สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันพุธที่ 3 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 3 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🌱ความสุขเป็นของบุคคลที่...
ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้า
เขาไม่ได้ดำเนินชีวิต...
ตามที่ตามองเห็น แต่ด้วยความเชื่อ
ในหนทางที่มืดมิด เขามองเห็นความสว่าง
ในความยุ่งยากทั้งหลาย...
เขามองเห็น "ชัยชนะ" ที่รออยู่🌱

📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
https://www.youtube.com/watch?v=fk_kIDeE02A&t=17s

🍄ยิ่งกว่าทะเล
http://youtu.be/TB0VjTuRwbs

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

วันพุธที่ 3 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
อ่าน :
อสย 49:8-15
ยน 5:17-30

พระเยซูเจ้าทรงยืนยัน ความเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง
พระบิดา และพระบุตรเพื่อมวลมนุษย์ การที่พระบุตร
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์นั้น
เพราะมิได้ทรงทำสิ่งใดตามใจ แต่ทำในสิ่งที่
เป็นพระประสงค์ของพระบิดา 

ประกาศกอิสยาห์ ยืนยัน 
พระบิดาเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ 
ปกป้อง คุ้มครอง  ประชากรที่ไว้วางใจ 
ปฎิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์

หมายเหตุ..
ทุกสิ่งดีเสมอ..หากเราไม่ยึดติด
กับการคาดหวัง

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันพุธที่ 3 เมษายน 2019
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เราไม่ได้แสวงหาที่จะทำตามใจเรา ทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา...” (ยน 5:17-30)

พระบุตรทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา
พระทัยของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน
เพื่อพันธกิจที่ทรงกระทำจะสำเร็จไปในจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ฉันล่ะ ที่ได้กลับเป็นลูกของพระเจ้าในศีลล้างบาป
ฉันได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระบิดาเจ้า
บัดนี้ ฉันมีน้ำใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระประสงค์ของพระบิดามากน้อยเพียงใด...

________________

หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจำไม่สงสารบุตรที่อยู่ในครรภ์เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย (อสย 49:8-5)...

เหมาะสมแล้วล่ะ ที่เช้าวันนี้ เราขับร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า “พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความอ่อนหวาน และเมตตาสงสาร” เพราะความรักของพระเจ้าที่แสนมั่นคงและสัตย์ซื่อนั้น เมื่อเทียบกับความรักอันแสนโลเลของมนุษย์นั้น แทบจะเป็นดังสิ่งที่ตรงกันข้ามกันเหลือเกิน... พระเจ้าตรัส หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจำไม่สงสารบุตรที่อยู่ในครรภ์เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ... อันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลย นี่เป็นธรรมชาติที่พระเจ้าได้สร้างไว้ในหัวใจมนุษย์ แต่ทว่า เมื่อเวลาผ่านไป วันนี้ ในโลกของเราวันนี้ ดูเหมือนว่า พระเจ้าทรงเข้าใจ และเห็นในความโลเล ในความอ่อนแอของความรักของมนุษย์ เพราะวันนี้ เราพบมารดาที่หัวใจของนางผิดปกติ เราพบมารดาที่ทอดทิ้งบุตรของนางได้ เราพบเด็กที่ถูกทอดทิ้ง และไม่แยแสใยดีมากมายในโลกในสังคมของเราวันนี้ ดูเหมือนพระเจ้าทรงเข้าใจเรื่องแบบนี้นานแล้ว พระองค์ทรงเข้าใจหัวใจของเรามนุษย์นานแล้ว วันหนึ่ง มนุษย์ที่พระองค์ได้สร้างอย่างประเสริฐสุดกว่าสิ่งสร้างทั้งมวลนี่แหละ คือสิ่งสร้างที่ผันแปรไปจากพระประสงค์ของพระองค์มากที่สุด นี่คือหัวใจมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวันๆ แต่กระนั้นก็ดี สิ่งที่ไม่มั่นคง ไม่สัตย์ซื่อ สิ่งที่แปรเปลี่ยนไปในใจมนุษย์นี้... พระองค์ยังคงมั่นคงและสัตย์ซื่อต่อพันธสัญญาของพระองค์เสมอ

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราทำอะไรตามใจของเราไม่ได้” นั่นหมายความว่า พระองค์ผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา สิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย ที่พระทัยของพระองค์จะไม่เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา และพระองค์จะทำอะไรตามใจของพระองค์ไม่ได้ นอกจากแรงบันดาลใจที่มากจากพระทัยที่เป็นหนึ่งเดียวกันในพระประสงค์ของพระบิดาเท่านั้น

อะไรคือความสัตย์ซื่อต่อความรักของเราต่อพระเจ้าที่แปรเปลี่ยนไป... เราพบคำตอบในพระวรสาร นั่นคือชีวิตที่ดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา และเราก็เป็นประชากรของพระองค์ พระเยซูเจ้าแสดงให้เราเห็นความมั่นคงในรักที่พระองค์เองทรงเป็นแบบอย่าง ในความเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา ในการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระบิดา การมีน้ำจิตน้ำใจที่เป็นหนึ่งเดียวในความรักของพระบิดา พันธกิจที่พระองค์ทำ ก็เป็นสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระบิดาทั้งสิ้น พระองค์กับพระบิดา เป็นอันหนึ่อันเดียวกัน... นี่จึงเป็นคำถามที่สำคัญของผมและพี่น้องที่มาเข้าเงียบด้วยกันในวันเหล่านี้ ... เราเป็นหนึ่งเดียวกับในความรักของพระบิดาเจ้ามากน้อยเพียงใด... มองจากชีวิตของเราแล้ว เราพอจะประเมินได้ไหมว่า สักเพียงใด ที่เราคิด ปรารถนา และทำตามพระประสงค์ของพระองค์... และผิดมากน้อยเพียงใด ที่เราต้องขอโทษต่อพระองค์ หากหลายต่อหลายครั้ง เราไม่อยากปรารถนา ที่จะคิด และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ มันคือการหลงทางมากน้อยเพียงใด หากเราไม่แสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ แล้วเราจะไปถึงเป้าหมายในพระองค์ไหม และหากเป็นเช่นนั้น หนทางที่เราเดินตามเสียงเรียกของพระองค์นั้น บัดนี้ เรากำลังตามใคร เราติดตามเสียงของพระองค์มากน้อยเพียงใด

