สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดี
และแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น
เพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้

📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
https://www.youtube.com/watch?v=A86xzi9J8YA

🐠 บทภาวนาเวลาเช้า สดุดี 5
http://youtu.be/GxboI5GonTE

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
อ่าน :
อสค 18:21-28
มธ 5:20-26

มาตรฐานสำหรับ ผู้ที่คิดจะเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า
อาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะ “ทำ”
พระองค์เรียกร้อง ความยุติธรรม จากการเป็นผู้ชอบ
ด้วย “ธรรม” เป็นลำดับแรก โดยการเป็นมิตรที่จริงใจกับทุกคน
เมื่อรู้ตัวว่า ผิดใจกับใคร จงเป็นฝ่ายเริ่มไป คืนดี

เสียงของพระเจ้าผ่านทาง ประกาศกเอเสเคียล
พระเจ้าทรงพอพระทัย ใครก็ตามที่กลับใจ
เลิกทำบาปทุกอย่างที่เคยทำ แล้วหันกลับมา
ปฎิบัติตามความถูกต้อง และความยุติธรรม
แต่ตรงกันข้าม สำหรับผู้ชอบธรรมที่ละทิ้งความซื่อสัตย์
ไปทำความชั่ว เขาจะต้องรับโทษ

หมายเหตุ..
ผู้ชอบธรรม อาจไม่ได้ทำมากมายหลายกิจกรรม
แต่ทุกสิ่งที่ทำ ..ทุกคำที่พูด
มาจากความจริงใจ

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2019
อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่าคนอธรรม...” (มธ 5:20-26)

ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย
หากท่านเหมือนคนอื่นๆ เขา
เพราะคริสตังมีชีวิตบนมาตรฐานของคนอื่นๆ
ไม่จำเป็นต้องเป็นคริสตังก็ได้...

________________

อ่านบทอ่านที่หนึ่งจบ (อสค 18:21-28) เราคงเห็นพระเมตตาของพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่ไม่สามารถเข้าใจได้ แต่เป็นสิ่งที่น่ารักและน่าประทับใจในความอ่อนโยนของพระองค์ ผู้ทรงแสดงพระเมตตาต่อคนบาปที่กลับใจเข้าพึ่งพระองค์ นี่ไม่ใช่วิธีการที่ไม่ยุติธรรม แต่นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า นี่คือความอ่อนหวานของพระองค์ ผู้ไม่ทรงปรารถนาให้คนบาปต้องพินาศ แต่ให้เขากลับใจ และรับความรอดพ้น... แล้วไฉน คริสตังอย่างเราๆ จะปรารถนาให้คนชั่วร้ายถูกทำลายไปเล่า... เมื่อวันนี้ พระวาจาของพระเจ้ายืนยันในใจเราอีกครั้งว่า คริสตังอย่างเราๆ ลูกของพระเจ้า จะปรารถนาความพินาศของคนบาปไม่ได้ แต่เราต้องพยายามช่วยเขาให้กลับใจและรับความรอดพ้น...

พระวรสารยินยันอย่างหนักแน่นว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตชน ไม่ใช่การเอาตัวรอดคนเดียว แต่เป็นการนำผู้อื่นไปพบความรอดพ้นด้วย... โดยชีวิตที่เรียกว่า ต้องดีกว่าผู้อื่น บนมาตรฐานที่สูงกว่ามาตรฐานของโลก เพราะหากความดีของคริสตังเราไม่ดีกว่าคนอื่นๆ แล้ว เราคงไม่ต้องเป็นคริสตังก็ได้... คนอื่นเขาฆ่าคนแล้วเป็นบาป แต่เราคริสตชน แม้เพียงการคิดร้ายต่อเพื่อนพี่น้อง เราก็ไม่สมควรได้รับความรอดพ้น...

พระวาจาของพระเจ้าที่เรียกร้องเราหนักแน่นจริงๆ ให้เราไม่ปรารถนาความขัดแย้ง แต่ “การคืนดี” เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ขณะที่ท่านนำเครื่องบูชาไปถวายยังพระแท่น ถ้าระลึกได้ว่า พี่น้องของท่านมีข้อบาดหมางกับท่านแล้ว จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าพระแท่น กลับไปคืนดีกับพี่น้องเสียก่อน แล้วจึงค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชานั้น” พี่น้องอ่านพระวาจาตอนนี้ และเข้าใจดีๆ นะครับ อ่านดีๆ ครับ คริสตชนอย่างเรา เราต้องรับผิดชอบครับ หากพี่น้องของเรามีข้อบาดหมางกับเรา แม้เราจะไม่ได้โกรธเขา แต่เขาโกรธเรา แต่นั่นเป็นบาปของเราครับ... แม้เพียงสิ่งนี้ เราก็ไม่อาจเข้าพระอาณาจักรสวรรค์ได้แล้ว ด้วยนี่คือมาตรฐานของเราในการเป็นลูกของพระเจ้า... พี่น้องที่รัก นั่นหมายความว่า พระเจ้าไม่ทรงปรารถนาความพินาศของคนบาป แต่ปรารถนาให้เขากลับใจฉันใด นั่นก็เป็นหัวใจของเราในการเป็นคริสตชนด้วยฉันนั้น ที่เราจะไม่ต้องการให้คนบาปถูกทำลาย แต่เราต้องปรารถนาความรอดพ้นของเขาด้วยครับ

