สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...
ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่
เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2018
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/d3C1yxR40E0

🍎My Peace I unto you
https://youtu.be/59ZncdMw1pc

🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏

วันพุธที่ 12 กันยายน 2018
สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
1คร 7:25-31
ลก 6:20-26

พระเยซูเจ้าให้กำลังใจบรรดาศิษย์..
ถึงชีวิตที่ต้องเผชิญกับความยากจน หิวโหย
เป็นทุกข์ โศกเศร้า ร้องไห้ หากสิ่งต่าง ๆเหล่านี้
เกิดขึ้น เพื่อพระเจ้า รางวัลในสวรรค์ จะทำให้พวกเขาพบความสุข
แต่ถ้าใครที่สนุก ท่ามกลางความทุกข์ของคนอื่น
ก็จะต้องพบกับวิบัติ

นักบุญเปาโลแนะนำ..
เพื่อทำตนให้พร้อมเผชิญความยากลำบากนั้น
ให้แต่ละคนหันมารับสภาพ ตามความเป็นจริง
ที่ตนกำลังเผชิญอยู่ เพราะโลก ดังที่กำลังเป็นอยู่ก็จะผ่านไป

หมายเหตุ..
แม้เวลา จะไม่สามารถเก็บรักษาทุกสิ่ง
แต่การยอมรับ “ความจริง”..จะรักษาทุกอย่าง..

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพุธที่ 12 กันยายน 2018

สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เพราะท่านเป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์” (ลก 6:20-26)

สักกี่ครั้งที่เราเรียกหาพ่อในยามที่เรามีความสุข

แม้ว่าจะมีบ้าง...

แต่ทุกครั้งมิใช่หรือ

ที่ลูกน้อยร้องพร้อมทั้งวิ่งเข้าหาพ่อ

เมื่อมีความยากลำบาก เมื่อมีทุกข์ภัย

ความสุขทำให้เราออกห่างจากพระเจ้า

ความทุกข์ยากในชีวิตต่างหาก

ที่ทำให้เราไม่ลืมพระเจ้า

และเข้าพึ่งพระองค์

เราจึงจะไม่มีวันสูญเสียพระองค์เลย

นี่แหละ 

วิถีชีวิตของผู้ที่เป็นศิษย์ของบุตรแห่งมนุษย์

เพื่อเราจะไม่พรากจากพระองค์เลย

________________

เมื่อวานนี้ พระวาจาของพระเจ้า สอนใจเราคริสตชน เมื่อเราภาวนา ใช่ว่าเราจะต้องได้รับทุกสิ่งที่เราภาวนาวอนขอจากพระเจ้า แต่ชีวิตคริสตชนคือชีวิตแห่งการอธิษฐานภาวนา เป็นชีวิตที่ทั้งวันทั้งคืนต้องสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า การภาวนาเป็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า หากใช่การแสวงหาความต้องการส่วนตัวของเราที่จะได้สิ่งที่เราต้องการ แต่เป็นการอยู่กับพระเจ้า เพื่อดำเนินชีวิตต่อไปตามพระประสงค์ของพระองค์ โดยมีพระองค์อยู่เคียงข้าง และมีพระองค์ทรงเป็นพละกำลังของชีวิตแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า

ผลของการภาวนานี้เอง ที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องที่พระเจ้าได้ตรัสกับเราในวันนี้ในบทอ่านทั้งสองบท เมื่อความสุขแท้ของคริสตชนไม่ได้อยู่ในการได้ทุกสิ่งที่เราต้องการ แต่อยู่ที่การมีพระเจ้าประทับอยู่ด้วยเสมอต่างหาก... ความสุขแท้และวิบัติที่เป็นเรื่องตรงกันข้ามกันในพระวรสารวันนี้ นักบุญลูกาชี้ให้เห็นว่า หากมันไม่ใช่ความสุขแท้ในพระเจ้า มันก็เป็นความสุขจอมปลอม และนั่นก็หมายความว่า มันเป็นวิบัตินั่นเอง

ความร่ำรวย ความอิ่มหนำ การหัวเราะอย่างสนุกสนาน เกียรติ ชื่อเสียง สิ่งเหล่านี้ครับ... พี่น้องที่รัก หลายครั้งสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความสุข แต่มันเป็นความสุขจอมปลอม และมันมักจะทำให้เราลืมพระเจ้า มันทำให้เราไม่ต้องการพระองค์ มันทำให้เราทิ้งพระองค์ไว้ข้างหลัง

ตรงกันข้าม กับ ความยากจน ความหิวกระหาย ความทุกข์โศก การเบียดเบียนข่มเหง และความยากลำบากต่างๆ ในชีวิต มันกลับเป็นสิ่งที่ทำให้เราร้องหาพระเจ้า และเรียนรู้ที่จะเข้าพึ่งพระองค์ผู้ทรงเป็นพละกำลังของเรา

