สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

💧ขอบพระคุณ....
สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์
เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/oUydWiHG8HQ

🌺 เมื่อลูกได้เชื่อ 
http://youtu.be/T1jREr72LsU

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018
สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
อฟ 1:15-23
ลก 12:8-12

ผู้ที่ยอมรับ ในพลัง อำนาจ
ความสามารถของพระเจ้า
ก็ไม่จำเป็นต้องกังวล สนใจอีกต่อไปว่า
จะพูด จะปกป้องตนเองอย่างไร
เพราะพระเจ้าจะทรงกระทำสิ่งเหล่านั้น

เมื่อเปาโล ในฐานะผู้เลือกสรรของพระเจ้า
วางใจในพลัง อำนาจของพระเจ้า
สิ่งที่ท่านทำเสมอๆ คือ การภาวนา
เพื่อวอนขอพระพร แห่งปรีชาญาณ
การเปิดเผย ทั้งสำหรับท่านเอง สำหรับพันธกิจ
และทุกคน ที่ท่านติดต่อสัมพันธ์

หมายเหตุ..
อย่ากังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึง..
แต่จงคำนึงถึงสิ่งที่กำลังทำ..

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“พระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้นว่าจะต้องพูดอย่างไร...” (ลก 12:8-12)

บางที ในชีวิตเรา

ความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่ว่า สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตของเราจะดีหรือร้าย

หนทางที่เดินไป ท่ามกลางสายฝน หรือแดดร้อน

จะหนาวเหน็บเพียงใด

จะมีความสุขหรือความทุกข์

ก็ไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์เหล่านั้นเลย

แต่ความสุขของเราคือ

เราเดินอยู่กับใคร

ใครที่อยู่เคียงข้างเรา

หากพระเจ้าทรงเดินเคียงข้างฉัน

เท่านั้นก็สุขพอแล้ว

ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นใด

แต่ แต่ แต่...

วันนี้ ฉันเดินไปพร้อมกับพระองค์หรือเปล่าล่ะ...

________________

อ่านพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ยิ่งอ่าน ยิ่งมั่นใจ ว่าสั่งนี้เอง ที่สร้างความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเดินเพียงลำพัง พระองค์ทรงประทับอยู่และตรัสกับเราทุกวัน เพียงแต่บางวัน เราก็ไม่สู้จะฟังพระองค์เท่าไรนัก... วันนี้ วันเสาร์แล้ว เร็วเหลือเกิน เร็วจริงๆ จนผมยังเก็บงานฉลองวัดไม่เสร็จเลย แต่ผมก็เลือกที่จะเดินไปเรื่อยๆ โดยไม่ลืมที่จะภาวนา และทานอาหารด้วย ฮิฮิ เสียอย่างเดียว ผมยังต้องภาวนาคนเดียว ทานอาหารคนเดียว แต่ก็มีบางวันนะครับ ที่ผมมีชีวิตครอบครัว ชีวิตหมู่คณะบ้าง ใครอยู่กับผมเวลานั้น ใครมาหาผมเวลานั้น ผมก็ชวนภาวนาด้วยเลย มาช่วงกำลังจะทานอาหาร ก็ชวนทานอาหารด้วยกันเลย แล้วก็คุยกันไปด้วย นี่คือสิ่งที่แสวงหามาเสมอๆ คือการมีชีวิตร่วมกัน โดยมีพระเจ้าประทับอยู่ แม้ผมเป็นนักบวช ที่ควรจะอยู่เป็นหมู่คณะ เพื่อเป็นประจักษ์พยานของครอบครัวคริสตชนซึ่งภาพล่วงหน้าของครอบครัวแห่งสวรรค์ แต่เพราะความเป็นไปไม่ได้ของสมาชิกที่ลดน้อยลง ผมก็สร้างหมู่คณะโดยมีสัตบุรุษของผมนี่แหละ ที่ชวนกันทานอาหารบ้าง สวดภาวนาบ้าง แวะไปเยี่ยมเยียนกันบ้าง โดยเฉพาะ เดือนแม่พระนี้เอง เราพาแม่พระไปเยี่ยมเยียนตามบ้าน ร่วมสวดภาวนา ล้อมวงกันทานขนม คุยกันฉันท์พี่น้อง นี่คือบรรยากาศที่พระเจ้าทรงประทับอยู่จริงๆ มันคือเวลาที่ผมพบเสียงของพระจิตเจ้าครับ ในขณะที่กำลังรู้สึกหนักใจ ต้องซ่อมแซมบ้านหลายๆ อย่าง หลังฉลองวัด มีอะไรให้ซ่อมแซมมากมายเลย ทั้งระบบน้ำ ระบบไฟ... แต่หากผมหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเหล่านั้นคนเดียว คงปวดหัวเปล่าๆ และอาจจะไม่ได้อะไรดีเลย ในขณะที่ลูกหลายคนเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาล การได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนกันบ้าง การได้มีโอกาสพูดคุย ให้เวลากันบ้าง... ครับ แท้จริงแล้ว ผมอาจจะบอกก็ได้ว่า ไม่ว่างเลย ผมมีหลายอย่างที่ต้องทำ พรุ่งนี้วันอาทิตย์อีกแล้ว วันนี้ วันทำงานหนัก ทั้งทำความสะอาดวัด จัดดอกไม้ ล้างห้องน้ำ เตรียมเทศน์ เตรียมพิธีกรรม เพื่อต้อนรับลูกๆ ที่จะมาวัดในวันพรุ่งนี้ ... แต่วันนี้ พระวาจาของพระเจ้าทั้งสองบท เตือนให้ผมเผชิญหน้ากับสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างมั่นใจครับ มั่นใจในพระจิตเจ้าผู้ประทับอยู่และนำทางพวกเรา คงไม่ต้องคิดอะไรล่วงหน้าแล้วติดอยู่กับสิ่งนั้นนานๆ แต่ชีวิตปัจจุบัน ที่รักและศรัทธาในพระเจ้าต่างหาก การมีพระเจ้าประทับอยู่และฟังเสียงของพระองค์ต่างหาก เราจะไม่พลาดจากหนทางของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเปิดเผยพระประสงค์ของพระองค์แก่เราในพระจิตเจ้า เพื่อเราจะรู้ซึ้งถึงพระองค์ยิ่งๆ ขึ้น พระองค์ผู้ทรงเปิดให้ตาแห่งใจของเราสว่างขึ้น เพื่อจะรู้ว่า พระองค์ทรงเรียกเราให้มีความหวังประการใด (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง อฟ 1:15-23) และนี่แหละ คือสิ่งที่เราขับร้องวันนี้อย่างมั่นใจ “จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี”(เพลงตอบรับพระวาจาวันนี้) 

