สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้า
ก็ได้รับชีวิตนิรันดร์
ผู้ที่มาหาพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา

📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
https://www.youtube.com/watch?v=SfP26TFF5Vs

✨How Great Thou Art
https://youtu.be/JGKynvwdkJw

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018
สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
อ่าน :
ดนล 7:13-14
วว 1:5-8
ยน 18:33ข-37

พระเยซูเจ้ายืนยัน กับปีลาตว่า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์
มิใช่ตามแบบของโลก ที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจ ทรัพย์สิน
แต่เป็นกษัตริย์ที่จะปกครอง อาณาจักรแห่งความความจริง
มีความยุติธรรมนำสันติ ด้วยความรัก

เสียงของพระเจ้า..ผ่านทางความฝันของประกาศกดาเนียล
ถึงอำนาจปกครองของ พระเยซูเจ้า ในฐานะบุตรมนุษย์
จะเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไป ไม่มีวันสิ้นสุด
และอาณาจักรที่อยู่ภายใต้การปกครองนี้ จะไม่มีวันถูกทำลาย

วิวรณ์ ตอกย้ำนำสู่ความจริงที่ว่า
พระเยซูเจ้า บุคคลแรก ที่กลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย
เป็นกษัตริย์ เหนือกษัตริย์ทั้งปวง ที่ได้ช่วยผู้ที่อยู่ภายใต้
การปกครองให้รอด ด้วยการมอบชีวิตของตน

หมายเหตุ..
พระเยซูเจ้าตรัส..ชัด
เราเป็นหนทาง ความจริง และชีวิต

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เราเกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์ เรามาในโลกนี้เพื่อเป็นพยานถึงความจริง...” (ยน 18:33ข-37)

บัลลังก์ของพระองค์คือไม้กางเขน
อาณาจักรของพระองค์คือ
อาณาจักรที่ประสาทความจริงและชีวิต
อาณาจักรที่ประสาทความศักดิ์สิทธิ์และพระหรรษทาน
อาณาจักรแห่งความยุติธรรม ความรัก และ สันติ

INRI เยซู ชาวนาซาแร็ธ กษัตริย์ ของชาวยิว
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของฉันด้วย
เห็นดังนี้แล้ว
ฉันจะพูดอะไรอีกหรือ...
คงไม่น่าจะเหลืออะไรในใจฉันแล้วล่ะ
นอกจากรักพระองค์เท่านั้น มิใช่หรือ...

________________

INRI สี่ตัวอักษรบนไม้กางเขนที่เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร หากกางเขนไม่มีข้อความนี้ เหมือนขาดอะไรที่สำคัญที่มากไปสักอย่างหนึ่งจริงครับ INRI ตัวอักษรย่อว่า “เยซู ชาวนาซาแร็ธ กษัตริย์ ของชาวยิว” แต่ในขณะที่วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรก็ยังคงภาวนาเพื่อชาวยิวอยู่ตลอดทุกๆ ปี เพื่อพวกเขาจะเชื่อและยอมรับพระแมสซิยาห์ผู้เสด็จมาแล้ว ด้วยทุกวันนี้ พวกเขายังรอคอยพระองค์อยู่

แต่เอาเถอะ แม้ว่าใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่างไร ป้ายนี้ที่ดูเหมือนน่าจะเป็นป้ายประจานความผิดของนักโทษผู้ถูกตรึงบนไม้กางเขน กลับเป็นป้ายที่ประกาศอัตลักษณ์และความเป็นจริงของพระเยซูเจ้ากับชั่วกาลนานว่า “พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชาวยิว” ใครจะว่าไง และเราจะคิดอย่างไร แม้ปิลาตจะบอกว่า “เขียนแล้วก็เขียนไป” แต่ทุกสิ่งจบเช่นนี้ ด้วยพระองค์ทรงเป็นเช่นนั้น

วันนั้น วันที่ฉันอาจจะอยากเป็นใหญ่ นั่งอยู่ข้างซ้ายข้างขวาของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงกษัตริย์ แต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่า บัลลังก์ของพระองค์คือไม้กางเขน ฉันพร้อมหรือ ที่จะถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ที่ไม้กางเขน เคียงข้างพระองค์ พระเจ้าผู้ถูกทอดทิ้ง เมื่อ Love is not loved เมื่อองค์ความรักไม่ได้รับความรัก

วันนี้ฉันยอมรับพระองค์แล้วหรือยัง เมื่อทุกสิ่งจบลงเช่นนี้... วันนี้หัวใจของฉันยังคอยใครอยู่อีกหรือเปล่า เมื่อพระองค์ทรงรักฉันถึงเพียงนี้...

