สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019 สมโภชนักบุญโยเซฟ  ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

🍀วางใจพระเจ้า..
ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณ
วางใจพระองค์..
ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ

📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019
สมโภชนักบุญโยเซฟ
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
https://youtu.be/3rd4BXrjZeQ

☘Joseph's Lullaby-Mercy Me
https://youtu.be/9ehZ5s_icFE

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019
สมโภชนักบุญโยเซฟ
ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี
อ่าน :
2ซมอ 7:4-5ก,1-14ก,16
รม 4:13,16-18,22
มธ 1:16.18-21.24a

ความชอบด้วยธรรม ของนักบุญโยเซฟ มาจาก
ความซื่อสัตย์ในการปฎิบัติตามธรรมบัญญัติ
และเมื่อต้องประสบพบเจอ เหตุการณ์ที่ไม่เป็นไป
ดังที่คิดหวัง พาให้เกิดความสงสัย...
ใจที่นิ่ง หนักแน่น มั่นคง ช่วยให้ท่านยังคงซื่อตรงต่อภารกิจ

เสียงของพระเจ้าผ่านทางประกาศกนาธัน
ให้ความมั่นใจ กับ ผู้ที่มีความหวังในพระองค์
พระเจ้าจะเป็นผู้พิทักษ์รักษาเขา

ความเชื่อ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความชอบธรรม สำหรับอับราฮัมคือ
ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีหวัง แต่อับราฮัม
ก็ยังหวัง เชื่อ และวางใจให้พระเจ้านำ

นักบุญโยเซฟ แสดงออกถึงความเชื่อของท่าน
ในการกระทำ ด้วยการเป็นผู้นำครอบครัว
ที่ซื่อสัตย์ต่อการปฎิบัติตามธรรมเนียมของความเชื่อ
แม้เมื่อไม่เข้าใจในบางสถานการณ์ มิได้ดื้อรั้น แสวงหาเหตุผล
แต่พร้อมที่จะอดทน รอวันเวลา แสวงหาพระประสงค์พระเจ้า

หมายเหตุ...
เมื่อความฝัน ทำให้เรามีไฟ
แรงบันดาลใจ ทำให้เรามีพลัง
ความหวัง จึงไม่ไกลเกินไป ที่จะไขว่คว้า

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019
สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต
สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เมื่อโยเซฟตื่นขึ้น เขาก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้...” (มธ 1:16, 18-21, 24 ก)

คงด้วยเหตุนี้ซินะ
ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรม
ท่านผู้เชื่อฟังพระเจ้าในทุกสิ่ง
แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจก็ตาม

ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ
ช่วยฉันให้มีใจอย่างท่านบ้างเถิด
นี่คือความนอบน้อมเชื่อฟังแสนสุภาพ
ไม่ใช่ความนอบน้อมเชื่อฟังแบบหูหนวกตาบอด
แต่นี่คือปรีชาญาณ และความสว่างแท้ ที่ฉันสามารถมั่นใจได้...

คือการเชื่อฟังพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ
และสิ่งนี้เองที่นับเป็นความชอบธรรม.

________________

เหมือนเป็นความบังเอิญ แต่ไม่น่าจะบังเอิญ เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตของผม... วันนี้ วันที่ 19 มีนาคม สมโภชนักบุญโยเซฟ... คือช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆ ระหว่างเทศกาลแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสตชน มหาพรตมาหาพระ คือการกลับใจและฟื้นฟูตนเอง ในความเป็นลูกของพระเจ้า โดยการฟังพระวาจาของพระองค์ ไตร่ตรองชีวิตที่ก้าวผ่านมา และวันนี้ จุดที่ผมยืน ผมยืนในที่ที่ควรจะเป็นหรือไม่ อย่างไร ความเป็นลูกของพระเจ้า ความเป็นคริสตชน ความเป็นนักบวช ความเป็นพระสงฆ์ของผม วันนี้เป็นเช่นใด... สัปดาห์กว่าๆ แล้ว ที่พระเจ้าทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของผมและของพี่น้องด้วยพระวาจาของพระองค์... “จงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะเราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์”... “จงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังพระบิดาทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิด”... “จงเป็นผู้มีเมตตากรุณา ดังพระบิดาทรงเป็นผู้เมตตากรุณาเถิด” ... คำถามที่ว่า “มันจะไหวหรือ???” วันนี้ เห็นชายคนนี้ คนที่เงียบเหลือเกิน ไม่ค่อยได้พูดอะไร เห็นเขาแล้วคิดอย่างไรล่ะ วิญญาณข้าฯ เอ๋ย... คิดอย่างไรเล่า ที่เพราะเหตุนี้เอง ท่านจึงได้ชื่อว่า “เป็นผู้ชอบธรรม”