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นโอกาสให้เราภาวนา มากกว่าความสุขสนุกสะดวกสบาย ที่มีแต่ทำให้เราออกห่างจากพระเจ้า และไม่ต้องการพระองค์ ดุจดังเด็กน้อยที่ไม่เคยจะเข้าไปหาบิดา หากไม่จนมุมจนตรอกจริง... นี่แหละ เป็นบุญ นี่แหละคือความสุขแท้ที่เราต้องขอบคุณพระเจ้า ที่บางครั้ง สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่ชักชวนให้เราเข้าใจถึงความอนิจจังของโลกนี้ มีแต่... พระเจ้าเที่ยงแท้ เที่ยงแท้แน่ใจในชีวิตฉัน พระเจ้าที่ประทับอยู่กับเราต่างหาก เราที่เจริญชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ต่างหาก... “เมื่อคำนึงถึงความยากลำบากในปัจจุบัน ข้าพเจ้าเห็นว่า แต่ละคนควรอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่นี้” (เทียบบทอ่านที่หนึ่งวันนี้ 1คร 7:25-31) นั่นหมายความว่า สภาพชีวิตที่ยากจน ชีวิตที่ประสบความยากลำบาก ชีวิตที่มีความทุกข์โศกบ้างนั้น กลับเป็นชีวิตที่ทำให้เรามีโอกาสเข้าพึ่งพระเจ้ามากกว่าชีวิตที่สะดวกสบาย มีความสุข ที่มีแต่จะทำให้เราลืมตัว และไม่ต้องการพระเจ้า และที่สุด เมื่อทุกสิ่งในโลกอนิจจังนี้ผ่านไป พระเจ้าเท่านั้นที่คงอยู่เป็นนิรันดร แต่เวลานั้น เราจะได้พระองค์มาครอบครองหรือเปล่า วันนั้น เรามั่นใจหรือไม่ว่าเรายังไม่สูญเสียพระองค์ไป

อุปสรรค คือรักที่พระมอบให้... 

ข้าแต่พระเจ้า ลูกควรอยู่ในสภาพเช่นนี้ เพื่อลูกจะได้ไม่ลืมที่จะเข้าพึ่งพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอบคุณที่พระองค์ให้ลูกอยู่ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆ เพราะในสถานการณ์เช่นนี้ ลูกจะคิดถึงพระองค์ ลูกจะไม่ลืมพระองค์ และมันเป็นโอกาสให้ลูกอยู่ใกล้ชิดพระองค์เสมอ มากกว่าความสำเร็จ ความสุข สนุกสะดวกสบายฝ่ายโลก ที่มีแต่ทำให้ลูกต้องพรากจากพระองค์ เหินห่างจากพระองค์เท่านั้นเอง... ข้าแต่พระเจ้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับลูก ไม่ว่าลูกจะยากลำบากสักเพียงใด ไม่ว่าลูกจะต้องสูญเสียอะไร... สุดท้าย ขออย่าให้ลูกต้องสูญเสียพระองค์เลย เพราะความสุขแท้ ความสุขที่แท้จริงอยู่ในพระองค์เท่านั้น.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

https://www.youtube.com/watch?v=DAPJaM2E-Ss

วันพุธที่ 12 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1คร 7:25-31 / ลก 6:20-26
เมื่อท่านต้องเผชิญกับเคราะห์ร้าย ความเศร้าโศก หรือการสูญเสีย ท่านได้โต้ตอบอย่างไร? ด้วยความกลัวหรือด้วยความเชื่อ? ด้วยการยอมเสียสละหรือด้วยความหวังที่อดทน หรือด้วยความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า? เราเรียนรู้จากประสบการณ์ว่า ไม่มีใครสามารถหลบพ้นจากความทุกข์ ที่หนีไปพ้นในชีวิต ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน การเจ็บไข้ได้ป่วย และความตาย เมื่อพระเยซูเจ้าได้เริ่มสอนบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ พระองค์ได้ทรงมอบ “วิธีการแห่งความสุข”แก่พวกเขา ที่อยู่เหนือความยากลำบาก และความทุกข์ทุกอย่าง ที่สามารถถ่วงให้เราล้มลง ด้วยความเศร้าโศกและความหมดหวัง พระองค์ได้ทรงเริ่มการเทศนาของพระองค์ บนภูเขา ด้วยการอ้างถึงว่า เราจะสามารถพบความสุขที่แท้จริงได้ที่ไหน? คำว่า “มหาบุญลาภ” หมายถึง “ความสุข” หรือ “การเป็นผู้มีบุญ” วิธีการแห่งความสุข ที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้อง หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ที่จะต้องเกิดจากภายใน การเปลี่ยนใจ ที่สามารถเกิดขึ้น ผ่านทางพระพรและงานของพระจิตเจ้า
เราสามารถจะพบความสุข ในความยากจน ความหิวกระหาย ความทุกข์ และการถูกเบียดเบียนได้อย่างไร? ถ้าเราต้องการที่จะได้รับการเติมเต็มและความสุข แห่งพระราชัยสวรรค์ เราจะต้องทำตัวให้ว่างเปล่า จากทุกสิ่งที่ปิดใจเรา ที่มิให้ต้อนรับพระเป็นเจ้า ความยากจนทางด้านจิตใจ คือ การทำให้จิตใจของเราว่างเปล่า และมีความยินดี ที่จะได้พระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว เป็นกรรมสิทธิ์ ที่เป็นขุมทรัพย์ที่มีอยู่ ส่วนความหิวกระหายทางด้านจิตใจ คือ การแสวงหาความอิ่มหนำ และพละกำลังในพระวาจาและพระจิตเจ้า ความทุกข์และความเศร้าโศกต่อชีวิต ที่สูญเสียและบาปนั้น สามารถนำเราไปสู่อิสรภาพที่น่ายินดี จากภาระหนักจากความผิดและการถูกเบียดเบียน...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดเพิ่มความหิวกระหายหาพระองค์ และโปรดแสดงให้ลูกเห็นเส้นทาง ที่จะได้รับความสุขนิรันดร และสันติสุข โปรดให้ลูกปรารถนาพระองค์เหนือกว่าสิ่งอื่นใด และพบความยินดี ในการทำตามพระประสงค์ของพระองค์.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view