สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล

🌷พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด
แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป
แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง
และสันติสุขมาทดแทนให้....
แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อ
และไว้วางใจในการนำของพระองค์

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018
ฉลองอัครฑูตสวรรค์มีคาเอล คาเบรียล และราฟาเอล
https://www.youtube.com/watch?v=UQHzKPzNAG8

🌸The Lord Bless You And Keep You
https://youtu.be/x-eHCxMM3PI

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018
ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล
อ่าน :
วว 12:7-12
ยน 1:47-51

พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน ...
ความซื่อตรงแท้ ปราศจากเล่ห์เหลี่ยม
ของนาธานาเอล เป็นเครื่องยืนว่า
ท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
พร้อมกับ ฑูตสวรรค์องค์อื่นๆ ที่ซื่อสัตย์เช่นกัน

วิวรณ์ ชี้ให้เห็น ฑูตสวรรค์ที่มั่นคง ซื่อตรง..
ในการรับใช้นั้น เขาจะได้ใกล้ชิด ติดตามพระเจ้า
และไม่มีอำนาจ ความชั่วร้ายใด ๆ
จะสามารถทำร้าย ทำลายพวกเขาได้

หมายเหตุ..
ว่าด้วยเรื่องชื่อของฑูตสวรรค์..
มีคาแอล หมายถึง “ใครจะเสมอเท่าพระเจ้า”
คาเบรียล หมายถึง “ฤทธิ์กำลังของพระเจ้า”
ราฟาแอล หมายถึง “พระเจ้าทรงรักษาให้หาย”

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

ฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาแอล คาเบรียล และ ราฟาแอล

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ...” (ยน 9:47-51) 

ก่อนที่เราจะพบพระเจ้า พระองค์ทรงเห็นเรา

การทอดพระเนตรเห็นเรานั้น

หาใช่อะไรอื่น

นอกจากเพราะความรักของพระองค์ต่อเรา

ใต้ต้นมะเดื่อ

คือใต้ต้นไม้แห่งพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้า

ภายใต้การคุ้มครองดูแลของพระเจ้า

ต่อผู้ที่พระองค์ทรงเรียกเขาว่า

ลูกของพระองค์

ฉันเคยสัมผัสถึงความรักของพระเจ้า

ที่มีต่อฉันมากมายเพียงนี้หรือไม่...

________________

วันนี้พระศาสนจักรเชื้อเชิญให้เราฉลองอัครทูตสวรรค์ มีคาแอล คาเบรียล และราฟาแอล ทูตสวรรค์สามองค์ในบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้า... มีคาแอล แปลว่า “ใครจะเสมอเท่าพระเจ้า” คาเบรียล หรือ คาบีแอล แปลว่า “พลังของพระเจ้า” และ ราฟาแอล แปลว่า “การรักษาของพระเจ้า” คือทูตของพระเจ้า El แอล ตัวนี้คือ ของพระเจ้าครับ... และบทบาทของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์นี้ เราก็ทราบกันดีแล้วว่า อัครทูตมีคาแอล เป็นผู้ป้องกันเราจากมารร้าย ไม่ให้มารร้ายทำร้ายเราในสิ่งที่พระเจ้าไม่อนุญาต นั่นหมายความว่า การประจญต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเรานั้น จะต้องไม่เกินกำลังของเรา มารร้ายไม่สามารถประจญเราได้มากกว่าที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้น เราจึงภาวนาขอพระเจ้าในบทข้าแต่พระบิดาว่า โปรดอย่าให้เราแพ้การประจญ นั่นหมายความว่า พระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือการประจญทั้งหมด มารร้ายไม่อาจทำอะไรเราได้มากกว่าที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ทดสอบเรา... คาเบรียล คือทูตสวรรค์ที่แจ้งสาสน์ของพระเจ้า แก่มนุษย์ และราฟาแอล คือทูตสวรรค์ผู้เยียวยารักษามนุษย์ตามที่เราทราบประวัติได้บ้างจากหนังสือโทบิต