หลายปีแล้ว ที่วันที่ 19 มีนาคม เป็นวันที่ผมกลับมาที่บ้านศูนย์กลางของคณะที่ลำไทร เหมือนกลับมาในการไตร่ตรองถึงความนอบน้อมเชื่อฟังที่ผมเลือกมองดูท่านนักบุญโยเซฟ เป็นแบบอย่าง... คำสั่งโยกย้ายที่มาในวันสมโภชนักบุญโยเซฟ เหมือนกับความฝันที่ผมต้องตื่นขึ้นมา และทำตามที่ท่านนักบุญโยเซฟได้ทำ... 19 มีนาคม ปีนี้ด้วย ที่ผมได้กลับมาที่บ้านของคณะที่ลำไทรอีกครั้งเช่นหลายๆ ปีที่ผ่านไป...

นี่คือสิ่งที่ผมกำลังเผชิญในบรรยากาศของชีวิตในวันเหล่านี้ ผมถูกผู้ใหญ่เรียกไปพบสองครั้ง ครั้งแรก ผมได้รับคำสั่งให้ย้ายไปที่หนึ่ง ผมก็เตรียมตัว ด้วยการน้อมรับไม่ยากนัก... แต่ยังไม่ทันได้ย้าย ผมก็ได้รับคำสั่งใหม่ให้ย้ายไปอีกที่หนึ่ง ซึ่งเป็นที่ที่หัวใจของผมรู้สึกขัดแย้ง และไม่อยากยอมรับ แต่สุดท้าย ต่อหน้าผู้ใหญ่ ผมก็สามารถตอบรับคำสั่งนั้นได้ด้วยความยินดี หลังจากที่บอกกับผู้ใหญ่ตรงๆ ว่ารู้สึกลำบากใจ แต่สุดท้าย ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธ จากนั้นแทบจะทันที ผมตอบ YES กับผู้ใหญ่ของผม... สมาชิกคนหนึ่งบอกผมว่า ผมทำแบบนี้ “คือมันไม่ถูกนะ... นี่ไม่ใช่ความนอบน้อมเชื่อฟังแบบฟรันซิสกัน เธอกำลังนอบน้อมเชื่อฟังแบบหูหนวกตาบอด”... ครับ นั่นอาจจะเป็นความหวังดีของพี่น้องสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นห่วงผม และไม่อยากเห็นผมเผชิญปัญหาที่หนักเกินไปอีกครั้งเช่นที่ผ่านมา... แต่ ณ จุดนั้น ผมไม่กลัวแล้วล่ะครับ ผมตอบรับครับ และพร้อมที่เรียนรู้ และก้าวเดินต่อไปด้วยความวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเรียกผม และส่งผมไปครับ ผมตอบครับ “ผมมั่นใจว่าผมไม่ได้นอบน้อมเชื่อฟังแบบหูหนวก ตาบอด แม้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่ผมไม่เข้าใจ แต่ผมมั่นใจในผู้ทรงเรียกและส่งผมไปครับ...”

มองชีวิตของนักบุญโยเซฟ มองปัญหามากมายของท่าน มองความรู้สึกของท่าน... ผมอยากถามจริงๆ ว่า... “ยังมีผู้ชายแบบนี้ แบบโยเซฟอ่ะ ยังมีผู้ชายแบบนี้ในโลกอีกไหม...ช่างน่ารักเหลือเกิน” ... “แม่พระช่างเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและได้รับพระพรมากมายจริงๆ ที่ได้พบชายคนนี้...” สตรีคนใดจะได้พบชายที่แสนดี แสนน่ารักแบบนี้ได้อีก...

