สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍊ทุกวันในโลก...
เป็นโอกาสที่จะสะสมรางวัลไว้
สำหรับนิรันดร์กาลในสวรรค์

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
https://www.youtube.com/watch?v=lrXbqZrGKk0

🍏 You are My All in All
https://youtu.be/DbMejWoW1XI

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018
สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
อ่าน
วว 15:1-4
ลก 21:12-19

แม้ความทุกข์ การเบียดเบียน ข่มเหง
เปิดโอกาสให้เลือกที่จะละทิ้ง หรือเป็นพยานถึงสิ่งที่ตนเชื่อ
พระเยซูเจ้าทรงให้แนวทางกับบรรดาศิษย์ว่า..
ถ้าใครก็ตามที่ยืนหยัด...มั่นคงในความเชื่อ
แม้เมื่อวันของความตายมาถึง พวกเขายังคงสามารถ
ที่จะรักษาชีวิต วิญญาณที่ไม่มีวันตายได้

แม้ วิวรณ์ จะเต็มไปด้วยเครื่องหมาย ที่ทำให้หวั่นไหว
ดูน่าตกใจ ด้วยภัยพิบัติ และการทำลายล้างต่าง ๆ นานา
แต่สำหรับ ผู้มีความหวังในความเชื่อ ยังคงมั่นใจเสมอมาว่า
เมื่อการพิพากษาของพระองค์ปรากฎ นั้น
วิถีทางของพระองค์ทรงเที่ยงธรรม สัตย์จริง เปี่ยมด้วยควา เมตตา
ดังนั้น...อย่าหมดหวัง ท้อแท้…แม้ต้องอดทนรอ

หมายเหตุ….
นักบุญเปาโล เคยเป็นตัวอย่าง...
เมื่อท่านเขียนจดหมายจากในคุก และบอกว่า
ท่านทนทุกข์ด้วยความยินดี เพราะช่วยให้ท่านรู้จักพระคริสตเจ้าดีขึ้น

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“นี่เป็นโอกาสให้ท่านเป็นพยานถึงเรา...” (ลก 21:12-19) 

โอกาสให้เราเป็นพยานถึงพระเยซู

พระเยซูผู้ยากจน

พระเยซูผู้สุภาพถ่อมตน

พระเยซูผู้อ่อนโยน

นี่คือโอกาสที่จะผ่านมาเพียงชั่วขณะในชีวิต

หากสิ่งนี้ เป็นโอกาสให้ฉันเป็นพยานถึงพระองค์

เพราะฉันเป็นศิษย์พระองค์ 

สิ่งนี้ไม่ใช่หรือ ที่เป็นกำลังใจของคริสตชน

เพราะพระคริสตเจ้าทรงเป็นดังนั้น

ฉันก็ร่วมส่วนชีวิตของพระองค์ด้วย

และนี่เป็นโอกาสให้ฉันเป็นพยานถึงพระองค์

โอ้ความสุภาพอันแสนสูงส่ง

โอ้ความสูงส่งอันแสนสุภาพ

________________

เมื่อวานนี้ เราไตร่ตรองถึงสิ่งดีๆ สิ่งสวยงามในชีวิตเรา ที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า วันหนึ่งจะไม่เหลืออะไรอีกเลย และนั่นคงไม่ได้หมายถึงสิ่งงดงาม สิ่งดีๆ ในชีวิตเราเท่านั้น แต่นั่นยังหมายถึงโอกาสดีๆ เวลาดีๆ ที่เรายังมีชีวิตอยู่ร่วมกัน โอกาสนั้นจะมาและก็จะผ่านไป ฉันได้ใช้โอกาสนั้นอย่างไร ในการเจริญชีวิต เพื่อปลอบใจ เตือนความเชื่อของกันและกัน ความเชื่อที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู

วันนี้ คำนี้อบอุ่นเหลือเกิน ยามที่เราอาจจะต้องเผชิญความทุกข์ยากบ้าง เพราะนี่คือมุมมองใหม่ครับ นี่คือมุมมองแบบลูกของพระเจ้า มุมมองด้วยปรีชาญาณของพระองค์ และนี่คือโอกาสให้เราเป็นพยานถึงพระเยซู

