สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

💧ชีวิตมาจากพระเจ้า
ดำรงอยู่เพื่อพระองค์
และกลับคืนสู่พระองค์

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018
ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
https://youtu.be/_qaIb8IIkEI

🌿Make Me a Channel of Your Peace
https://youtu.be/LeHzzH5zXSI

🍁ผู้นำสันติ
http://youtu.be/NMJcr9ydgPg

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018
ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี
อ่าน
โยบ 19:21-27
ลก 10:1-12
 
เมื่อพระเยซูเจ้าแต่งตั้ง และส่งศิษย์ ให้ออกไปทำพันธกิจ
ทรงย้ำว่า...ไม่ต้องคิดกังวล ถึงหนทางข้างหน้า
แต่จงวางใจว่า พระเจ้าจะทรงนำ จัดการ ปกป้อง คุ้มครอง ดูแล
ด้วยวิธีการของพระองค์
 
แม้โยบ จะรู้สึกท้อ น้อยใจ ในความทุกข์จากชีวิต
เขาสามารถพบกำลังใจจากความมั่นใจว่า....
พระเจ้าทรงประทับอยู่เคียงข้าง อย่างผู้ปกป้อง

เมื่อ นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ตัดสินใจ
สละทุกสิ่ง  โดยไม่คิดถึงตนเองอีกต่อไป
เพื่อให้ใจเป็นอิสระในการติดตามพระคริสตเจ้า
ท่านแนะนำ เคล็ดลับในการฝึกฝน น้ำใจตนเอง คือ
การถ่อมตน อ่อนหวาน ร่าเริง จริงใจ
เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ธรรมชาติ 
และเพื่อนพี่น้องรอบข้าง
จิตตารมณ์ของท่านได้นำไปสู่
การตั้งคณะนักบวช ฟรังซิสกัน

หมายเหตุ..
ภาวนาสำหรับคณะนักบวชฟรังซิสกัน

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018

สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึง นักบุญฟรันซิส แห่งอัสซีซี

สังฆานุกร ผู้ตั้งคณะภราดาน้อยฯ

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่...” (ลก 10:1-12) 

พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเป็นสังคม

พระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์ดังพระวิหารของพระองค์

วันนี้ พระประสงค์ของพระองค์

เชื้อเชิญให้เราทะนุบำรุงที่ประทับของพระองค์ใหม่อีกครั้ง

เพื่อสังคมของเราจะมีพระเจ้าประทับอยู่

และที่ที่มีพระองค์ประทับอยู่

ก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินไป 

ในการเจริญชีวิตเป็นศิษย์พระคริสตเจ้า

ประกาศข่าวดีของพระองค์แก่ทุกคน.

________________

สองวันก่อนผมได้มีโอกาสทำงานกับสัตบุรุษทั้งวัน เพื่อเตรียมการฉลองวัดประจวบฯ ของเรา และตกเย็น พวกเราเหนื่อยมาก แต่เราก็มีโอกาสเตรียมอาหารเย็น และนั่งทานด้วยกัน เรามีโอกาสสนทนากัน และมีหลายๆ มุมที่ทำให้เราหัวเราะอย่างสนุกสนาน พวกเรามีความสุขมากจริงๆ จนรู้สึกผ่อนคลาย หายเหนื่อย... เมื่อวานนี้ ผมได้มีโอกาสร่วมภาวนาสายประคำในเขตอภิบาลที่ผมรับผิดชอบ ในพื้นที่ของวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ หลังการภาวนา เราก็มีโอกาสนั่งคุยกัน ทานอาหารว่างที่เจ้าของบ้านนั้นเตรียมไว้ให้ ของว่างนิดหน่อย แต่เรามันเป็นโอกาสที่ทำให้เรานั่งคุยกันเกือบชั่วโมง เรานั่งล้อมวงคุยกัน ทานขนมด้วยกัน แบ่งปันกันหลายๆ อย่าง พวกเรามีความสุข และจากความเหนื่อยอ่อนจากการทำงานระหว่างวัน พวกเราก็ได้รับการผ่อนคลาย และมีความสุขกันทุกคน... เป็นพระพรจริงๆ ครับ ที่พวกเราได้มีโอกาสอยู่ด้วยกัน แบ่งปันความรู้สึกต่างๆ แก่กันและกัน เสริมกำลังใจซึ่งกันและกัน และในบรรดาเรื่องหนึ่งที่หลุดออกมาจากการแบ่งปันของสัตบุรุษเองเลย นั่นคือ... สัตบุรุษคนหนึ่งบอกว่า... “คุณพ่อ หากเรามีโอกาสพบปะกัน นั่งคุยกันแบบนี้บ่อยๆ คงจะเป็นเรื่องที่ดีนะ และเวลานั้นคุณพ่ออยู่กับพวกเราด้วยอ่ะ”

