สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍉ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์
ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดี
ขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้
ขอให้ลูกมีสันติสุขในดวงใจ

🍎บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018
https://www.youtube.com/watch?v=REY4zGd4R3w&t=16s

🍏ในพระองค์ ขอทรงนำทาง
http://youtu.be/P61DTwB68Mk

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
อ่าน
บสร 48:1-4,9-11
มธ 17:10-13

หลายครั้งที่ ความเชื่อของศิษย์
และ บรรดาธรรมาจารย์ หลาย ๆคน
สนใจ รอคอยที่จะเห็นกิจการ เพื่อจะเชื่อ
แล้วจึงดำเนินชีวิตให้เหมาะสม

บุตรสิรา ให้ข้อสังเกต..
ชีวิตของประกาศกเอลียาห์
มีชื่อเสียงรุ่งเรือง เพราะกิจการที่ได้ทำ
พร้อมกับคำ ที่นำมาจากพระวาจา

หมายเหตุ..
เตือนสติตัวเอง...
อย่ามั่วแต่นั่งรอช่วงเวลาดีดี
แต่จงทำทุกนาทีให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2018

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เอลียาห์ได้มาแล้ว แต่ประชาชนไม่รู้จัก และกระทำกับเขาตามใจชอบ...” (มธ 17:9ก, 10-13) 

มากกว่าเสียงของเอลียาห์ในอดีต

มากกว่าเสียงของยอห์นในถิ่นทุรกันดาร

คือเสียงพระวาจาของพระเจ้า

เชื้อเชิญให้ลูกของพระองค์กลับมาหาพระองค์

และฟังพระองค์บ้าง

คือท่าทีของพระเจ้าผู้อ่อนโยน

ที่รอคอยลูกของพระองค์ในศีลอภัยบาป

คือท่าทีของพระทัยอ่อนโยนของพระเจ้า

ที่พร้อมจะเสริมกำลังลูกของพระองค์

วันนี้ ขอเพียงฉัน เปิดใจ ฟังพระองค์บ้างเท่านั้น

ฉันก็จะเห็นทางแห่งความรอดพ้นนั้นแล้ว

แต่วันนี้ ฉันฟังพระองค์หรือเปล่า...

หรือกำลังมัวพูดเรื่องอื่นๆ มากมาย

แต่ไม่กล้าวอนขอปรีชาญาณและความวางใจจากพระองค์

ฉันไม่ยอมเข้าพึ่งพระองค์

ไม่พร้อมยอมให้พระองค์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของฉัน...

________________

เราก้าวเดินมาถึงวันเสาร์ปลายสัปดาห์ที่สองของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว เราเดินทางฝ่ายจิตของเรามากว่าครึ่งทางแล้ว ดุจดังบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าวันนี้ ขณะที่กำลังลงมาจากภูเขา ซึ่งหมายถึงภูเขาแห่งการจำแลงพระกาย พระองค์ทรงกำชับไม่ให้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใด เพราะดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่เข้าใจอะไรทั้งหมด... เสียงจากสวรรค์ที่ตรัสกับพวกเขาว่า... จงเชื่อฟังพระบุตรสุดที่รักของพระองค์... แต่พวกเขากาได้เข้าใจอะไรไม่ ในการแจ้งล่วงหน้าของพระเยซูเจ้า เรื่องพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ ...

ปัญหาเรื่องเดียวที่น่าไตร่ตรองคือ “การฟัง” ครับ พวกเขาไม่พร้อม และไม่เปิดหัวใจฟังสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้ตรัสกับพวกเขา เฝ้าคิดเองถึงสิ่งที่พวกเขาปรารถนา และเข้าใจผิดในพระองค์ เฝ้าคิดถึงความเป็นใหญ่ของแต่ละคน โดยไม่เคยเปิดหัวใจ ทำความเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า และยอมให้พระองค์เข้ามามีบทบาทในสิ่งที่อาจจะดูยากและไม่น่าจะเป็นไปได้

สองวันแล้ว หนังสือประกาศอิสยาห์ได้เตือนจิตใจเรา ให้เรายอมรับความอ่อนแอของเรา ที่เราอาจจะเปรียบดังหนอน หรือดักแด้ ที่อ่อนแอที่สุด ไม่อาจจะปกป้องตนเองได้เลย แต่หากว่าเราเปิดหัวใจของเรา และยอมให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว เราจะพบว่า พละกำลังทั้งสิ้นของเราก็มาจากพระองค์ทั้งสิ้น