เพลงสดุดีที่ 8 ที่เราอ่านในวันนี้ นำการไตร่ตรองที่ดีมากๆ มนุษย์เป็นใครเล่า พระเจ้า พระผู้สร้างจักรวาลจึงทรงเอาพระทัยใส่ และระลึกถึงเขา... พระจิตของพระเจ้าจึงประทับอยู่กับเขา เป็นดังพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์... 

พี่น้องที่รักครับ เราควรอ่านพระวาจาวันนี้ด้วยหัวใจอบอุ่นจริงๆ มิใช่หรือ ที่พระเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้ แทบไม่มีเลยที่พระองค์จะทรงอยู่ห่างไกลจากเรา แต่เรา... สิ่งที่สำคัญครับ เรามองการประทับของพระองค์อย่างไร เรานมัสการพระองค์ในชีวิตของเราอย่างไรต่างหาก... นั่นคือ เราฟังเสียงของพระจิตเจ้าในชีวิตของเรามากน้อยเพียงใด และเราจะได้ยินเสียงของพระองค์อย่างไร หากเราไม่อ่าน และฟังพระวาจาของพระองค์ ที่จะทำให้เรารู้ซึ้งถึงพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงเรียกเราให้มีความหวังประการใด... 

ผมขอบคุณพระเจ้าจริงๆ ครับ การทำงานที่มีพระเจ้าเป็นผู้นำ การภาวนา การได้ฟังเสียงของพระองค์ เป็นคำตอบของผมในแต่ละวันจริงๆ สิ่งที่ผมคิดเพื่อตอบสัตบุรุษของผมในวันอาทิตย์ คือวันพรุ่งนี้ พระวาจาของพระเจ้านำทาง และส่องสว่างให้คำตอบของผมแล้ว (เทียบ บทไตร่ตรองวานนี้) ขณะเขียนบทไตร่ตรองเพื่อแบ่งปันกับพี่น้องนี้ ฝนตกหนัก แต่ไม่หนักมาก ทำให้อากาศเย็นสบายบ้างในเช้าวันนี้ และวันนี้คงไม่ร้อนมากนัก นี่คือความบรรเทาอันเหมาะสมที่พระเจ้าประทานให้ลูกของพระองค์บ้างในช่วงเวลาร้อนๆ นี้ไม่ใช่หรือ ความรู้สึก ความอึดอัด ที่ผมต้องตอบคำถามหลายอย่างในวันเหล่านี้ มันดุจการถูกนำขึ้นศาล แต่จริงตามที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสในพระวรสารวันนี้ “ท่านทั้งหลายอย่าวิตกกังวลว่าจะหาเหตุผลป้องกันตัวอย่างไร หรือจะพูดอะไร เพราะพระจิตเจ้าจะทรงสอนท่านในเวลานั้น...” นี่แหละ เหมาะสมแล้ว ที่วันนี้เราขับร้อง... “จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี...” มองประวัติศาสตร์ของชีวิตเรา เราต้องขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีจริงๆ เพราะพระองค์ประทับอยู่กับเรา และชีวิตของเรางดงามตรงนี้เอง ที่มีพระเจ้าประทับอยู่...

