สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍀 อิมมานูเอล....
พระเจ้าทรงอยู่กับเรา...
ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด...
เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ...
พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า

📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=AnoCTBpXj8o&t=18s

🍍 Immanuel
https://youtu.be/mrmMQdkBPwY

🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
อ่าน
อสย 7:10-14
ลก 1:26-38
 
ความกังวล หวาดกลัวของพระนางมารีย์ เปลี่ยนเป็นความวางใจ
เมื่อได้ตระหนักว่า “ไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะกระทำไม่ได้”
พร้อมกับความมั่นใจที่จะหยืนหยัดอย่างมั่นคงว่า
“ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”
 
ด้วยตระนักว่าทรงเป็นเพียงผู้รับใช้ของพระเจ้า ..
เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก กษัตริย์อาหัส
จึงมั่นใจที่จะไม่ทูลขอ เพื่อทดลองพระเจ้า
เพราะมั่นใจว่า พระเจ้าเองจะทรงประทานเครื่องหมาย
และความช่วยเหลือให้กับท่านเองอย่างแน่นอน
 
หมายเหตุ…
สิ่งที่แบกอยู่ในใจ...เมื่อไหร่วางได้ ..มันก็เบา..
เราคริสตชนโชคดี...มีที่ให้วาง...ไว้กับพระเจ้า

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“จงชื่นชมยินดีเถิด ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน” (ลก 1:26-38) 

จริงใจ ไม่ใช่ถอดใจ

นี่คือคำภาวนาด้วยความชื่นชมยินดีของพระนางมารีย์

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

คือผู้รับใช้ที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในบ้านของพระเจ้า

พระเจ้าสถิตอยู่กับฉัน

ฉันจึงขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ด้วยพระประสงค์ของพระองค์คือความชื่นชมยินดีในดวงใจฉัน...

________________

ในพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ เราพบพระทัยอ่อนโยนของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่กับมนุษย์เสมอ แม้มนุษย์เองอาจจะไม่ต้องการให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเขา เพราะเขายังต้องการที่จะรับใช้สิ่งอื่นเป็นพระเจ้า (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง อสย 7:10-14) เฉกเช่นกษัตริย์อาหัสที่ไม่ต้องการให้พระเจ้าเข้ามามีส่วนร่วม แม้ในความยากลำบากของตนเอง เหมือนดังว่า ตนจะสามารถทำทุกอย่างได้กระนั้นแล และหนทางของพระเจ้า หากพระองค์เข้ามามีบทบาท มันอาจจะไม่สมใจฉันเท่าไรนัก ฉันจึงไม่อยากภาวนา ไม่อยากวอนขออะไรต่อพระเจ้า...

แต่เมื่อเวลาของพระเจ้ามาถึง พระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาต่อประชากรของพระองค์ แม้มนุษย์ไม่ต้องการ พระเจ้าก็ยังเข้ามามีบทบาท และนำความรอดพ้นมาสู่มนุษย์ แม้ว่าใครจะรับหรือปฏิเสธก็ตาม แต่นี่เป็นเครื่องหมายว่า พระเจ้าทรงเหมือนเดิม แม้ว่ามนุษย์อาจจะมองว่า พระองค์ทรงชักช้า แต่สุดท้าย พระเจ้ามาทันเวลาเสมอ เพียงแต่มนุษย์เองต่างหากที่มองว่า “ช้าไปแล้ว” เพราะการรอไม่ได้ พระเจ้าทรงช้าไป กระนั้นหรือ

และที่สุด วันนี้เราได้ยินพระวรสารเรื่องการแจ้งสาสน์ของพระเจ้าแด่พระนางมารีย์ เรื่องการรับสภาพมนุษย์ของพระบุตรของพระเจ้า แท้จริงแล้ว ชีวิตที่ไม่ใช่ภาวนาเท่านั้น แต่เป็นชีวิตที่เป็นคำภาวนาแด่พระเจ้าของพระนางมารีย์ แม่พระไม่เข้าใจอะไรเลยในสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพระเจ้าทรงมีประประสงค์ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ โดยอาศัยพระนางนั้น พระแม่ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้น สิ่งที่ทูตสวรรค์อธิบายนั้น ก็อาจยากเกินไป แต่เมื่อพระแม่ยอมรับให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพระแม่จากส่วนลึกจริงๆ ในหัวใจของพระแม่ พระแม่ได้ตรัสว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” นี่คือการน้อมรับพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดี ตามที่ทูตสวรรค์ได้ทักทายพระแม่...