เอลียาห์ได้มาแล้วจริงๆ แต่ประชาชนไม่ปรารถนาฟัง เพราะพวกเขากำลังต้องการที่จะทำให้ความคาดหวังของพวกเขาสำเร็จไป พวกเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำ มีแอกมากมายกำลังแบกหาม และมันก็หนักจนอาจจะไม่มีเวลาที่จะเปิดหัวใจฟังสิ่งที่บรรดาประกาศกได้เตือนพวกเขา และสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาของพระเยซูเจ้า และในเวลาปัจจุบันของเรานี้ด้วย

เราเดินทางมากว่าครึ่งเวลาของเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าแล้ว เราคงต้องหันกลับมาถามตนเองอย่างจริงจังบ้างแล้วหรือยัง ฉันเตรียมจิตใจของฉันในการสมโภชวันพระคริสตสมภพที่กำลังจะมาถึงนี้มากน้อยเพียงใดแล้ว ไม่ใช่เรื่องของการตกแต่ง การเตรียมของขวัญ การ์ดอวยพรเท่านั้น แต่หัวใจครับ บ้านแห่งจิตวิญญาณของเราเป็นอย่างไรบ้าง เราตั้งใจฟังพระวาจาของพระเจ้ามากน้อยเพียงใด หรือเราเฝ้าแต่ฟังเสียงความต้องการจากชีวิตของเราเท่านั้น หากเป็นดังนั้น ก็ไม่ต่างอะไรกับการลงจากภูเขาของบรรดาศิษย์ของพระเยซูเจ้าวันนี้ พวกเขาไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ตรัสกับพวกเขา คำถามเรื่องเอลียาห์ที่บรรดาศิษย์ได้ถาม ดูจะเป็นสิ่งที่พวกเขาหวังและต้องการอะไรบางอย่างจากพระเยซูเจ้ามากกว่าความเป็นจริงที่พวกเขากำลังสับสน ไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่กล้าถามสิ่งที่ไม่เข้าใจนั้น กลับดึงความคิดของการสนทนาไปที่ประกาศกเอลียาห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาเชื่อเป็นอย่างดีในพระวาจาเรื่องดังกล่าวนั้น

พี่น้องที่รักครับ ตลอดสัปดาห์นี้ พระเจ้าได้ตรัสกับเรา ทรงเชื้อเชิญให้เราฟังพระองค์ แม้สิ่งที่พระองค์ทรงเชื้อเชิญเรานั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ดูจะเป็นไปไม่ได้เลย แต่มากกว่านั้น เราอาจจะไม่อยากน้อมรับสิ่งเหล่านั้นด้วย เพราะมันไม่ใช่ความคิด ความต้องการของฉัน ฉันเดินตามพระองค์มา ฉันเข้าใจว่า พระองค์จะทรงเป็นกษัติรย์ และฉันหวังประโยชน์จากพระองค์ในการเป็นศิษย์ที่ติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิดหรือ... ผมเองในการเป็นนักบวช ผมยิ่งต้องไตร่ตรองหนักขึ้นอีก ผมเป็นนักบวช เป็นคนที่พระเจ้าทรงดูแลเอาพระทัยใส่ สัตบุรุษฟูมฟักพวกเราเป็นอย่างดี ดูแลและเอาใจใส่พวกเรามาก จนบางครั้งก็มากเกินไปด้วย... แม้เพียงจะจุดไฟแช็คเพื่อจุดเทียน โห้ พี่น้องครับ สัตบุรุษท่านหนึ่ง ซื้อไฟแช็คแบบกดมาให้ กลัวพวกเราเจ็บมือ... ผมละทึ่งจริงๆ กับความคิดของสัตบุรุษท่านนั้น... ระวังนะ นักบวชจะเสียนิสัย เพราะความเอาใจใส่ที่มากเกินไปเช่นนี้  นี่อาจเป็นเรื่องเล็กๆ ที่ผมรู้สึกว่าผมได้รับความเอาใจใส่มากจริงๆ จากพี่น้องสัตบุรุษ อันเป็นสิ่งที่ผมต้องระวังมากๆ ไม่ให้มันทำให้ผมเสียนิสัย และเดินหลงทางแห่งการเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดในฐานะนักบวช... ครับ ผมคงต้องถามตนเองมากๆ ผมติดตามพระเยซูเจ้า ผมหวังอะไรจากพระองค์ หวังผลประโยชน์ หรือต้องการร่วมชีวิตกับพระองค์จริงๆ