ผมอยากเชิญชวนพี่น้องครับ ในเวลายุ่งยากของชีวิต ในเวลาที่มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องทำ ขอให้เราอย่าลืมที่จะฟังพระผู้ทรงประทับอยู่เคียงข้างเราบ้าง พระองค์ไม่เคยห่างไกลไปไหนเลย ฟังพระวาจาของพระเจ้าในแต่ละวัน ให้เวลาในการอยู่กับพระองค์บ้าง เราจะพบแน่ๆ ครับ สิ่งที่เป็นคำตอบของชีวิต ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้มีความหวังประการใด และเราจะเดินไปอย่างไร... เพราะความสุขไม่ได้อยู่ที่อากาศจะหนาวจะร้อนมิใช่หรือ แต่ความสุขอยู่ที่ว่า ฉันเดินกับใครต่างหากเล่า... ขอให้เราเดินไปโดยมีพระเจ้าประทับอยู่เสมอครับ

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์ให้ลูกสัมผัสได้เสมอ ถึงการประทับอยู่ของพระองค์ ขอให้ลูกมั่นใจ และมีเวลาเสมอ เพื่อฟังเสียงของพระองค์บ้าง เพราะความสุขของลูกอยู่ที่นี่เอง ที่ที่มีพระองค์ประทับอยู่ ความสุขของลูกไม่ได้อยู่ที่สถานการณ์ของชีวิต แต่อยู่ที่ว่า ทุกสถานการณ์ของชีวิตนั้น พระองค์ประทับอยู่กับลูก... จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้า เพราะพระองค์พระทัยดี และ ความรักมั่นคงของพระองค์ ดำรงนิจนิรันดร์

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 20 ตุลามคม 18 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อฟ 1:15-23 / ลก 12:8-12
เนื่องจากคนหน้าซื่อใจคด คือ คนที่ต้องการการยอมรับจากมนุษย์ พวกเขามีความกลัวการไม่ยอมรับดังกล่าว หลังจากพบว่าสิ่งที่เขาได้ทำไปนั้น ล้วนแต่เป็นความล้มเหลว เป็นความว่างเปล่า และเป็นความไม่โปร่งใส พระเยซูเจ้าได้เปรียบให้เห็นความแตกต่าง ระหว่างการไม่เป็นที่ยอมรับของมนุษย์ และความเกรงกลัวพระเป็นเจ้า และไม่มีสิ่งใดที่จะซ่อนเร้นต่อพระเป็นเจ้าได้ ความเกรงกลัวมนุษย์ ที่สามารถฆ่าเฉพาะร่างกาย เปรียบเทียบไม่ได้กับความเกรงกลัวพระเป็นเจ้า ที่สามารถทำลายล้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สำหรับบรรดาสานุศิษย์ ความเกรงกลัวพระเป็นเจ้า ได้ทำให้พวกเขามีความไว้วางใจ และความเชื่อในพระองค์ และเหมือนอย่างที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสก่อนหน้านี้ว่า ถ้าพระเป็นเจ้าทรงดูแลสิ่งที่ดูเหมือนว่าไร้ค่า ทำไมพระองค์จะไม่ดูแลบรรดาสานุศิษย์ และปกป้องพวกเขา ที่ได้เป็นประจักษ์พยานของพระเยซูเจ้า นกกระจอกห้าตัวที่มีค่าเพียงสองเหรียญ ยังไม่รอดพ้นจากการสังเกตของพระองค์ บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ย่อมมีค่ามากกว่านกกระจอกมิใช่หรือ? นอกจากนี้ ถ้าการนับเส้นผมบนศีรษะ ยังมีความหมายถึงการปกป้องของพระเป็นเจ้า พระองค์ก็ทรงสัญญาว่า จะไม่อันตรายใดๆตกมาถึงพวกเขาอย่างแน่นอน กษัตริย์ซาโลมอนได้ส่งข้อความไปยังพระอนุชาของพระองค์ว่า “ถ้าแม้เขาสำแดงตัวได้ว่าเป็นคนดี ผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงยังพื้นดิน แต่ถ้าพบความอธรรมอยู่ในตัวเขา เขาจะต้องถึงแก่ความตาย” (1พกษ 1:52)
การประกาศยืนยันของพระเยซูเจ้าต่อบรรดาประชาชน จะเกิดขึ้นในเวลาพิพากษา เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาพร้อมกับเกียรติมงคล เมื่อบรรดาผู้ชอบธรรมจะได้รับการยอมรับ ต่อหน้าทูตสวรรค์ของพระเป็นเจ้า...ข้าแต่พระบิดาเจ้า ลูกขอสวดภาวนาสำหรับสมาชิกของพระศาสนจักร เพื่อให้มีความยินดีเมื่อยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ ขอให้ลูกเป็นแสงสว่าง ที่ฉายแสดงต่อบุคคลรอบข้างด้วยเทอญ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/am2gMP-6sMw

view