สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 สัปดาห์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019 สัปดาห์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

✝ อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณ
จงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...
คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...
มากกว่าที่ไหนๆในโลก...พระเจ้ารักคุณ

📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019
สัปดาห์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)
https://www.youtube.com/watch?v=d8mCXEE-dSY&t=5s

🌿All Hail King Jesus
https://youtu.be/s2Ou-n490Gs

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019
สัปดาห์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)
อ่าน :
อสย 50:4-7
ฟป 2:6-11
มก 15:1-39

เพราะความฝักใฝ่ในชื่อเสียง เกียรติยศ 
ทำให้บรรดาหัวหน้าสมณะ และปิลาต ยัดเยียด
ความผิดให้พระเยซูผู้บริสุทธิ์ นำไปสู่
การตัดสินประหารชีวิต แต่กลับยุยง 
เสี้ยมสอนประชาชน ให้ปล่ยอคนที่ทำผิด

เพื่อจะเป็นผู้มีเกียรติยศ อำนาจที่แท้
ประกาศกอิสยาห์แนะนำ …
จงรู้จักใช้ลิ้น .. เพื่อพูดจาให้กำลังใจ
ใช้หู .. เพื่อรู้รับฟัง

นักบุญเปาโลตอกย้ำ เหตุผลที่พระเยซูเจ้า 
ได้รับเกียรติสูงส่ง คือ ความถ่อมตน 
ไม่ถือยศถา บรรดาศักดิ์ ยอมสละทุกสิ่ง
แม้ความตาย เพื่อให้พระประสงค์พระเจ้าสำเร็จไป

หมายเหตุ..
ว่าด้วยเรื่อง..ชาวบ้าน
เรื่องไม่แน่ใจ ให้ระวังคำพูด
เรื่องยังไม่เกิด อย่าเพิ่งพูด
เรื่องที่ทำไม่ได้ อย่าดีแต่พูด
เรื่องให้ร้ายคน อย่าไปพูด

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019
วันอาทิตย์พระทรมานขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่พวกเขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร...” (ลก 23:1-49)

พระราชาในนิทาน
กับ พระราชาในพระวรสาร...

เราคนไทยมองภาพพระราชาผู้น่ารักและแสนอ่อนโยนได้ไม่ยากนัก
ขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพระทัยดีของพระองค์
ที่ประทานพระราชาที่แสนดีให้กับพวกเรา
ขอบคุณพระองค์ สำหรับพระราชา เจ้าชายแห่งสินติ
ผู้เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาแลม

โฮซานนาแด่ผู้มาในพระนามพระเจ้า...
แต่ไม่กี่วัน...
เอาไปตรึงกางเขน เอาไปตรึงกางเขน!!!

วิญญาณข้าเอ๋ย...
ใยเจ้าโลเลเหลือเกิน...
เอาให้ชัดเจนหน่อยซิ...
เมื่อพระราชาของเจ้านั้นมั่นคงในรักถึงเพียงนี้...
เมื่อทรงทำถึงเพียงนี้... เจ้ายังโลเลอะไรอีกเล่า???

แต่...
พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่พวกเขาเถิด
เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร...

________________

เมื่อวานนี้ผมนั่งเตรียมใบลานกับสัตบุรุษของผมทั้งวันเลย ตั้งแต่เช้าจนเย็น ในขณะที่นั่งฟังเพลง พระราชาในนิทาน ... และสุดท้าย ก็นำให้ใจผมคิดถึง “พระราชาในพระวรสาร” ที่ผมจะอ่านในมิสซาเช้าวันนี้ครับ ผมก็เลยมาคิดว่า นี่อาจจะเป็นบทไตร่ตรองที่ดี ที่ผสานออกไปเป็นบทเทศน์สำหรับสัตบุรุษของผมในเช้าวันนี้ด้วย คงดีไม่น้อย... อะไรคือสิ่งที่ผมคิดอยู่หรือครับ...

