สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

♥องค์พระผู้เป็นเจ้า
ทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่
สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ
จงเดินในสันติสุขเถิด

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=6eyzUkUCKZI&t=19s

🌟What Child Is This
http://youtu.be/kQWKjTvPgiM

🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙🐙

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
อ่าน
วนฉ 13:2-7,24-25
ลก 1:5-25

เรื่องราวของเศคาริยาห์ เอลีซาเบท
และครอบครัว ให้ความมั่นใจในความเชื่อที่ว่า
พระเจ้าทรงตอบสนองคำอธิษฐานภาวนา
ตามเวลา และวิถีทางของพระองค์
และบางทีก็ในสถานการณ์
ที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้

หนังสือผู้วินิจฉัย ให้ความมั่นใจ
เมื่อมาโนอาห์ และครอบครัว
ปฎิบัติตามคำแนะนำ ของฑูตสวรรค์
พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่ง
เป็นจริง ดังที่ทรงสัญญา

หมายเหตุ..
โลก ไม่ได้ต้องการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ถ้าแต่ละคนมาพร้อมกับหัวใจ
ที่ซื่อสัตย์มั่นคง

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2018

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“อย่ากลัวเลย พระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของท่านแล้ว...” (ลก 1:5-25) 

พระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์เสมอ

ไม่ว่าเหตุการณ์จะดำเนินเป็นไปอย่างไร

ไม่ว่าประชากรของพระองค์จะสัตย์ซื่อหรือไม่อย่างไร

พระองค์ก็ยังทรงประทับอยู่

และทรงระลึกถึงพระสัญญา

อย่ากลัวเลย วิญญาณข้าฯ เอ๋ย

เมื่อเจ้าวอนขอต่อพระเจ้าในการอธิษฐานภาวนา

แม้ว่า ดูเหมือนพระเจ้าทรงชักช้า

แต่พระองค์ทรงทันเวลาเสมอ...

________________

เมื่อวานนี้ เราไตร่ตรองถึงชีวิตของพระนางมารีย์ที่เป็นชีวิตที่ยอมให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทด้วยความวางใจ และที่สุด ความกังวล ความไม่เข้าใจมากมายของพระนางมารีย์ จบลงที่ประโยคสุดท้ายของพระวรสารนักบุญมัทธิวที่เราได้อ่านเมื่อวานนี้ ประโยคนั้นแสนอบอุ่นเหลือเกิน ที่บอกเราว่า เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น ก็รับมารีย์ไว้เป็นภรรยา นั่นหมายความว่า ทุกสิ่งที่พระนางมารีย์กังวลนั้น ก็พบคำตอบในการประทับอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางประชากรของพระองค์

วันนี้ เราพบเรื่องราวที่แสดงถึงการระลึกพระสัญญาของพระเจ้า ที่ทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวการมีบุตรของเศคาริยาห์และนางเอลีซาเบธ ที่ชื่อว่าเป็นหญิงชราและเป็นหมันด้วย แต่พระเมตตาของพระเจ้าในพระสัญญาของพระองค์นั้น แม้ว่าจะมาช้า แต่ทันเวลาเสมอ ที่สุด พระเจ้าได้ฟังคำภาวนาที่เหมือนจะสิ้นหวังของท่านทั้งสอง แต่พระเจ้าก็ทันเวลาเสมอ เมื่อพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญา และได้แสดงความเมตตาต่อท่านทั้งสอง

นี่คืออีกประสบการณ์หนึ่งของบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์ที่ผมนำสิ่งที่เป็นผลกระทบของพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ต่อชีวิตของผม ในฐานะที่แม้ว่าผมเป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ แต่สิ่งที่ผมมีเหมือนพี่น้องคือ ผมเป็นคริสตชนเหมือนกันกับพี่น้องครับ และวิถีชีวิตการเป็นคริสตชนของผมในการเป็นฟรันซิสกันนั้น ก็แฝงไปด้วยประสบการณ์ต่างๆ ที่ไม่แตกต่างไปจากพี่น้องเท่าไรนัก มันเป็นชีวิตที่ฝากความหวังไว้ในพระเจ้า เป็นชีวิตที่เฝ้าภาวนาวอนขอสิ่งดีงามต่างๆ จากพระองค์ ได้บ้าง ไม่ได้บ้างตามที่ใจต้องการ แต่สิ่งที่ตกค้างอยู่ในความเชื่อเสมอก็คือ พระเจ้าทรงทันเวลาเสมอ...

