สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสีย
เพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต
เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง

📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
https://www.youtube.com/watch?v=dB-Riy7qE_4

🍋 I'd Rather Have Jesus
https://youtu.be/o1MTLZue3Pk

🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊🍊

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
ปชญ 7:7-11
ฮบ 4:12-13
มก 10:17-30

ใจที่ยึดติด รู้หมด แต่มันอดไม่ได้
ชายผู้มั่งมี ไม่สามารถเข้าถึงความจริง
ของสิ่งที่เขาแสงหา..ด้วยเพราะ ยังยึดติด
คิดถึง ทรัพย์สมบัติ ความมั่งมีของสิ่งชั่วคราว

ทรัพย์สมบัติใดก็ไร้ค่า
ถ้าเทียบกับปรีชาญาณของพระเจ้า

นักบุญเปาโลแนะนำ...
คำพระเจ้า ที่เป็นแหล่งของปรีชาญาณ
เป็นพลังที่เปลี่ยนแปลงชีวิต
เมื่อใครก็ตาม ยอมให้พระเจ้าทำงาน
ผ่านทางการอ่าน ฟัง รำพึงถึงพระวาจานั้น

หมายเหตุ..
คำภาวนาของผู้มีปรีชาญาณ...
เขาอาจจะไม่ได้ขอ “ให้รวย”
ขออย่าได้ “ป่วยไข้”
แต่เขาขอให้รู้ วิธีการ ทำมาหากิน
รู้วิธี ดูแลรักษา สุขภาพตน

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา” 

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ยากจริงหนอ... (ลก 10:17-37)

 

เป็นคริสตชนนี่

เป็นศิษย์พระเยซูนี่

ช่างยากจริงหนอ

ใครจะทราบได้ว่า

นี่คือปรีชาญาณของพระเจ้า

ผู้ทรงเรียกเรา

ให้เป็นในสิ่งที่เป็นไม่ได้สำหรับมนุษย์

แต่คือทุกสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับพระเจ้า

________________

ในเช้าตรู่ที่ยุ่งๆ วันหนึ่งของการไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งในเช้าวันนี้ ผมขอแบ่งปันกับพี่น้องสั้นๆ เท่านั้นก่อน เท่าที่จะสามารถพิมพ์ได้ในเวลาที่ไม่ง่ายนี้... แต่แม้ในเวลานี้ คงมีแต่ความเชื่อเท่านั้นแหละ ที่จำทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงขึ้นมาได้...

พระวาจาของพระเจ้า เป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผล คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆ (บทอ่านที่สอง ฮบ 4:12-13) คือพระวาจายังคงเป็นพลังและผลักดันอยู่ภายในใจของผมเสมอ แม้ในเวลาที่ยากลำบากในการทำงานนี้ก็ตาม พระวาจาของพระเจ้าในเช้าวันนี้เป็นพลังในช่วงเวลานี้ที่เกือบจะไม่สามารถทำงานนี้ได้ แต่เพราะความเฉียบคมแห่งพระวาจาที่บาดหัวใจผมในความหมายของชีวิตคริสตชน ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า ที่ช่างเป็นคำตอบที่ให้กำลังใจเหลือเกิน ด้วยในความเป็นไปไม่ได้ในชีวิตมนุษย์ ท่ามกลางอุปสรรคมากมายนั้น เมื่อพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่างก็สามารถเป็นไปได้ และหนักไปกว่านั้น... เพียงพระองค์ตรัสเท่านั้น... พลังแห่งพระวาจาก็เกิดผลภายใน... แต่คำถามที่สำคัญกลับเป็นคำถามที่ว่า “ฉันฟังพระองค์ไหม...”

ชีวิตคริสตชน คือชีวิตที่เรียกร้องการสละละทิ้งทุกสิ่งและมาเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้า คือการมีพระองค์เป็นสมบัติล้ำค่าที่สุด คือการฟังพระองค์ และเรียนรู้จากพระองค์บนหนทางที่เราเดินตามพระองค์... อูฐรอดรูเข็ม หมายถึงการต้องสละสิ่งที่ติดตัวเรา เพื่อชีวิตของเราจะเล็กลง บางลงไป และไม่เป็นภาระในการเดินเข้าทางประตูที่ไม่ได้แคบนัก หากจะเอาตัวเราเท่านั้นเข้าไป... เพราะในทางตรงกันข้าม หากเราจะเข้าไปพร้อมกับทุกสิ่งที่ติดตัวเรานั้น สิ่งนั้นคงอยู่บนความหมายหมายที่ว่า “เป็นไปไม่ได้” และฉันคงไม่ได้รับอะไรเลยจากการเรียกให้เป็นศิษย์ของพระองค์

