สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍋เตรียมตัว .. เตรียมใจ .. เตรียมความคิด
เตรียมกิจการดี เพื่อต้อนรับองค์พระผู้ไถ่
เพื่อคริสต์มาส จะได้มีความหมาย
มากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา …

📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=ntz9GN1_Hlg&t=14s

❤ Tell the World of His Love
http://youtu.be/KLkt6rPcITY

🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎🍎

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
อ่าน ยรม33:14-16
1ธส 3:12-4:2
ลก 21:25-28,34-36

พระเยซูเจ้า เตือนศิษย์ของพระองค์
อย่าปล่อยตัว กับความสุข สนุกฝ่ายโลก
พร้อมกับแนะนำศิษย์ของพระองค์ให้เฝ้ารอ
การเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า
ด้วยท่าทีของการอดทนภาวนา

เพื่อจะสามารถมีพละกำลังต่อสู้กับ
ความมืดมิดในชีวิต อันน่ากลัว
เสียงของพระเจ้ายืนยันผ่านทางประกาศกเยเรมีย์
“วันของพระเจ้า” จะมาถึงอย่างแน่นอน"

เพื่อจะมีจิตใจที่มั่นคง ดำรงชีวิตเฝ้ารอ
อยู่ในความศักดิ์สิทธิ์อย่างพากเพียรอดทน
นักบุญเปาโล ขอให้เราเจริญชีวิตด้วยความรักต่อกัน

หมายเหตุ...
ความอดทน เป็นท่าทีที่สำคัญของการรอคอย

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“จงระวังไว้ให้ดี อย่าปลอยใจของท่านให้หมกมุ่นอยู่ในความกังวลถึงชีวิตนี้...” (เทียบ ลก 21:25-28, 34-36) 

ประวัติศาสตร์ที่ผ่านไป

เมื่อพระเจ้าเสด็จมา

ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครสังเกต

เพราะทุกคนหมกมุ่นกับหลายเรื่องนัก

เมื่อสมาชิกในครอบครัว ในหมู่คณะ

ถูกผลักไสออกไปจากในฉัน เพราะฉันไม่ว่างเลยจริงๆ

วันนี้เขาจากไปอย่างไม่มีวันกลับ

เมื่อพระคริสตเจ้าจะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง

วันนั้น ฉันจะต้องไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแน่ๆ

วันนั้น จะไม่มีใครต้องถูกผลักไสออกไป

วันนั้น ทุกคนจะพร้อมหน้ากัน

เตรียมพร้อมไว้ เพื่อรับการเสด็จมาของพระองค์

แต่วันนี้ ในใจฉัน...

พอจะมีที่บ้างไหม เพื่อพระองค์...

หรือหนังสือประวัติศาสตร์ชีวิตของฉันจะปิดลงอีกครั้ง

ด้วยคำที่ก้องกังวานโลกว่า

“ไม่มีที่ ไม่มีที่ ไม่มีที่...”

________________

วันนี้ เราเริ่มต้นปีใหม่ของปีพิธีกรรม ปีแห่งการเดินตามหนทางชีวิตของพระคริสตเจ้า เดินไปพร้อมกับพระองค์ เพื่อมุ่งสู่พระองค์... พระศาสนจักรให้เราเริ่มต้นในวันนี้ ด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ซึ่งอันที่จริง แม้เราจะเตรียมฉลองวันพระคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึงด้วยความชื่นชมยินดี แต่มากกว่านั้น สิ่งที่เราคิดถึงและไตร่ตรองเป็นพิเศษในเทศกาลนี้คือ การเตรียมรับเสด็จพระองค์ในการกล้บมาครั้งที่สอง นั่นคือเวลาที่เราต้องพบพระองค์อีกครั้งในฐานะผู้พิพากษา และเราต้องรายงานพระองค์ถึงผลต่างๆ ของพระพรของพระองค์ทรงทรงฝากไว้ในชีวิตเราให้เราทำให้เกิดผล

สองพันกว่าปีที่แล้ว เมื่อพระเยซูเสด็จมา โลกเราวุ่นวายนักกับหลายเรื่อง และไม่ได้ต้อนรับพระองค์อย่างดี นั่นเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าเสียดาย ที่ได้ผ่านไปแล้ว แต่สิ่งนี้คงไม่น่าจะเป็นการซ้ำรอยประวัติศาสตร์อีกครั้งในชีวิตของเราใช่ไหม หากพระองค์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง จะพบเราในความพร้อม และเราจะต้อนรับพระองค์อย่างดี

เราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้าตอนนี้อีกครั้ง หลังจากที่ได้ฟังมาระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านไป และเมื่อวานนี้ เราปิดหนังสือพิธีกรรมลงด้วยพระวาจาตอนนี้ แต่วันนี้ วันต้นปีพิธีกรรม เราก็อ่านพระวาจาตอนนี้อีกครั้ง เหมือนกำลังให้ความหมายว่า ชีวิตของเราจบที่พระองค์ และเมื่อเริ่มต้นใหม่ ก็เริ่มในพระองค์นั่นเอง เพราะชีวิตของเราคือชีวิตของพระคริสตเจ้า เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ เราเป็นเช่นนั้นไหม... 

