สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

🍊ในความมืด ...
พระองค์ทรงเป็นความสว่าง
ในความล้มเหลว ...
พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
https://youtu.be/8_579Qr9cQM

💦Hallelujah
https://youtu.be/fwMowPviUAQ

🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏🍏

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
อ่าน :
บสร 35:1-12
มก 10:28-31

เมื่อเปโตร คิดถึง สิ่งตอบแทนที่จะได้รับ
สำหรับ การเป็นศิษย์ติดตามพระคริสตเจ้านั้น
พระเยซูเจ้าทรงย้ำเตือน....
คนที่เสียสละ เพื่อพระเจ้า เพื่อเพื่อนพี่น้อง
จะได้รับการตอบแทนจากพระเจ้า

บุตรสิรา ย้ำเตือน...พระเจ้าไม่ทรงลืม
ส่ิงที่ประชากรของพระองค์ มอบถวาย
และพระองค์ ไม่ทรงเลือกที่รัก มักที่ชัง
ดังนั้น เมื่อจะให้ จงให้ด้วยใจกว้าง

หมายเหตุ..
จงลืม บุญคุณที่เราทำ
แต่จงจำบุญคุณที่เขาให้

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ร้อยเท่าในโลกนี้...” (มก 10:28-31)

ชีวิตคริสตชน... ชีวิตศิษย์พระเยซู
คือร้อยเท่าแน่นอน พระองค์ไม่ได้หลอกเรา
แต่นั่นคือร้อยเท่าของความยากลำบากในโลกนี้
และร้อยเท่าของค่าตอบแทนในนิรันดรภาพ
พระเจ้าไม่ได้หลอกเราให้เป็นคริสตชน
แต่นี่คือเงื่อนไข... นี่คือสิ่งที่พระองค์สัญญา
ไตร่ตรองดีๆ เถิด วิญญาณข้าฯ เอ๋ย
พระเจ้าไม่ได้หลอกเจ้าเลย

ร้อยเท่านั้นหมายความว่า
บ้านเรือน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา
พร้อมทั้งการเบียดเบียน
และชีวิตนิรันดรในโลกหน้า
ฉันเข้าใจสิ่งนี้อย่างไร???

________________

เมื่อวานนี้ ผมมีโอกาสคุยกับสัตบุรุษของผมท่านหนึ่ง ผู้ที่เขาอยู่ใกล้ชิดผมเสมอๆ เขาบอกผมว่า “จริงๆ แล้ว แม้ในอาราม ในบ้านนักบวช ที่นั่นก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม...”... “แน่นอน” ผมตอบทันที “เพราะไม่อย่างนั้น พระเจ้าก็ไม่ยุติธรรมนะซิ” หากเป็นเช่นนั้น ทำไมไม่มีคนมาเข้าอาราม หรือเข้าบ้านเณรกันเยอะๆ อ่ะ... นี่แหละคือพระยุติธรรมของพระเจ้าครับ นี่คือสิ่งที่ผมมั่นใจเสมอมาในพระองค์ พระเจ้าไม่เคยให้ใครต้องประสบความยากลำบากเกินกำลังแน่นอน ผมมั่นใจเสมอว่า เราแต่ละคนมีความสุขทุกข์ในอัตราเฉลี่ยเท่ากันครับ เพียงแต่มีความแตกต่างกันไปตามสถานะของแต่ละคนเท่านั้นเอง ดังนั้น ในชีวิตส่วนตัวของผมเอง ผมไม่จึงไม่เคยน้อยใจในสิ่งใดๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิต เพราะผมมั่นใจว่า พระเจ้าทรงยุติธรรมครับ พระองค์ไม่ได้ให้ใครลำบากกว่าใคร ทั้งชีวิต ไม่มีใครต้องยากลำบากทั้งชีวิตโดยไม่มีความสุข และไม่มีใครที่มีความสุขจนไม่เคยพบความทุกข์ใจใดๆ เลย แต่ทว่า สุดท้าย เราก็มั่นใจว่า พระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้เราตามความจำเป็นนั้น คือสิ่งที่เพียงพอสำหรับการจารึกเดินทางในโลกนี้เสมอครับ เพราะสักวันหนึ่ง ทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะจบลงเหมือนกัน คือเราต้องกลับไปหาพระองค์ และเวลานั้น ที่เราต้องรายงานถึงผลงานต่างๆ ตามสถานะของชีวิตของเราแต่ละคนที่เดินผ่านมา