เมื่อเขาจะจับกุมท่าน จะเบียดเบียนท่าน นำท่านไปไต่สวน และจองจำท่านในคุก... ใช่เลย เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราจะไม่เตรียมการแก้ตัวใดๆ ไว้ เพราะทั้งชีวิตและกิจการของเราที่ผ่านมา เป็นประจักษ์พยานถึงเรา... พี่น้องคงยังจำได้ เมื่อพวกเขาถามพระเยซูว่า ท่านทำผิดอะไรมา พระองค์ก็ตอบว่า “ถามคนที่ฟังเราซิ” และเขาก็ตบหน้าพระองค์ ทั้งที่ไม่สามารถชี้แจงอะไรได้ว่า พระองค์ผิดอะไร พระองค์พูดอะไรผิด... นี่คือประจักษ์พยาน ประชาชนที่รู้ว่าพระองค์ทำอะไร พระองค์ผิดหรือไม่อย่างไร แต่พวกเขาก็ยังยุยงประชาชน ใส่ร้ายพระองค์...

โอ้ ความยากลำบากต่างๆ ทำให้เราสามารถเป็นพยานถึงพระเยซูจริงๆ ครับ ชีวิตของพระองค์ที่เรารับไว้ในชีวิตของเรา ความยากจน ความสุภาพอ่อนหวาน ความอารีมีเมตตา ความอ่อนโยนของพระองค์แม้ต่อหน้าผู้พิพากษา พระองค์อ่อนโยนอย่างไร พระองค์ไม่ได้โต้ตอบเพื่อเอาตัวรอด เพราะความรอดเพราะพระองค์คือองค์ความรอดพ้นแท้จริง พระองค์แสนอ่อนโยนในการเผชิญทุกสิ่งด้วยหัวใจนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระบิดา

นี่คือโอกาส... คำนี้เป็นกำลังใจของผมจริงๆ ผมชอบคำนี้จริงๆ ครับในการไตร่ตรองเช้านี้ นี่คือโอกาสจริงๆ ในชีวิตที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู... ที่ประจวบฯ ผมมีโอกาสเรียนรู้มากมาย ยากลำบากหลายๆ เรื่องในชีวิตสงฆ์ แต่รอยยิ้มต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เสมอ มันต้องเป็นรอยยิ้มที่มาจากหัวใจที่ให้กำลังใจสัตบุรุษ นักบวชอย่างผมที่มีเงินเดือนเดือนละหนึ่งพันบาท นอกนั้น แม้ว่าจะเป็นแรงกายแรงงานของผม แต่มันก็เป็นของส่วนรวมทั้งสิ้น ผมเคยติดหนี้ เคยเก็บตำลึงข้างวัดมาใส่มาม่าทาน ก็อร่อยดีครับ เป็นพ่อบ้าน เป็นพ่อครัว เป็นพ่อเจ้าวัด เคยต้องกู้ยืมเงินเขา เคยขอทาน เคยขอเศษอาหารเขากิน เคยเก็บขยะ เก็บเศษผักจากกองขยะที่ตลาดนัดประจวบฯ เคยขอเศษผักเหล่านั้นจากแม่ค้าที่ลิดทิ้ง เอามาเลี้ยงไก่ เพื่อประหยัดค่าอาหารไก่ (ปีแรก) วันนี้เป็นช่างประปา และเดือนหน้าจะเป็นช่างไฟฟ้า (ช่างจำเป็น) ที่ต้องเรียนรู้ที่จะทำทุกอย่างเอง ซ่อมแซมบ้านเองบ้าง อะไรไม่จำเป็นก็อยู่ๆ ไปก่อน ไม่จำเป็นต้องดีพร้อมในทุกเรื่อง เพียงพอและพอเพียงครับ ตะปูแทนกลอนประตูยังใช้ได้ ม่านพลาสติกแทนประตูห้องน้ำก็ไม่เป็นไร ไม่มีคนงาน ต้องทำความสะอาดบ้าน ล้างห้องน้ำ ซักผ้า ทำอาหาร ดูแลความสะอาดของวัดทุกมุมทุกส่วน แต่ในขณะที่ผมต้องครับ ต้องเป็นผู้นำพระพรมาสู่ลูกๆ ของผมด้วย เจริญชีวิตท่ามกลางลูกๆ เป็นกำลังใจของสัตบุรุษ... บางวันเหนื่อยมาก หลายครั้งห้องทำงานก็ถูกกองทุกอย่างไว้ ไม่มีแรงเก็บ แต่วัดต้องสะอาด ทุกอย่างต้องสมบูรณ์ ห้องนอนจะรกหน่อย ไม่เป็นไร ห้องทำงานจะไม่กล้าเชิญใครเข้า ก็ไม่เป็นไร แต่ก็มีมุมสงบเอาไว้พบปะลูกๆ ที่มาหา มีกาแฟ มีของว่าง มีอาหาร มีห้องพัก ที่พร้อมต้อนรับลูกๆ เสมอ...

