สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์ ถวายองค์ในพระวิหาร อ่าน :

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์  ถวายองค์ในพระวิหาร อ่าน :

❤ในเวลาของพระคริสต์
ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า
ตราบที่ข้าเดินในมรรคา
ดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018
ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์
ถวายองค์ในพระวิหาร
https://www.youtube.com/watch?v=2NpCj6D-pK4

🌹As I Kneel Before you
https://youtu.be/GaDeqSotwoc

🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018
ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์
ถวายองค์ในพระวิหาร
อ่าน :
วว 4:1-11
ลก 19:11-28

พระเยซูเจ้าสอนศิษย์ เป็นอุปมา
เพื่อให้พวกเขาได้เข้าใจว่า..ในการจัดการดำเนินชีวิต
ใครที่ซื่อสัตย์มาก ในการใช้พระพร ความสามารถของตน
เพื่อรับใช้ ให้บริการผู้อื่น เขาก็จะได้รับพระพรมากขึ้น

วิวรณ์ เผยให้เห็น ล่วงหน้า ถึงภาพของสวรรค์
ซึ่งทุกคนที่ซื่อสัตย์ ในการปฎิบัติตน รับใช้พระเจ้า
ตามพระพร ความสามารถของตน
จะได้พบกับความสุข ความชื่นชมยินดี
ในเมืองสวรรค์

เมื่อได้ยอมรับว่า
“ไม่มีสิ่งใด เป็นไม่ได้ สำหรับพระเจ้า”
พร้อมกับความเชื่อที่มั่นคงในชีวิต ของพระนางมารีย์
ทำให้ท่านยินดี ที่จะถวายมอบ หมดชีวิต
เพื่อติดตามพระคริสตเจ้า

หมายเหตุ...
เราจะไม่มีวันรู้จัก ความสุข ที่เกิดจาก การให้
ตราบใด ที่เรายังไม่เคยเป็น “ผู้ให้”

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึงพระนางมารีย์ถวายองค์ในพระวิหาร

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ผู้รับใช้ที่ดี และ ซื่อสัตย์” (เทียบ มก 19:11-28) 

พระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแต่ละคนนั้น

คือพระพรที่ทรงประทานให้เราตามความสามารถของแต่ละคน

ใครจะทำได้มาก ได้ น้อย

เครื่องวัด คือ การเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์

คือผู้ที่มานะบากบั่นใช้พระพรที่มีนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

________________

วันที่สามแล้วที่ผมได้มีโอกาสอยู่ที่อารามคาร์แมล กรุงเทพ แม้มาเซอร์จะเชิญมาเทศน์เข้าเงียบ แต่ผมก็ไม่ใช่นักเทศน์ จึงขอถือโอกาสนี้ รับปากรับคำมาอยู่กับมาเซอร์สักหนึ่งอาทิตย์ ในฐานะพี่น้องนักบวช ที่จะมาร่วมกันแบ่งปันพระพรที่มีในเราแต่ละคน เพื่อประคับประคองกันและกัน เป็นกำลังใจแก่กันและกันในชีวิตนักบวชของพวกเรา

นานแล้ว ที่ผมได้ยินคริสตชนฆราวาสมักบอกกันว่า ดีแล้ว เป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์อ่ะ สบายดี ไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวกับโลกภายนอก โอ้ ได้ยินมาเสมอๆ ครับ... แต่จริงๆ แล้ว ผมก็ไม่อยากจะบอกหรืออธิบายอะไร เพียงอยากจะถามกลับมาให้ไตร่ตรองสถานการณ์ปัจจุบันสักนิด... พี่น้องครับ หากชีวิตนักบวช ชีวิตพระสงฆ์ เป็นชีวิตที่สะดวกสบายจริงๆ แล้วละก็ ผมก็แปลกใจนิดหนึ่งนะครับ แล้วทำไมไม่มีคนมาเข้าบ้านเณร เข้าอารามเยอะๆ อ่ะครับ ทำไมพวกท่านที่บอกว่าชีวิตแบบนี้เป็นชีวิตที่สะดวกสบาย แต่เอ ทำไมท่านไม่เข้ามาร่วมชีวิตกับพวกเราเยอะอ่ะครับ วันนี้ เราต้องการกระแสเรียกของการเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์มากขึ้นนะครับ...