พี่น้องที่รักครับ ในวันเหล่านี้ วันที่ผมผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมายทั้งที่ดีและไม่ดี และแสนเลวร้าย ไม่น่าอภิรมย์ยินดีเลยก็มี หลายคนบอกผมว่า “ปีศาจมันทำงาน” นะ นะ นะ เราพูดแบบนี้กันมาก และพูดกันมามากมาย จริงๆ ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นงานของปีศาจหรือผมโง่เอง แล้วสุดท้าย เราก็โทษปีศาจ เหมือนพอมีอะไรตกแตก เราก็แกล้งร้องเสียงแมว โยนความผิดให้น้องแมวซะงั้น... แต่ก็คงจะใช่ครับ ที่เราบอกว่า “ปีศาจมันทำงาน 24 ชั่วโมง” ใช่ครับ มันขยันครับ มันทำงาน 24 ชั่วโมงครับ ผมเคยคิดแบบนี้ครับ “ดังนั้น พ่อเจ้าวัดก็ต้องทำงาน 24 ชั่วโมงด้วย ไม่งั้นเราแพ้มันครับ” แต่ แต่ แต่ ในยามที่เราโยนความผิดและความพลาดพลั้งของเราให้เป็นเหตุจากปีศาจนั้น บางทีก็น่าคิดเหมือนกัน... ในวันเหล่านี้ ผมบอกกับหลายคนว่า ที่ผมพลาดพลั้งไป ไม่ใช่ปีศาจมันทำงานหรอก แต่ผมโง่เองต่างหาก ผมพลาดเองต่างหาก... ทำไมผมคิดเช่นนั้น...

พี่น้องที่รักครับ เราเทิดทูนมันเกินไปหรือเปล่า เราบอกว่า ปีศาจทำงาน 24 ชั่วโมง... โอ้ มันขยันนะครับ มันขยันมากด้วย มันทำงานตลอดเวลา... ก็คงจะใช่ครับ... แต่พี่น้องครับ เราลืมอะไรที่สำคัญไปหรือเปล่าครับ...

“ใครจะเสมอเท่าพระเจ้า” ... พระเจ้าก็ทำงาน 24 ชั่วโมงด้วยมิใช่หรือ พระเจ้าพระบิดาของเราทำงานตลอดเวลาด้วยมิใช่หรือ... นั่นหมายความว่าในยามที่เราถูกประจญนั้น พระหรรษทานของพระเจ้าก็ทำงานในชีวิตของเรามิใช่หรือ พระเจ้าทรงยกพระหัตถ์อวยพระพรเราตลอดเวลาไม่ใช่หรือ พระเจ้าไม่เคยสาปแช่งหรือลงโทษเราเลย... เอาแค่วันหนึ่งหากพระหัตถ์ของพระองค์ลดลง วันหนึ่ง หากพระองค์ไม่ทรงอวยพรเรา พี่น้องครับ แค่นี้ผมว่าเราก็แย่แล้วล่ะครับ พระเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก ไม่มีความเลวร้ายใดๆ มาจากพระองค์หรอก ไม่มีการลงโทษใดๆ มาจากพระองค์หรอกครับ เอาเพียงว่า หากเราสูญเสียพระพรของพระเจ้าเมื่อใด เอาเป็นว่า หากพระเจ้าไม่ทรงอวยพรเราวันใด วันนั้น พี่น้องครับ เราก็ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะครับ

อีกครั้งครับ พระวาจาตอนที่ผมมีโอกาสคุยและแบ่งปันกับพระสังฆราชของผม อีกครั้งครับที่ทำให้ผมได้ไตร่ตรอง “เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ” ที่ใต้ต้นมะเดื่อ นาธานาแอลทำ Lectio Divina ครับ โอ้ น่าสนใจทีเดียว ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะครับ ที่นาธานาแอลจะถามพระเยซูเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแท้ และมนุษย์แท้ด้วย เขาถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าได้อย่างไร” และพระองค์ทรงตอบแบบนี้ “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ” และนาธานาแอล หรือนักบุญบาร์โธโลมิว ก็ทูลพระเยซูเจ้าว่า “รับบี พระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้า”