พี่น้องที่รัก เมื่อวานผมแบ่งปันการไตร่ตรองพระวาจากับพี่น้องเรื่องการภาวนา... เป็นไปได้ไหม ที่หลายครั้ง ไม่อยากภาวนา เพราะเรารู้สึกว่า พระเจ้าไม่ให้ดังที่เราวอนขอ หรือ บางทีพระเจ้าก็ชักช้า มันต้องเป็นฉันเองแล้วล่ะ และสุดท้าย ฉันก็เลือกที่จะไม่ให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาท... หรือแม้บางครั้ง ฉันอาจจะภาวนาบ้าง แต่คำภาวนาของฉันมันผ่านๆ ไป เหมือนทำตามหน้าที่ที่ต้องภาวนา แต่ว่า พระเจ้าได้รับอะไรจากคำภาวนาของฉันหรือ... เออน่าไตร่ตรองทีเดียว... เพราะหลายครั้งคำภาวนาของฉัน อาจจะจบลงอย่างสวยหรูก็เถอะ... “ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป... “Fiat Voluntas Tua” แต่ฉันมั่นใจหรือว่า นั่นคือคำภาวนาที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ใช่คำภาวนาแบบถอดใจกับพระเจ้า... ฉันมั่นใจมากน้อยเพียงใด...

นี่คือแบบอย่างของผู้ที่รับพระเจ้าให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของพระเจ้าครับ เป็นแบบอย่างของชีวิตของพระนางมารีย์ ที่มอบให้เราคริสตชน นักบวช พระสงฆ์ ฉันจะว่าไง ฉันยังภาวนาแบบยอมๆ พระเจ้า ภาวนาแบบถอดใจ แบบผ่านๆ หรือแบบวางใจในพระเจ้าจากใจจริงของชีวิต ภาวนาด้วยจริงใจ ไม่ใช่ถอดใจ

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า... ผู้รับใช้ที่แสนชื่นชม ผู้รับใช้ที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีในบ้านของนายที่แสนดี ไม่ใช่ผู้รับใช้ที่ทำงานไปเพราะจำใจต้องทำ เพื่อค่าตอบแทนที่ฉันต้องทำเพื่อการนั้น เพื่อผลประโยชนที่ฉันจะได้รับ และหากว่าถ้าผลประโยชน์นั้นไม่สมใจฉัน ฉันก็คิดว่า ฉันเองดีกว่า วิธีการของฉันดีกว่า ไม่ต้องหรอกพระเจ้า พระองค์ไม่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของฉันหรอก มันจะแย่กว่าที่คิด ฉันเก่งกว่า ฉันแน่กว่า... กระนั้นหรือ...

ทูตสววรรค์กล่าวแด่พระนางมารีย์ว่า “จงชื่นชมยินดีเถิด...ท่านผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน พระเจ้าสถิตอยู่กับท่าน...” พี่น้องที่รัก แม้พระแม่จะรู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่แม่พระไม่ได้เป็นผู้รับใช้ที่จำใจ ถอดใจ เพื่อผลประโยชน์อะไรบางอย่าง และหาความจริงใจไม่ได้... แต่ว่า แม่พระคือผู้รับใช้ที่ชื่นชมยินดี ไม่ใช่เพราะการได้รับเลือกให้เป็นมารดาของพระเจ้า ไม่ใช่เพราะพระเจ้าทรงฟังคำภาวนาของพระแม่ และพระแม่ก็นอบน้อมทุกอย่างต่อพระเจ้า... แต่แม่พระคือผู้รับใช้ที่ชื่นชมยินดี เพราะพระแม่ได้อยู่ในเคหาของพระเจ้า แม่พระเป็นผู้รับใช้ด้วยความชื่นชมยินดีในพระทัยของพระเจ้า วันนี้ฉันเป็นลูกของพระเจ้า พี่น้องที่รัก เราเป็นลูกของพระเจ้า เราเป็นด้วยจำใจ หรือเราเป็นด้วยความชื่นชมยินดี เมื่อพระเจ้าทรงเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรา หากเราเป็นด้วยจำใจ ด้วยถอดใจ วันหนึ่ง หากไม่ได้ดังใจหวัง เราก็ไม่หวังอะไรในพระองค์อีก แต่หากเราเป็นดังนั้น คือเป็นลูกของพระเจ้าด้วยความปิติยินดีในพระองค์ อะไรเล่าจะทำให้ความปิติยินดีนี้จางหายไปจากในเราได้ แม้อะไรจะเกิดขึ้นก็เถอะ เมื่อความปิติยินดีแห่งดวงวิญญาณของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ฉันได้รับ แต่ขึ้นอยู่กับว่าฉันอยู่กับใคร และใครที่ประทับอยู่กับฉัน... ดังเดินท่ามกลางหิมะที่หนาวเหน็บ ความเหน็บหนาวไม่ได้อยู่ที่หิมะที่โปรยปรายลงมา หนาวไม่หนาว นั่นกลับขึ้นอยู่กับว่า “ฉันเดินอยู่กับใคร” ต่างหาก หากฉันเดินอยู่กับพระเจ้า พระองค์นั่นเอง คือความอบอุ่นของจิตวิญญาณฉัน และเท่านี้ ก็พอแล้ว ที่ฉันจะอุ่นใจและวางใจ เพราะพระองค์ พระเจ้าสถิตอยู่กับฉัน

