สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍎โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้า
ทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไร
หากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่
ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/6A9wYypLFcc

❤ความรักมั่นคง
http://youtu.be/h_6ByVXp3tA

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018
สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
อฟ 4:7-16
ลก 13:1-9
 
เพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ ..
“การเรียนรู้ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป็นสิ่งที่สำคัญ”
พระเยซูเจ้าใช้อุปมาเรื่องต้นมะเดื่อ เพื่อสอนให้เห็นว่า...
ทั้งเจ้าของสวน และคนสวน ต่างจำเป็นต้อง ทำหน้าที่ของตน
เพื่อการออกผล ที่งดงามของต้นมะเดื่อ
 
นักบุญเปาโล เทศน์สอน …
แม้ว่าเราแต่ละคนจะมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกัน ..
แต่พระเจ้าได้ประทานพระหรรษทานตามแก่แต่ละคนตามบทบาท
ถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ของตน เจริญชีวิตในความจริง มีความรักต่อกัน
สังคมจะเติบโต....ในความเป็นหนึ่งเดียว...ด้วยพระพรที่แต่ละคนมี
 
หมายเหตุ…
 
แม้มนุษย์จะเปลี่ยนอนาคตไม่ได้....แต่มนุษย์เปลี่ยนนิสัยได้...
ถ้านิสัยเปลี่ยน....อนาคตก็เปลี่ยนไปเอง..
การเปลี่ยนที่เร่ิมได้เลย..คือ..เปลี่ยนที่ใจตน เริ่มต้นที่ตัวเรา.....

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน...” (ลก 13:1-9)

ทุกวันในชีวิตของเราคือพระเมตตาของพระเจ้า

ที่เราไม่ได้ติดคุก ที่เราไม่ได้เป็นผู้ป่วยวิกฤต

ที่เราไม่ได้ต้องเสียชีวิตไป

นั่นไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงค้ำจุนเราไว้หรอกหรือ

แล้วใยเราจะไม่มีที่ในใจของเราเพื่อกันและกันบ้างเล่า

เพราะบรรดาคนเหล่านั้น 

ใช่ว่าเขาเป็นคนบาปมากกว่าฉัน

หรือที่ฉันยังมีชีวิตแบบนี้

ฉันเป็นคนดีมากกว่าเขา

เปล่าเลย...

แต่นี่คือเวลาของชีวิตที่ต้องเกิดผล

มิใช่หรือ...

หากท่านทั้งหลายไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต

ท่านก็ต้องพินาศไป...

________________

ผมเคยได้ยินเพื่อนบ้านสาปแช่งกัน เวลาที่มีอะไรไม่น่าพอใจ เวลาที่วัยรุ่นขับรถเครื่องเสียงดังๆ พวกเขาก็แช่งกันให้ไปตายซะ และเมื่อพวกเขาพบอุบัติเหตุ บางทีเราก็มักบอกกันว่า “สมน้ำหน้ามันแล้ว... น่าจะตายๆ ไปซะ”... เราคิด เราตัดสินกันไป เพราะเพียงมีอะไรบางอย่างไม่เป็นที่ถูกใจเรา เรามองชีวิตพวกเขาแย่ไปหมด... เหมือนกับไม่มีอะไรดีแล้วกระนั้นแล ให้มันตายๆ ไปซะ... และนี่คือสิ่งที่พระวรสารวันนี้พูดถึง เมื่อมีคนมาบอกพระเยซูว่า มีคนถูกประหารชีวิต... 

โอ้ ผมคิดคิดถึงพระดำรัสของพระสันตะปาปาฟรันซิส ถึงคนในเรือนจำ ที่หลายคนไม่อยากคบหาสมาคมด้วย... พระสันตะปาปา ตรัสให้เราไตร่ตรองว่า ... ที่เราไม่ได้อยู่ในเรือนจำ ที่เราไม่ได้ทำผิดและติดคุก นั่นไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงค้ำจุนเราไว้มิใช่หรือ... แล้วเราจะไม่มีที่ในหัวใจเพื่อพี่น้องของเราบ้างกระนั้นหรือ...

