สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

🌺ขอทรงโปรดมองดูลูกด้วยความรัก
ขอทรงพิทักษ์ลูกด้วยความหวงแหนยิ่ง
ขอทรงสอนลูกให้ซาบซึ้งถึงความจริง
โปรดช่วยให้ลูก "นิ่ง" ได้..ด้วยวางใจ

📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 1 มกราคม 2019
สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า
https://www.youtube.com/watch?v=762ucm70bsw

🌷 I'll Sing a Hymn to Mary the Mother of My God
http://youtu.be/KLpIexoF-1A

❤❤❤❤❤❤

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019
สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า
อ่าน
กดว 6:22-27
กท 4:4-7
ลก 2:16-21

คนเลี้ยงแกะที่เดินทางมาจากแดนไกล 
สามารถสรรเสริญ ถวายพระพรแด่พระเจ้า 
ได้รับพรจากพระกุมาร ผ่านทางการนำของฑูตสวรรค์

เพื่อพระเจ้าจะทรงสามารถ ประทานพระพร
ให้กับประชากร พระองค์ทรงย้ำกับ สมณะ
หน้าที่ของพวกเขา คือ การนำผู้คน
ด้วยการเรียกขาน พระนามของพระเจ้า

จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
ตอกย้ำ ผ่านทางพระนางมารีย์ 
บุคคลที่ยินดี ให้จิตของพระเจ้านำ
เพื่อให้พระประสงค์ สำเร็จไป

หมายเหตุ..
พรปีใหม่..
“ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า 
ทรง อวยพร พิทักษ์รักษา 
สำแดงพระพักตร์แจ่มใส
โปรดปราน และประทานสันติสุขแด่ท่านเทอญ”

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019

สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“พระนางมารีย์ทรงเก็บเรื่องทั้งหมดเล่านี้ไว้ในพระทัย และยังคงคำนึงถึงอยู่...” (ลก 2:18-21) 

ลูกของพระเจ้า ไม่ใช่คนที่ตัดสินตามที่ตาแลเห็น

เขาไม่ด่วนตัดสินอะไรหรือใครๆ

แต่เรียนรู้ที่จะเก็บทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ในใจ

ไตร่ตรองด้วยความวางใจในพระเจ้าผู้ทรงรักเรา

เพราะทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์

แก่ผู้ที่รักพระองค์เสมอ...

________________

ก้าวผ่านมาด้วยกัน กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาถึงวันนี้ วันขึ้นปีใหม่ ใครจะทราบและมั่นใจว่าเราแต่ละคนจะได้รับพระพรนี้ ซึ่งเป็นพระพรแห่งความรักและพระเมตตาล้วนๆ เลย ไม่ใช่ความดีอะไรของเราทั้งสิ้น และนี่คือสิ่งที่เช้านี้ เราต้องร่วมใจกันโมทนาพระคุณพระเจ้า...

วานนี้ ผมฝากข้อคิดของนักบุญพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่สอง ในการผ่านปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ไว้ให้กับพี่น้องในการไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นข้อคิดที่ผมเอง ผมชอบมากครับ... ผ่านอดีตด้วยความกตัญญูรู้คุณ อยู่ในปัจจุบันด้วยความกระตือรือร้น และก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังและวางใจในพระเจ้า

