สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย
จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....
จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่า
จงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ้นสุดจิตใจ

📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
https://www.youtube.com/watch?v=ZStzz_-z6C4

🌼เมื่อลูกได้เชื่อ
http://youtu.be/T1jREr72LsU

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
อ่าน :
วว 1:1-4,2:1-5ก
ลก 18:35-43

ความเชื่อ ทำให้บารทิเมอัส ชายตาบอด
ไม่ละความพยายาม ที่จะร้องเรียกหา พระเยซูเจ้า
เพื่อวอนขอการรักษาให้ดวงตามองเห็น
เพียงแค่ได้ยินว่า ... พระองค์กำลังเสด็จผ่านมา

วิวรณ์ กล่าวถึง ประสบการณ์ของการเห็น
ทั้งของพระเยซูเจ้า และยอห์น เพื่อจะเป็นพยาน
ซึ่งยอห์น ได้ยืนยันถึงผู้ที่ได้อ่าน ฟัง พระวาจา
แล้วนำไปปฎิบัติตาม ด้วยความพยายาม
ย่อมพบความสุข

หมายเหตุ...
แม้ว่าทุกความพยายาม อาจจะไม่ ประสบความสำเร็จ
แต่ที่แน่ ๆทุกความสำเร็จ มาจากความพยายาม

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันจันทร์ 19 พฤศจิกายน 2018
สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“คนที่เดินข้างหน้า ดุว่าเขา บอกให้เงียบ...” (ลก 19:35-43)

บางทีเราเรียนรู้ที่จะทำอะไรเร็วๆ ยิ่งขึ้น
แต่วันนี้ เราอาจไม่เรียนรู้ที่จะรู้จักคอย

มากกว่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและความเป็นใหญ่
การอยู่เหนือกว่าใครๆ
บางที ฉันอาจจะไม่มีเวลาที่จะสนใจคนข้างกายเลย
เพราะฉันมัวแต่จะรีบๆ เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย
และแล้ว จุดหมายนั้นก็ไกลเกินไป...

________________

ผมกำลังได้เรียนรู้ครับ ไม่มีใครที่ขัดสน ลำบากเกินไป ที่จะทำสิ่งดีๆ เพื่อกันและกัน แม้เราจะยากจน แต่เราก็ไม่ขัดสนใจการแบ่งปัน... แม้เราจะเจ็บป่วยบ้าง แต่เราก็ยังสามารถเดินไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยกัน... แม้เราจะติดหนี้ติดสินคนอื่นบ้าง แต่เราก็ยังมีอะไรแบ่งปันกันได้... ผมได้เรียนรู้ครับ ผมได้เรียนรู้จริงๆ กับสิ่งที่ดูจะเป็นอุปสรรค แต่แล้ว ท่ามกลางอุปสรรค เราก็สามารถเรียนรู้ที่จะรักและแบ่งปันได้

นี่คือพระทัยของพระเยซูเจ้าที่ผมพยายามเลียนแบบครับ ... ผมชอบรูป 14 ภาค ในสถานที่ 8 จริงๆ ครับ รูปนั้นทำให้ผมทึ่งมากทุกครั้งที่เดินรูป สถานที่ 8 พระเยซูเจ้าทรงตรัสบรรเทาทุกข์สตรีชาวเยรูซาแลม...

เอาแค่นี้พอครับ พระเยซูเจ้าทำอะไร คิดอย่างไร ตนเองกำลังจะตายอยู่แล้ว สภาพย่ำแย่ขนาดนั้น ไม่มีชิ้นดีเลย ... สิ่งที่ผมไตร่ตรองคือ... พระองค์ยังจะเอากำลังใจที่ไหนมาบรรเทาทุกข์ผู้อื่น ทั้งๆ ที่ตนเองก็จะแย่ จะตายอยู่แล้ว...

พระวรสารวันนี้ ท่าทีของพระเยซูเจ้าที่ขัดแย้งกับความรู้สึกลึกๆ ของบรรดาศิษย์ของพระองค์เป็นอย่างมาก ใครกันที่ดุคนตาบอดที่เข้ามาขอความเมตตาจากพระเยซูเจ้า... หากเราไตร่ตรองพระวาจาดีๆ เราอาจจะเข้าใจได้ว่า บรรดาศิษย์นั่นเองหรือเปล่า ที่พวกเขากำลังมีท่าทีของ “ความรีบเร่ง” ความเข้าใจผิดของพวกเขา รวมกับความทะเยอทะยานของพวกเขา ทำให้พวกเขารีบเร่งครับ และรีบรุดหน้าไปพร้อมกับพระเยซูเจ้า ขึ้นไปที่กรุงเยรูซาแลม เพราะพระเยซูเจ้าจะได้เป็นกษัตริย์ที่นั่น และพวกเขาจะได้เป็นใหญ่ครับ... เรากำลังรีบ ใครอย่ามารบกวนเลย... ดังนั้น ไม่แน่นะครับ คนที่ดุคนตาบอดให้เงียบ นั่นอาจจะไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นคนที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกมาเพื่อเป็นอัครสาวกนั่นเอง แต่พวกเขากลับไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดให้พวกเขาเลย พวกเขาเข้าใจผิดตลอด เข้าใจผิดทั้งหมดจริงๆ

พี่น้องที่รักครับ เราจงสังเกตความรีบเร่งของบรรดาศิษย์ของพระเยซูซิครับ อะไรจะรีบปานนั้น เมื่อความเป็นใหญ่เข้ามา พวกเขาก็มองไม่เห็นพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือ ตรงกันข้าม กลับต้องการที่จะเดินผ่านๆ ไป แบบไม่อยากรับรู้อะไร