เดินตามพระองค์มานาน หลายครั้ง ฉันไม่เคยเข้าใจพระองค์เลย ฉันเอาความคิดของฉันเป็นใหญ่ และหลายครั้ง ฉันที่เป็นศิษย์ของพระองค์ ก็ยืนผิดที่ เล่นผิดบทบาท ฉันเฝ้าแต่จะเป็นใหญ่ ฉันกำหนดเส้นทางของพระองค์ ฉันไม่เข้าใจพระองค์เลย...

ฉันคิดว่า เป็นคริสตชน เป็นลูกของพระองค์นั้น คือหนทางของความร่ำรวย คือหนทางที่เปี่ยมด้วยความรุ่งโรจน์ ความรุ่งเรือง ... วันนี้ ที่ตรงนี้ มองที่กางเขน ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่...

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์บนบัลลังก์แห่งไม้กางเขน
พระองค์ทรงเป็นสุดยอดขององค์ความรักที่ทรงรักเราเหลือเกิน
ความรุ่งโรจน์ของพระองค์คือความสุภาพถ่อมตน
ความยิ่งใหญ่ของพระองค์คือความอ่อนหวานและอ่อนโยนบนไม้กางเขน
พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความนอบน้อมเชื่อฟังจากสวรรค์ เพื่อนำเรากลับไปสวรรค์
โอ้ความสุภาพอันสูงส่ง โอ้ความสูงส่งอันแสนสุภาพ
พระองค์เท่านั้น พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของลูก

สุขสันต์วันพระเจ้า

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 18 สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล
บทอ่าน ดนล 7:13-14 / วว 1:5-8 / ยน 18:33ข-37
พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของหัวใจและชีวิตของเรา ในปัจจุบันนี้ มีคนจำนวนมากไม่คิดถึงเรื่องกษัตริย์ แต่เราสามารถเข้าใจความหมายของคำว่ากษัตริย์ เมื่อเราคิดถึงพระธรรมเก่า ตอนที่ประชาชนชาวยิวต้องการที่จะมีกษัตริย์บนโลกนี้ มากกว่าการจะมีชีวิตอยู่กับพันธสัญญาของพระเป็นเจ้าอย่างเดียว
การสมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ชี้ให้เห็นพันธสัญญาที่เรามีกับพระเป็นเจ้า บางทีเราอาจจะไม่คิดว่า เรามีพันธสัญญากับพระเป็นเจ้า โดยคิดว่าเฉพาะบรรพบุรุษของชาวยิว ที่มีพันธสัญญากับพระเป็นเจ้า แต่ในพันธสัญญาใหม่ มีการพูดถึงพันธสัญญาใหม่กับพระเป็นเจ้า และเราก็รู้ว่า เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เราได้ทำพันธสัญญากับพระเป็นเจ้า
สำหรับประชากรอิสราเอล ความเป็นกษัตริย์เป็นของพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียว ที่ทรงปกครองตลอดนิรันดร ในสมัยพระเยซูเจ้า ไม่มีกษัตริย์ หรือมีอาณาจักร ตามที่ประชากรอิสาเอลในอดีตรู้ พวกเขากำลังรอคอย “วันของพระเป็นเจ้า” เมื่อพระเป็นเจ้า จะช่วยให้พวกเขาพ้นจากการถูกกดขี่ทางด้านการเมือง และพระองค์จะปกครองจักรวาล พระเยซูเจ้าได้ประกาศว่า พระราชัยของพระเป็นเจ้า ได้มาถึงแล้ว คือ ในตัวของพระองค์ ในข่าวสาร และในพันธกิจ และในการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์ พระเยซูเจ้าทรงได้รับทั้งอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักร จากพระเป็นเจ้า (ดนล 7:14) พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า อาณาจักรของพระองค์ไม่ใช่เป็นของโลก พระองค์ยังได้ตรัสถึง อาณาจักรของบาป ของความเห็นแก่ตัว ความเกลียด ความรุนแรงของปิลาต ของซีซ่าร์ และเฮโรค...ท่านต้องทำอะไรบ้าง เพื่อจะสร้างพระราชัยของพระเป็นเจ้า ในชีวิตของท่าน...ข้าแต่พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของลูกตลอดไป…เมื่อข้าพเจ้ามีความเชื่อในพระเยซูเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนของพระองค์ให้ยกบาป ที่มีอยู่ในชีวิตของข้าพเจ้า และพระองค์ก็ทรงทำตามนั้น นับตั้งแต่บัดนั้น ข้าพเจ้าก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์ ที่ข้าพเจ้าต้องพัฒนา ผ่านทางพระคัมภีร์และการสวดภาวนา และเจริญชีวิตเพื่อพระองค์.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view