สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

💧ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...
คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ

📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=H5_pfNeVBMw&t=40s

🌻Joseph's Song
http://youtu.be/9p_yGHsdPkM

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
อ่าน
ยรม 23:5-8
มธ 1:18-24

แม้นความถูกต้อง ยุติธรรมต่อสังคม
เป็นเหตุให้มโนธรรมของโยเซฟ กังวล
ในแผนการณ์ของตน แต่เมื่อท่าน รับฟัง
เสียงของพระเจ้า ด้วยความวางใจ
ไม่มีสิ่งใด ทำให้ท่านทุกข์ใจอีกต่อไป

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกเยเรมีย์
ผู้ที่มาจากพระเจ้านั้น เขาจะเป็นผู้
นำความถูกต้อง ยุติธรรม สู่สังคม
พระเจ้าทรงเป็นความชอบธรรม สำหรับเขา

หมายเหตุ..
พลังที่ยิ่งใหญ่จากภายใน
มาจากใจที่รับฟัง...

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“พระเจ้าสถิตกับเรา... (มธ 1:18-25)

อบอุ่นใจเหลือเกิน
เพราะไม่ว่าจะทุกข์ จะสุข
ฉันจะเป็นคนดี หรือเป็นคนบาป
สิ่งที่อบอุ่นและเป็นกำลังใจที่สุดของฉันคือ
พระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางชีวิตของฉันเสมอ
และทุกอย่างก็จบลงอย่างสวยงาม
เมื่อพระองค์เข้ามามีบทบาทในชีวิตฉัน

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉัน
จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับวิญญาณของฉันทั้งสิ้น
พระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้ลูกของพระองค์ได้เผชิญ
ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอบคุณพระองค์...
________________

เราเข้ามาใกล้วันสมโภชพระคริสตสมภพเข้ามาทุกที เรื่องราวของพระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ ที่เราได้อ่านพระวรสารวันนี้ จบลงอย่างอบอุ่นเหลือเกิน แม้ว่าสิ่งที่ผ่านมาจะเจ็บปวด เพียงใด ที่หัวใจมนุษย์ไม่อาจจะเข้าใจได้ แต่สุดท้าย พระวรสารวันนี้ จบสิ่งที่พระนางมารย์กังวลลงอย่างสวยงาม เมื่อมัทธิวบันทึกว่า “เมื่อตื่นขึ้น โยเซฟ ก็รับพระนางมารีย์ไว้เป็นภรรยา (เทียบ มธ 1:18-25)

การเป็นมารดาของพระเจ้าคือชีวิตที่เป็นแบบนี้หรือ คำถามมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระนางมารย์ คำถามมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสตชน ที่บางทีเราอาจจะถามด้วยเช่นกันหรือเปล่า... เป็นคริสตชนแล้วชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้หรือ... จะไหวไหมเนี่ย... แล้วมันมีอะไรดีกว่าคนอื่นๆ หรือ ยิ่งเมื่อฉันต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกเบียดเบียนอย่างอยุติธรรม

แต่แบบอย่างชีวิตของพระนางมารีย์ที่เราได้ฟังพระวรสารวันนี้ คือชีวิตที่พระเจ้าเข้ามามีบทบาท คือชีวิตของผู้ที่เปิดตนเองให้พระเจ้าเข้ามา แม้จะมีคำถามมากมายที่ไม่เข้าใจ แม้ความทุกข์ทรมานรอบด้านที่อาจจะไม่ยุติธรรม และยอมรับได้ยาก แต่พระเจ้าไม่ได้เริ่มงานของพระองค์แล้วทิ้งขว้าง แต่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ร่วมทางชีวิตกับประชากรของพระองค์ คือการอยู่เคียงข้าง เพราะพระองค์ทรงพระนามว่า “เอมมานูแอล” พระเจ้าสถิตกับเรา (เทียบ เพลงรับศีลวันนี้)

เช้านี้ ผมคิดถึงบทเพลงรอยเท้าบนพื้นทราย ซึ่งเป็นนิมิตถึงการไตร่ตรองชีวิตที่ผ่านมา ที่พระเจ้าทรงเดินร่วมทางกับมนุษย์... ไตร่ตรองบทเพลงนี้ที่คริสตชนส่วนใหญ่คงรู้จัก ยิ่งไตร่ตรอง ผมยิ่งพบคำถามที่สำคัญในใจ... เอ ยามที่ผมเห็นรอยเท้าข้างเดียว... มันน่าจะเป็นผมใช่ไหม ที่ทูนพระเจ้าว่า พระเจ้าข้า... ลูกรู้นะ ว่านั่นเป็นรอยเท้าของพระองค์ เพราะลูกสัมผัสถึงพระหัตถ์ของพระองค์ที่โอบกอดลูกไว้ ลูกไม่เคยลืมเลยซึ่งบรรยากาศความอบอุ่นในชีวิตที่อย่าในอ้อมกอดของพระองค์ที่ทรงโอบอุ้มลูกไว้...