กระนั้นก็ดี แม้เราจะพลาดพลั้งไปบ้าง... ก็แน่นอนล่ะ โลกวันนี้ ทำให้เราผันแปร ทำให้เราไม่มั่นคง เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา เราเหมือนจะมีข้อแก้ตัวเสมอกับพระเจ้า ในขณะที่เรามีพระองค์เป็นพระเจ้าของเรา และเราก็เป็นประชากรของพระองค์ มากกว่านั้น เราได้กลับกลายเป็นลูกของพระองค์โดยทางพระเยซูเจ้า แต่อีกหลายๆ ครั้ง เราก็เลือกที่จะมีพระเจ้าอื่น เราก็เลือกที่จะได้ประโยชน์จากพระเจ้าอื่น และเราก็เหินห่างจากความรักมั่นคงของพระเจ้า เรากำลังพูดว่า “อง์พระผู้เป็นเจ้าทรงละทิ้งข้าพเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว” ... เราตั้งคำถามนี้ เราคิดเช่นนี้ ในยามที่เราไม่สมใจปรารถนา... และสุดท้าย หนทางที่ฉันเดินมานี้ ฉันเดินตามน้ำใจของฉัน หรือตามพระประสงค์ของพระองค์เล่า น้ำใจของฉันกับพระประสงค์ของพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกันมากน้อยเพียงใด...

ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ความรักของลูกต่อพระองค์ คือความรักที่มีพระประสงค์ของพระองค์เป็นแรงบันดาลใจ และเป็นพลังในหัวใจเพื่อเจริญชีวิตก้าวหน้าบนหนทางแห่งการเป็นลูกของพระองค์เสมอ ขอแบบอย่างของพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ ทำให้หัวใจของลูกชุ่มชื้นขึ้นด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ ที่ทำให้ลูกเชื่อ รัก และวางใจในพระองค์ตลอดไป.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันพุธที่ 3 เมษายน 19 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต
บทอ่าน อสย 49:8-15 / ยน 5:17-30
เมื่อใดที่เรารู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้ง คำพูดของประกาศกอิสยาห์จะทำให้เรามีความหวังมากขึ้น เมื่อพระเป็นเจ้าตรัสว่า จะช่วยเหลือเราและปกป้องเรา และคืนมรดกที่ถูกทำลาย พวกเราจะเปรียบเหมือนฝูงแกะที่อยู่ในทุ่งหญ้า ที่มีหญ้ากินอย่างอุดมสมบูรณ์ แม้แต่ดวงอาทิตย์และลมร้อนจะไม่ทำร้ายเรา พระองค์จะนำเราไปยังน้ำพุ พระองค์จะทำให้ภูเขาสูงเป็นทางเดิน จะมีผู้คนมาจากที่ต่างๆ แม้ “ หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่ลืมเจ้าเลย”
ความรักที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อเรา ได้แสดงออกในตัวของแม่ พระเป็นเจ้าไม่สามารถเสด็จไปในที่ต่างๆ พระองค์จึงทรงสร้างแม่ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ ในการแสดงความรักต่อลูกๆ อ้อมกอดของแม่จะโอบลูก เมื่อลูกต้องการ หัวใจของแม่เข้าใจลูกเสมอ เมื่อลูกต้องการคนที่เข้าใจ ดวงตาของแม่จะเข้มงวด เมื่อลูกต้องการบทเรียน ความเข้มแข็งและความรักของแม่ จะคอยประคองให้ลูกได้โบยบิน
ความรักเป็นเรื่องของการให้และให้ ไม่ใช่เป็นการให้และรับ เราจะรู้ว่าเรากำลังรักกับคนที่ใช่ ก็ต่อเมื่อเขาให้เรา เท่ากับที่เราให้เขา ความรักไม่ใช่การมองหาคนที่ใช่ แต่ต้องทำตัวเองให้เป็นคนที่ใช่ สำหรับใครสักคนมากกว่า และในวันที่ความตายมาถึง ถ้าลูกๆสามารถพูดว่า “ ลูกๆอิจฉาแม่ ที่มีสามีเหมือนพ่อ และอิจฉาพ่อ ที่มีภรรยาเหมือนแม่”
“ ข้าแต่พนะเป็นเจ้าผู้ซื่อสัตย์และน่ารัก แม้พวกลูกเป็นคนบาปและต่อต้านพนะองค์ แต่พระองค์ก็ยังรอคอยลูกด้วยความรักและห่วงใย เหมือนแม่ที่รักและห่วงใยลูกเสมอ เพื่อรอรับลูกในวันที่ลูกกลับมา พระองค์จะไม่ประณาม และไม่ปฏิเสธลูก พระองค์มีแต่ความเมตตากรุณา ลูกขอโมทนาคุณพระองค์ สำหรับพระทัยเมตตากรุณา และการตัดสินที่เต็มไปด้วยความรักของพระองค์

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view