนและผู้ยากจนจะได้รับการยกให้สูงขึ้น คนที่หยิ่งผยองและคนที่มีอำนาจจะได้รับการขับไล่ พระแม่มารีอาได้ยอมรับความต่ำต้อยของพระแม่ พระแม่เป็นข้ารับใช้อันต่ำต้องของพระเป็นเจ้า “ข้ารับใช้ชาวอิสราเอล”(ลก 1:54)ที่นบนอบต่อพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า ในฐานะเป็นคริสตชน เรามีความหวังว่า วันหนึ่งเราจะได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น
โดยพระเป็นเจ้า เพื่อร่วมกับพระแม่มารีอาและพระบุตรของพระนางบนสวรรค์…การรับเกียรติเข้าสวรรค์ของพระแม่มารีอา ได้มอบความหวังให้แก่เรา ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าหรือไม่?...ข้าแต่พระแม่มารีอา พระมารดาของลูก โปรดภาวนาเพื่อลูก ณ บัดนี้ และในเวลาที่ลูกจะสิ้นใจ อาแมน
วันสมโภชพระนางมารีอารับเกียรติเข้าสวรรค์ เกิดจากธรรมประเพณีอันยาวนาน ของพระศาสนจักร ข้อความเชื่อเรื่องพระนางมารีอารับเกียรติเข้าสวรรค์ ได้รับการกำหนดอย่างเป็นทางการ โดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ในปี 1950 ซึ่งได้ประกาศว่า พระแม่มารีอาเปี่ยมด้วยพระหรรษทาน (ลก 1:22) ตั้งแต่เมื่อพระแม่ปฏิสนธิ และพระแม่ได้รับเอกสิทธิ์ ให้พ้นจากบาปกำเนิด และร่างกายไม่ต้องเน่าเปื่อยหลังความตายของพระแม่ ข้อความเชื่อนี้จึงเป็นเรื่องที่คริสตชนคาทอลิกน้อมรับ...การสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสวรรค์ ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม ที่เป็นวันฉลองบังคับ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view