เมื่อพระองค์เสด็จมาครั้งแรกนั้น ประตูได้ปิด และไม่ได้ต้อนรับพระองค์ โลกเรากำลังวุ่นวายและสาละวนกับหลายเรื่องนัก จนไม่ทันสังเกตเห็นว่าพระคริสตเจ้าทรงอยู่ที่ประตูแล้ว แล้วประตูก็ปิด และไม่ได้ตอนรับพระองค์ ทั้งๆ ที่พวกเขากำลังรอคอยพระองค์... การเสด็จมาครั้งที่สองก็จะเป็นเช่นเดียวกัน หากว่าเราไม่ได้เตรียมตัวอย่างดี หากเรามัวหมกมุ่นอยู่กับชีวิตในโลกนี้ โดยไม่คิดถึงความรอดในโลกหน้า เวลาจะผ่านไปอย่างน่าเสียดายอีกครั้ง และนี่คือครั้งสุดท้าย ที่เราจะไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีก

พี่น้องที่รัก กี่ครั้งในชีวิตของเรา ที่เราควรจะได้บรรเทาพระคริสตเจ้า เปิดประตูต้อนรับพระองค์ในชีวิตเรา แล้วเราก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งอื่น จนเราไม่ทันมองเห็นพระองค์ผู้ประทับอยู่ท่ามกลางเรา หรือเราอาจจะเมินเฉยต่อพระองค์ หรือมากกว่านั้น เรากลับขับไล่พระองค์ไปอย่างไม่แยแสอะไรเลย...

แท้จริงแล้ว ในใจของเราวันนี้ เราเปิดประตูรับใครเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆ แต่เรากำลังขับไล่องค์ชีวิตออกไปจากเราหรือเปล่า... ที่ ณ ปลายปี เมื่อกำลังจะเข้าปีใหม่ เรากำลังจัดบ้านของเราใหม่หลายวัด เราเริ่มทำถ้ำพระกุมารแล้ว เราเตรียมที่เตรียมทาง เตรียมการฉลองวันพระคริสตสมภพ เราจะเปิดประตูรับพระองค์ในบ้านแห่งหัวใจของเราอีกครั้ง...

พี่น้องที่รัก ตลอดปีที่ผ่านไป บ้านแห่งหัวใจของเราเป็นอย่างไร บางที เป็นไปได้ไหม ที่ ณ วันนี้ เมื่อเราจะต้องต้อนรับพระเยซู เมื่อพระองค์เสด็จมา เราอาจจะไม่มีที่สำหรับพระองค์เสียแล้ว... เอาเถอะครับ นี่คือเวลาของการจัดเตรียมบ้านแห่งดวงใจของเราใหม่ จัดกันใหม่อีกที มองดูบ้าน มองดูชีวิตของเรา มองดูหัวใจของเรา พระคริสตเจ้าผู้เคยประทับในใจของเรา บัดนี้พระองค์อยู่ที่ไหน... พ่อแม่ พี่น้อง ลูกๆ ที่เคยอยู่กลางใจของเรา วันนี้เขาเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหน ในใจของเราเป็นอย่างไร เราเอาอะไรเข้ามาไว้ในใจของเรามากมายเกินไปหรือเปล่า จนหลายครั้ง ที่ที่บุคคลเหล่านั้นเคยอยู่กลางใจเรา พวกเขาก็ถูกผลักไสออกไปอยู่นอกใจเราเสียแล้ว ... นะครับพี่น้อง สัปดาห์ที่หนึ่งของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระองค์เสด็จเข้ามาใกล้เราแล้ว ให้เราได้จัดเตรียมที่ทางไว้ต้อนรับพระองค์กนเถอะ พระองค์ผู้ประทับท่ามกลางเรา พ่อ แม่ สามี ภรรยา ลูกๆ พี่ๆ น้อง ๆ ของเรานี่แหละ ให้เรานำกันและกันกลับมา แม้ว่าบางครั้งในช่วงเวลาที่ผ่านไป เราอาจจะ “ไม่มีที่” แล้วสำหรับพวกเขา เพราะเราเอาหลายสิ่งหลายอย่างนักเขามาในชีวิตของเรา และเราก็ผลักไสพวกเขาออกไปอยู่ข้างนอก ที่นอกใจเรา... ในการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าในโอกาสวันสมภพของพระองค์ที่กำลังจะมาถึงนี้ เราจะมีทุกคนอยู่ในหัวใจเรา พร้อมหน้าพร้อมตากัน เพื่อต้อนรับพระคริสตเจ้าผู้จะเสด็จมา เราจะเปิดประตูใจของเราต้อนรับพระองค์ และเราจะไม่ยอมให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยอีกเลย เพราะเราจะมีที่ที่ดีที่สุดไว้ ณ กลางใจเรา

พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งห้าวัน เพื่อวางมนุษย์ไว้ในความพร้อมที่สุดในวันที่หก... พ่อแม่ ให้กำเนิดเรา และวางเราไว้ในที่อบอุ่นที่สุด แต่วันนี้ พระเจ้าประทับอยู่ที่ใดในใจฉัน... วันนี้ ฉันวางพ่อแม่ ฉันวางกันและกันในรางหญ้าอีกครั้งใช่ไหม หรือจะเป็นอีกครั้ง ที่ฉันปล่อยให้พระผู้ทรงวางฉันไว้ในที่อบอุ่นที่สุด ประทับในที่สุดท้ายในใจฉัน คือที่สกปรกที่สุดในรางอาหารสัตว์หรือเปล่า...

