สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

🌺 เพราะว่า...
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า
ฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...
เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018
ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก
https://www.youtube.com/watch?v=dVZ86zLiTbE

🍏Mary Most Holy
http://youtu.be/SLIa6FWUYlE

🍎อัญเชิญพระแม่
http://youtu.be/VlLy0xvCags

🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018
ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก
อ่าน
อสย 9 : 1-3, 5-6
ลก 1 : 26-38

ด้วยตระหนักว่า “ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้”
ทำให้พระนางมารีย์ ยินดีที่จะทำในสิ่งที่ขัดกับความตั้งใจ
พร้อมกับภาวนา ได้อย่างมั่นใจว่า...
“ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไป
กับข้าพเจ้า ตามวาจาของท่านเถิด”

การระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก
ตอกย้ำ รูปแบบของความเชื่อที่ชัดเจน
เมื่อใครก็ตาม ตอบรับ พร้อมปฎิบัติตาม
โดยปราศจากความลังเล สังสัย
เมื่อนั้น พระเจ้าทรงสามารถทำทุกสิ่ง

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึงพระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” (ลก 1:26-38)

พระองค์ไม่เคยห่างไกล

แต่ทรงประทับอยู่เคียงข้าง

หากฉันรับพระองค์ในชีวิตด้วยความเต็มใจ

จงชื่นชมยินดีเถิด ฉันคือผู้ที่พระเจ้าทรงโปรดปราน

ดังนั้น ปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่ชีวิตฉัน

ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกต่อไป

เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับฉัน.

________________

สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่ไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์ วันนี้ได้รับการยืนยันโดยชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานของพระนางมารีย์ และความศักดิ์สิทธิ์ ของพระแม่จึงอยู่ที่นี่เอง คือเพราะพระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของพระแม่ และพระแม่ได้ต้อนรับพระองค์ในชีวิตด้วยความเต็มใจ เมื่อได้รับพระองค์ไว้ในชีวิตที่เหมือนดังเรือที่กำลังอยู่ระหว่างคลื่นลมพายุ เพียงรับพระองค์ประทับบนเรือแห่งชีวิตลำนี้ เรือก็ถึงฝั่งที่มุ่งจะไป (เทียบ ยน 6:21)

ในวันระลึกถึงแม่พระทรงเป็นราชินีแห่งสากลโลก ราชินีแห่งโลกและสวรรค์ พระแม่ไม่ใช่ใครอื่นเลย นอกจากการเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงประทับในชีวิตของพระแม่ คำทักทายของทูตสวรรค์น่าพิจารณาไตร่ตรองมากๆ ประโยคหนึ่งที่ผมไตร่ตรองและขอแบ่งปันกับพี่น้องในเช้าวันนี้ โดยมีความต่อเนื่องจากพระวาจาของพระเจ้าเมื่อวานนี้ แม้ว่าจะไม่ใช่พระวรสารที่ต่อเนื่องกัน สิ่งที่น่าสนใจทีเดียว เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเราเป็นปัจจุบันเสมอๆ ทุกๆ วัน... ผมโชคดีที่อยู่ในสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีขณะนี้ มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการไตร่ตรองพระวาจาจากพระสังฆราชที่เชี่ยวชาญในการไตร่ตรองพระวาจา เมื่อวานได้มีโอกาสนั่งคุยกัน พระคุณเจ้าได้แบ่งปันสิ่งนี้กับผมว่า พระเจ้าทรงตรัสกับเราทุกวัน โดยพระวาจาที่พระศาสนจักรจัดไว้ภายใต้การดลใจของพระจิตเจ้าผู้ทรงประทับในพระศาสนจักร ในงานต่างๆ ในโอกาสต่างๆ ผมกำลังเรียนรู้และทำแบบพระคุณเจ้าครับ ผมไม่ได้เลือกบทอ่านสำหรับงานศพ งานแต่งงาน และโอกาสพิเศษ แต่เลือกใช้บทอ่านประจำวัน โดยเชื่อมั่นจริงๆ ว่านั่นเป็นพระวาจาของพระเจ้าที่ตรัสกับเราทุกวัน พระคุณเจ้าให้แนวคิดกับผมว่า เราต้องเอาเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาเทียบเคียงกับพระวาจาประจำวันว่าพระเจ้าตรัสอะไรกับเราในแต่ละวัน ไม่ใช่เลือกพระวาจาไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ต่างๆ... 