ใช่ซิ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทำไมรอยเท้านั้นเหลือเพียงคู่เดียว... แต่ปัญหาอยู่ที่ว่า ทำไมฉันจึงไปต่อว่าพระเจ้า ว่าพระองค์อยู่ไหน ในยามที่ฉันประสบความยากลำบาก... ทำไมประสบการณ์ในชีวิตของฉัน ไม่เคยทำให้ฉันสัมผัสถึงความอบอุ่นในอ้อมกอดของพระเจ้า ที่ฉันจะไม่เกิดคำถามแบบนี้ เพราะฉันไม่เคยลืมบรรยากาศของความอบอุ่น และความปลอดภัยนั้นในอ้อมกอดของพระองค์เลย ฉันรู้ว่าฉันอยู่ในอ้อมกอดของพระองค์ และฉันแทบไม่ได้เดินเลย แต่เป็นพระองค์ที่ทรงพระดำเนินโดยอุ้มฉันไว้ในอ้อมกอด

ฉันรู้แล้ว เช้านี้ ฉันต้องภาวนาอะไร... ฉันยังขาดสิ่งนี้จริงๆ ที่ผ่านมา ฉันคิดว่าฉันเดินตามลำพัง แล้วพระเจ้าขี้ขลาดทอดทิ้งฉัน โอ้ ฉันเข้าใจผิด... ผิดสุดๆ เพราะมากที่สุดคือ ฉันไม่เคยสัมผัสถึงอ้อมกอดของพระองค์เลย ฉันคิดว่าฉันเก่ง ฉันกล้าแต่เพียงผู้เดียวเลยอ่ะ...

พระเจ้าข้า ลูกรู้แล้วว่า ทำไมมีรอยเท้าเพียงคู่เดียว ลูกจะไม่ถามพระองค์อีก เพราะความอบอุ่นในชีวิตที่ลูกไม่เคยลืม เมื่ออยู่ในอ้อมกอดของพระองค์... สิ่งเดียวที่ลูกอยากทูลวอนพระองค์คือ พระเจ้าข้า ขอสัมผัสแห่งความรักและความอบอุ่นนี้ เป็นความหวัง เป็นความบรรเทา เป็นกำลังใจของลูกตลอดไป ขอให้ลูกสัมผัสได้เสมอถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นนี้ ลูกจะไม่ต้องถามว่า พระองค์อยู่ไหน เพราะลูกรู้ว่า ลูกไม่ได้เดิน แต่เป็นพระองค์ที่ทรงพระดำเนินโดยอุ้มลูกไว้ในอ้อมหัตถ์

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทอ่าน ยรม 23:5-8 / มธ 1:18-24
ท่านยังคงยึดมั่นในคำสัญญาของพระเป็นเจ้าตลอดไป เป็นต้นเมื่อท่านต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน หรือความขัดแย้งหรือไม่? ประกาศกเยเรมีย์และอิสยาห์ได้พูดถึงความหวัง ในขณะที่ประชากรอิสราเอลมีแต่ความผิดหวัง ราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดได้ล่มสลาย และไม่เหมาะที่พระเมสสิยาห์จะบังเกิดมา กษัตริย์อาหัสผู้ทรยศ (2พกษ 16) และกษัตริย์เศเดคียาห์ผุ้อ่อนแอ (ยรม 38) ได้สืบราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิด พระเป็นเจ้าจะทรงซื่อสัตย์ต่อคำสัญญาของพระองค์ได้อย่างไร เพื่อจะแต่งตั้งกษัตริย์ที่มีคุณธรรม ซึ่งจะทรงปกครองราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดตลอดไป? บรรดาประกาศกได้วางใจว่า พระเป็นเจ้าจะสามารถ แต่งตั้งกษัตริย์จากเชื้อสายของเจสซี (อสย 2:11) เช่นเดียวกับบรรดาประกาศก พวกเราได้รับการเรียกมาให้มีความหวัง และเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อ (รม 4:18) ว่าพระเป็นเจ้าจะสามารถทำให้คำสัญญาของพระองค์สำเร็จไป
พระแม่มารีอาต้องเผชิญกับการท้าทายความเชื่อของพระแม่ ต้องวางใจในพระเป็นเจ้า ต้องวางใจในสมาชิกในครอบครัวและนักบุญยอแซฟ บุรุษที่พระแม่เลือกที่จะแต่งงานด้วย พระแม่ต้องแบกรับความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ เพราะไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนว่า ก่อนที่ทารกจะเกิดมานั้น ไม่ปรากฏว่ามีใครเป็นบิดาของเด็ก มีแต่เพียงความเชื่อและความไว้วางใจในพระเป็นเจ้า และคำสัญญาของพระองค์เท่านั้น นอกจากนั้นพระแม่ยังไม่ได้แต่งงาน และไปอยู่กับนักบุญยอแซฟ การตั้งครรภ์ก่อนที่จะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา เป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมรับได้ในสมัยนั้น ตอนนั้น พรแม่มารีอาพึ่งอยู่ในขั้นตอนของการหมั้นกับนักบุญยอแซฟ ที่ต้องใช้เวลานานเป็นปี ก่อนจะแต่งงานกัน และพระแม่ได้รับการเรียกร้องให้ยอมเสี่ยงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น พระแม่อาจจะถูกทั้งนักบุญยอแซฟปฏิเสธ สมาชิกในครอบครัว และบรรดาคนทั่วไป พระแม่มารีอารู้ดีว่านักบุญยอแซฟและสมาชิกในครอบครัวจะไม่เข้าใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้น ถ้าพระเป็นเจ้าไม่ได้ไขแสดงความจริงให้พวกเขา อย่างไรก็ตามพระแม่ได้เชื่อและวางใจ ในคำสัญญาของพระเป็นเจ้า.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view