เขาบอกพระราชา... ที่อยู่ในนิทาน จะใส่มงกุฎอันแสนสวยงาม แต่ว่าราชาของฉัน เวลาออกไปทำงาน มีเพียงหมวกเล็กๆ แค่หนึ่งใบ... เขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้ จะไปไหนก็แสนจะสุขสบาย แต่ว่าราชาของฉัน ทรงเหนื่อยล้ามามากมาย ลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆ คน... เขาบอกพระราชา นั่งอยู่บนบัลลังก์ ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทเสียดฟ้า แต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้า เก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดิน... เขาบอกพระราชา มาจากบนสวรรค์... ... ... เพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดิน ไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทาน... ท่านสอนให้เราพอเพียง พากเพียรทำแต่ความดี...

เขา (ลูกา) บอกพระราชาที่อยู่ในพระวรสาร มีหนามเป็นมงกุฎ... เดินบนพื้นดินอยู่ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ไม่มีที่พักศีรษะ และบัลลังก์ของพระองค์คือไม้กางเขน แต่พระองค์คือพระราชาแห่งพระราชาทั้งหลาย เมื่อทรงเลือกสละบัลลังก์สวรรค์ ลงมาเดินบนพื้นดินกับชาวเรา... พระองค์ทรงเลือกเช่นนั้น... เพื่อเจริญชีวิตอยู่ท่ามกลางเราด้วยความอ่อนโยน ดังที่บทอ่านที่หนึ่งบรรยายถึงพระองค์ (อสย 50:4-7) เมื่อเสด็จเข้ากรุงเยรูซาแลมนครของพระองค์ด้วยลา ไม่ใช่ม้าเช่นกษัตริย์อื่นๆ แต่เพราะพระองค์ทรงเป็น เจ้าชายแห่งสันติ อาณาจักรของพระองค์ คืออาณาจักรแห่งสันติ ไม่ใช่อาณาจักรแห่งการสู้รบ และนี่แหละ คือการเลือกของพระองค์ พระองค์ทรงเลือกดังนี้... แม้พระองค์ทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้า พระองค์ก็มิได้ถือทรงถือว่า ศักด์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหน แต่ทงสละพระองค์จนหมดสิ้น ทรงรับสภาพดุจทาส เป็นมนุษย์ดุจเรา รงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ ทรงถ่อมพระองค์ลงจนถึงกับยอมรับแม้ความตาย เป็นความตายบนไม้กางเขน... (ฟป 2:6-11) และนี่แหละทางเลือกของพระบุตรของพระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงเลือกเช่นนี้ ทั้งที่จะเป็นอย่างอื่นก็ได้ แต่ ขอให้เป็นเช่นนี้...

พระองค์ทรงพอพระทัยแก้ตัวด้วยความอ่อนโยนแทนผู้ที่ทำร้ายพระองค์... พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่พวกเขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร... นี่คือพระวาจาที่แสดงออกถึงความอ่อนโยน ทรงเข้าใจพวกเขา และพร้อมที่จะแก้ตัวแทนพวกพวกเขาที่ทำร้ายพระองค์อีกด้วย... พระบิดาเจ้าข้า พวกเขายังมีความเข้าใจน้อยนิด พวกเขาไม่รู้ว่าข้าพเจ้าคือใคร ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของข้าพเจ้าแก่พวกเขา หากพวกเขารู้ว่าข้าพเจ้าเป็นใครแล้วนั้น พวกเขาคงไม่ทำกับพระผู้ไถ่ของพวกเขาถึงเพียงนี้ ดังนั้น พระบิดาเจ้าข้า พระบิดาเจ้าข้า โปรดอภัยความผิดแก่พวกเขาเถิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร... (เทียบ บทอ่านที่สอง ทำวัตรภาคบทอ่าน วันศุกร์ สัปดาห์ที่หนึ่ง เทศกาลมหาพรต)

พอแล้วเนอะ... พี่น้องที่รัก ไตร่ตรองกันเท่านี้คงพอแล้วนะครับ นี่คือกษัตริย์ที่จุ่มตัวเองลงในความเป็นเรา ในความเป็นมนุษย์ของเราอย่างครบครัน จนถึงกับทำให้พระองค์เข้าใจเรามากมายถึงเพียงนี้ ทรงพร้อม ไม่เพียงที่จะภาวนาขอการอภัยให้เราเท่านั้น แต่ทรงแก้ตัวในความไม่รู้ของเราอีกด้วย... จะมีกษัตริย์พระองค์ไหนอีกเล่า ที่แสนอ่อนโยนเท่ากษัตริย์พระองค์นี้... แล้วดังนี้ วิญญาณข้าเอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรอีก ???

