สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ
เพื่อการแสวงหาพระเจ้า
และมากกว่านั้น
จงเป็นดวงดาวนำทาง
ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า
เขาได้พบพระคริสตเจ้า...

📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
https://www.youtube.com/watch?v=ox8HhsmCefE

🍊We Three Kings of Orient Are
http://youtu.be/k8mjRxkMBkE

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019
สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์
อ่าน :
อสย 60:1-6
อฟ 3:2-3ก,5-6
มธ 2:1-12

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกอิสยาห์
ร้องเตือน ประชากรของพระองค์
ให้ตอบสนอง การสำแดงองค์ของพระคริสตเจ้า
ด้วยการดำเนินชีวิต ในแสงสว่างแห่งความดี
เพื่อจะกลับพบความชื่นชมยินดีอีกครั้ง

แสงสว่างจากดวงดาว นำโหราจารย์
ให้ติดตาม เดินทางไกล แสวงหา
เมื่อได้พบ พวกเขา ตอบสนอง
ด้วยความชื่นชมยินดี นมัสการ
และมอบถวายสิ่งล้ำค่าที่มีแด่พระเจ้า

นักบุญเปาโล ตอกย้ำ..
สำหรับผู้ที่ดำเนินชีวิตติดตาม
ทำงานเพื่อพระคริสตเจ้า
พระองค์ทรงเปิดเผย ด้วยการ
มอบพระหรรษทานในกิจการงานที่ทำ

หมายเหตุ..
สว่างตา แค่เปิดไฟ
ถ้าจะสว่างใจ ต้องเปิดเผย

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“กษัตริย์ชาวยิวที่เพิ่งประสูติอยู่ที่ใด พวกเราได้เห็นดาวประจำพระองค์ขึ้น จึงพร้อมใจกันมาเพื่อนมัสการพระองค์” (มธ 2:1-12) 

วิญญาณข้าเอ๋ย...

อะไรเล่าที่เจ้าแสวงหา

คุณค่าและความหมายของชีวิตมนุษย์หรือ

ความบรรเทาใจและเหตุผลของการมีชีวิตอยู่หรือ

ณ ที่ที่ดวงดาวดวงนั้นนำไป

ข้าพบทุกคำตอบที่ข้าแสวงหา

คือความรัก ความอบอุ่น 

ความหวังและกำลังใจ

ที่ทำให้ข้าเดินหน้าต่อไป

แม้เป้าหมายจะยาวไกล 

แต่ข้าก็จะไปถึงได้

ด้วยไม่มีอะไรต้องกังวลอีก

ภายใต้การนำของพระราชาแห่งพระราชาทั้งหลาย

สมณะผู้ศักดิ์สิทธิ์

แบบอย่างมนุษย์ผู้เดินตามพระประสงค์ของพระเจ้า.

________________

“พระราชาทั้งหลาย จะกราบลงไหว้พระองค์ บรรดาประชาชาติ จะปรนนิบัติพระองค์” บทเพลงสร้อยวันนี้ กับภาพของบรรดากษัตริย์แห่งบูรพาทิศ ที่มีความปรีชาด้านดาราศาสตร์ และได้อ่านเครื่องหมายของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ พระราชาแห่งพระราชาทั้งหลาย เมื่อได้เห็นดาวประจำพระองค์พระคริสตเจ้าขึ้นทางทิศตะวันออก ประกอบกับความรู้ที่ตนเองมี และความรักศรัทธาในการรอคอยองค์แห่งความรอดพ้นนั้น พวกเขาได้ออกเดินทางและตามหาพระกุมาร ใช้พระพรและความสามารถทุกอย่าง เพื่อแสวงหาพระองค์ เสาะหาด้วยสุดกำลังจนพบพระองค์ และได้มีโอกาสถวายของขวัญฝ่ายจิตสามอย่างที่ทำให้พวกเขากลับไปด้วยใจยินดี

ทองคำ ของถวายสำหรับพระราชา เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับความเป็นกษัตริย์ของพระองค์ การมอบถวายนี้ คือการถวายชีวิตทั้งหมดไว้ภายใต้พระบารมีแห่งพระองค์ พระองค์องค์ผู้ทรงเป็นพระราชาแห่งราชาทั้งหลาย คือความรอดปลอดภัยในพระองค์

