สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ฉลองแม่พระบังเกิด

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ฉลองแม่พระบังเกิด

🌺 เพราะว่า...
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า
ฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...
เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ

📚บทอ่านประจำวันเสารอที่ 8 กันยายน 2018
ฉลองแม่พระบังเกิด
https://www.youtube.com/watch?v=xp82bim6P3E

🌹Happy Birthday Mother Mary
https://youtu.be/OvsTmd0FIjg

🍓Mother of Mine
https://youtu.be/EgK9d-5OQGs

🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018
ฉลองแม่พระบังเกิด
อ่าน
รม 8:28-30
มธ 1:18-23

การฉลองแม่พระบังเกิด เตือนใจคริสตชนถึง
ความคิดอันล้ำลึกของพระเจ้า ในการจัดเตรียม
แผนการณ์ สำหรับผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร
สิ่งเดียวที่ผู้รับเลือกสรรจำเป็นต้องตระหนัก คือ “อย่ากลัว”

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ พระเจ้าทรงทำให้ทุกสิ่ง
กลับเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่รักพระองค์
เพราะผู้ที่พระองค์ทรงเรียกนั้น ทรงบันดาล
ให้เป็นผู้ชอบธรรม และประทานพระหรรษทาน

ฉันหมายเหตุ..
ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเรียก ...
จะได้รับการเลือก

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018

สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

ฉลองแม่พระบังเกิด

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย...” (ลก 1:18-23)

เพราะพระองค์ทรงรับนามว่า “อิมมานูแอล”

แปลว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา”

และดังนี้ สิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึง 

สิ่งที่ตาไม่เคยเห็น หูไม่เคยได้ยิน

กลับเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงบันดาลให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์

ความกลัว และความกังวล

ในแผนการของพระเจ้า

ที่มักตรงกันข้ามกับความคิดของมนุษย์

กลับไม่น่ากังวลอีกต่อไป

เมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาและมีบทบาทในชีวิตของฉัน

เพื่อทำให้ฉันทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่ฉันได้คิดและวางแผนไว้

ขอเพียงฉันกล้าพอที่จะรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของฉัน

และให้พระองค์มีบทบาทในชีวิตของฉันจริงๆ

________________

เป็นเรื่องที่น่าประทับใจและน่าสนใจยิ่งเสมอ เมื่อไตร่ตรองถึงการสร้างของพระเจ้าที่ทรงเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมสรรพในการสร้าง 5 วาระที่ผ่านไป และก็สร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ในวาระที่ 6 นั้น...  หากเราได้ไตร่ตรองว่า พระเจ้ามิได้ทรงได้รับอะไรจากมนุษย์ หรือไม่ได้มีความต้องการอะไรจากมนุษย์ แต่พระองค์ก็ยังทรงสร้างมนุษย์มาตามภาพลักษณ์ของพระองค์ เพื่อแบ่งปันความรักอันเปี่ยมล้นในพระองค์ไปสู่มนุษย์... และแม้มนุษย์จะได้หลงเดินนอกทางของพระองค์ พระองค์ก็ยังทรงสัญญาจะกอบกู้คืนมาด้วยการประทานพระผู้ช่วยให้รอดพ้นสำหรับเรา แต่นี่แหละ พระเจ้ากลับทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์...

วันนี้วันที่เราฉลองการบังเกิดของแม่พระ เพราะพระเจ้าได้ทรงเตรียมพระแม่ไว้ ให้บังเกิดมาอย่างปราศจากราคีใดๆ เพื่อเป็นดังภาชนะสะอาดบริสุทธิ์เพื่อบรรจุพระบุตรของพระองค์ในชีวิตของพระแม่ เพื่อนำความรอดพ้นมาสู่โลก สิ่งเดียวกันที่แม่พระกังวลใจ ก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่นักบุญโยเซฟกังวลด้วย เพราะทั้งสองไม่เข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เพราะความเชื่อในพระเจ้า ท่านทั้งสองทำสิ่งเดียวกัน คือ ยอมให้พระประสงค์ของพระเจ้ามาก่อนความตั้งใจและแผนการของมนุษย์... ด้วยเหตุนี้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจึงเข้ามาหาโยเซฟในเวลาที่ท่านกังวลและคิดถึงเรื่องนี้อยู่ จากนั้น ความกังวล ความกลัวในปัญหาต่างๆ ที่จะต้องเผชิญก็จบลงที่คำว่า “เพราะพระองค์จะได้รับนามว่า ‘อิมมานูแอล’ แปลว่า ‘พระเจ้าสถิตกับเรา’”