และดังนี้เอง ผมคงต้องฟังพระองค์บ้าง ฟังอย่างจริงจัง ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ตรัส ให้พระวาจาของพระองค์เข้าหูและผ่านไปถึงใจ คือ เข้าใจ ด้วย ทั้งพร้อมที่จะเดินตามเสียงแห่งพระวาจาของพระองค์... อุปสรรคที่สำคัญ คือการปิดหู ไม่อยากได้ยิน ไม่อยากฟัง ไม่อยากรับรู้ เพราะกลัว กลัวที่จะต้องปรับเปลี่ยนตนเอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเราก็เลือกทำตามใจชอบ โดยไม่สนใจเสียงของบรรดาประกาศก เสียงของพระเจ้า เสียงของพระเยซูเจ้าเลย

เอลียาห์ได้ส่งเสียงตักเตือน ยอห์น ได้ร้องจากถิ่นกันดาร เตือนให้กลับใจ พระเยซูเจ้าทรงรอคอยลูกของพระองค์ ศีลอภัยบาปที่รอลูกของพระองค์เข้ามาหาพระองค์ กลับใจ และฟังเสียงของพระองค์ เปลี่ยนเส้นทางการดำเนินชีวิตใหม่ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยาก แต่ดักแด้น้อยเอ๋ย เมื่อเจ้ายอมให้พระองค์เข้ามามีบทบาท ก็ไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไป

ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าให้เป็นเช่นนั้นเลย ขออย่าให้เป็นเช่นในอดีตเลย ขออย่าให้ลูกใจแข็ง ปิดหัวใจ ไม่ยอมฟังพระองค์ แล้วดำเนินชีวิตตามใจชอบเลย เพราะสุดท้าย ลูกเองก็จะพลาดจากหนทางแห่งความรอดพ้น... พระเจ้าข้า ประคับประคองความอ่อนแอของลูกน้อยด้วยเถิด

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 18 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทอ่าน บสร 48:1-4,9-11 / มธ 17:9ก,10-13
พระเป็นเจ้าได้ให้เครื่องหมาย เพื่อแสดงว่าพระองค์มีพระประสงค์จะทำอะไร ยอห์น บัปติสต์เป็นเครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งชี้ให้เห็นพระเยซูเจ้า และเตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของพระองค์ ท่านได้ทำให้งานของบรรดาประกาศกสำเร็จไป ในฐานะเป็นผู้ชี้ให้เห็นพระเยซูเจ้าคริสตเจ้า ยอห์นเป็นประกาศกองค์สุดท้ายและยิ่งใหญ่ ในพระอาณาจักรเดิม และในพันธสัญญาเดิม พวกยิวรอคอยวันที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมา ประกาศกเอลียาห์ได้ประกาศการประทับอยู่ของพระองค์ ยอห์น คือ ผู้ที่ทำให้บทบาทของเอลียาห์สำเร็จไป และได้เตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสตเจ้า โดยได้เทศนาเรื่องการรับพิธีล้างของการกลับใจและของการดำเนินชีวิตใหม่ ในฐานะเป็นคนใช้ที่เฝ้าคอย เราต้องเตรียมจิตใจสำหรับการเสด็จมาของพระองค์เช่นเดียวกัน โดยหันเหออกจากบาป และจากทุกสิ่งที่ทำให้เราเหินห่างจากการทำตามพระประสงค์ของพระองค์...ท่านต้องการทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า และได้เตรียมตัวเพื่อพบกับพระเยซูเจ้า เมื่อพระองค์ได้เสด็จมาในพระเกียรติมงคลหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดกระตุ้นให้ลูกมีความปรารถนาความชอบธรรมและพระอาณาจักรของพระองค์ โปรดช่วยลูกให้พ้นจากความพึงพอใจและการออมชอมกับวิถีทางแห่งบาป และจิตตารมณ์ฝ่ายโลก เพื่อให้ลูกอุทิศตนด้วยสิ้นสุดจิตใจ ให้แก่พระองค์และแก่พระอาณาจักรของพระองค์
เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเวลาที่เรารอคอยการเสด็จมาของพระเยซูเจ้า ไม่ใช่เฉพาะการบังเกิดของพระองค์เท่านั้น แต่ในเทศกาลนี้ยังเป็นการรอคอยการเสด็จมาครั้งที่สองของพระองค์ในวันสิ้นพิภพด้วย จึงเป็นช่วงเวลาพิเศษที่เราไตร่ตรองถึงจุดหมายปลายทางในชีวิตของเรา ดำเนินชีวิตตามคำสอนและแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเรา เพื่อเราจะได้พร้อมต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์ในวันสุดท้ายของชีวิตของเรา ในพิธีกรรมเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ใส่อาภรณ์สีม่วง ซึ่งให้ความหมายถึงความหวังและการรอคอย เป็นช่วงเวลาแห่งการสำนึกผิด เป็นทุกข์กลับใจ

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ

https://youtu.be/izNiQi8PYzE

view