ในวันเหล่านี้ ผมเองอยู่ท่ามกลางความสูญเสีย สัตบุรุษหลายคนจากไป คนเจ็บป่วยหลายคนที่โรงพยาบาลก็จากไปทุกวัน... ทุกๆ วัน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และก็มีคนจากไป... คนเหล่านั้นเป็นคนบาปมากมายกว่าเรากระนั้นหรือ... เมื่อพระเจ้าได้ตรัส และเราได้ยินในบทอัลเลลูยาว่า  “เราไม่ปรารถนาให้คนบาปต้องตาย แต่ให้เขากลับใจ และมีชีวิตอยู่ต่อไป...”  (อสค 33:11) และเราจะว่าอย่างไร หากหนังสือปรีชาญาณที่เรามักอ่านในงานศพบอกเราว่า “วิญญาณคนดีมีธรรมอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้า ความทุกร้อนใดเล่าจะมากล่ำกลาย... การจากโลกนี้ไปดูเป็นความสูญเสีย แต่ที่ไหนได้ เขาอยู่ในสันติสุข” และก็อาจจะเป็นไปได้ด้วย ที่การจากไปนั้น เป็นการที่พระเจ้าทรงยกเขาไป เพื่อเขาจะไม่เสียไปในโลก... เราอาจจะไม่สามารถอธิบายพระเมตตาของพระเจ้าได้เลย เพราะพระเจ้าคิดไม่เหมือนเรา... พระองค์ทรงให้เวลา พระองค์ทรงให้โอกาส เพื่อให้เกิดการกลับใจ

ความคิดประการแรกที่ผมไตร่ตรองในเช้านี้คือ ผมคิดว่าผมควรไตร่ตรองชีวิต สิ่งที่เกิดขึ้นกับผม รอบๆ ตัวผมในวันเหล่านี้ การตัดสินผู้อื่น เรามองคนอื่นอย่างไร คนที่เขาจากไป คนที่เจ็บป่วย คนที่นอนคิดเตียง เขาเป็นคนบาปกว่าผมหรือ เขาถึงต้องรับกรรมเช่นนั้น... เปล่าเลย พระเยซูเจ้าได้ตรัสและเชื้อเชิญให้เราไตร่ตรองว่า “ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นเป็นคนบาปกว่าใครๆ หรือ จึงต้องประสบชะตากรรมเช่นนี้... มิได้ แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านทั้งหลายไม่กลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิต ท่านก็จะพินาศไปเช่นกัน นั่นหมายความว่า เราเองด้วยที่ต้องพิจารณาตนเอง ที่ฉันมีชีวิตอยู่วันนี้ แม้จะยากจน ลำบากเพียงใดก็ตาม ฉันเป็นคนดีกว่าคนอื่นๆ หรือเปล่า นี่คือสิ่งที่แสดงว่าฉันเป็นคนดีหรือ ที่ฉันยังมีชีวิตอยู่วันนี้ ไม่ใช่พระเมตตาของพระเจ้าหรือ.. หรือว่าคนที่จากไปในแต่ละวัน เขาเป็นคนบาปกว่าใครๆ หรือ เปล่าเลย แต่หากใครไม่กลับใจ เขาก็จะพินาศไปเช่นกัน คนที่จากไปก่อนนั้น บางที คือคนที่พระเจ้าทรงยกไปจากโลกที่อาจจะทำให้เขาแย่กว่านี้ก็เป็นได้กระมัง... เพราะพระองค์คือองค์ความรัก พระองค์คือความดีครบครัน ผมมั่นใจเหลือเกิน พระเจ้าไม่ลงโทษมนุษย์หรอกครับ ไม่มีการลงโทษจากพระองค์หรอกครับพี่น้อง แต่ แต่ แต่ เอาแค่นี้ ลองจิตนาการดูซิครับพี่น้อง พระเจ้าไม่ต้องลงโทษเราหรอก... เอาแค่ วันหนึ่ง หากพระองค์ไม่อวยพระพรเรา เราก็แย่แล้วมิใช่หรือ เอาแค่วันหนึ่ง พระองค์ไม่ทรงทอดพระเนตรเรา พระองค์ไม่ทรงช่วยเหลือเรา ประทานพระพรให้เรา เอาแค่พระองค์ไม่ใยดีเรา เราก็ไม่เหลืออะไรแล้วล่ะครับ

ความคิดประการที่สอง คือพระเมตตาของพระเจ้าผู้ไม่ทรงตัดสินเราทันทีในชีวิตที่ไม่เกิดผลของเรา บางทีชีวิตที่ไม่เกิดผลของเรา ก็ไม่ต่างอะไรกับต้นมะเดือเทศในพระวรสารวันนี้ ปลูกไว้เสียพื้นที่เปล่า ไม่มีประโยชน์เลย... นั่นอาจจะเป็นความคิดของชาวสวนที่เป็นมนุษย์ที่หวังผลจากมัน และเมื่อไม่เกิดผลหลายปี ก็ตัดสินใจโค่นมันทิ้งเสีย... แต่พระประสงค์และความรักของพระเจ้าไม่เป็นเช่นนั้น... พระองค์ให้เวลา พระองค์ยังทรงดูแล ทรงประทานพระพร เหมือนการรดน้ำพรวนดิน ใส่ปุ๋ย เพื่อมันอาจจะเกิดผลบ้าง นี่คือภาพของศีลอภัยบาปครับพี่น้อง นี่คือภาพของพระทัยดีของพระเจ้า พระองค์ไม่ทรงตัดสินเราในวันนี้ แต่ให้เวลาเรา ทรงเตรียมพระหรรษทานให้เราจะได้กลับใจ และไม่พินาศไป