นี่คือสิ่งที่ผมประทับใจ และใช้เป็นแนวทางในการไตร่ตรองพระวาจา และได้แบ่งปันกับพี่น้องมาโดยตลอด โดยอาศัยพระวาจาที่พระศาสนจักรกำหนดไว้ในพิธีกรรมแต่ละวัน เพื่อนำมาไตร่ตรอง... และวันนี้ สิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่บทอ่านที่หนึ่งเลย (อสย. 9:1-3, 5-6) สู่เรื่องราวในพระวรสารเรื่องการแจ้งข่าวการรับสภาพมนุษย์ของพระบุตรของพระเจ้า “พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” 

เรื่องราวที่น่าประทับใจของสตรีคนนี้ พระนางมารีย์ แม่พระแม่ของเราที่เราฉลองในวันนี้ พระแม่ที่ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพระแม่ และสิ่งนี้ ที่ผมบอกกับพี่น้องเมื่อวานนี้ว่า นี่ไม่ใช่เพราะความสามารถหรือการริเริ่มของมนุษย์ แต่เป็นการริเริ่ม เป็นพลังและความสามารถของพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเรา... ความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชนจึงอยู่ตรงนี้เอง สิ่งที่ทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เพราะความสามารถของเรา แต่เป็นเพราะการประทับอยู่ของพระเจ้า... ประชากรที่เดินในความมืดจะเห็นแสงสว่างของพระเจ้า จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลย นอกจาก ประชากรที่ตกต่ำ และจากการประทับอยู่ของพระเจ้า พี่น้องครับ เขาได้ชื่อว่าเป็น “ประชากรศักดิ์สิทธิ์” เพราะพระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา

ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ใช่เพราะคริสตชนเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ แต่เพราะการประทับอยู่ของพระเจ้าในชีวิตคริสตชนที่ต้อนรับพระองค์ไว้ในชีวิตด้วยความเต็มใจต่างหาก สิ่งนี้ต่างหากที่ทำให้ชีวิตคริสตชนเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ และนี่แหละ คริสตชนแท้ ศิษย์แท้พระเยซู

วานนี้ ผมกลับจากสุราษฎร์ฯ ด้วยความเบาใจ หายกังวลจากหลายสิ่งที่กำลังไม่สบายใจ ไม่รู้จะเดินไปอย่างไร เหมือนอยู่ในความมืด... แต่ผมได้กลับมาในความสว่าง เมื่อได้รับการชี้นำจากผู้ใหญ่ หนทางที่ดูสับสนก็ชัดเจนขึ้น ทุกอย่างอาจจะไม่เป็นดังที่คิดทั้งหมด แต่เมื่อพระเจ้าเข้ามามีบทบาท ดูเหมือนไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกแล้ว ความกลัว ความกังวลในชีวิต แม้สิ่งที่ไม่เข้าใจ แม้สิ่งที่คิดว่าจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ ก็คงไม่มีปัญหาอะไรอีก เมื่อพระเจ้าเข้ามามีบทบาทจริงๆ ท่ามกลางชีวิตของประชากรของพระองค์ “เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้”

แท้จริงแล้ว ที่ชายเศรษฐีหนุ่มที่เข้ามาหาพระเยซูเจ้าเมื่อสองวันก่อน และเมื่อวานนี้ ดูเหมือนสถานการณ์แบบนั้นจะทำให้บรรดาศิษย์รู้สึกว่า มันจะเป็นไปได้อย่างไร หากว่ายากเช่นนั้น ใครเล่าจะรอดได้ พระวาจาเมื่อวานนี้เตือนสติเราให้ระลึกไว้เสมอว่า “สำหรับมนุษย์ก็เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้า ทุกสิ่งเป็นไปได้” และเป็นไปได้เสมอ