วันนี้ เราพบเรื่องราวของเศคาริยาห์และครอบครัว ที่เฝ้าภาวนาวอนขอการมีบุตรจากพระเจ้า และวันนี้ ทูตสวรรค์ได้แจ้งข่าวกับเศคาริยาห์ ว่าพระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของเขาแล้ว แต่ท่าทีที่เขาแสดงออกคือ เขาไม่เชื่อ เพราะในสภาพความเป็นจริง สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นนั้น มันผ่านไปแล้วซึ่งความเป็นไปได้ เนื่องจากท่านทั้งสองแก่ชรามากแล้ว และเอลีซาเบธก็เป็นหมันด้วย แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้อย่างไร ... พี่น้องครับ ดูเหมือนว่าเศคาริยาห์และนางเอลีซาเบธก็ถอดใจไปนานแล้วล่ะครับ และไม่ได้หวังอะไรจากพระเจ้าแล้ว นอกจากยังสัตย์ซื่อต่อพระองค์ แม้จะยังมีคำถามมากมายก็เถอะ...

สิ่งเหล่านี้สะท้อนภาพความเป็นจริงในชีวิตของผมเองด้วย ที่หลายๆ ครั้ง หมดแรง หมดพลัง หมดความคิด ท้อครับ และไม่อยากจะเดินต่อแล้ว เหมือนปล่อยให้ชีวิตของตนอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้าไปวันๆ เท่านั้น ไม่หวังและขออะไรพระองค์อีก ... การขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า... เหมือนเป็นการตัดพ้อ ... “เอาเถอะ พระองค์จะทำอะไรก็ทำไปเถอะ ลูกเป็นของพระองค์...” มันเป็นความรู้สึกที่ท้อแท้ หมดหวัง แต่ก็ยังวางใจ อะไรจะเกิด ก็สุดแต่พระองค์เถิด...

พี่น้องที่รักครับ นี่คือความอ่อนแอของผม นี่คือประสบการณ์แห่งความเชื่อที่มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในชีวิตของผมด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ว่าเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์แล้ว จะเป็นนักบุญครับ แต่มันคือประสบการณ์เดียวกันทุกอย่างกับพี่น้อง ซึ่งหากผม หากพี่น้อง รอคอยพระเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อ เราก็พบเสมอว่า พระเจ้าทรงทันเวลาเสมอ...

ขอออกนอกกรอบเทววิทยาพระคัมภีร์สักนิด... เอ หากผมเป็นเศคาริยาห์ในพระวรสารวันนี้ อายุที่แก่ชรามากแล้ว ประสบการณมากมายในชีวิตของการเป็นสมณะ คือเป็นพระสงฆ์นั่นเอง... คือประสบการณ์ที่ผมอภิบาลสัตบุรุษ ถวายบูชาขอบพระคุณทุกวัน เทศน์สอนพระวาจาของพระเจ้าเสมอๆ ทุกวัน... วันนี้ สิ่งที่ผมไตร่ตรองมากกว่าพี่น้อง และต้องสะท้านในใจของผมมากๆ ในคำถามสะท้อนภาพของเศคาริยาห์ในพระวรสารวันนี้ ... ท่านเป็นสมณะ เป็นสงฆ์ใกล้ชิดพระเจ้า ทำไมประสบการณ์ที่ท่านมีกับพระเจ้า ไม่ได้ทำให้ท่านวางใจในพระเจ้า ว่าพระองค์จะทรงฟังคำอธิษฐานภาวนาของท่าน ท่านถอดใจ ท่านหมดหวังในพระองค์ คงมีดีอยู่อีกอย่าง คือ ท่านยังไม่ทิ้งพระองค์ไปเท่านั้นเอง เพราะเราเห็นว่า ท่านไม่เชื่อสิ่งที่ทูตสวรรค์กล่าวกับท่าน ทั้งๆ ที่ท่านควรเป็นคนแรกที่วางใจ และเชื่อในพระเจ้ามากกว่าสัตบุรุษมิใช่หรือ... นี่เองครับ นี่คือสิ่งสะท้อนภาพ และยิงคำถามนี้แรงๆ เข้ามาที่หัวใจของผม... ความเชื่อของผมเป็นเช่นใด ความวางใจในพระเจ้าของผมเป็นเช่นใด มีบ้างไหม มีสักกี่ครั้ง ที่ผมรู้สึกถอดใจกับพระเจ้า รู้สึกไม่หวังอะไรกับพระองค์อีกแล้ว... คำภาวนาที่สวยหรู ที่เป็นคติของผม Fiat Voluntas Tua นั้น มันเป็นคำภาวนาที่มีชีวิตชีวา เปี่ยมด้วยความเชื่อวางใจ หรือการถอดใจ “เอาเถอะ พระเจ้าข้า ลูกเป็นของพระองค์ จะทำอะไรก็ทำเถอะ...” หากเป็นคำภาวนาในความรู้สึกที่ถอดใจเช่นนี้ น้อยไปหรือเปล่าครับ สงฆ์ของพระเจ้า ผู้ติดตามพระคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด น้อยไปหรือเปล่า... 