โอ้ บางวันเหนื่อยนะครับ... ชีวิตสงฆ์ ชีวิตนักบวชของผมนี่ หลายครั้งก็อยากลาออกเหมือนกัน... แต่ไม่เคยคิดจะลาออกครับ เพราะผมต้องสู้ ต้องเดินไปพร้อมกับครอบครัวคริสตชน ที่เขาต้องเรียนรู้ไปด้วยกันตลอดชีวิต เลิกร้างไม่ได้ หย่าร้างไม่ได้... นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของคริสตชนที่ยังมีชีวิตอยู่ ที่พวกเขาต้องเจริญชีวิตเพื่อปลอบใจเตือนความเชื่อของกันและกัน (เทียบ บทภาวนาสุดท้ายในการอำลาผู้ล่วงลับในวัด) พ่อเจ้าวัด ที่ต้องร่วมทางกับสัตบุรุษ แม้สัตบุรุษหลายคนจะบอกว่า “พ่อไม่เข้าใจชีวิตครอบครัวของพวกเราหรอก...” งั้นเหรอ หรือหากเป็นอย่างนั้นก็เถอะ ... นี่ไม่ใช่หรือ ที่เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซู... กระนั้นก็ดี พ่อก็ยังมีเวลาภาวนา มีเวลาถวายมิสซาทุกวัน มีเวลาประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เพื่อลูกๆ พี่น้องสัตบุรุษของพ่อเสมอ

ไม่รู้ซิ เช้านี้ผมไม่รู้จะแบ่งปันอะไรกับพี่น้องครับ แต่ผมเอง ได้รับกำลังใจจากพระวาจาตอนนี้แหละ และมากที่สุดในโอกาสในวันเหล่านี้ ที่ผมอยู่กับบรรดาพี่น้องผู้ประสบภัย ช่วยเหลือพวกเขาบางครอบครัว ใช่ แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยทุกครอบครัว (เพราะคงเป็นไปไม่ได้) แต่อย่างน้อยได้ทำสิ่งที่สามารถทำได้ครับ วานนี้ ผมเห็นรอยยิ้มของพี่น้องที่ถูกน้ำพัดบ้านไปทั้งหลัง เห็นเขามีกำลังใจ เห็นเขายิ้มได้ ผมขับรถกลับวัดด้วยความสุขจริงๆ ขากลับไม่เหลืออะไรเลยในรถ รถโล่ง แต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขที่ได้แบ่งปันสิ่งที่มี สิ่งที่ได้รับมา... นี่เป็นโอกาสครับ โอกาสให้เราร่วมชีวิตกับพระเยซู พระเจ้าผู้ประทับอยู่ในชีวิตของพี่น้องของเรา ร่วมชีวิตกับพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งไม้กางเขน พระเจ้าผู้ยากจน พระเจ้าผู้แสนสุภาพอ่อนโยน พระองค์ผู้แสนเมตตาอ่อนหวาน นี่เป็นโอกาสให้ผมร่วมชีวิต และเป็นพยานถึงพระองค์ครับ และยังเป็นกำลังใจให้สัตบุรุษของผมด้วยการเจริญชีวิตท่ามกลางพวกเขา เพื่อปลอบใจเตือนความเชื่อของกันและกันจริงๆ ครับ...

พี่น้องที่รักครับ ขอให้พี่น้องมีกำลังใจเข้มแข็งนะครับ อย่าได้ท้อใจในการเป็นศิษย์พระเยซูนะครับ พระองค์ผู้ยากจน พระองค์ผู้สุภาพอ่อนโยน พระองค์ผู้เมตตาอ่อนหวาน... ยามนี้แหละครับ ยามยากยามนี้แหละครับ ที่เป็นโอกาสให้คนอื่นเข้าเห็นว่า ศิษย์ของพระเยซูนั้นอ่อนโยนเพียงใด เวลานี้แหละครับ ที่เราจะมีโอกาสเป็นพยานถึงพระองค์ ผมขอเจริญชีวิตท่ามกลางพี่น้อง เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเสมอไป จนกว่าเราจะบรรลุถึงบ้านแท้ของเรา ร่วมสุขพร้อมหน้ากันในครอบครัวแห่งสวรรค์นะครับ