สิ่งที่ดูเหมือนยาก เมื่อพระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเศรษฐีหนุ่มคนนั้น ในพระวรสารวานนี้ และเขาเองไม่สามารถที่จะติดตามพระองค์เช่นบรรดาศิษย์ได้... แต่วันนี้ เป็นบรรดาศิษย์เอง ที่รู้สึกเหมือนตนเองประสบความสำเร็จในชีวิตแห่งการเป็นศิษย์ของพระองค์ แต่จะจริงมากน้อยแค่ไหน มันคงมองกันตรงนี้ไม่ได้ เรากำลังจะเข้าสู่เทศกาลมหาพรตในวันพรุ่งนี้ เราคงได้มีโอกาสไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้าต่อไปพร้อมๆ กันนะครับ... แต่ว่า วันนี้ ศิษย์ของพระองค์ถามพระเยซูเจ้าครับ... เปโตรเองเลยที่ทูลถามพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว...” ดูเหมือนว่า เขากำลังถามว่า แล้วอะไรคือรางวัลของพวกเขา... รางวัลที่แท้จริงแล้ว พวกเขากำลังเข้าใจว่า พวกเขาจะมีโอกาสได้เป็นใหญ่กับพระองค์ เมื่อพระองค์จะเป็นกษัตริย์ ณ ที่เยรูซาแลม แต่ทว่า พวกเขายังไม่อาจยอมรับสิ่งที่พระองค์ตรัสทั้งหมด เขากำลังมอง และใฝ่ฝันเพียงความรุ่งโรจน์ของพระองค์ในความเป็นกษัตริย์เท่านั้น แต่ทว่าในด้านที่พระองค์ต้องรับทรมาน สิ้นพระชนม์ พวกเขายังไม่เข้าใจ และไม่พร้อมที่จะยอมรับพระองค์ในสภาพเช่นนั้นด้วย... พวกเขาเถียงกันมาตลอดทาง เรื่องใครจะเป็นใหญ่กว่าใคร ... คำทูลถามนี้ เหมือนเป็นการทวงสัญญา... แล้วพวกเราล่ะ พวกเราจะได้อะไร...

พี่น้องที่รักครับ พี่น้องเคยถามตนเองบ้างไหมครับ ฉันหวังอะไรในการเป็นคริสตชน ฉันหวังอะไรในการเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า ฉันติดตามพระองค์ ฉันเป็นคริสตชน ฉันศรัทธา ฉันเข้าวัด ฉันแก้บาปรับศีล ฉันพยายามเป็นคริสตชนที่ดี แท้จริงแล้ว ฉันหวังอะไรจากพระเยซู และพระองค์ทรงสัญญาอะไรกับเราจริงๆ หรือ...

พระวาจาวันนี้คือสิ่งที่พระองค์สัญญาครับ... พระองค์ทรงสัญญาค่าตอบแทนร้อยเท่าพันทวีสำหรับเราที่เป็นศิษย์ติดตามพระองค์ครับ พระองค์สัญญาดังนี้... อ่านครับ พี่น้อง อ่าน และฟังพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ดีๆ นี่คือสิ่งที่พระองค์สัญญาจริงๆ ในการที่เราได้ตอบสนองกระแสเรียกแห่งการเป็นคริสตชน ที่พระองค์ทรงเรียกให้เรามาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ เอาเถอะ มหาพรตนี้ เราจะมีโอกาสไตร่ตรองอย่างเข้มข้นอีกครั้งตลอดเวลาสี่สิบวัน

พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า... นั่นคือ “การตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียน และในโลกหน้า จะได้รับชีวิตนิรันดร...” นี่คือคำตอบของพระเยซูเจ้าครับ... สิ่งหนึ่งที่ท่านบันทึกต่างจากพระวรสารฉบับอื่นคือ... “การเบียดเบียน” ครับ นี่คือร้อยเท่าที่เราจะได้รับด้วยเช่นเดียวกัน

เป็นไงครับ พี่น้องที่รัก... พระเยซูเจ้าไม่ได้หลอกเรามาเป็นคริสตังนะครับ ฟังดีๆ ฟังพระองค์ดีๆ พระองค์ตรัสสัญญาดังนี้ พระองค์ไม่ได้โกหกเราเลย... รู้ดังนี้แล้ว “พวกท่านล่ะ จะไปจากเราด้วยไหม...” รู้ดังนี้แล้ว เรารับพระองค์ได้ไหม เราจะไปจากพระองค์ไหมครับพี่น้อง...