พี่น้องครับ พี่น้องที่เป็นคริสตชนฆราวาสก็เช่นเดียวกัน พี่น้องครับ ไม่ผิดหรอกนะครับ หากพี่น้องจะคิดว่า พี่น้องจะเชื่อและวางใจในพระเจ้ามากกว่าพระสงฆ์ นักบวช... เป็นไปได้ครับ เพราะพื้นฐานของเราคือเป็นคริสตชน เป็นลูกพระ บทไตร่ตรองนี้ ผมท้าทายพี่น้องด้วยนะครับ ขอให้พี่น้องเข้มแข็ง และไม่เลิกวางใจในพระเจ้า น้อมรับพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยดวงใจยินดี ไม่ใช่แบบถอดใจ และ... บรรเทาใจพวกเราบรรดาพระสงฆ์นักบวชบ้างก็ได้ครับ เพราะบางครั้ง พวกเราก็เป็นเหมือนเศคาริยาห์ ที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้า แต่บางครั้ง เราก็อาจจะถอดใจบ้างเหมือนกัน... ให้เราเจริญชีวิตด้วยความวางใจในพระเจ้า และเป็นกำลังใจแก่กันและกันเสมอนะครับ

เช้านี้ ผมต้องภาวนาใหม่ครับ... ภาวนาด้วยความมีชีวิตชีวา ไม่ใช่ภาวนาแบบถอดใจ อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด...

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป... ลูก วางใจในพระองค์... Nella tua Volonta’ Signore, E’ la gioia del mio cuore… เพราะพระประสงค์ของพระองค์คือความชื่นชมยินดีในจิตวิญญาณของลูก.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทอ่าน วนฉ 13:2-7,24-25ก / ลก 1:5-25
ท่านเชื่อหรือไม่ว่า พระเป็นเจ้าจะทำให้คำสัญญา ที่ทำกับท่านจะสำเร็จไป ตามที่พระองค์ได้เคยตรัสหรือไม่? เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เป็นเวลาที่เราจะรื้อฟื้นความหวังของเรา และความไว้วางใจ ในความซื่อสัตย์ของพระเป็นเจ้า ต่อพันธสัญญา ที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อประชากรของพระองค์ ในการจัดเตรียมทางสำหรับพระผู้ไถ่ เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของสตรีที่เป็นหมันสองท่าน ซึ่งได้ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชาย แซมซันในพันธสัญญาเดิม (วนฉ 13 )และยอห์น บัปติสต์ในพันธสัญญาใหม่ (ลก 1:5ff) ซึ่งพระเป็นเจ้าได้ทรงเรียก ให้นำความหวัง และนำความรอดมาให้ ในเวลาที่มีความมึดมน และความยากลำบาก สำหรับประชากรของพระเป็นเจ้า
ในการแจ้งสารการบังเกิดของยอห์น บัปติสต์ ทูตสวรรค์ได้อธิบายให้เศคาริยาห์ทราบ ถึงบทบาทของบุตรชายของท่าน ในการจัดเตรียมทางสำหรับพระเมสสิยาห์ ยอห์นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า ท่านจะเจริญชีวิตเป็นนาศีร์ ( กดว 6) เป็นบุคคลที่ได้เจริญชีวิตแตกต่างจากคนอื่น เพื่อพระเป็นเจ้า ท่านจะเปี่ยมไปด้วยพระจิตเจ้า แม้ขณะที่อยู่ในครรภ์ของมารดา ท่านจะถูกส่งไปหาประชากรของพระเป็นเจ้า ด้วยจิตใจและอำนายของประกาศกเอลียาห์ เพื่อเปลี่ยนใจของบรรดาบิดาและลูกของพระเป็นเจ้า และเปลี่ยนใจของกันและกัน โดยจะเปลี่ยน “ความไม่นบนอบเป็นปรีชาญาณของผู้ชอบธรรม” ชื่อยอห์นมีความหมายว่า “พระเป็นเจ้าเป็นผู้มีพระทัยดี” เมื่อพระเป็นเจ้าทรงไถ่กู้เรา พระองค์ได้ทำให้เราเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า ด้วยพระทัยดี และทำให้ความเชื่อของเรามีชีวิตชีวา ตามคำสัญญาของพระองค์ ท่านได้สวดภาวนาว่า”ขอให้หัวใจของบิดามารดาและลูกๆ หันมาหาพระเป็นเจ้า และหันมาหากันและกันหรือไม่?...”เมื่อท่านมีความสุข ในความฝันของคนอื่น ความฝันของท่านเองจะเริ่มขึ้นด้วยความยินดี เอลีซาเบธมีความสุขกับพระแม่มารีอา และทารกก็โลดเต้นด้วยความยินดี ในครรภ์ของนาง...”ข้าพเจ้าเป็นเสียงร้องในที่เปลี่ยว จงทำทางของพระเป็นเจ้าให้ตรง”.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view