พี่น้องที่รัก ชีวิตคริสตชนที่เราเผชิญในโลกวันนี้ เป็นการริเริ่มของพระเจ้า หาใช่ความคิดและแผนการณ์ของมนุษย์ไม่ ชีวิตเช่นนี้ ใช่ว่าจะไม่มีอะไรกังวล... เพราะบนหนทางของการเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้านั้น เป็นความยากลำบากไม่น้อยเลยต่อพวกเรา เป็นความกังวลไม่น้อยเลย ต่อสิ่งที่เราต้องเผชิญกับกระแสของโลกที่เราเดินสวนทางอยู่ตลอดเวลา... “อย่ากลัวที่จะรับมารีย์มาเป็นภรรยาของท่านเลย...” คือ อย่ากลัวที่จะยอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของท่านเลย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เมื่อพระเจ้าเข้ามีบทบาทจริงๆ แล้วนั้น สิ่งที่ดูจะพลาดไปในชีวิตเรา สิ่งที่ดูเหมือนจะแย่ๆ ในชีวิตเรา กลับกลายเป็นประโยชน์ กลับกลายเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่รักพระองค์

“อิมมานูแอล อิมมานูแอล อิมมานูแอล พระเจ้าสถิตกับเรา” ผมคิดถึงเพลงเก่าๆ เมื่อครั้งเป็นเด็กที่คุณพ่อลุง คุณพ่อบรรจงได้แต่งไว้ แม้ว่าจะหายไปจากทำเนียบเพลงศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้แล้วก็ตาม... สุขใจเพียงใดเมื่อพระสถิตกับเรา สุขใจไหนเท่าความรักขององค์ราชัน แบ่งปันความรักเบื้องบนพระหรรษทาน บรรดาผองเรา เป็นทายาทแห่งสวรรค์... อาจมีวันใดที่หลงเดินพลาดผิดไป ไม่ทันรู้เท่ามารร้ายหมายปองผจญ  โปรดดลให้พ้นหวนคืนยังพระเมตตา สู่ทางพระเจ้า เฝ้าคอยวันเสด็จมา... 

“อิมมานูแอล” คำนี้เหมือนคำบรรเทาใจเราคริสตังจริงๆ ครับ ... “ไม่ต้องกลัว พระอยู่กับเรา” ไม่มีอะไรต้องกังวล เมื่อพระเจ้าสถิตกับเรา... นี่คือความพิเศษของพระเจ้าของเราจริงๆ ที่พระองค์ไม่ใช่พระเจ้าผู้ชี้ทางแห่งความรอดพ้นเท่านั้น แต่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทับอยู่กับเราเสมอ แม้ในชีวิตที่น่ากังวล แม้ในความไม่มีหวังใดๆ แต่เมื่อพระเจ้าสถิตกับเรา ทุกสิ่งจะเป็นเช่นนั้น พระองค์จะทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์

ไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าเช้าวันฉลองแม่พระบังเกิด คำเดียวที่ผมอุ่นใจที่สุดและอยากแบ่งปันกับพี่น้องในเช้านี้คือคำนี้เอง “อิมมานูแอล...พระเจ้าสถิตกับเรา”... คิดถึงคำนี้ครับ คำที่บรรเทาใจที่สุด ยามกังวล ยามหนักใจ ยามที่ไม่รู้จะเดินไปอย่างไร ยามที่ไม่รู้จะไปทางไหน ยามที่จนมุม จนปัญญา มืดแปดด้าน ยามที่ท้อแท้เหลือเกินกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่แม้เป็นคริสตชน... “อย่ากลัว พระอยู่กับเรา...” ขอบคุณพระองค์ สำหรับสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผล สิ่งที่ลูกไม่เข้าใจอะไรเลย เพียงพระองค์อยู่กับลูก แม้ไม่เข้าใจ ลูกก็อุ่นใจ...

พี่น้องครับ ชีวิตของเราด้วยครับ พระเจ้าทรงเตรียมเราไว้เพื่อรับชีวิตพระเจ้าไว้ในชีวิตเรา พระองค์ทรงเตรียมเราไว้เพื่อการประทับอยู่ของพระบุตรในชีวิตของเรา เมื่อเรารับพระองค์เข้ามาในชีวิต เมื่อเราฟังพระวาจาของพระองค์ เมื่อเรารับพระองค์ในศีลมหาสนิท... การรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเราเยี่ยงคริสตชน ไม่ต่างกับการรับพระองค์เข้ามาปฏิสนธิในครรภ์ของแม่พระ ที่พระแม่ก็ไม่เข้าใจ กังวล แต่เพราะพระแม่มั่นใจว่า พระเจ้าประทับอยู่กับพระแม่... ทุกสิ่งที่น่ากังวล ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลอีกต่อไป... “ไม่ต้องกลัว พระอยู่กับเรา...”

