สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป
อย่างไม่มีพระเจ้า
แต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่
ในทุกๆวันของข้าพเจ้า

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018
ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
https://www.youtube.com/watch?v=DC9cE3reL5I&t=23s

🍓แสงทองส่องโลก
http://youtu.be/iLsEN0iwpJE

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018
ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร
อ่าน
2 ทธ 4:10-17
ลก 10:1-9

เพื่อให้พันธกิจเกิดผล สิ่งที่พระเยซูเจ้า
ย้ำกับศิษย์ ที่ได้รับการคัดเลือก 
เพื่อออกไปทำหน้าที่ ประกาศข่าวดี คือ 
ความเด็ดเดี่ยวพร้อมกับความเชื่อมั่น 
ไว้วางใจ ในการทำหน้าที่

ในการประกาศข่าวดี แม้นเปาโลจะรู้สึกว่า
ตนเอง โดดเดี่ยว เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
เพื่อนร่วมงานหลายคนทอดทิ้ง 
แต่การตระหนักว่า พระเจ้าทรงยืนอยู่เคียงข้าง
และประทานกำลังช่วยให้ท่านผ่านพ้น
อุปสรรคนั้นมาได้

ความเด็ดเดี่ยวของ นักบุญลูกา
แม้ท่านจะมาจากสภาพแวดล้อมของชาวกรีก
ที่แตกต่างในความเชื่อ แต่เมื่อท่านเปลี่ยนวิถีชีวิต
มารับความเชื่อ คริสตชน ท่านสามารถอดทน
ฝ่าฝัน ความยากลำบาก ใช้ความรู้
ความสามารถ ร่วมมือกับ พระจิตเจ้า 
ในการถ่ายทอดเรื่องราวของพระคริสตเจ้า
และพระศาสนจักร ผ่านพระวรสารที่ท่านบันทึก

หมายเหตุ..
คุณค่าของเราไม่ได้ลดลง
แม้นคนอื่นจะมองไม่เห็นก็ตาม

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เราส่งท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขป่า...” (ลก 10:1-9)

คริสตชนถูกส่งไปในความน่ารักแบบลูกแกะ

ในโลกของสุนัขป่า

มันไม่ง่าย

แต่นี่คืออัตลักษณ์ที่ชัดเจน

และเป็นอุดมการณ์ของการเป็นคริสตชน

นี่คือผู้ประกาศข่าวดี

ที่ต้องเป็นข่าวดีก่อน

คือการเจริญชีวิตกับทุกคนในสันติสุข

รักและเมตตา อ่อนโยนและแบ่งปัน

นี่แหละ...

พระเจ้าทรงส่งเราไปประกาศข่าวดีแก่คนยากจน (เทียบ บทอัลเลลูยา)

________________

พระเจ้าทรงเรียกนักบุญลูกาให้ประกาศสอน และเขียนพระวรสารให้ทุกคนทราบถึงความรักของพระองค์ต่อคนยากจน (บทภาวนาของประธาน) ทรงส่งเขาไปเป็นคู่ เพื่อเป็นพยานร่วมกันในการทำงานและพันธกิจที่พระองค์ทรงมอบหมาย การถูกส่งไปของพวกเขา ไม่ได้เดินบนกลีบดอกไม้ แต่เป็นการส่งไปดุจลูกแกะในฝูงสุนัขป่า คือท่ามกลางอันตรายและความยากลำบาก กระนั้นก็ดี พระองค์ทรงส่งเขาไปดุจลูกแกะ ไม่ใช่สุนัขป่า คือ ในอัตลักษณ์ของความสุภาพอ่อนโยน เพื่อเป็นข่าวดีท่ามกลางโลก พระองค์ไม่ให้นำอะไรไป หมายถึงเพียงมีความเชื่อในพระองค์ การมีพระองค์อยู่ในชีวิต จะสอนพวกเขาให้เจริญชีวิตอย่างเรียบง่าย ในสิ่งที่มี โดยวางใจในพระบิดาผู้ทรงเอาพระทัยใส่พวกเขาเสมอ... การไม่ทักทายผู้ใดตามทาง ไม่ได้หมายถึงการไร้มนุษย์สัมพันธ์ แต่เพื่อไม่เสียเวลาในการพูดมากๆ โดยไม่จำเป็น แต่ให้มุ่งหน้าประกาศข่าวดีแก่คนยากจน  เมื่อเข้าไปในบ้านใด จงให้พร จงอวยพรเขาทุกคน “สันติสุขจงอยู่กับท่านทั้งหลาย” คำทักทายนี้จึงหมายถึงชีวิตของพวกเขาในการเป็นสันติสุข และการแบ่งปันสันติสุขแก่กันและกัน นั่นคือการเจริญชีวิตร่วมกันในสันติสุขนั่นเอง... กินดื่มในสิ่งที่เขาจัดให้ คือการรับสิ่งที่คนอื่นมอบให้ ไม่เป็นภาระแก่ใครๆ และนั่นเอง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพราะคนงานของพระองค์ย่อมได้รับสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต... อย่าเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้น คือการไม่ซอกแซก รับนี่รับนั่นจากทุกที่ แต่อยู่ประจำที่ของตนด้วยความรักและจริงใจ จงรักษาผู้เจ็บป่วยในเมืองนั้น และบอกเขาว่า “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว” นั่นคืออาณาจักรของพระเจ้าได้เริ่มต้นแล้ว ณ แผ่นดินนี้ ด้วยความสุขของครอบครัวแห่งสวรรค์ คือต้อนรับกันและกันดังพี่น้องนั่นเอง...

