สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 ระลึกถึง นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018 ระลึกถึง นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน  นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌺ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป...
เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย

📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018
ระลึกถึง นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน
นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
https://www.youtube.com/watch?v=npzySB-IJrQ&t=28s

🌷 In His Hands
http://youtu.be/wlxURaitWlI

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018
ระลึกถึง นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน
นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร
อ่าน :
อสย 48:17-19
มธ 11:16-19

ถ้ามั่นใจว่า สิ่งที่ได้ทำ มันดี ถูกต้องแล้ว
แต่ทำไม ไม่มีใครเหลียวแล ก็อย่าได้แคร์
เพราะยุคสมัยของพระเยซูเจ้า ก็เคยเป็นเช่นนี้
แต่พระเยซูเจ้าชี้ให้เห็นว่า ปรีชาญาณของพระเจ้า
ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องโดย “กิจการ”

ประกาศกอิสยาห์ตอกย้ำ คนที่ตั้งใจฟัง
และปฎิบัติตามปรีชาญาณของพระเจ้า
พระองค์จะทรงนำ ความเจริญรุ่งเรือง
และความชอบธรรม มาสู่เขา

ในความพยายามที่จะปฎิรูปชีวิตนักบวช
แม้นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน
จะประสบกับความทุกข์ยากจากสมาชิก
แต่อาศัยชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าทางการภาวนา
เป็นพลังหนุนนำท่านให้ประสบความสำเร็จ

หมายเหตุ..
คนจะดี ดีจากใจ ใช่ใครมอง
คนจะหมอง เพราะตัวทำ ใช่คำคน

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เราจะเปรียบคนยุคนี้กับสิ่งใด...” (มธ 11:16-19)

เพราะไม่อยากฟัง
เพราะไม่อยากรับรู้
จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง
จะได้ไม่ต้องกลับใจ

และก็ ไม่ต้องได้รับความรอดด้วยใช่ไหม???
เจ้าจะว่าไง วิญญาณข้าเอ๋ย...

________________

"ความจริงใจ" หายไปเมื่อไร ที่นั่นก็มีแต่ความไม่พอใจในทุกเรื่อง เรียกว่า หากไม่พอใจ ไม่ชอบด้วยแล้ว ให้ทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่าง... และก็เลยทำตัวเป็นไม่รับรู้เสียอย่างนั้นหรือ

นี่คือสิ่งที่น่าสงสารพระเยซูเจ้ามากๆ ในพระวรสารวันนี้ เมื่อพระองค์ทรงตำหนิคนที่เลือกเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง และไม่อยากจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องอะไรเลย ไม่ต้องการยอมรับรู้อะไรเลย ฉันเป็นของฉันแบบนี้อ่ะ พอแล้ว ดีแล้ว สุดท้าย ฉันก็ทำตัวไม่ร้อน ไม่เย็น เหมือนทองไม่รู้ร้อน และไม่อยากฟัง ลึกๆ กว่านั้นคือไม่อยากเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไร คือ ไม่อยากกลับใจนั่นเอง... คนยุคนี้ หมายถึงฉันด้วยหรือเปล่า หมายถึงฉัน ที่ต่อรองพระเจ้าเสมอๆ ฟังแต่สิ่งที่เป็นสิทธิ์ แต่ไม่อยากฟังสิ่งที่เป็นหน้าที่ วันนี้ จิตวิญญาณของฉันเป็นเช่นใด ฉันต้องการก้าวไปด้วยตัวฉันเอง กระนั้นหรือ

ถ้าหนอนและดักแด้ ถ้าท่านตั้งใจฟังเรา... (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง อสย 48:17-19) ถ้าฉันยอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาท ความอ่อนแอของฉันจะเข้มแข็งขึ้น พระวาจาของพระเจ้าที่เราไตร่ตรองกันเมื่อวานนี้มาถึงวันนี้ ชวนเชิญให้เราไตร่ตรองหัวใจศิษย์พระเยซูจริงๆ ... มันคงเป็นไปได้ไหม ที่หลายๆ ครั้ง ฉันมีเหตุผลมากมายในชีวิต จนฉันลืมมองธรรมชาติเหมือนหนอนดักแด้ของฉัน และไม่ยอมรับให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของฉัน ไม่ต้องการแม้การจะฟังพระองค์