มองชีวิตนักบุญโยเซฟครั้งใด หัวใจผมพูดอะไรไม่ออกทุกครั้งไป ความนอบน้อมเชื่อฟังอะไรกันนี่ หูหนวกตาบอดหรือเปล่า... แต่เพราะแบบนี้ไม่ใช่หรือ ที่ท่านคือผู้ชอบธรรมของพระเจ้า นี่ไม่ใช่หรือ ความวางใจอย่างที่สุด แม้ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นใด ท่านช่างยิ่งใหญ่จริงๆ ในความรักต่อพระเจ้า ที่ท่านนอบน้อมเชื่อฟังอย่างที่สุด... ไม่มีคำอธิบายใดๆ ที่เป็นเหตุผลเพียงพอ นอกจากความวางใจเท่านั้น เพราะท่ามกลางความมึนงง ท่ามกลางความสับสน เมื่อท่านโยเซฟตื่นขึ้น ท่านก็ทำตามที่ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งไว้... คือรับพระนางมารีย์มาอยู่ด้วย รับพระนางมาเป็นภรรยา ท่านไม่ได้เข้าใจอะไรมากขึ้นเลย นอกจาก “นอบน้อมเชื่อฟัง และยอมให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จไป” เท่านั้นเอง

บทอ่านที่หนึ่ง (2ซมอ 7:4-5, 12-14ก, 16) เรียกร้องการเชื่อฟังด้วยความวางใจ บทอ่านที่สอง (รม 4:13, 16-18,22) แม้ดูเหมือนไม่มีหวัง แต่ก็ยังหวังและเชื่อ... จากชีวิตผู้ชอบธรรมของพระเจ้าในพันธสัญญาเดิม สู่ชีวิตของชายที่แสนน่ารักและแสนสุภาพเช่นนักบุญโยเซฟในพันธสัญญาใหม่ และสิ่งนี้เองซึ่งนับว่าเป็นความชอบธรรมของเขา...

พี่น้องที่รัก การสมโภชนักบุญโยเซฟในวันนี้ ในบรรยากาศชีวิตของผม ที่ผมกำลังแบ่งปันกับพี่น้องในนี้ คือสิ่งที่ทำให้ผมมีกำลังใจมากมายจริงๆ ที่จะนอบน้อมเชื่อฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้ตัดสินใจ และนี่ไม่ใช่ความนอบน้อมเชื่อฟังแบบหูหนวกตาบอด แต่ว่า ต้องเป็นความนอบน้อมเชื่อฟังที่เต็มไปด้วยความหวังและความไว้วางใจ และไม่มีอะไรให้ต้องกังวล สิ่งเดียวที่ต้องทำ คือ “ตามนั้น” ครับ ลุกขึ้น ตื่นขึ้นจากความมึนงงและปัญหา จากคำถามมากมาย และ ททท. ทำทันที ครับ... นี่แหละคือความชอบธรรมของคริสตชน... แล้วพี่น้องล่ะครับ ลุกขึ้นกับผมนะ พี่น้องสัตบุรุษที่รักครับ ลุกขึ้นกับพระสงฆ์ของพี่น้องคนนี้นะครับ เราลุกขึ้นด้วยกันนะครับ มหาพรตนี้ เราจะเดินไปด้วยกัน ทิ้งความไม่เข้าใจไว้ก่อน วางคำถามมากมายไว้ก่อน และทำตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์จะได้ไหม... เรากล้าไหม...

ผมมีคำถามมากมายต่อพระประสงค์ของพระเจ้า... ผมมั่นใจว่า พี่น้องก็คงมีคำถามบ้างเช่นกันหรือเปล่าครับ... พระประสงค์ของพระองค์เป็นเช่นใด พี่น้องบางคนถามผมในไลน์อภิบาล และทำให้ผมได้บทไตร่ตรองที่ดี ที่สรุปลงในวันสมโภชนักบุญโยเซฟนี่เองครับ และนี่แหละ คือสิ่งที่ผมต้องฟื้นฟูชีวิตของตนเอง และจะได้นำให้พี่น้องได้ฟื้นฟูบ้างได้ไหม มันคงไม่มีคำตอบที่เป็นเหตุผล นอกจากเชื่อ รัก และวางใจ เท่านั้นเอง...