นี่เป็นความรู้สึกที่โดนใจผมจริงๆ ครับ เป็นสิ่งที่ผมพยายามฟื้นฟูในวันเหล่านี้จริงๆ เพราะในวันเหล่านี้ ในโลกของเราวันนี้ เราขาดสิ่งเหล่านี้จริงๆ ครับ เราอ่านบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือโยบในวันเหล่านี้พอดี แม้ว่าจะหายไปบางตอนเมื่อวันจันทร์และวันอังคาร แต่เราก็ทราบว่าอะไรได้เกิดขึ้นกับคนดีๆ เช่นโยบ และเราจะจบในวันเสาร์พอดีครับ พี่น้องลองอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ดูนะครับ เป็นเรื่องราวที่ไม่ยาวมากนัก แต่สิ่งสอนใจที่เราจะพบในที่สุดคือ... พระเจ้าทรงประทับอยู่กับมนุษย์เรา ทั้งเวลาสุข และเวลาทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งเราไปไหนเลย แต่ทรงอยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราจริงๆ และผลของการประทับอยู่ของพระองค์ ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลย แม้จะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจบ้างก็ตาม...

จวบจนมาถึงพระวรสาร พระวาจาแห่งการส่งธรรมทูตวันนี้ ที่อาจจะมีอะไรแบ่งปันได้เยอะเลย แต่เช้าวันนี้ ผมขอแบ่งปันกับพี่น้องสักเรื่องเดียว จากประโยคเดียวสั้นๆ คือ... “ทรงส่งเขาล่วงหน้าพระองค์เป็นคู่...” (ลก 10:1-12) นั่นหมายถึงการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางพวกเขาด้วยมิใช่หรือ เพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาเป็นสังคม ให้มีชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อเป็นกำลังใจแก่กันและกัน และเวลานี้ แม้ในเวลาของการประกาศข่าวดี พระองค์ก็ส่งเขาไปเป็นคู่ๆ

พระศาสนจักรในวันนี้ ครอบครัวฟรันซิสกันของผมในวันนี้ เราสมโภชนักบุญฟรันซิส แห่งอัสซีซี ผู้ตั้งคณะภราดาน้อย คณะที่เรียกตนเองว่า “ผู้กลับใจ” และน่าสนใจ ที่แม้ชีวิตที่กลับใจนี้เอง นักบุญฟรันซิสเน้นไปที่จิตตารมณ์บางประการที่สำคัญมาก และกลับแฝงตัวอยู่ในชื่อของคณะวันนี้คือ “ภราดรภาพ” คือความเป็นพี่น้องกันครับ ความเป็นครอบครัวเดียวกัน... 

นักบวชที่เจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงครอบครัวแห่งสวรรค์ นักบวชที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ท่ามกลางชีวิตของคริสตชนฆราวาส พวกเราได้ชื่อว่า “ภราดาน้อย” คือให้พวกเราเรียนรู้การเป็นผู้น้อย การเป็นพี่น้องกัน เป็นพี่เป็นน้องที่เปี่ยมด้วยความสุภาพถ่อมตนต่อกันและกัน และนำมาซึ่งความบรรเทา กำลังใจแก่กันและกัน บนหนทางของการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นหนทางและวิถีชีวิตที่ไม่ง่ายเลย แต่หากเราอยู่ด้วยกัน ทุกอย่างคงไม่ยากเกินไป...

พี่น้องที่รักครับ พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนที่วัดนักบุญดามีอาโน เป็นไม้กางเขนที่เป็นภาพไอคอน ที่พระเยซูเจ้าตรัสกับนักบุญฟรันซิส ครับ... “จงไปซ่อมแซมบ้านของเราที่กำลังจะพังทลายลงอยู่แล้ว” นักบุญฟรันซิส เข้าใจว่า เป็นการซ่อมแซมวัดที่เป็นอาคาร แต่สุดท้ายท่านก็มาเข้าใจว่า นั่นคือกระแสเรียกของการกลับใจ คือการซ่อมแซมชีวิตของพระศาสนจักร ชีวิตของคริสตชน ความเชื่อของคริสตชน... จาก 800 กว่าปีที่แล้ว จนวันนี้ นี่คือเวลาเดียวกันจริงๆ ที่พระศาสนจักร ในยุคของพระสันตะปาปา ที่มีพระนามว่า “ฟรันซิส” ที่ต้องเป็นยุคของการปฏิรูปชีวิตของพระศาสนจักร ชีวิตของคริสตชนอีกครั้ง กระแสเรียกของการกลับใจ ยังคงเป็นกระแสเรียกของเราคริสชนเสมอ