จบเกม จบข่าวไหมครับพี่น้อง... คำถามที่ว่า... “คุณพ่อ ฉันอยากขอมิสซาให้อีนั่นมันตายๆ ไปซะ...” “คุณพ่อ ฉันขอมิสซาให้อีกคนนั้นมันพินาศไปซะเถอะได้ไหม อยู่กันก็มีแต่ทำลายสังคม...” จบครับพี่น้อง พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ตอบโจทย์เราแล้วนะครับ... คริสตชน ปรารถนาความพินาศของเพื่อนพี่น้องไม่ได้ แม้เขาจะเป็นคนบาป แม้เขาจะเป็นคนไม่ได้ แม้เขาจะทำให้เราลำบากเพียงใด แต่เพราะเราเป็นลูกพระ สิ่งที่เราต้องปรารถนาอย่างจริงใจ คือการกลับใจและกลับมารับความรอดพ้นเช่นเดียวกับเรา

และสิ่งหนึ่งที่สำคัญ... ชีวิตเราไม่ใช่ละครไทยที่ต้องแก้แค้นสังคมแบบที่ว่า... “หากวันนี้ฉันดีแล้วไม่ได้ดี... ฉันจะขอเลวให้สุดๆ บ้าง” พี่น้องครับ ไม่ได้เลยนะครับ ความเพียรทนของเราในการเป็นคนดีที่สุดนั้น คือสิ่งที่เราจะท้อแท้และท้อถอยไม่ได้ แม้เราเป็นคนดีแล้วเราจะถูกเบียดเบียน เราก็ต้องมานะบาปบั่นในการเป็นคนดีให้เสมอต้นเสมอปลาย ใครจะไปทราบได้ว่า ในนาทีที่เราท้อถอยและท้อแท้ คนบาปมากมายอาจจะกลับใจ และได้รับความรอดพ้น แต่คนดีที่ท้อแท้ กลับทิ้งหนทางแห่งความรอดพ้นนั้นเสีย

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ลูกมานะบากบั่น และเพียรอดทนในการเป็นลูกที่ดีของพระองค์เสมอเถิด เพื่อลูกจะรักษาความดีของลูกไว้ตลอดไป และไม่ทิ้งหนทางแห่งความชอบธรรม ไปดำเนินชีวิตตามกระแสของโลก อีกทั้งให้หัวใจของลูกอ่อนโยน อ่อนหวาน เป็นหัวใจที่ปรารถนาความรอดพ้นของเพื่อนพี่น้องด้วยเทอญ เพราะลูกเป็นลูกของพระองค์ ขออย่าให้ลูกน้อยเนื้อต่ำใจ ในการถูกเรียกร้องความรักและความดีที่สูงกว่ามาตรฐานของโลกเลย.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 19 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน อสค 18:21-28 / มธ 5:20-26
การคืนดีกันเป็นการท้าทายเสมอสำหรับทุกคน ในบทอ่านจากหนังสือประกาศกเอเสเคียลได้เตือนเราว่า ใครก็ตามที่ต้องการคืนดีกับพระเป็นเจ้า จะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ และวิงวอนขอให้ได้คืนดีกับพระองค์ ด้วยกิริยานี้เอง เราเรียนรู้ที่จะทำตัวสุภาพต่อหน้าพระเป็นเจ้า พระผู้สร้าง เมื่อเรายอมเราความผิดพลาดและความล้มเหลว เราจึงหนทางที่จะคืนดี ระหว่างเรากับพระเป็นเจ้า
ถ้าบทอ่านที่หนึ่งกล่าวถึงการคืนดีระหว่างมนุษย์กับพระเป็นเจ้า พระวรสารก็ให้บทเรียนแก่เรา ในเรื่องการคืนดีกับคนอื่นด้วย ก่อนอื่น เราได้รับการท้าทายให้คืนดีกับคนอื่น ก่อนที่เราจะนำของมาถวายพระเป็นเจ้าบนพระแท่นบูชา เป็นการง่ายมากที่จะพูดถึงการท้าทายนี้ มากกว่าการลงมือปฏิบัติ ประสบการณ์ทั่วไป คือ เราจะมายังพระแท่นบูชาของพระเป็นเจ้าก่อน แต่เราไม่เคยคิดว่า เราจะต้องคืนดีกับคนอื่นก่อน มีคำพูดที่บอกว่า “ ถ้าเราคืนดีกับคนอื่น เราจะพบกับอุปสรรคมากมาย และความพยายามที่จะคืนดีกันก็หมดลง” พระวรสารได้ให้แนวปฏิบัติ ในเรื่องการคืนดีกัน ในเรื่องชีวิตคริสตชน ดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาๆ แต่เพื่อจะทำตามนั้น เราต้องต่อสู้อย่างสม่ำเสมอ ขอให้เราเต็มเปี่ยมด้วยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า ที่จะช่วยให้เราปฏิบัติตามพระวรสาร
แน่นอน เราอาจจะไม่ใช่ฆาตากร ไม่เคยละเมิดพระบัญญัติในการการฆ่าคน แต่เรายังมีความโกรธในใจเรา เราอาจจะเป็นฆาตากรเงียบต่อคนอื่น โดยไม่ให้ความสนใจ การนินทาและการให้ร้าย การเงียบต่อความอยุติธรรม ที่ทำต่อคนอื่น แต่พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนเราว่า การมองด้วยความปรารถนาไม่ดี เราก็ทำผิดประเวณีในใจแล้ว
ความเชื่อของคริสตชน คือ เรื่องความรักและเรื่องการเป็นที่รักและการคืนดีกัน สิ่งต่างๆที่กล่าวมานี้ล้วนแต่เป็นเรื่องสำคัญ มันเป็นพื้นฐาน และมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงบุคคล และครอบครัว

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view