นี่แหละคริสตชน ลูกของพระเจ้าล่ะครับ นี่แหละลูกของพระเจ้าต้องแบบนี้ใช่ไหม วันนี้ เราพบท่าทีนี้ ในชีวิตของแม่แบบชีวิตคริสตชน ผู้ติดตามพระคริสตเจ้าในฐานะศิษย์คนแรกของพระองค์... พระวรสารนักบุญลูกาบันทึกว่า “พระนางมารีย์เก็บเรื่องทั้งหมดเหล่านี้ไว้ในพระทัย และยังทรงคำนึงถึงอยู่...” พี่น้องที่รักครับ ผมแบ่งปันการไตร่ตรองกับพี่น้องมานานแล้วในวันเหล่านี้ เรื่องของผู้ที่ชีวิตพระเจ้าอยู่ในตัวตน และเปิดหัวใจให้พระเจ้าเข้ามามีบทบาท... วันนี้ ผมไม่แบ่งปันอะไรมากมาย นอกจากแบบอย่าน่ารักของแม่พระ ที่พระแม่ไม่ใช่คนที่ด่วนตัดสิน แต่พระแม่เก็บทุกอย่างไว้ไตร่ตรองในใจ พระแม่ผ่านอะไรมามากมาย พระแม่ไม่เคยด่วนตัดสินโยเซฟ ที่หาได้เพียงที่แย่ๆ เท่านั้น ให้พระกุมารบังเกิด... เปล่าเลย แม่พระไม่ได้พูดอะไรอย่างในละคร “เราเลิกกันเถอะ” แม่พระไม่ได้ทำให้โยเซฟเสียน้ำใจเลย แต่เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมากกว่านั้น แม่พระมั่นใจในพระเจ้า แม่พระไม่เคยด่วนตัดสินพระองค์... “เป็นมารดาของพระผู้ไถ่ ชีวิตมันย่ำแย่ขนาดนี้เลยหรือ... แต่อย่างไรก็ตาม พระวรสารบันทึกว่า พระแม่เก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้ในพระทัย และไตร่ตรองอยู่ตลอดเวลา...

เราขอบคุณพระเจ้าจริงๆ ครับ ในวันปีใหม่ที่เรายังมีบุญได้รับพระเมตตาของพระองค์ ให้เรายังมีชีวิตอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ในโลกนี้... เอาเถอะ ชีวิตคริสตชนที่ผ่านมาจะเป็นเช่นใด อย่าเพิ่งบอกเลิกพระเจ้านะครับ... แม้จะผ่านชีวิตมายากแค้นอย่างไร วันนี้ เรายังอยู่ด้วยกัน... อย่าเพิ่งด่วนตัดสินพระองค์เลย เพราะวันนี้คือสิ่งที่ดีกว่าเสมอ ที่พระเจ้าทรงประทานมา อย่างน้อยที่สุด ให้เราได้มีชีวิตอีกต่อไป เป็นชีวิตที่พระเจ้ายังประทับอยู่ มากกว่านั้น เป็นชีวิตที่พระองค์ทรงทอดพระเนตร ทรงสำแดงพระพักตร์ผ่องใสต่อเรา ผินพระพักตร์ของพระองค์แลดูเรา (เทียบ บทอ่านที่หนึ่ง กดว 6:22-27) ดังนี้เอง เราก็เป็นผู้มีบุญมากแล้วมิใช่หรือ...

พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์... ลูกของพระเจ้าไม่ด่วนตัดสินอะไร ไม่ด่วนตัดสินใคร แต่เขารู้จักที่จะเก็บทุกอย่างไว้ในใจ และไตร่ตรองด้วยความรักและความวางใจ ให้เวลากับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วนั้นเอง เขาไม่ผิดหวัง ที่เขามีใจอ่อนโยน ให้เวลา และไม่ด่วนตัดสิน...

พี่น้องที่รักครับ บางที่ ทั้งชีวิต เราอาจจะไม่สามารถรู้จักใครได้อย่างดีแม้เพียงสักคน แต่เมื่อมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีเกิดขึ้น บางที่ เป็นเวลานั้นเอง ที่เราจะสามารถรู้จักใครหลายคนได้ดีขึ้นเยอะ รวมทั้งรู้จักพระเจ้าได้ดีขึ้นด้วย ให้เราขอบคุณพระองค์เถอะครับ ที่พระองค์ทรงประทับอยู่กับเราเสมอ แม้เราอาจจะสัมผัสไม่ได้ในบางครั้ง แต่พระองค์ก็ทรงอยู่ตรงนี้ อยู่ที่นี่ ทรงทอดพระเนตรแลดูเราเสมอ