เมื่อวานนี้ ผมนำพี่น้องไตร่ตรองเรื่อง “ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม” เป็นดวงอาทิตย์ที่มาอับแสงเลย แต่ดวงอาทิตย์อื่นๆ ความยิ่งใหญ่จอมปลอม ความโลภได้เข้ามา... ทุกวันนี้ เราคิดเรื่อง “เงิน” เรื่องเดียวจริงๆ ทำมาหากิน มานะบากบั่น จนเราไม่อยากให้ใครเข้ามาขัดจังหวะเรา... จนบางครั้ง เพราะก็อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์แห่งความร่ำรวย ชื่อเสียง เกียรติยศ จนเราผลักไสซึ่งกันและกัน และหลายครั้ง คนเหล่านั้นก็อาจจะไม่ใช่ใครอื่น เขาคือ สามีของฉัน ภรรยาของฉัน ลูกๆ ของฉัน สมาชิกในครอบครัว สมาชิกในหมู่คณะนักบวชของฉันเองหรือเปล่า

วิญญาณข้าเอ๋ย วันนี้ ฉันคงต้องถามตนเองล่ะว่า... อุปสรรค และ ความทุกข์ยากต่างๆ ในชีวิตของฉันมันมากไปกว่าพระเยซูเจ้าหรือเปล่า... ฉันกำลังคิดอะไร ฉันกำลังทำอะไร เมื่อพระองค์ผู้ทรงรับทรมาน ยังมีกำลังใจมากพอที่จะบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่น แล้วฉันล่ะ วันนี้ ฉันทำอะไรเพื่อใครไม่ได้แล้วกระนั้นหรือ...

ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอบคุณแบบอย่างของพระองค์ แม้พระองค์กำลังรับทรมาน พระองค์ยังมีพระทัยคิดถึงผู้อื่น พระองค์ยังทรงมีกำลังมากพอที่จะพูดบรรเทาใจกัน... ลูกจะเลียนแบบพระองค์ พระเจ้าข้า ลูกคงไม่ทุกข์มากเท่าพระองค์ แล้วทำไม ลูกจะไม่สามารถบรรเทาใจพี่น้องของลูกบ้างเลยหรือ...

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 18 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน วว 1:1-4,2:1-5ก / ลก 18:35-43
ท่านเคยมีเวลาที่ได้รับพระหรรษทานเป็นพิเศษหรือไม่? แม้จะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นโอกาสที่ท่านคิดว่า ท่านไม่อยากให้มันผ่านพ้นไป ชายตาบอดคนนึ่งได้เคยพบเวลาดังกล่าว เมื่อเขาได้ยินว่า พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จผ่านไป นักบุญมาระโกได้บอกชื่อของชายคนนี้ว่า ชื่อบาร์ทีเมอัส (มก 10:46-52) เขาตั้งใจที่จะเข้าไปพบคน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของเขา เขาเคยรับรู้มาว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นใคร และเคยได้ยินชื่อเสียงของพระองค์ในการให้การบำบัดรักษา แต่เขาไม่เคยมีโอกาส ที่จะพบพระองค์จนกระทั่งถึงเวลานี้ ในฐานะเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิด ที่เป็นนามของพระเมสสิยาห์
ความเชื่อและความมั่นคงจะได้รับรางวัล บาร์ทีเมอัสต้องมีความกล้าหาญและความมั่นคง เพื่อที่จะได้รับความสนใจจากพระเยซูเจ้า ในท่ามกลางเสียงอึกทึก ของบุคคลที่อยู่ห้อมล้อมพระเยซูเจ้า ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จออกไปจากเมือง ทำไม่ผู้คนที่ห้อมล้อมพระเยซูเจ้าจึงได้ยินเสียงตะโกนที่ไม่หยุดของคนตาบอดคนนั้น จึงทำให้พวกเขารำคาญ และสั่งให้เขาเงียบ? เพราะเสียงตะโกนของคนตาบอดไปรบกวนความสงบ และขัดจังหวะการสนทนากับพระเยซูเจ้า เป็นธรรมเนียมที่รับบีจะเดินไปพร้อมกับสั่งสอนคนที่ติดตาม ขณะนั้น พระเยซูเจ้าเสด็จไป เพื่อฉลองวันปัสกาที่กรุงเยรูซาเล็ม จึงมีฝูงชนติดตามพระองค์ไปด้วย เมื่อประชาชนสั่งให้ชายตาบอดหยุดส่งเสียงตะโกน เขากลับใช้เสียงดังที่เต็มไปด้วยอารมณ์ เพื่อเรียกร้องความสนใจจากพระเยซูเจ้า...ท่านเองเคยถวายเกียรติแด่พระเยซูเจ้า โดยตะโกนหาพระองค์ด้วยความเชื่อ เพราะท่านรู้ว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาห์หรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดเปิดดวงตาของสติปัญญาและหัวใจของลูก เพื่อลูกจะมองเห็นและเข้าใจความดีของพระองค์ โปรดให้ลูกยอมรับการประทับอยู่ของพระองค์ และวิงวอนขอพระหรรษทานจากพระองค์ เมื่อลูกมีความขัดสน และความต้องการของการบำบัดรักษาจากพระองค์...ขอให้ลูกรอดพ้นจากความบอดมืด ทั้งของสติปัญญา และของจิตใจด้วยเทอญ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view