พระวรสารวันนี้ คือเรื่องที่นายได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้รับใช้ของเขาก่อนที่จะออกเดินทางไป เราพบว่า ผู้รับใช้สองคนแรก เขาได้นำเงินไปทำกำไร คือได้ประโยชน์กลับมาอีก ห้าเท่าบ้าง สิบเท่าบ้าง และนายก็ได้ชื่นชมทั้งสองคนเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ แต่ในขณะที่คนที่สาม ได้เอาเงินของนายไปฝังดินไว้ ไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ เขากลับไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลย และนี่คือผู้รับใช้ที่ไม่คิดทำอะไรเลย...

พี่น้องที่รักครับ พระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแต่ละคนนั้น ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ เป็นนักบวช หรือเป็นคริสตชนฆราวาสนั้น เราได้รับพระพรไม่เท่ากัน แต่พระเจ้าทรงประทานให้ตามความสามารถและตามความจำเป็นที่แต่ละคนต้องใช้ในพันธกิจต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้อง กระนั้นก็ดี พระพรที่เรามีเท่ากัน ไม่ว่าเราจะเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ หรือเป็นคริสตชนฆราวาสก็ตาม เรามีพระพรนี้เหมือนกัน คือ การเป็นบุตรของพระเจ้า ที่เราแต่ละคนต่างก็ต้องมานะบากบั่น เพื่อทำให้พระพรที่เราได้รับในการเป็นบุตรของพระเจ้านี้ เกิดผลที่จะต้องนำถวายคืนแด่พระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา

แต่เรามีสิ่งที่น่าไตร่ตรองอีกอย่างหนึ่งคือ... “พระพรพิเศษ” นี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแต่ละคนตามความสามารถของเรา เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในกระแสเรียกที่พระองค์ทรงประทานให้ แม้คณะนักบวชแต่ละคณะ เราก็มีพระพรพิเศษที่ได้รับไม่เหมือนกัน และพระพรพิเศษนั้นก็ไม่เหมือนกับคริสตชนฆราวาสด้วย แต่ทั้งหมดทั้งสิ้น ในการที่เราแต่ละคนได้รับการเรียกให้เป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้าเหมือนกัน เราแต่ละคนก็มีอุปสรรคให้ต้องฟันฝ่าด้วยไม่ต่างกัน เพราะพระเจ้าจะไม่ให้เราได้รับความยากลำบากเกินกำลังของเราแน่ๆ เพราะพระพรของพระเจ้ามีพอสำหรับการดำเนินชีวิตเป็นผู้รับใช้ที่ดีและสัตย์ซื่อ

พี่น้องที่รักครับ พระเจ้าไม่ได้ให้เราไม่เท่ากัน แต่พระเจ้าประทานให้เราไม่เหมือนกันครับ เพราะทั้งหมดในความแตกต่างแห่งพระพรนั้น คือสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้เราแต่ละคน เพื่อประคับประคองช่วยเหลือกันและกัน หากทุกคนถนัดในการเป็นหมอหมด เราจะอยู่อย่างไร หรือหากทุกคนได้รับพระพรให้เป็นนักบวชหมด เราก็คงอยู่กันไม่ได้ด้วยเช่นกัน แต่พระเจ้าทรงประทานพระพรพิเศษนี้ในความแตกต่าง เพื่อให้เราแต่ละคนได้ใช้สิ่งที่ได้รับนี้ เพื่อประคับประคอง ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกัน ปลอบใจเตือนความเชื่อของกันและกัน และนี่คือหน้าที่ของเราผู้ได้รับพระพรจากพระเจ้าที่แตกต่างกัน มันไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งคิดว่า ใครได้รับเท่าไร แต่ฉันได้รับเท่าไร ได้รับอะไรบ้าง และฉันจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างไรต่างหาก เพราะพระเจ้าไม่ได้สนใจว่าเราทำประโยชน์ได้มากเท่าใด แต่เครื่องตัดสินคือ ความมานะบากบั่นในการใช้พระพรทั้งหมดที่มี เพื่อประโยชน์แก่ทุกๆ คนมากกว่า

พี่น้องที่รักครับ หากพระเจ้าประทานให้เราไม่เท่ากัน เราคงบอกว่า พระองค์ไม่ยุติธรรม และพระองค์คงไม่ใช่พระเจ้าแน่ๆ แต่พระเจ้าทรงประทานให้ลูกของพระองค์แตกต่างกัน ตามความจำเป็นของแต่ละคน นี่คือสิ่งที่เราแต่ละคนได้รับ ในความเป็นลูกของพระเจ้าเหมือนกัน ที่เรามีความสามารถที่แตกต่างกัน พระเจ้าย่อมค้ำจุนความสามารถของเราด้วยพระพรที่แตกต่างกันของพระองค์