และความคิดประการสุดท้าย ก็คงจะต้องเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้พระทัยดีของพระเจ้าที่ทรงทอดพระเนตรและให้เวลากับเรานี่แหละ ... เราล่ะ เราให้เวลากับพี่น้องของเรามากน้อยเพียงใด หรือเรามักใจร้อนโค่นมันทิ้งไป ตัดหายปล่อยวัด ไม่สนใจใยดีกันอีกต่อไป ทั้งๆ ที่เวลาจะยังช่วยให้เขามีความเปลี่ยนแปลงบ้าง มิใช่หรือ... พระเจ้าทรงให้เวลาเรา ทรงประทานพระพรให้เรา แม้เราไม่สมควรได้รับ แต่ เพราะพระองค์ทรงต้องการให้เรากลับใจ และรอดพ้น ฉันล่ะ ฉันจะยังอยากให้พี่น้องของฉันตายๆ ไปกระนั้นหรือ ฉันจะไม่ใยดี ไม่สนใจ ไม่ช่วยเหลือเขาบ้างกระนั้นหรือ

ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์อย่าทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าไว้ในที่แห้งแล้งขาดอาหารเลย ข้าพเจ้าจะเกิดผลไม่ได้เลย หากพระองค์ไม่ทรงพระเมตตา พระเจ้าข้า ขอให้พระเมตตาของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผลแห่งพระเมตตานั้นต่อพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยการไม่ตัดสินใคร แต่ออกแรกที่สุด ที่จะรัก เมตตา และช่วยเหลือพวกเขา ดังที่พระองค์ทรงเพียรทนกับ เพื่อรักและเมตตาข้าพเจ้าเถิด.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 18 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อฟ 4:7-16 / ลก 13:1-9
ความเป็นหนึ่งเดียวของรหัสกายทิพย์ของพระเยซูเจ้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก มันเป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุผลว่า คนสองคนยังไม่เหมือนกัน นักบุญเปาโลได้อธิบายเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า “พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอัครสาวก บางคนเป็นประกาศก บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดี บางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมผู้ศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับงานรับใช้ เสริมสร้างพระกายของพระคริสตเจ้า”
ประชาชนบางคนได้รายงานให้พระเยซูเจ้าทราบว่า มีชาวกาลิลีบางคนได้ถูกฆ่าเสียชีวิต ชณะที่กำลังถวายเครื่องบูชาที่ในมหาวิหารกรุงเยรูซาเล็ม เนื่องจากว่าแคว้นกาลิลี เป็นสถานที่ผู้ก่อความไม่สงบใช้เป็นที่ต่อต้านชาวโรมัน ปอนซีอัต ปีลาตจึงมองดูบรรดาผู้แสวงบุญ ด้วยความแคลงใจ และได้ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามประชาชน เมื่อมีความไม่สงบเกิดขึ้น ผู้สำเร็จราชการ แห่งแคว้นยูเดียและซามาเรียตั้งแต่ปี 26-36 ผู้นี้ จะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาตัดสินลงโทษพระเยซูเจ้า
ชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนผิดหรือ? พระเยซูเจ้าจึงปฏิเสธที่จะชี้ความผิดที่เกิดขึ้นในภัยพิบัตินี้ “ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาป มากกว่าชาวกาลิลีอื่นหรือ จึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้ มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน แน่นอน โอกาสของการกลับใจถูกเสนอให้แล้ว อย่างที่นิทานเปรียบเทียบเรื่องต้นมะเดื่อไร้ผล ได้แสดงความจริงให้เห็น อย่าลืมว่า ความอดทนของพระเป็นเจ้านั้นมีขีดจำกัด และเมื่อความพินาศและการตัดสินลงโทษมาถึง คนที่ไม่พยายามที่จะทำให้ชีวิตผลิตผลการกระทำที่ดี ก็จะต้องรับผิดชอบอย่างแน่นอน...เราจะต้องยอมรับความแตกต่าง บางคนอาจเป็นคนดี บางคนอาจเป็นคนเลว บางคนอาจเป็นคนร่ำรวย บางคนอาจเป็นคนยากจน บางคนอาจเป็นคนบาป บางคนอาจเป็นนักบุญ สิ่งที่สำคัญในการยอมรับความแตกต่าง คือ พระเป็นเจ้าทรงรักเราทุกคน และต้องการให้เราได้รับการไถ่กู้เท่าเทียมกัน

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/ZZrRpaagNhQ

view