ขอให้การฉลองการบังเกิดของแม่พระ ช่วยให้เรามั่นคงในความรักต่อพระเจ้า ให้เรามั่นใจในความรักมั่นคงของพระองค์ เพื่อให้เราได้มอบชีวิตของเรา ขับร้องสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงรักเราอย่างเหลือล้น... (เทียบบทสดุดีที่ 15 ที่เราฟังในวันนี้)

ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักพวกลูกถึงทรงรักพวกลูกถึงเพียงนี้ เพราะความรักของพระองค์ ลูกจึงไม่กลัวควาผิดพลาดทั้งมวลที่เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจที่พลาดผิดของลูก เพราะพระองค์ทรงรับการนามว่า “อิมมานูแอล” แปลว่า “พระเจ้าสถิตกับเรา” พระองค์ผู้ประทับอยู่กับลูก จะทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ (เทียบ รม 8:28-30)

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 18 วันฉลองแม่พระบังเกิด
บทอ่าน มคา 5:1-4ก หรือ รม 8:28-30 / มธ 1:1-16,18-23 หรือ 1:18-23

นักบุญมัทธิวได้เริ่มต้นพระวรสารของท่าน ด้วยการเขียนเรื่องลำดับพระวงศ์ของพระเยซูเจ้า เพื่อแสดงให้เห็นว่า พระองค์คือผู้ทำให้พระคัมภีร์สำเร็จบริบูรณ์ เกี่ยวกับเรื่องการประสูติของพระเมสสิยาห์ มีการให้รายชื่อของสตรีอื่นอีกสี่คน ยกเว้นชื่อของพระแม่มารีย์ พระมารดาของพระเยซูเจ้า ทุกคนไม่ใช่ชาวยิว คือ นางทามาร์ นางราหับ นางรูธ และนางบัทเชบา แต่ละคนล้วนมีบทบาท ในการบังเกิดมาของพระเมสสิยาห์ การบังเกิดพระเยซูเจ้า ในขณะที่พระแม่มารีย์ยังเป็นพรหมจารีอยู่ ช่วยให้เห็นมิติใหม่ของการไถ่กู้มนุษยชาติ

เมื่อพระแม่มารีย์ได้ตั้งครรภ์ ยอแซฟผู้ชอบธรรม รู้สึกเป็นกังวล ที่จะส่งพระนางไปรับโทษทางกฎหมาย เพราะได้ทำผิดประเวณี และจะต้องถูกก้อนหินทุ่ม จนเสียชีวิต อัครทูตสวรรค์ได้ประจักษ์มาแก่ยอแซฟในความฝัน และได้บอกท่าน มิให้ลังเลใจ ที่จะรับพระนางเป็นภรรยา เพราะพระแม่ได้ตั้งครรภ์ด้วยอำนาจของพระจิตเจ้า และได้บอกท่านให้ตั้งชื่อบุตรที่จะเกิดมาว่า “เยซู” ที่มีความหมายว่า “พระเป็นเจ้าเป็นผู้ไถ่กู้”

และพระองค์ยังได้รับพระนามอีกอย่างหนึ่งว่า “เอมมานูเอล” ที่มีความหมายว่า “พระเจ้าสถิตกับท่าน” และในบทสุดท้ายของพระวรสารนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า “แล้วจงรู้ไว้เถิดว่า เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป ตราบจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20)…

ท่านหันเข้าพึ่งพระแม่มารีย์ เพื่อวิงวอนขอแทนท่าน เมื่อท่านต้องการสิ่งใดหรือไม่?...

ข้าแต่พระแม่มารีย์ พระมารดาของลูก โปรดภาวนาให้ลูกได้ซื่อสัตย์ต่อพระบุตรของพระแม่ ตลอดชีวิตของลูกด้วย

เรื่องการบังเกิดของพระแม่มารีย์ ปรากฏอยู่ในหนังสืออาโปรกรีฟา ที่เขียนขึ้นในปี 150 จากหนังสือเล่มนี้ เราทราบว่า บิดาและมารดาของพระแม่ ชื่อ ยออากิมและอันนา ท่านทั้งสองไม่มีบุตร จนกระทั่งทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ได้ประจักษ์มา และได้บอกกับนักบุญอันนาว่า

ท่านจะกำเนิดบุตร การกำหนดวันฉลองวันแม่พระบังเกิดนั้น คือ วันที่ 8 กันยายน สอดคล้องกับการปฏิสนธิของพระแม่ ที่ไม่มีบาปกำเนิด ที่ตรงกับวันที่ 8 ธันวาคม ที่เป็นระยะห่างกัน 9 เดือน.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/LisHBEPJI1o

view