กำยาน ขอถวายที่พระสงฆ์ใช้ เป็นความหมายที่ให้ความหวังและกำลังใจ ว่าคำภาวนาและคำทูลวอนของเราจะไม่ไร้ผล ไม่ไร้ความหมาย เพราะเรามีคนกลางที่จะนำคำภาวนาและของถวายฝ่ายจิตของเราขึ้นทูลเกล้าถวายแด่องค์พระเจ้า ณ ฟ้าสวรรค์

มดยอบ เป็นเครื่องหอมที่ใช้ชโลมศพ เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นมนุษย์แท้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรับสภาพมนุษย์เหมือนเรา พระองค์จะทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์ และดังนี้เอง เมื่อพระเจ้าทรงเข้ามารับสภาพมนุษย์เหมือนเราทุกอย่าง พระองค์ก็ทรงบันดาลให้ธรรมชาติมนุษย์ของเราศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยพระธรรมชาติของพระองค์ เราจึงจะไม่ท้อแท้ และไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตและธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ ความสิ้นหวังในชีวิตของเรา จะไม่สามารถทำให้เราหดหู่หรือหมดกำลังใจบนหนทางจาริกบนโลกนี้ ความตายที่เคยเป็นเหมือนการพรักพรากและความสูญเสีย กลับกลายเป็นความหวังของเราในพระองค์ผู้ทรงชนะบาปและความตาย

การฉลองพระคริสตเจ้าแสดงองค์ในวันนี้ จึงให้ความหมายมากมายฝ่ายจิตกับเราคริสตชนจริงๆ บนหนทางแห่งความมืดมิดของโลกนี้ พระเจ้าทรงเป็นความสว่างของเรา พระองค์ทรงเป็นความหวังและกำลังใจที่เราแสวงหา พระองค์ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม พระองค์ทรงเป็นสมณะผู้ศักดิ์สิทธิ์ และพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่ประทับอยู่ท่ามกลางเรา เดินพร้อมกับเรา นำเราไปสู่บ้านแท้นิรันดร... วันนี้พระองค์ทรงแสดงพระองค์ เป็นองค์ความรอดพ้นของนานาชาติ ผู้ที่เข้ามาพบพระองค์ และเดินตามแสงสว่างของพระองค์ จะไม่หลงทางไปเลย เขาจะไม่ต้องการดวงดาวนำทางอีกต่อไป แต่พระองค์ทรงเป็นสุริยะแห่งความชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างนิรันดร ความหวังและเป้าหมายของเรา

พี่น้องที่รัก ในวันฉลองที่มีความหมายเหลือเกินในวันนี้ ขอให้ความสิ้นหวัง ความท้อแท้ คำถามมากมาย จบลงที่คำตอบในพระองค์ ณ ที่ที่พระองค์ทรงประสูติ ที่เราได้แสวงหาพระองค์ เราจะวางใจในพระราชาแห่งพระราชาทั้งหลายนี้ พระองค์คือพระราชาผู้ทรงธรรม พระองค์คือสมณะศักดิ์สิทธิ์นิรันดร และพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเรียกให้เป็นบุตรของพระองค์ คือบุตรที่ดำเนินตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้าสวรรค์ตลอดไป

วิญญาณข้าเอ๋ย ใยเจ้าจะสิ้นหวังบนหนทางนี้เล่า เมื่อเจ้ามีพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงธรรม ทรงเป็นสมณะศักดิ์สิทธินิรันดรา และแบบอย่างของมนุษย์ผู้เดินตามพระประสงค์ของพระเจ้า... คงไม่มีอะไรที่จะทำให้เราสิ้นหวังและกำลังใจได้อีก เพราะในพระองค์ ทุกคำตอบอยู่ ณ ที่นั้น เบธเลเฮม แสงสว่างยิ่งใหญ่ได้ปรากฏออกมา องค์ความรอดพ้นได้ประสูติมาเพื่อเรา