ข้าแต่พระเจ้า นี่คือโอกาสให้ลูกเป็นพยานถึงพระองค์ ขอพระองค์โปรดให้ลูกมองสิ่งเหล่านี้ด้วยสายพระเนตรอ่อนหวานและอ่อนโยนของพระองค์ เพื่อลูกจะพบปรีชาญาณในการเป็นคริสตชน เป็นศิษย์พระเยซู โปรดอวยพระพรและคุ้มครองลูกๆ ทุกคนด้วยเทอญ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 18 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน วว 15:1-4 / ลก 21:12-19
ถ้าพระวรสารคือข่าวดี แต่ทำไมจึงมีคนมากมาย ซึ่งปฏิบัติต่อบรรดาคริสตชนด้วยการแสดงการดูถูกเหยียดหยามและการเป็นศัตรู เพราะพวกเขาได้แสดงความเชื่อและการปฏิบัติศาสนกิจ? พระเยซูเจ้าได้เตือนบรรดาผู้ที่ได้ติดตามพระองค์ว่า พวกเขาจะต้องเผชิญกับความโหดร้าย การบิดเบือนคำสอน การเบียดเบียน เช่นเดียวกับเป็นการถูกทดลองความเชื่อ
ศัตรูที่แท้จริงของพระวรสาร ข่าวดีของพระเยซูเจ้า คือ ซาตาน หรือ ลูซีแฟร์ ที่เป็นผู้นำผู้มีอำนาจ –ของบรรดาเทวดาที่ทรยศต่อพระเป็นเจ้า และได้ถูกขับไล่ออกจากสวรรค์ ซาตานได้ต่อต้านพระเป็นเจ้า และทุกคนที่ได้ติดตามกฏแห่งสันติภาพและความชอบธรรมบนโลกนี้ พระเยซูเจ้าได้เรียกซาตานว่าเป็น “ฆาตรกร” ที่ได้ทำให้พี่น้องเป็นศัตรูกัน และเป็น”พ่อของการโกหกหลอกลวง” ที่บิดเบือนความจริง และพูดความเท็จ (ยน 8:44) ซาตานได้ต่อต้านกฎของพระเป็นเจ้า มันต้องการทำลายผู้ที่เชื่อฟังพระเป็นเจ้า มันจะใช้วิธีการทุกอย่าง เพื่อทำให้คนหันเหจากพระเป็นเจ้า มันล่อลวงมนุษย์ให้มีความอิจฉาริษยา การหลอกลวง ความเกลียดชัง และความกลัว โดยยุแหย่ให้เกิดการเป็นศัตรูกัน ในท่ามกลางผู้ติดตามพระเยซู คริสตเจ้า พระเยซูเจ้าได้ตอบการเป็นศัตรูและการเบียนเบียน ด้วยความรัก ความอดทน และการให้อภัย มีแต่ความรักเท่านั้น ที่มีรากฐานอยู่ในพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า และความซื่อสัตย์ ที่จะสามารถชนะอคติ ความเกลียดชัง และความอิจฉาริษยา ความรักของพระเป็นเจ้าชำระหัวใจและจิตใจ ของสิ่งที่จะแบ่งแยกและทำลายคน ให้แตกแยกจากการรับรู้ว่า พระเป็นเจ้าเป็นบิดาผู้มีความเมตตากรุณา …”เมื่อข้าพเจ้าเห็นปิศาจกำลังวางกับดักบรรดาวิญญาณทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะพยายามหาวิธีการที่จะช่วยพวกเขา ให้พ้นจากการหลอกลวงเหล่านี้” (นักบุญยอห์น บอสโก)...”ปิศาจจะกลัวเรา เมื่อเราสวดภาวนาและทำพลีกรรม และมันจะเกรงกลัวเช่นกัน เมื่อเราทำตัวเป็นคนสุภาพและเป็นคนดี เป็นต้นมันจะกลัวเรา เมื่อเรารักพระเยซูเจ้าอย่างมาก มันจะรีบหนีไป เมื่อเราทำเครื่องหมายกางเขน” (นักบุญแอนโทนี แห่งอียิปต์).

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view