พี่น้องที่รักครับ ไม่ต้องน้อยใจในความแตกต่างของพระพรที่เราได้รับครับ จริงครับ ที่เราแต่ละคนได้รับไม่เหมือนกัน เราได้รับตามความจำเป็น ตามความสามารถของแต่ละคน พระเจ้าไม่ได้มองว่าเราทำได้เท่าไร แต่มองว่าเรามีความมานะบากบั่นเพียงใด... อย่าลืมนะครับ ผู้ที่ได้รับมาก ก็ต้องรับผิดชอบมาก และสิ่งที่เป็นจริงที่สุด คือ เราต้องรับผิดชอบพระพรทั้งหมดที่พระเจ้าประทานมากครับ ดังนั้น ให้เราใช้พระพรพิเศษของเราแต่ละคน เพื่อประโยชน์ของกันและกันเสมอเถอะนะครับ

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระพรแห่งการเป็นลูกของพระองค์นั้น เป็นสิ่งที่ลูกต้องตระหนักเสมอว่า ลูกเป็นลูกที่ต้องละม้ายคล้ายคลึงกับพระบิดาเจ้า ลูกต้องไม่เป็นลูกที่ไม่ทำอะไรเลย แต่ลูกต้องใช้สิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ในการเป็นลูกของพระองค์นี้ ให้เกิดผลมากมายสำหรับทุกคน

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 18 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน วว 4:1-11 / ลก 19:11-28
พระเป็นเจ้าได้ทรงสร้างพระราชัยของพระองค์อย่างไรบนโลกนี้ ? พวกยิวในสมัยพระเยซูเจ้า มีความคิดว่า พระเมสสิยาห์ที่จะปรากฏมานั้น จะทรงสร้างพระราชัยของพระเป็นเจ้า ที่เต็มไปด้วยความยุติธรรม ความรัก และสันติภาพบนโลกนี้ (อสย 11:1-9) พระเยซูเจ้าเอง ได้ตรัสถึงบทบาทของพระเมสสิยาห์ ในการสร้างพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า
พระเยซูเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบ สำหรับผู้ที่กำลังแสวงหาพระราชัย ด้วยการเล่านิทานเปรียบเทียบ เรื่องบุคคลตระกูลสูงคนหนึ่ง ที่ได้ออกเดินทาง เพื่อรับตำแหน่งกษัตริย์ นิทานเปรียบเทียบนี้ได้แสดงให้เราเห็น พระประสงค์ของพระเป็นเจ้าต่อประชากรของพระองค์ นิทานได้กล่าวถึงความไว้วางใจ ที่กษัตริย์มีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ โดยได้มอบเงินให้แต่ละคน เพื่อใช้ทำประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อพิสูจน์ว่า คนรับใช้แต่ละคนมีความอุตสาหะ และมีความซื่อสัตย์ในการดูแลเงินที่ได้รับมาอย่างไร คนรับใช้ที่ขยันและซื่อสัตย์ในการนำเงินไปทำประโยชน์จะได้รับเงินรางวัลมากขึ้น ขณะที่คนรับใช้ที่เกียจคร้าน และนำเงินที่ได้รับไปฝังดินไว้จะถูกริบเงินที่ได้รับมา
“สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าได้มอบพระพรพิเศษให้มากมาย และเราเข้าใจว่า พระพรพิเศษนั้นเราเรียกว่า “เงินตาลันต์” มีความแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างผู้ที่ได้รับเงินตาลันต์ และผู้ที่ปฏิเสธพระราชัยสวรรค์อย่างสิ้นเชิง พวกเขาได้สลัดแอกของพระองค์ ขณะที่คนอื่นได้รับเกียรติมงคล ด้วยการรับใช้พระองค์ เพราะฉะนั้น บรรดาผู้รับใช้ ได้รับความไว้วางใจจากพระเยซูเจ้า ให้ดูแลทรัพย์สมบัติของพระองค์ พวกเขาได้รับผลกำไร ในการทำธุรกิจ พวกเขาได้รับคำสรรเสริญ ในการให้การบริการอย่างซื่อสัตย์ และสมควรได้รับเกียรติมลคลตลอดนิรันดร” (บทเทศน์ของนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย)…ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดประทานจิตใจกว้างให้แก่ลูก เพื่อจะใช้พระพรพิเศษต่างๆที่ได้รับ เพื่อเกียรติมงคล และพระราชัยของพระองค์.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view