การรับรู้ และอ่านเครื่องหมายแห่งกาลเวลาการแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นสิ่งที่ฉันรู้สึกเป็นภาระหนักมากหรือ... เด็กบ้านนอก ซื่อบื้อๆ อย่างผมยังติดอยู่ในกรุงเทพตั้งแต่เมื่อคืน หลังการประชุมอธิการคณะนักบวช ความซื่อบื้อของผมคงทำให้ผมแย่แน่ๆ หากผมไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามามีบทบาท หากผมไม่ฟัง ไม่ถาม การเดินทางของผมคงยาวไกลเกินความจำเป็นแน่ๆ ... นะ บางที่ เราไม่อยากฟังแม้เสียงของหัวใจของตนเองหรือเปล่า กลับไม่ยอมรับ และลืมสภาพความเป็นดักแด้ของตนเองหรือเปล่า แล้วก็ปิดตนเอง ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งสิ้น แล้วดังนี้ ความจริงจะทำให้ฉันเป็นอิสระได้อย่างไร

เอาเถอะ วิญญาณข้าเอ๋ย เจ้าหนอนดักแด้เอ๋ย ไตร่ตรองดีๆ เถอะ เจ้าแน่นักหรือ ที่จะเดินไปตามลำพัง และไม่ต้องการฟังเสียงของพระเจ้า ไม่ต้องการให้พระองค์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเจ้า สุดท้ายพระเจ้า คำสอนของพระองค์กลายเป็นสิ่งน่ารำคาญ สิ่งกวนใจ น่าตำหนิ อะไรกันนักกันหนา... ก็เอาซิ ถ้านายแน่จริง... ดูเถิด แล้วนายจะรอดไหม???

ข้าแต่พระเจ้า เชิญเสด็จมาเถิด พระเจ้าข้า เพื่อดักแดตัวน้อยนี้จะเข้มแข็ง ร้อนแรงในความรัก ที่ได้ยินและฟังเสียงของพระองค์เสมอ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 18 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทอ่าน อสย 48:17-19 / มธ 11:16-19
ท่านแสวงหาวิธีทางของพระเป็นเจ้า เพื่อมีสันติสุขและปรีชาญาณสำหรับชีวิตของท่านหรือไม่? บรรดาประกาศกได้เตือนเราว่า พระอาณาจักรของพระเป็นเจ้า มีไว้สำหรับผู้ที่ยินดีรับคำสั่งสอนและยินดีรับฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า พวกเขายินดีเชื่อฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ ไม่เพียงแต่รับปรีชาญาณและสันติสุขสำหรับตนเองเท่านั้น แต่ต่อบรรดาบุตรหลานของพวกเขาด้วย พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนบุคคลในสมัยของพระองค์ ให้รับฟังพระวาจาของพระเป็นเจ้า ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป พระองค์ได้ทรงเปรียบเทียบบรรดาอาจารย์ที่เย่อหยิ่งจองหอง และนักเรียนที่ไม่เอาใจใส่ เหมือนกับเพื่อนเล่นที่ดื้อดึง ที่ปฏิเสธจะทำตามคำแนะนำ และคำสั่งสอนที่เฉลียวฉลาด
พระองค์ได้เล่านิทานเปรียบเทียบ เกี่ยวกับนักดนตรีที่ผิดหวัง และเพื่อนๆที่ดึ้อดึง ที่ปฏิเสธจะร้องเพลงหรือเต้นรำ ในโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้เราพิจารณาว่า เราเลือกที่จะฟังและทำเฉพาะในสิ่งที่เราต้องการฟังหรือไม่? คนเล่นดนตรีในนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้า ได้ตอบสนองด้วยความผิดหวัง เพราะพวกเขาไม่สามารถมีใคร ซึ่งยินดีทำตามคำแนะนำของพวกเขา พวกเขาบ่นว่าพวกเขาเล่นดนตรีในงานมงคลสมรส แต่ไม่มีใครเข้ามาร่วมเพลงและเต้นรำในงานฉลอง และถ้าพวกเขาเล่นเพลงโศกเศร้าในงานศพ ก็ไม่มีใครเข้ามาร่วม นิทานเปรียบเทียบนั้นสะท้อนให้เห็นข้อคิดในหนังสือ (ปญจ3:4)
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดเปิดหูของลูกให้ฟังข่าวดีของพระอาณาจักรของพระองค์ และโปรดให้หัวใจของลูกเป็นอิสระที่จะรัก และรับใช้พระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ ขออย่าให้มีสิ่งใดขัดขวางมิให้ลูกติดตามพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยเทอญ…วันพระคริสตสมภพเป็นเวลาที่เหมาะสม ที่จะฉลองความรักของพระเป็นเจ้าและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความทรงจำต่างๆ ที่จะคงอยู่ตลอดไป พระเยซูเจ้าเป็นของขวัญอันประเสริฐ จนยากที่จะอธิบายได้ เป็นเรื่องน่าพิศวง ที่เราไม่เพียงแต่สามารถรับของขวัญนี้เท่านั้น แต่เราสามารถแบ่งปันกับคนอื่นในวันพระคริสตสมภพ และวันอื่นๆตลอดทั้งปี.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view