ชีวิตคริสตชนของฉัน คือการเรียกของพระเจ้า ให้ออกจากตนเอง... คือชีวิตที่มีพระสัญญาของพระองค์วางไว้เบื้องหน้า... แม้ชีวิตจริง นี่อาจจะเป็นความหวังที่แทบไม่มีหวังอะไรได้ แต่ผู้ที่ยังคงมอบตนไว้กับความหวังนี้ เขามิใช่หรือได้ชื่อว่า เป็นผู้ชอบธรรม... และนี่แหละ หนทางของการเป็นผู้ชอบธรรม หนทางของการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ หนทางของการเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ ดังที่พระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดีอย่างสมบูรณ์ นี่แหละ คือความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตคริสตชน ลูกของพระเจ้า

Nella tua volonta’ Signore e’ la gioia del mio cuore... ข้าแต่พระเจ้า ความชื่นชมยินดีของจิตวิญญาณของลูก อยู่ที่พระประสงค์ของพระองค์... Fiat Voluntas tua... ขอให้พระประสงค์ของพระองค์จงสำเร็จไป.

สุขสันต์วันสมโภชนักบุญโยเซฟ แด่ทุกคนที่มีนามโยเซฟ ครับ

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 19 สมโภชนักบุญยอแซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารี
บทอ่าน 2ซมอ 7:4-5,12-14ก,16 / รม 4:13,16-18,22 / ลก 2:41-51ก
ขณะที่เราสมโภชนักบุญยอแซฟ เราก็ถวายเกียรติแด่พระเป็นเจ้า ที่ทรงประทานตัวอย่างบิดาของพระบุตรของพระองค์ให้แก่เรา และภัสดาที่น่ารักแก่พระนางพรหมจารี มารีอา ในฐานะเป็นผู้ปกป้องและดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แม้พระคัมภีร์จะบันทึกเรื่องราวของนักบุญยอแซฟไม่มากนัก แต่ก็เป็นการเพียงพอสำหรับเรา ที่จะชื่อว่า ท่านเป็นคนศรัทธา และคนใช้ที่ซื่อสัตย์ของพระเป็นเจ้า
ในพระวรสารวันนี้ เราจะไม่พบคำพูดแม้แต่คำเดียวของนักบุญยอแซฟ แต่เมื่อเราได้ยินคำขอร้องของพระเป็นเจ้า ท่านได้นบนอบทันที และยินดีมอบตัวเองตามแผนการของพระเป็นเจ้า โดยดูแลรักษาพระแม่มารีอาและพระกุมารเจ้า
ในสังคมปัจจุบันนี้ เราจะเห็นว่าความเป็นพ่อได้สูญหายไปจากสังคมหลายแห่ง อย่างเราก็ตาม เราจะเห็นว่า บทบาทของบิดาในการเลี้ยงดูลูกๆ ครอบครัว และสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญมาก จากการศึกษาวิจัย พบว่าลูกๆที่ได้รับความรักจากพ่อ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ในการศีกษาของลูกๆ เพราะลูกๆจะมีสุขภาพจิตที่ดี เห็นคุณค่าของตัวเอง มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น และมีความประพฤติที่ดีในด้านสังคม และเป็นเกราะป้องกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด อาชญากรรม เมื่อเปรียบเทียบกับลูกๆ ที่ไม่ได้รับสิ่งที่ดีดีจากพ่อ
เพื่อทำให้ครอบครัวมีพลังเพิ่มขึ้น อีกครั้งหนึ่ง บรรดาพ่อทุกคนจะต้องดูตัวอย่างของนักบุญยอแซฟ ผู้ชอบธรรม บิดาเลี้ยงของพระเยซูเจ้า และภัสดาของพระนางพรหมจารี มารีอา ท่านได้มอบทั้งชีวิตให้แก่พระเป็นเจ้าอย่างไม่เห็นแก่ตัว เพื่อทำให้แผนการไถ่กุ้มนุษยชาติสำเร็จไป
คนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เคยร้องไห้ แต่คือคนที่ยังยิ้มได้ ถึงแม้จะผ่านเหตุการณ์ที่ทำให้ ร้องไห้มาแล้วนับไม่ถ้วน..เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือ “เหตุผล” สิ่งที่ต้องลดลงคือ “อารมณ์”… “สติ” …ทำเรื่องใหญ่ๆ กลายเป็นเรื่องเล็ก “อคติ” …ทำเรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่...วันที่ชีวิตไม่ขาดทุน คือ วันที่ได้ทำความดีและให้อภัย วันที่ชีวิตได้กำไร คือ วันที่เราตั้งใจทำความดี.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view