สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....
ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุด
ทรงรู้จักเรา......ดีที่สุด
ทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด

📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 25 กันยายน 2018
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/ndBdHkunNFQ

🍏 You are My All in All
https://youtu.be/zC617kE1maU

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
อ่าน :
สภษ 21:1-6,10-13
ลก 8:19-21
 
เพื่อจะมีชีวิตที่ใกล้ชิด สนิทกับพระเยซูเจ้า
เหมือนคนหนึ่งในครอบครัว
พระองค์สอนว่า มิเพียงพอแค่ได้ยิน
ได้ฟังพระวาจา แต่ต้องนำไปปฎิบัติด้วย
 
หนังสือสุภาษิตสอน และยืนยันว่า
“การปฎิบัติความชอบธรรม และความยุติธรรม”..
เป็นที่โปรดของพระเจ้ามากกว่าการถวายเครื่องบูชา
 
หมายเหตุ….
คงเป็นการดี ถ้าจะปล่อยให้การกระทำนำคำพูดบ้าง...
เพราะบางที  การกระทำในเสี้ยววินาที
อาจจะดังกว่าคำพูดนับล้าน...

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

วันอังคารที่ 25 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน สภษ 21:1-6,10-13 / ลก 8;19-21
ท่านต้องการอะไรมากที่สุด? พระเป็นเจ้ามิทรงต้องการให้เราอยู่คนเดียว แต่ให้อยู่กับคนอื่น และพระองค์ทรงประทานโอกาสมากมาย ให้แก่เราเพื่อเราจะสามารถพัฒนาตัวเองกับครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมงาน แต่ทำไมดูเหมือนว่าพระเยซูเจ้าทรงปฏิเสธบรรดาญาติๆ ที่พยายามจะมาพบพระองค์ พระองค์มีความรักและความเคารพ ต่อพระมารดาและญาติๆอย่างไม่มีอะไรสงสัย พระองค์ไม่เคยพลาดโอกาส ที่จะสอนบรรดาสานุศิษย์ ให้เรียนรู้ถึงความหมายทางด้านจิตใจ และเรื่องความจริงเกี่ยวกับพระราชัยสววรค์ และเรื่องนี้ไม่เป็นที่สงสัยแต่อย่างใด และในโอกาสนี้ ขณะที่ผู้คนมากมายมารวมตัวกัน เพื่อฟังพระเยซูเจ้า พระองค์จึงถือโอกาสนั้น กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่สูงกว่าธรรมชาติ นั่นคือ กับพระเป็นเจ้า และผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์
อะไรคือสิ่งที่สำคัญในการเป็นคริสตชน? แน่นอนมันเป็นอะไรที่มากกว่าคำสอน เรื่องข้อความเชื่อ ระเบียบข้อบังคับ และพระบัญญัติต่างๆ เหนือสิ่งอื่นใด มันเป็นความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจ แห่งความชอบพอ แห่งการอุทิศตน แห่งความซื่อสัตย์ แห่งความใจดี แห่งความคิดถึง แห่งความเมตตากรุณา แห่งการให้กำลังใจ แห่งการสนับสนุน แห่งพลัง แห่งการปกป้อง และยังมีคุณสมบัติอื่น ที่จะรวมผู้คนเข้าด้วยกัน โดยมีความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นจุดศูณย์กลาง
พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเราแต่ละคน พระองค์ทรงเสนอความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุุดแก่เรา คือ ความเป็นหนี่งเดียวของหัวใจ ของความคิด และของจิตวิญญาณ กับพระองค์ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของความรัก (1ยน 4:8,16) ความรักของพระองค์จะไม่ทำให้เราผิดหวัง พระองค์จะไม่ลืม ไม่มีการประนีประนอม ไม่มีการโกหก ไม่มีการทำให้เราล้มลง และทำให้เราผิดหวัง ความรักของพระองค์มั่นคง ไม่แกว่งไปมา ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีวันหยุด ความรักของพระองค์จะไม่มีวันสิ้นสุด จะไม่มีสิ่งใดในโลก ที่จะทำให้เราเหินห่างจากพระเมตตาและความเอาใจใส่ของพระองค์ (รม 8:31-39).

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)


 

view