สาระสำคัญที่ผมไตร่ตรอง และทำให้ผมเชื้อเชิญพี่น้อง วันนี้ ให้เราโมทนาคุณพระเจ้า ที่พระองค์ทรงรักเรามากมายถึงเพียงนี้ นี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้ในการฉลองวันนี้ครับง.. “เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดือ” พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นเราเสมอครับ พระเจ้าผู้ทรงเพียบพร้อม ทรงสรรพานุภาพ พระองค์จำเป็นต้องมีทูตสวรรค์หรือ แต่ แต่ แต่ พี่น้องที่รักครับ ผู้ที่ได้สัมผัสความรักของพระเจ้านั้นมีบุญยิ่งนัก บรรดาทูตสวรรค์มากมายเป็นผู้มีบุญและเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะได้รับใช้องค์ความรัก รับใช้พระเจ้า และเราล่ะครับ... พี่น้องที่รักครับ ผมและพี่น้อง เราสัมผัสพระเจ้าได้บ้างไหม พระเจ้าทรงประทานความรักของพระองค์แก่เราที่เป็นลูกของพระองค์... ประโยคนี้น่าสนใจทีเดียว ทำให้ผมคิดถึงบทรำพึงช่วงคริสต์มาส... ไม่มีใคร ไม่มีทูตสวรรค์ใดที่พระเจ้าทรงเรียกว่า “บุตร” มีแต่มนุษย์เท่านั้นจริงๆ ... ทูตสวรรค์คือเครื่องหมายของความรักของพระเจ้าจริงๆ เมื่อพระบุตรของพระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ เราก็กลายเป็นพระวิหารของพระเจ้าไปในพระองค์ เมื่อพระจิต จิตของพระเจ้าประทับในชีวิตเราที่เป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐสุดของพระองค์... จงนมัสการพระเป็นเจ้า ในพระวิหารอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์... นั่นไม่ใช่ที่อื่นเลย นั่นคือพระวิหารแห่งชีวิตของเราที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ และทูตสวรรค์ของพระองค์เฝ้ารักษาไว้ไม่ใช่หรือ... แล้วพระวิหารนี้ เราได้รักษาไว้ให้บริสุทธ์เสมอหรือเปล่า เมื่อพระเจ้าทรงรัก และประทับอยู่ที่นี่...

ผมคงไม่ได้แบ่งปันอะไรที่มันเป็นเทววิทยาสูงเกินไปนะครับ... พี่น้องที่รักครับ พระเจ้าทรงรักเราจริงๆ รักของพระองค์นั้นไม่มีอะไรเสมอเหมือนอีกแล้ว เป็นรักยิ่งใหญ่จริงๆ ... ปีศาจมันทำงาน 24 ชั่วโมง เวลาที่เราพลาดพลั้งอะไรลงไป เราก็โทษปีศาจ... แต่บางครั้งเราก็ลืมไปหรือเปล่าว่า พระเจ้าก็ทรงทำงานตลอดเวลา ทรงทำงาน 24 ชั่วโมงด้วยเช่นกัน พระพรของพระองค์มีมากพอสำหรับการถูกประจญ เพราะนักบุญเปาโลบอกเราว่า พระเจ้าจะไม่ให้ใครได้รับการทดลองเกินกำลังของตน... พี่น้องครับ พระเจ้าทำงานเสมอเช่นกัน พระองค์ทรงอวยพระพรเราเสมอเช่นกัน ตลอดชีวิตของเราคือพระพรของพระเจ้า แต่คำถามที่น่าไตร่ตรองคือ เราใช้พระพรของพระเจ้า หรือยอมไหลไปตามกระแสของปีศาจที่เราบอกว่ามันลากจูงเรา 24 ชั่วโมง แล้วพระพรของพระเจ้าที่ประทานแก่เราตลอด 24 ชั่วโมงล่ะ เราหยิบเอามาใช้ไหม...

พี่น้องที่รักครับ ใต้ต้นมะเดื่อครับ คือต้นไม้แห่งพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าครับ ที่ใต้ต้นไม้นี้ นาธานาแอลทำ Lectio Divina จริงๆ นั่นแหละครับ ที่ใต้ต้นไม้นี้ คือใต้ร่มเงาความคุ้มครองของพระเจ้าครับ ที่พระองค์ทรงอวยพระพรเรามากมาย เราคุยกับพระเจ้า เราฟังพระดำรัสของพระองค์ พระองค์ตรัสกับเรา และประโยคที่น่าอบอุ่นเหลือเกิน ที่วันนี้ พี่น้องอ่านบ่อยๆ ในใจเลยครับ “เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อ”... พระเจ้ารักเราจริงๆ เพราะพระองค์ทรงเห็นเรา และเพราะทรงเห็นเราจริงๆ เพราะทรงรักเราจริงๆ จึงประทานทูตสวรรค์ทั้งสามนี้เพื่อดูแลลูกของพระองค์... แต่สิ่งที่สำคัญคือ เราใช้พระพรของพระเจ้าในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด หรือเราเฝ้าดูถูกพระเจ้าเสมอ ด้วยการไปเทิดทูนปีศาจว่ามันทำงาน 24 ชั่วโมง แล้วเราก็ลืมไปว่า พระเจ้าก็ทำงาน 24 ชั่วโมงด้วย นะและมากกว่านั้น พระองค์ทรงทำงานก่อนกาลเวลาด้วยมิใช่หรือ... เราคิดผิดไปหรือเปล่า...