พี่น้องที่รัก ขอให้เราอ่านพระวาจาวันนี้ ฟังพระวาจาวันนี้ แล้วเราต้องไม่สูญเสียกำลังใจ เราต้องไม่ท้อถอยในความยากลำบากของเราที่ต้องเผชิญ เพราะรางวัลของการเป็นศิษย์ของพระองค์อยู่กับพระองค์ คือ การที่เราได้มีพระองค์ประทับอยู่กับเรา และเราอยู่กับพระองค์ ไม่ว่าความทุกข์ยากจะหนักหนาเพียงใด เราก็อุ่นใจ รางวัลของเรา คือการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ทั้งในโลกนี้ และโลกหน้า

ข้าแต่พระเจ้า รางวัลของข้าพเจ้าอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็อยู่กับพระองค์ จะมีสิ่งใดเล่า ที่จะพรากข้าพเจ้าจากความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพเจ้าได้.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 19 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 35:1-12 / มก 10:28-31
เยาวชนหลายคนที่ได้ยินเสียงเรียกของพระเป็นเจ้า มีความลังเลใจที่จะติดตามพระองค์ เพราะคิดว่า พวกเขาจะต้องจากครอบครัว และเพื่อนๆไว้ข้างหลัง และคิดว่านั่นคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ พ่อแม่หลายคนขัดขวางบุตรชายหรือบุตรสาว ที่จะเข้าบ้านเณรหรือนวกสถาน เพราะกลัวว่าจะสูญเสียพวกเขาไป
อย่างไรก็ตาม ความจริง คือว่า การปล่อยให้บุตรชายและบุตรสาวไปนั้น พวกเขาจะมีครอบครัวและเพื่อนฝูงมากขึ้นในอนาคต และสามารถที่จะถามคนที่มีบุตรสาวและบุตรชาย ที่เป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อยืนยันในเรื่องนี้ แน่นอน ในส่วนของผู้ที่ตัดสินใจเดินทางบนเส้นทางนี้ อาจจะมีการพลาดโอกาส ที่จะได้รับสิ่งดีดี แต่สำหรับผู้ที่เคยเดินบนเส้นทางนี้ ได้เห็นรางวัลตอบแทน ในการติดตามพระเยซูเจ้า
และเป็นจริง ในการติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิด โดยอุทิศตัว เวลา และพระพรต่างๆ ในการทำงานตามวัด เราอาจจะสูญเสียเวลา และแม้แต่เงินทอง แต่เราก็ได้รับความชื่นชมยินดีอย่างไม่สามารถนับได้ ในการรับใช้ และในการช่วยเหลือผู้อื่น ความจริง ในการติดตามพระเยซูเจ้าอย่างใกล้ชิดนั้น ทุกวันในการรับใช้ คือ รางวัลในตัวมันเองอยู่แล้ว
ท่านเองกลัวที่จะติดตามพระเยซูเจ้า เพราะกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งใดหรือบุคคลที่ท่านรักหรือไม่? ทำไมท่านจึงไม่พยายามหรือค้นหาสิ่งอื่นที่ตรงข้าม ที่มีคุณค่ามากกว่า? ...เส้นทางที่นำไปสู่สวรรค์นั้น เป็นการเสี่ยง เป็นความโดดเดี่ยว เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในโลกนี้ และมีน้อยคนที่อยากจะทดลอง การติดตามพระเยซูเจ้าหมายถึงการสูญเสียชีวิต แต่จะพบชีวิตใหม่ในพระองค์...ปราศจากพระหรรษทานของพระเยซูเจ้า เราจะพบจุดจบที่ไม่มีความหวัง แต่พร้อมกับพระหรรษทานของพระเยซูเจ้า เราจะพบความหวังที่ไม่มีวันจบสิ้น...พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราต้องการให้เจ้าติดตามเราจริงๆ เข้มข้น มั่นคง จนทำให้เจ้าเห็นว่าความยึดติดในสิ่งต่างๆในชีวิต เป็นสิ่งเล็กน้อยมาก เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน....เมื่อเรามาหาพระเยซูเจ้า เราไม่ใช่เป็นเพียงบุคคลที่สำคัญทีสุดในโลกสำหรับพระเยซูเจ้า แทนที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อตัวเอง เรากลับมีจุดหมายที่สูงขึ้น คือ การมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูเจ้า

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view