ดังนี้เอง ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดให้ท่านมีความรักต่อกัน และต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างเหลือล้น ขอพระองค์โปรดให้ดวงใจของท่านมั่นคงอยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อต้อนรับองค์พระเจ้าผู้จะเสด็จมา(เทียบ บทอ่านที่สอง 1ธส 3:12-4:2)

พี่น้องที่รัก ให้เราเป็นตอของพระคริสตเจ้า มีรากที่ฝังอยู่ในพระองค์ แม้เราจะถูกทำให้ตายต่อโลกแล้ว แต่เราจะไม่ตายไปเลย เพราะรากที่ติดอยู่กับพระองค์ เพราะชีวิตของเราที่ฝังรากไว้ในพระคริสตเจ้า เมื่อได้รับน้ำทรงชีวิตจากพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ นี่คือตอที่จะงอกขึ้นใหม่ และแน่นอน เราจะงดงามกว่าเดิม และเราจะไม่ตายอีกเลย... (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง ยรม 33:14-16)

พระเจ้าข้า ผู้ที่คอยท่าพระองค์ จะไม่ได้รับความอับอาย...

สุขสันต์วันพระเจ้า สุขสันต์วันแห่งครอบครัว สวัสดีปีใหม่

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 18 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทอ่าน ยรม 33:14-16 / 1ธส 3:12-4:2 / ลก 21:25-28,34-36
เป็นสิ่งดีเพียงใด ที่ท่านสามารถอ่านเครื่องหมายต่างๆได้ เป็นต้น เครื่องหมายที่พระเป็นเจ้าส่งมาให้? ประชาชนในสมัยพระเยซูเจ้าได้คอยการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ พร้อมกับมีเครื่องหมายพิเศษและสิ่งอัศจรรย์มากมาย การเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูเจ้า เต็มไปด้วยรหัสธรรมและสิ่งต่างๆที่น่าพิศวง แม้ว่าพระองค์จะเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิด แต่ได้ทรงบังเกิดอย่างต่ำต้อย ณ ถ้ำเลี้ยงสัตว์ที่เมืองเบธเลเฮม ใกล้กับบริเวณที่ดาวิดเคยดูแลฝูงแกะของบิดา ก่อนหน้านี้ประมาณ 1000 ปี บรรดาเทวดาที่กำลังขับร้อง ก็ได้ประกาศข่าวดี ให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ผู้ต่ำต้อย ที่กำลังดูแลฝูงแกะของตนบริเวณใกล้เคียง บรรดาโหราจารย์ผู้มีความรู้ จากทิศตะวันออก ซึ่งได้สังเกตเห็นดาวประหลาดบทท้องฟ้า ได้เดิมตามดวงดาวมา จนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่เบธเลเฮม พวกท่านได้พบพระกุมารน้อยพร้อมกับพระมารดา และได้ถวายบังคมพระองค์ ในฐานะเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอล และเมื่อพระเยซูเจ้าได้เสด็จไปรับพิธีล้างที่ฝั่งแม่น้ำจอร์แดน พระบิดาเจ้าได้ตรัสให้ผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งพร้อมที่จะฟังว่า “นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา ซึ่งเราพึงพอใจมาก”
ตั้งแต่ศตวรรษแรกๆ มีพระศาสนจักรหลายแห่งทั้งทางตะวันออกและตะวันตก ได้ให้ความสำคัญกับการฉลองความเชื่อต่างๆของคริสตชน มีเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ที่ฉลองก่อนวันพระคริสตสมภพและวันพระคริสตเจ้าแสดงองค์ เพื่อเตือนให้เราระลึกว่า เราเป็นประชากรที่กำลังแสวงบุญ เหมือนคนต่างถิ่นและผู้ถูกเนรเทศ เพื่อมุ่งหน้าไปสู้บ้านแท้ของเรา เพื่อไปอยู่กับพระบิดาเจ้าในพระราชัยสวรรค์ และกำลังรอคอยด้วยความหวัง ในการเสด็จมาของพระคริสตเจ้า ในเวลาสิ้นโลก...ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอให้ลูกอย่าละสายตา จากเครื่องหมายต่างๆ ของการประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตลูก และจากเครื่องหมายของกิจการต่างๆในโลกปัจจุบันนี้ โปรดช่วยลูกให้พ้นจากความโง่เขลาฝ่ายจิตใจ ความไม่ยินดียินร้าย และความว้าวุ่นใจ ที่ทำให้ลูกเหินห่างจากพระองค์ ให้สวดภาวนา และคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view