อะไรคือสิ่งที่ฉันจะได้รับ จากการละทิ้งทุกสิ่งและมาเป็น... นี่คือคำถามของคริสตชนที่แสนสัตย์ซื่อเช่นนักบุญเปโตรหรือ... แต่แท้จริงแล้ว แม้ความสามารถของการเป็นศิษย์ติดตามพระองค์นั้น ก็มาจากพระหรรษทานของพระเจ้าผู้ทรงริเริ่มกิจการดีในตัวเราทั้งสิ้น

“ร้อยเท่าพันทวีในชีวิตนี้ และชีวิตนิรันดร...” คือคำตอบที่เหมือนจะคุ้มค่า สำหรับผู้ที่สละละทิ้งทุกอย่างและมาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้า แต่หลายครั้ง ฉันอาจจะถามว่า... “แล้วฉันได้รับจริงๆ หรือ...” เพราะในความเป็นจริงในโลกนี้ อะไรคือค่าตอบแทน อะไรคือสิ่งที่เรียกว่า “ร้อยเท่าพันทวี...” ที่ฉันจะได้รับ อย่างที่ฉันเป็นอยู่นี่น่ะหรือ... หลายครั้ง มันคือสิ่งที่ไม่เข้าใจ เพราะฉันยังคงไม่สามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริงถึงคำสัญญาแห่งค่าตอบแทนแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้านี้ ฉันไม่เข้าใจจริงๆ

พี่น้องที่รักครับ... อ่านพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ อ่านพระวรสารวันนี้... คงต้องอ่านให้ดีๆ ฟังพระองค์ดีๆ จริง ฟังพระองค์อย่างเข้าใจ และมากกว่านั้น คือเชื่อในพระองค์... แล้วคำถามว่า สิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร จะมีคำตอบที่พระประสงค์ของพระเจ้า... พี่น้องครับ อ่านพระวรสสารนักบุญมาระโกวันนี้ดีๆ ครับ ฟังพระเจ้าดีๆ ... พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า... “ร้อยเท่าพันทวีในชีวิตนี้...” คือ เขาจะได้รับบ้านเรือน  พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียน และในโลกหน้าจะได้รับชีวิตนิรันดร... พี่น้องที่รักครับ เราคงต้องฟังพระเยซูเจ้าดีๆ พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่เราจะได้รับจากการเป็นศิษย์ของพระองค์ครับ ... เราอาจจะไม่ค่อยเห็น และไม่ค่อยอยากได้ยิน หรือไม่อยากจะคิดในประโยคนี้... “พร้อมกับการเบียดเบียน” นั่นคือชีวิตที่ไม่ใช่เพียงพอเพียง แต่อาจจะต้องเสียแม้สิ่งที่มีในความรู้สึกว่ายังไม่เคยพอเพียงเลยจริงๆ อีกด้วย

แต่แบบอย่างที่เป็นรูปธรรมในคำตอบของพระองค์คือ ชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ภายในเช่นพระเยซู คือชีวิตที่มีมากกว่าความพอเพียงและเพียงพอ จนสามารถมอบและแบ่งปันให้ทั้งหมด ใยขณะที่พระองค์ยังคงมีอย่างอุดม

คำถามชวนไตร่ตรองของผมในเช้าวันนี้จึงอยู่ที่ว่า... อะไรคือสิ่งที่ฉันได้รับจากการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าจริงๆ... และฉันยังจะเดินต่อไปไหวไหม... สิ่งเดียวที่มีความสำคัญเหลือเกินตอนนี้ คือ “กำลังใจ” ครับ บนหนทางสายยากลำบากและไม่ง่ายเลย ขาดกำลังใจคงไปไม่ไหว... และอะไรคือกำลังใจที่ทำให้หัวใจของฉันเปี่ยมสุขในบรรยากาศแบบที่ไม่ง่ายนัก...