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงธรรม พระองค์ทรงเป็นสมณะศักดิ์สิทธิ์นิรันดร พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ท่ามกลางเรา ทรงเดินไปพร้อมกับเรา... พระเจ้าข้า พระองค์คือกำลังใจ และพละกำลังของลูกบนหนทางสายนี้ และลูกมั่นใจว่า ลูกจะมุ่งหน้าไปสู่พระองค์ เพราะบนหนทางนี้ ลูกเดินกับพระองค์... ดังนั้น พระเจ้าข้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ลูกขอพระองค์เพียงอย่างเดียวคือ “ขออย่าให้ลูกพรากจากพระองค์เลย” เท่านี้ก็พอแล้ว พระเจ้าข้า.

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ สุขสันวันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์

สุขสันต์วันพระเจ้า แด่พี่น้องทุกคนครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 19
สมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์
บทอ่าน อสย 60:1-6 / อฟ 3:2-3ก / มธ 1:1-12

คุณพ่อเจ้าวัดแห่งหนึ่งในประเทศชีลี ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องดาวตก ที่จะปรากฏในเช้าตรู่ของคืนวันหนึ่ง ทางภาคใต้ของประเทศ ที่ทางการได้ประกาศว่าจะมีจำนวนดาวตกจำนวนมาก ที่สามารถสังเกตุได้บนท้องฟ้า คุณพ่อเจ้าวัดและบรรดาสมาชิกของคณะได้ตกลง ที่จะใช้กล้องดูดาว เพื่อดูปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น รุ่งขึ้นตอนเช้า ทุกคนต่างรีบลุกขึ้นเพื่อดูดาวตก ในมุมที่คิดว่าจะเห็นชัดเจนที่สุด

ทุกคนต่างผิดหวัง เพราะปรากฏว่า มีดาวตกจำนวนน้อยมาก

วันนี้ เป็นวันสมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์ ได้มีเหตุการณ์สองสิ่งเกิดขึ้น คือ

ประการที่หนึ่ง พระเป็นเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่ม ที่จะเผยแสดงพระองค์แก่โลก ประการที่สอง วันสมโภชจะชี้นำให้เรามีความสุภาพ

ในการแสวงหาพระเป็นเจ้า เพื่อจะได้มีโอกาสได้พบพระองค์ พระเป็นเจ้าทรงมีแผนการที่จะนำความรอด ไปสู่ประชากรที่อยู่นอกเขตแดนของอิสราเอล

พระองค์ทรงเป็นพระเป็นเจ้าของสิ่งสร้างทั้งมวล พระเป็นเจ้าทรงรักบรรดาลูกๆของพระองค์ จากนานาชาติ และจากวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพื่อให้พวกเขามีโอกาสได้รับชีวิตกับพระองค์ เพราะเหตุนี้เอง การประสูติของพระบุตรของพระองค์ จึงมีความหมายในมิติสากล ไม่ใช่เพียงนำแสงสว่างและความหวัง มาให้ประชากรอิสราเอลเท่านั้น

แต่มาให้กับประชากรของประเทศต่างๆด้วย พระเยซูเจ้าคือแสงสว่างของโลก ที่ทุกสิ่งได้ถูกสร้างผ่านทางพระองค์ แน่นอน การที่พระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์ ได้ส่งผลกระทบต่อจักรวาล และต่อทุกคนที่ยินดีทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า และยินดีอ่านเครื่องหมายสำคัญ ที่รู้ว่าพระเป็นเจ้ามาประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา

บรรดาโหราจารย์ทั้งสามมีหัวใจที่สะอาดและสุภาพ เพื่อจะแสวงหาพระเป็นเจ้าในชีวิตของพวกเขา พระเป็นเจ้าจึงทรงใช้ดวงดาว เพื่อช่วยนำทางพวกเขาไปพบพระผู้ไถ่ ในเวลาเดียวกันกษัตริย์เฮโรด และประชากรอิสราเอล

รวมทั้งบรรดาพระสงฆ์และบรรดาคัมภีรจารย์ ไม่ได้มีความสนใจในเรื่องการประสูติของพระเมสสิยาห์แต่อย่างใด.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view