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงรักลูกจริงๆ พระองค์ทรงทำงานก่อนกาลเวลา พระองค์ทรงเห็นลูก ข้าแต่พระองค์ ลูกคิดผิดไปจริงๆ... ลูกขอบคุณพระองค์ ผู้ที่ไม่มีใครเสมอเหมือน ลูกขอบคุณความรักของพระองค์ ที่ทรงรักลูก ทรงทอดพระเนตรแลดูลูกเสมอ ลูกขอบคุณพระองค์จริงๆ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 18 ฉลองอัครทูตสวรรค์มีคาแอล กาเบรียล และราฟาแอล
บทอ่าน ดนล 7:9-10,13-14 หรือ วว 12:7-12ก / ยน 1:47-51
นาธานาเอล (ในพระวรสารสหทรรศน์ ใช้ชื่อบาร์โทโลมิว) ไม่แน่ใจเมื่อฟิลิปได้บอกเขาว่า พระเยซูเจ้า คือ พระเมสสิยาห์ของพระเป็นเจ้า อย่างที่ประกาศกมีคาห์ได้เคยพูดว่า พระเมสสิยาห์จะมาจากเบ็ธเลเฮ็ม ที่เป็นเมืองของกษัตริย์ดาวิด ในแคว้นยูดาห์ (มคา 5:1) ที่ซึ่งพระเยซูเจ้าได้มาจากเมืองเล็กๆในแคว้นกาลิลี ฟิลิปจึงได้เชิญชวนนาธานาเอล ให้ตามไปดู และตัดสินด้วยตนเอง (ยน 1:45-46) และพระเยซูเจ้าได้ทรงขจัดปัญหาของนาธานาเอล ด้วยการชี้ให้เห็นถึงความรู้ ที่อยู่เหนือธรรมชาติว่า “ก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่าน เราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อเทศ” (ยน 1:48) และพระองค์ได้ทรงชมเชยเขา เพราะเขาเป็นคนที่ไม่มีมารยา สมที่จะได้รับชื่อว่า ชาวอิสราเอลแท้ ยากอบเป็นบุคคลแรก ที่ได้รับชื่อ “อิสราเอล) แม้เขาจะได้ชื่อว่า เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมก็ตาม (ปฐก 27:35-36;32:29) นาธานาเอลจึงได้เปลี่ยจากการเป็นผู้สงสัย ให้เป็นผู้ที่มีความเชื่อ และท่านได้ยอมรับว่า พระเยซูเจ้า คือ พระบุตรของพระเป็นเจ้า และเช่นเดียวกับยากอบ ที่เห็นบรรดาทูตสวรรค์ขึ้นลงบันใดแห่งเมืองสวรรค์ (ปฐก 28:12) และท่านจะเป็นประจักษ์พยาน ถึงการกลับคืนชีพและการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์
บรรดาทูตสวรรค์ เป็นผู้นำข่าวของพระเป็นเจ้า ไม่ใช่นักบุญตามปีพิธีกรรม ซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา บรรดาทุตสวรรค์เป็นจิต ที่พระเป็นเจ้าได้ทรงสร้างขึ้น ให้อยู่ในระดับสูงกว่า พวกท่านอยู่ในระดับชั้นที่แตกต่างกันไป ในหนังสือพระคัมภีร์ หน้าที่หลักของบรรดาทูตสวรรค์ คือ เป็นผู้นำพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า มายังมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง บรรดาทูตสวรรค์ได้รับการเอ่ยบ่อยๆในหนังสือพระคัมภีร์ แต่มีเพียงสามท่าน ซึ่งมีการเอ่ยชื่อ คือ มีคาแอล กาเบรียล และราฟาแอล...บรรดาทุตสวรรค์มีบทบาทสำคัญอะไรในชีวิตของท่าน?...ข้าแต่บรรดาทูตสวรรค์ของพระเป็นเจ้า โปรดป้องกันครอบครัวของลูก และนำสมาชิกทุกคนมุ่งไปยังพระเป็นเจ้า...ไม่มีใครเป็นผู้ครบครัว เราสุงจากสัตว์เพียงก้าวเดียว และต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงก้าวเดียวเช่นกัน

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/-7VM_cTW0PA

view