ใช่เลย...

พระเจ้าข้า จะหนาวจะร้อน มันขึ้นอยู่กับว่าลูกเดินอยู่กับใคร... เพราะการเดินไปพร้อมกับพระองค์โดยมีพระองค์อยู่ข้างเคียงนั้น สิ่งนี้เท่านั้น ที่เป็นความปิติยินดีในจิตวิญญาณของลูก เพราะพระองค์คือความหวังและกำลังใจที่แสนอบอุ่นที่สุดในชีวิตของลูก

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันพฤหัสที่ 20 ธันวาคม 18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
บทอ่าน อสย 7:10-14 / ลก 1:26-38
พระเป็นเจ้าได้เผยแสดงพระทัยดีของพระองค์ต่อท่านอย่างไร? เราสวดตามบทเพลงสดุดีว่า “ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์ ขอประทานพละกำลังแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ และขอทรงช่วยชีวิตบุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ “(สดด 86:17) ในพันธสัญญาเดิม พระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำเครื่องหมายและอัศจรรย์มากมาย เพื่อแสดงให้เห็นความรักและความเมตตา ต่อประชากรของพระองค์ เช่น การช่วยพวกเขาให้พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ และช่วยให้พวกเขาข้ามทะเลแดง ด้วยการทำให้ท้องทะเลเป็นที่แห้ง (สดด 78:43-53) เมื่อกษัตริย์อาหัสแห่งแคว้นยูดาห์ และเป็นรัชทายาทของดาวิด (ก.ค.ศ.735) ได้ถูกปิดล้อมความกองทัพ ที่คุกคามเพื่อทำลายพระองค์และประชาชน พระเป็นเจ้าได้ทรงเสนอให้พระองค์เห็นเครื่องหมาย เพื่อให้ความมั่นใจว่า พระเป็นเจ้าจะไม่ละทิ้งคำสัญญา ที่พระองค์ได้กระทำไว้กับกษัตริย์ดาวิด และบรรดาลูกหลานของพระองค์ อย่างไรก็ตาม กษัตริย์อาหัสได้หมดความหวังในพระเป็นเจ้า และได้ปฏิเสธที่จะวิงวอนขอเครื่องหมายจากพระเป็นเจ้า อย่างไรก็ตาม พระองค์ได้ให้เครื่องหมาย เพื่อให้ประชากรของพระองค์มีความมั่นใจว่า พระองค์จะมอบพระผู้ไถ่ให้พวกเขา ซึ่งจะปกครองด้วยสันติภาพและด้วยความชอบธรรม (อสย 7:11ff)
พระแม่มารีอาได้ตอบสนองพระวาจาของพระเป็นเจ้า ผ่านทางอัครทูตสวรรค์กาเบรียลอย่างไร? พระแม่รู้ว่า ตนเองกำลังได้ฟังบางสิ่งบางอย่าง เกินกว่าความสามารถของมนุษย์จะทำได้ จำเป็นจะต้องมีอัศจรรย์ ที่มากกว่าสิ่งที่พระเป็นเจ้าจะทรงกระทำก่อนหน้านี้ คำถามของพระนางคือ “สิ่งนี้จะเป็นไปได้อย่างไร เพราะข้าพเจ้ายังเป็นพรหมจารีอยู่” คำถามนี้ไม่ใช่ความสงสัยที่เกิดขึ้น หรือเป็นการโต้แย้ง แต่ต้องการจะทราบว่า พระแม่จะร่วมมือกับพระเป็นเจ้าได้อย่างไร พระแม่เป็นผู้ที่ฟังพระวาจาที่แท้จริงของพระเป็นเจ้า แต่ตอบสนองด้วยความเชื่อและความไว้วางใจ ในทันทีทันใด…”ข้าแต่พระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ได้ประทานพระหรรษทานอย่างมากมาย โปรดให้ลูกได้เจริญชีวิตอย่างพระแม่มารีอาด้วยเทอญ.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view