แต่พี่น้องครับ... อย่างไรก็ตาม พระเจ้าไม่ได้หรอกเราให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์นะครับ คำสัญญาของพระองค์เป็นจริงทุกประการ ร้อยเท่าพันทวี คือพระสัญญา สิ่งที่พระสัญญา พระองค์สัตย์ซื่อเสมอ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ฉันเชื่อมั่นในพระองค์ผู้ที่ฉันติดตามมากน้อยเพียงใด หากชีวิตของฉันถูกเรียกร้องให้เป็นดังพระองค์

“ยากจริงหนอ...” ก็คงไม่ง่ายหรอก แต่หากมีพระองค์ ทุกสิ่งก็เป็นไปได้... วันนี้ฉันมีความสุขที่การมีพระองค์ หรือความสุขอยู่ในสิ่งที่ฉันอยากได้อยากมีอยู่ตลอดเวลา แต่ไม่ใช่การมีพระองค์เป็นความสามารถและที่มาของทุกสิ่งที่จำเป็นจริงๆ

ข้าแต่พระเจ้า ชีวิตแห่งการเป็นศิษย์ของพระองค์นั้น คือกิจการดีที่พระองค์ทรงริเริ่มในตัวลูกจริง และสิ่งนี้จะสำเร็จได้ ก็อาศัยพระหรรษทานและความช่วยเหลือของพระองค์เท่านั้น... วันนี้ เช้านี้ ลูกเข้าใจแล้วว่า ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงที่สุด ลูกต้องพึ่งพระองค์เท่านั้นเอง เพราะ Not me but you เพราะเป็นพระองค์เท่านั้นจริงๆ ที่นำลูก

สุขสันต์วันพระเจ้า สุขสันต์วันแห่งครอบครัว

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 18 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปชญ 7:7-11 / ฮบ 4:12-13 / มก 10:17-30
พระเป็นเจ้าทรงพอพระทัยต่อกษัตริย์โซโลมอน เวลาแห่งความเศร้าโศกของการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ดาวิดได้สิ้นสุดลง บัดนี้ เป็นเวลาของกษัตริย์โซโลมอน ที่จะสืบตำแหน่งต่อไป พระราชบิดาของพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่าง สำหรับการสร้างพระวิหารหลังใหม่ ที่มอบให้แก่พระเป็นเจ้า ที่กรุงเยรูซาเล็ม และกษัตริย์โซโลมอนต้องการจะสร้าง เพื่อเป็นจุดเด่นในการครองราชย์สมบัติของพระองค์ และพระเป็นเจ้าได้ทรงปรากฏแก่โซโลมอนในความฝัน และได้ตรัสว่า”เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้าก็ขอเถิด”(1พกษ 3:8) และพระองค์ได้ตรัสตอบว่า “เพราะฉะนั้น ขอพระองค์ทรงประทานความคิดความเข้าใจแก่ผู้รับใช้ของพระองค์”(1พกษ 3:3-9)
แต่ชายคนหนึ่ง ซี่งมาหาพระเยซูเจ้าในพระวรสารวันนี้ ไม่ใช่เป็นคนที่ฉลาดแต่อย่างใด เขาเป็นคนดี พระเยซูเจ้าทรงรักเขา เพราะเขาเป็นคนจริงใจ เมื่อเขาได้ถามพระองค์ว่า เขาจะต้องทำสิ่งใด เพื่อได้รับชีวิตนิรันดร เขาไม่ต้องการที่จะทำให้พระองค์หลงกลแต่อย่างใด พระเยซูเจ้าทรงเสนอให้เขาเป็นสานุศิษย์ของพระองค์ และอาจจะเป็นอัครสาวกของพระองค์ด้วย แต่ชายคนนั้นไม่สามารถที่จะสละการดำเนินชีวิตฝ่ายโลก ทรัพย์สมบัติที่มีอยุ่ได้ครอบงำชีวิตของเขา และบางที่อาจจะทำลายชีวิตของเขาด้วย
ทรัพย์สมบัติคืออำนาจ ที่อาจเป็นบาปชนิดหนึ่ง ที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อทำลาย พระองค์ทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์ และให้เราเลือกปรีชาญาของพระเป็นเจ้า มากกว่าทรัพย์สมบัติฝ่ายโลกนี้ แต่เป็นสิ่งที่คนจำนวนมากเลือก มีบรรดาคริสตชนจำนวนมาก ซึ่งกำลังนั่งอยู่ในห้องที่น่ากลัวในที่ต่างๆของโลกใบนี้ พวกเขาได้สูญเสียทุกสิ่ง แม้แต่ชีวิตของตนเอง พวกเขายืนหยัดที่จะยืนอยู่ข้างความจริง แม้จะถูกขังคุก และยินดียอมพลีชีพเป็นมรณสักขี พวกเขาได้เลือกและจะเลือกปรีชาญาณของพระเป็นเจ้าต่อไป...ไม่ได้ รวย จนล้นฟ้า เป็นแค่ ชาวบ้านธรรมดา ก็หา ความสุข ได้ ความสุข ไม่จําเป็นต้องมาจากวัตถุ หรือ สังคมหรูหรา แต่มา จากคําว่า พอ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view