พี่น้องที่รัก อ่านพระวาจาของพระเจ้าตอนนี้ เราเห็นธรรมชาติที่น่ารักของศิษย์ของพระเยซูเจ้า ผู้ประกาศข่าวดี พวกเขาที่ถูกส่งออกไป น่าสนใจว่าพระองค์ทรงสนในพฤติกรรมของพวกเขาในการทำงานสำคัญนี้ ทรงสอนและอบรมเขาก่อน ว่าควรออกไปอย่างไร และผู้ประกาศข่าวดีของพระองค์ควรเป็นเช่นใด ก่อนที่จะประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า...

แน่นอน... เราจะประกาศได้อย่างไร “อาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายแล้ว” หากชีวิตของเรา ไม่ได้เป็นข่าวดีแห่งครอบครัวของพระเจ้า ครอบครัวแห่งสวรรค์ หากชีวิตของเรากอบโกย เก็บผลประโยชน์ ไม่เคยแบ่งปัน อยู่กับคนอื่นๆ ยาก เพราะความไม่จริงใจ เสแสร้ง หลอกลวง... พระองค์ย้ำให้เราเป็นลูกแกะในฝูงสุนัขป่า... พี่น้องที่รักครับ พระเจ้าทรงอบรมเราให้เป็นดังพระองค์ เป็นลูกแกะครับ ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า พระองค์ไม่ได้สอนให้เราเป็นอย่างที่โลกเป็น เราต้องไม่ดุร้าย เจ้าเล่ห์ เหมือนสุนัขป่า แต่ เราเป็น “ลูกแกะ” ครับ คือความอ่อนโยนและสัตย์ซื่อ ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม และนี่แหละคือกระแสเรียกของคริสตชนท่ามกลางโลกวันนี้ ไม่ใช่เพียงการประกาศข่าวดี แต่สิ่งที่ต้องมาก่อน คือ “การเป็นข่าวดี” การเจริญชีวิตเป็นข่าวดีเสมอต่อทุกคน

“ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวมีมาก แต่คนงานมีน้อย” สัตบุรุษชอบพูดคำนี้กันมาก แต่คำนี้สะท้านใจผมจริงๆ ครับ เพราะนั่นหมายถึงพระเยซูเจ้าขาดคนงานที่แท้จริง... จริงหรือที่คนงานของพระองค์ไม่พอ จริงหรือที่พระองค์ที่เป็นพระเจ้า เป็นพระผู้สร้าง เป็นผู้จัดการที่เชี่ยวชาญช่ำชอง จัดสรรคนงานมาไม่พอในนาของพระองค์... พระวาจาตอนนี้นำให้ผมไตร่ตรองหนักลงไปถึง การเป็นคนงานที่ดีของพระองค์ครับ ทุกวันนี้ พระองค์มีคนงานมากนะ แต่ว่า คนงานของพระองค์เป็นอย่างไร ผมไม่ได้หมายถึงใครนะครับ แต่เช้านี้ ผมหมายถึงตนเองนี่แหละ ผมไตร่ตรองตนเองก่อนเลย... ผมต้องถามตนเองจริงๆ ว่า ที่สัตบุรุษต้องวอนขอพระเจ้า เพื่อประทานกระแสเรียกการเป็นสงฆ์ เป็นนักบวชมากๆ นั้น... แท้จริงแล้ว เรามีกระแสเรียกไม่พอจริงๆ หรือ... มันก็อาจจะจริง เพราะสภาพวันนี้ เราขาดกระแสเรียกการเป็นสงฆ์และนักบวชจริงๆ... แต่เหนือสิ่งอื่นใด เช้านี้ สิ่งที่ผมไตร่ตรองคือ ผมเป็นพระสงฆ์แล้วนี่ ผมเป็นนักบวชแล้วนี่ ผมคงต้องไตร่ตรองและถามตนเองว่า วันนี้ผมทำงานของใครอยู่ ผมทำงานหนักเพื่อใครกัน เพื่อพระเจ้าหรือเพื่อตนเอง ในเมื่อพระองค์ทรงเรียกและเลือกให้ผมเป็นคนงานแห่งพระราชัย เป็นคนของพระองค์ วันนี้ ผมขยันทำงานมากน้อยเพียงใด หรือผมกำลังคอรัปชั่นพระพร คอรัปชั่นเวลา ทำให้งานของพระองค์ไม่เกิดผลเท่าที่ควรจะเป็น... นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ผมไตร่ตรองเป็นพิเศษในเช้าวันนี้ ผมเป็นดังที่พระองค์ทรงฟอร์ม ทรงสอน ทรงอบรมผมหรือเปล่า... ข้าวที่จะเก็บเกี่ยวอาจจะเก็บเกี่ยวไม่ทัน หากคนงานของพระเจ้าเป็นเช่นนั้น และยิ่งวันยิ่งแย่ลงในคุณภาพ

ในอีกมุมหนึ่ง คริสตชนของเราที่มีปริมาณไม่มากแล้วในโลกวันนี้ เราอาจจะต้องพิจารณาจริงๆ ว่า เราเป็นข่าวดีแก่คนอื่นๆ มากน้อยเพียงใด... วันก่อน ผมขับรถไกลเพื่อเยี่ยมอภิบาล เมื่อกลับประจวบฯ เราคุยกันกับผู้ร่วมทาง... “มันยากนะที่จะไปวัดวันอาทิตย์”... เป็นคริสตชนอ่ะ ไม่ง่ายเลยนะ อย่างน้อยเอาแค่เรื่องการไปวัดวันอาทิตย์นี่อ่ะ สำหรับโลกวันนี้ ไม่ง่ายเลย ในต่างจังหวัด ยิ่งไม่ง่ายเลยจริงๆ เมื่อต้องสละเวลา และเดินทางไกลไปวัดแต่ละอาทิตย์... การจะหาคนมารับศีลล้างบาป หาสมาชิกใหม่ให้พระศาสนจักร ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หากคนที่เป็นคริสตชนอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นแบบอย่างของข่าวดีที่พระเยซูเจ้าทรงพูดถึง และส่งเราไปเพื่อประกาศข่าวดี แต่ในวันเหล่านี้ หลายครั้ง เราอาจจะเป็นข่าวร้ายแก่กันและกันมากกว่าหรือเปล่า....