พี่น้องครับ “ภราดรภาพ” สิ่งที่นักบุญฟรันซิสสอนบรรดาภราดาน้อย บนเส้นทางของผู้กลับใจนี้ คือสิ่งที่เราต้องฟื้นฟูอีกครั้งในวันนี้จริงๆ โลกเราวันนี้ อาจจะกำลังขาดสิ่งนี้จริงๆ วันนี้ ในครอบครัวของเรา ในหมู่คณะนักบวชของเรา ความเป็นพี่เป็นน้องกัน เรามั่นใจขนาดไหน ว่าเรารักษาสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างดีในหมู่คณะของเรา หรือในครอบครัวคริสตชนของเรา... สองอย่างที่สัตบุรุษคุยกับผมเมื่อวานนี้ หลังการภาวนาสายประคำ เราทำอะไรกัน... โอ้ สิ่งเหล่านี้ควรเกิดขึ้นในครอบครัวของเราทุกวันมิใช่หรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่คณะนักบวชด้วย... แต่ในความเป็นจริง สองสิ่งที่สำคัญนี้กำลังหายไปจากโลกเรา กำลังหายไปจากครอบครัวคริสตชนของเรา และอาจจะเลือนลางลงในหมู่คณะนักบวชด้วยหรือเปล่า... นั่นคือสองสิ่งที่สำคัญจริงๆ คือ 1) การภาวนาร่วมกัน 2) การทานอาหารร่วมกัน... พี่น้องครับ วันนี้ ครอบครัวของเรา หมู่คณะนักบวชของเรา ยังมีสองสิ่งนี้อยู่กับเรามากน้อยเพียงใด

พี่น้องที่รักครับ นี่คือพระศาสนจักรที่ต้องฟื้นฟู ครอบครัวคือพระศาสนจักรที่สำคัญของคริสตชน และคือพระศาสนจักรที่กำลังจะพังทลายลงในโลกเราวันนี้... เสียงของพระเจ้าดังอยู่เสมอครับ พระองค์ทรงเชื้อเชิญให้เราฟื้นฟู ซ่อมแซมพระศาสนจักร บ้านของพระเจ้า พระวิหารที่ประทับของพระองค์ที่กำลังจะพังทลายลง เพื่อให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าอีกครั้ง เป็นครอบครัวแห่งสวรรค์ที่เริ่มแล้ว เป็นสวรรค์ ณ แผ่นดินในวันนี้... พี่น้องครับ วันนี้ ในครอบครัวของเรา ในหมู่คณะนักบวชของเรา เรามีเวลาสองเวลานี้อยู่หรือเปล่า เวลาของการภาวนาร่วมกัน เวลาของการทานอาหารร่วมกัน... พี่น้องที่รัก ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคริสตชน ไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะนักบวชก็เถอะ ขาดสองเวลานี้ไป เราก็ไม่ต่างอะไรกับพระวิหารของพระเจ้าที่กำลังจะพังทลายลง หากเราไม่มีเวลาภาวนาร่วมกัน หากเราไม่มีเวลาทานอาหารร่วมกัน โอ้ พี่น้องที่รัก ฟังครับ ฟังเสียงของพระเจ้าครับ พระองค์ได้ตรัสกับนักบุญฟรันซิสอย่างไร วันนี้ พระองค์ก็ตรัสกับเราด้วย “จงไปซ่อมแซมบ้านของเรา ที่กำลังจะพังทลายลงแล้วนี้เถิด” พระองค์ทรงส่งเราไปจากพระทัยรักของพระองค์ เพื่อซ่อมแซมบ้านของพระองค์ ที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่ นั่นคือหมู่คณะของเรา ครอบครัวของเรา ให้เป็นที่ประทับทรงเกียรติของพระเจ้า เป็นที่ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความอบอุ่น สันติภาพ และความดี และนี่แหละ ครอบครัวของเรา หมู่คณะนักบวชของเรา วัดของพระ พระศาสนจักรของเรา จะเจริญชีวิตเป็นข่าวดีของทุกคนได้ เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกัน

พี่น้องที่รักครับ อ่านพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ เราคงต้องไปนะครับ ไปทำสิ่งที่พระเจ้าทรงขอร้องจากเรา... วันนี้ เราจะกลับไป และซ่อมแซมที่ประทับของพระเจ้าในครอบครัวของเรา ในหมู่คณะของเรา ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าที่เปี่ยมด้วยสันติภาพ และความดีของพระองค์ ดังนี้เอง เราจะเป็นข่าวดีสำหรับทุกคน

ข้าแต่พระเจ้า...

โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างสันติของพระองค์เถิด...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)


 

view