ข้าแต่พระเจ้า ลูกจะก้าวไปข้างหน้า ด้วยสำนึกในพระเมตตาของพระองค์ ลูกจะไม่ด่วนตัดสินอะไร หรือใครๆ แต่ลูกจะเรียนรู้ที่จะเลียนแบบพระมารดาของพระเจ้า ผู้ที่มีพระเจ้าประทับอยู่ในชีวิต ด้วยการเก็บเรื่องราวทั้งหมดไว้รำพึงในใจเสมอ

สุขสันต์วันปีใหม่แด่พี่น้องทุกคนครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)


วันอังคารที่ 1 มกราคม 19 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า
บทอ่าน กดว 6:22-27 / กท 4:4-7 / ลก 2:16-21
พระแม่มารีอาและนักบุญยอแซฟได้เชื่อฟังกฎหมายโรมัน โดยเดินทางไปที่เบธเลเฮ็ม เพื่อสำรวจสำมโนประชากร ท่านทั้งสองยังเชื่อฟังบทบัญญัติของศาสนายิว โดยนำลูกไปรับพิธีเข้าสุหนัต ในวันที่แปดหลังการเกิดบุตร (ลนต 12:3) ในพิธีการนี้ เด็กจะเข้าสู่สังคมชาวยิว และได้รับนามว่า “เยซู” ที่ภาษาฮีบรูแปลว่า “พระเป็นเจ้าผู้ช่วยให้รอดพ้น” พระมารดาของพระเยซูเจ้า คือ พระแม่มารีอา ได้เป็นสานุศิษย์ตัวอย่าง ที่ยินดีรับพระวาจาของพระเป็นเจ้าด้วยความเชื่อ และรำพึงถึงความหมายในใจของพระแม่ (ลก 2:19) พระศาสนจักรได้ยอมรับพระแม่มารีอาเป็นมารดาของพระเจ้า และมารดาของพระศาสนจักร พระแม่เป็นเหมือน “เอวา”คนใหม่ ซึ่งพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระแม่ คือ บุคคลที่เกิดจากสตรี (กท 4:4) ซึ่งจะทำลายล้างปิศาจ...เราจะเลียนแบบพระแม่ในเรื่องการสวดภาวนาและการรับใช้ในปีใหม่นี้ได้อย่างไร?...ข้าแต่พระแม่มารีอา พระมารดาของพระเจ้า โปรดสอนลูกให้รำพึงในใจ ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเป็นเจ้าได้ทรงกระทำในชีวิตของลูก ผ่านทางพระเยซูเจ้า พระบุตรของพระแม่
พระแม่มารีอาได้รับนาม “พระชนนีพระเป็นเจ้าเมื่อไร?” ในสังคายนาที่เมืองเอเฟซัสในปี ค.ศ.431 พระศาสนจักรได้เรียกพระแม่มารีอาว่า “Theotokos” ที่มีความหมายว่า “พระมารดาพระเป็นเจ้า “ชื่อของพระแม่มารีอานี้ เชื่อมโยงถึงพระคริสตเจ้าด้วย ที่ได้ยืนยันว่า พระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ คือ พระเยซูเจ้า ได้บังเกิดมาเป็นมนุษย์แท้ และพระองค์เป็น “พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา” ในสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ในธรรมนูญเรื่อง “พระศาสนจักร”ได้กำหนดบทบาทของพระแม่มารีอา ในบทที่เกี่ยวกับพระศาสนจักร และประกาศว่า พระแม่มารีอาเป็น”พระชนนีพระเป็นเจ้า”ถึง 12ครั้งด้วยกัน เพราะว่าพระแม่ได้มีส่วนร่วมในการไถ่กู้มนุษยชาติ โดยได้ให้กำเนิดพระบุตรของพระเป็นเจ้า พระนางยังได้รับการประกาศว่า เป็น”มารดาของพระศานจักร”(พระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ปี1964 เพราะว่าพระแม่มารีอาได้ให้กำเนิดพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าแท้และมนุษย์แท้ พระแม่จึงเป็นพระชนนีพระเป็นเจ้า และแม่ของทุกคนที่มีความเชื่อ

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)


view