วันนี้เราฉลองแม่พระเป็นราชินีแห่งสากลโลก ราชินีแห่งโลกและสวรรค์ สิ่งนี้คือผลของการที่พระแม่ที่เวลานั้น มีชีวิตไม่ต่างกับเรือที่อยู่ท่ามกลางคลื่นลมในทะเล เราทราบดีว่า ท่ามกลางทะเลที่ปั่นป่วนนั้น มนุษย์ทำอะไรไม่ได้เลย มนุษย์ไม่ได้มีอำนาจอะไรเหนือสิ่งสร้างนี้เลย แต่เมื่อพระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น และเมื่อบรรดาศิษย์รับพระองค์ลงเรือด้วยความเต็มใจนั้น... พี่น้องครับ สิ่งที่น่าทึ่งก็คือ นักบุญยอห์นไม่ได้พูดเรื่องพายุอีกว่ามันสงบหรือไม่ แต่ท่านบันทึกว่า... ทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขามุ่งจะไป... จบครับ เมื่อถึงฝั่งแล้ว พายุสงบหรือไม่สงบ ก็ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญอีกต่อไป แต่เมื่ออยู่กับพระเยซู เราก็ถึงเป้าหมายที่มุ่งจะไปจริง... วันนี้เอาแต่นี้จริงๆ ครับพี่น้อง วันนี้เราอยู่กับพระเยซูหรือเปล่า พระเจ้าสถิตอยู่กับเราครับ พระองค์สถิตอยู่ที่นี่ อยู่ตรงนี้ แต่เราต้อนรับพระองค์ลงเรือแห่งหัวใจของเราด้วยความเต็มใจเช่นบรรดาศิษย์หรือเปล่า เราต้อนรับพระองค์ไว้ในชีวิต เหมือนกับแม่พระหรือเปล่า... นอกนั้น แม้จะมีพายุ มันจะพัดโหมหนัก หรือจะสงบราบคาบ อาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป เมื่อในชีวิตฉัน มีพระองค์ประทับอยู่

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 18 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก
บทอ่าน อสค 34:1-11 / มธ 20:1-16
พระวรสารวันนี้ได้กล่าวถึง การที่ระลึกถึงการแจ้งสารของอัครทูตสวรรค์แก่พระนางมารีอา อัครทูตสวรรค์ได้ทักทายพระแม่ว่า “ท่านผู้เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน” หรือ “ท่านเป็นบุคคลที่พระเป็นเจ้าทรงโปรดปราน” เพราะพระเป็นเจ้าทรงเลือกสรรพระแม่ ให้เป็นมารดาของพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด พระแม่มารีอาได้เห็นว่า พระแม่เป็นทาสผู้ต่ำต้อยของพระเป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม พระแม่ได้ตอบรับพระเป็นเจ้า ด้วยการพูดว่า “ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเถิด”
เรื่องดังกล่าวไม่ต้องการจะเสนอว่า พระแม่เป็นพระราชินี แต่ต้องการบอกว่า พระแม่คือข้ารับใช้ ผู้ต่ำต้อยของพระเป็นเจ้า แต่พระเป็นเจ้าผู้สูงสุดได้ทรงการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ในตัวของพระแม่ และตั้งแต่นี้ไป มนุษย์สมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่า เป็นผู้มีบุญ (เทียบ ลก 1:48-49) เอกสิทธิ์ที่พระแม่ได้รับ ได้ทำให้พระแม่เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล โดยไม่มีบาปกำเนิด และหลังจากจบชีวิตบนโลกนี้แล้ว พระแม่ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ และพระเป็นเจ้าได้ทรงแต่งตั้งพระแม่ ให้เป็นพระราชินี ตามที่เราเคยสวดสายประคำตามรหัสธรรมข้อที่ 5 ของรหัสธรรมล้ำลึกแห่งสิริมงคล
ในศตวรรษที่ 4 นักบุญเอแฟรมได้เรียกพระแม่มารีอาวา “พระราชินี” ต่อมาบรรดาปิตาจารย์และนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ได้ใช้พระนามนี้ในบทขับร้อง ในระหว่างศตวรรษที่11 ถึง 13 ว่า“วันทาพระราชินี”,”ข้าแต่ราชินีแห่งสวรรค์” ในการสวดสายประคำของคณะดอมีนีกันและของคณะฟรังซิสกัน ได้เรียกพระนางในบทลีตานีอาว่า “พระราชินี” นักบุญเปาโลได้กล่าวไว้ในจดหมายถึงชาวโรม (รม 8:28-30) ว่า พระเป็นเจ้าทรงกำหนดให้มนุษย์มีส่วนร่วม กับพระฉายาลักษณ์ของพระบุตร ส่วนพระแม่มารีอาได้ถูกกำหนด ให้เป็นพระมารดาของพระเยซูเจ้า ในฐานะที่พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของสิ่งสร้างทั้งมวล พระแม่มารีอาจึงได้เกียรติให้เป็นพระราชินี ขณะที่พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพ จะคงอยู่กับเราจนถึงวันสิ้นโลก พระแม่มารีอาผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ก็จะอยู่กับเรา ในฐานะเป็นพระราชินีของสวรรค์และแผ่นดิน

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view