พี่น้องครับ ให้เราเขียนพระวรสารฉบับที่ห้ากันนะครับ พระวรสารที่ไม่ใช่บันทึกโดย นักบุญมัทธิว มาระโก ลูกา หรือ ยอห์น แต่เป็นพระวรสารของฉัน พระวรสารที่ฉันบันทึกสิ่งที่ฉันมีประสบการณ์กับพระเยซูเจ้า แล้วฉันแบ่งปันกับทุกคน และนี่แหละ การเจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ คือการเขียนพระวรสารใหม่ พระวรสารที่ฉันซึมซับความรัก ความเมตตา ความอ่อนโยนของพระเจ้าต่อฉัน และฉันก็ได้เป็นข่าวดีใหม่สำหรับทุกคน ด้วยอัตลักษณ์ของพระคริสตเจ้าในชีวิตของฉัน

ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอพระองค์ทรงใช้ชีวิตของลูก ให้ลูกเป็นข่าวดีเพื่อทุกคนเถิด... ขอให้ลูกเจริญชีวิตอยู่กับทุกคนอย่างสันติ เพื่อทุกคนจะพบว่า อาณาจักรของพระองค์อยู่ใกล้พวกเขาแล้ว และอยู่ท่ามกลางพวกเขานั่นเอง

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพฤหัสที่ 18 ตุลาคม 18 ฉลองนักบุญลูกา
บทอ่าน 2ทธ 4:10-17 / ลก 10 :1-9
นักบุญลูกาเป็นผู้นิพนธ์พระวรสาร ที่พวกเราทุกคนรักท่าน เพราะท่านเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารเกี่ยวกับแม่พระ ท่านคนเดียวที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแก่แจ้งสารการบังเกิด การเสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ การบังเกิดของพระกุมาร การนำพระกุมารไปถวายองค์ในพระวิหาร และเรายังสามารถพูดว่า ท่านเป็นผู้นิพนธ์พระวรสาร เกี่ยวกับพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เพราะท่านได้แสดงให้พวกเราเห็น พระทัยเมตตากรุณาของพระองค์ ท่านเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารเรื่องบิดาผู้ใจดี ที่เราจะพบในพระวรสารของท่านแต่ผู้เดียว และเรื่องเงินเหรียญที่หายไป ท่านยังเป็นผู้นิพนธ์พระวรสาร ที่พูดถึงเรื่องความเมตตากรุณา มีแต่ท่านผู้เดียว ที่เล่าเรื่องชาวซามาริตันผู้ใจดี และยังได้เล่าเรื่องความรักของพระเยซูเจ้าต่อคนยากจน ที่แสดงถึงพระทัยอ่อนโยนมากกว่าผู้นิพนธ์พระวรสารองค์อื่น ท่านได้เล่าเรื่องพระเยซูเจ้า ที่รู้สึกสะเทือนพระทัย ต่อความเศร้าโศกของแม่ม่ายเมืองนาอิน ที่สูญเสียบุตรชายของตน เรื่องการต้อนรับหญิงคนบาป ที่บ้านของซีโมน ชาวฟาริสี เพื่อแสดงพระเมตตาของพระเป็นเจ้า ในการยกโทษบาปให้นาง การต้อนรับซักเคียสด้วยความใจดี ที่ทำให้เขาได้เปลี่ยนชีวิตจากชาวปูบลีกัน เป็นคนบาปที่กลับใจ และมีใจเมตตากรุณา
ท่านยังเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารที่แสดงถึงความไว้วางใจ ของสันติภาพ ของความยินดี ที่เราสามารถพูดว่า ท่านเป็นผู้นิพนธ์พระวรสารของพระจิตเจ้า และในหนังสือกิจการอัครสาวก เราจะพบว่า ท่านได้ค้นพบสูตรที่มีความสำคัญอย่างมากต่อกลุ่มคริสตชน “การสร้างหัวใจเดียวและวิญญาณเดียวกัน”ที่เราพบในบทภาวนาวันนี้ว่า “ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่ได้เลือกนักบุญลูกา ให้เป็นผู้เผยแสดงแก่โลก ถึงรหัสธรรมของความปรารถนาของพระองค์ต่อคนยากจน เพื่อให้คริสตชนได้สร้างหัวใจเดียวและวิญญาณเดียวกัน เพื่อให้ประชากรทั้งหลายได้เห็นการไถ่กู้ของพระองค์…ข้าแต่ท่านนักบุญลูกา โปรดภาวนาเพื่อพวกเราคนบาป ที่ต้องการได้รับพระเมตตาจากพระเยซูคริสตเจ้า ผู้มีพระทัยเมตตาสงสารต่อบรรดาคนบาปทั้งหลาย ที่ปรากฏในพระวรสารของท่านด้วยเทอญ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view