ข้าแต่พระเยซูเจ้า พอแล้วพระเจ้าข้า พระองค์ทรงรักลูกมากที่สุดแล้ว แต่รักของลูกที่มอบให้พระองค์ต่างหาก ที่ยังไม่พอ... พระเจ้าข้า ลูกรักพระองค์ ลูกขอบคุณพระองค์... ขอให้ความรักของลูก เป็นความรักที่ตอบแทนรักของพระองค์ตลอดไปเถิด พระเจ้าข้า.

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

https://www.youtube.com/watch?v=Yrwk3qFgzD4

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 19 อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)
บทอ่าน อสย 50: 4-7 / ฟป 2:6-11 / ลก 23:1-49
อาทิตย์แห่ใบลานเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเทศกาลมหาพรต และเป็นการเริ่มต้นของสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นการระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้า เป็นระยะเวลาก่อนที่พระองค์จะถูกตรึง ณ ไม้กางเขน คืนก่อนวันที่พระเยซูเจ้าจะสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ฉลองการเลี้ยงปัสกาพร้อมกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ เพื่อระลึกถึงการที่ประชากรอิสราเอล พ้นจากการตกเป็นทาสของชาวอียิปต์ ณ โต๊ะอาหารของการรับประทานอาหารครั้งสุดท้าย ยูด๊าส หนึ่งในสานุศิษย์ได้ทรยศต่อพระองค์ ในสวนเกทเสมานี พระเยซูเจ้าได้กลายเป็นอาดัมคนใหม่ ผ่านทางความนบนอบต่อพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า เมื่อพระเยซูเจ้าได้ถูกจับกุม บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์พยายามที่จะใช้ดาบ ในการปกป้องพระองค์ ซึ่งได้บอกกับพวกเขาว่า เมื่อความรุนแรงต่อสู้ความรุนแรง ความชั่วร้ายจะเป็นฝ่ายชนะเสมอ ในการตัดสินลงโทษพระเยซูเจ้า โจรคนหนึ่งชื่อบารับบัสได้รับการปล่อยตัว แทนพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระบุตรที่แท้จริงของพระบิดาเจ้า บนเขากัลวาลิโอ พระเยซูเจ้าได้ถูกตรึงไม้กางเขน ในระหว่างโจรสองคน คนหนึ่งได้สบประมาทพระองค์ ส่วนอีกคนหนึ่งได้กลับใจ ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ได้ให้อภัยแก่ศัตรูของพระองค์ และได้มอบวิญญาณของพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดาเจ้า อาศัยความตายและการกลับคืนชีพ พระองค์ได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่ ระหว่างมนุษย์ที่เป็นคนบาปและพระเป็นเจ้า พระองค์เปรียบเหมือนโมเสสใหม่ ที่ได้นำประชากร ผ่านทะเลแห่งความตาย อาศัยศีลล้างบาป และช่วยให้พวกเขาพ้นจากการเป็นทาสของบาป พระเยซูเจ้าได้ผ่านจากชีวิตไปสู่ความตาย และการได้รับชีวิตนิรันดร
วันนี้เป็นวันอาทิตย์ใบลาน ที่ไม่ใช่เป็นเพียงวันที่ระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในอดีต แต่เป็นการเสด็จเข้าในอนาคตด้วย...ชีวิตเต็มไปด้วยการขึ้นและการลง จงสรรเสริญพระเป็นเจ้า ในช่วงขึ้น และมีความเชื่อในพระองค์ระหว่างการลง…ข้าแต่พระเยซูเจ้า ชาวเรายกย่องพระนามของพระองค์ขึ้น ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยการสรรเสริญ ขอให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องให้สูงขึ้น โฮซันนาในที่สูงสุด.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view