สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍎จงจดจ่อในพระวาจา
นิ่งสงบในการอธิษฐาน...
รอคอยและวางใจ
ในการทรงนำของพระองค์

📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
https://www.youtube.com/watch?v=bgtPE1DWkXM

https://youtu.be/

☘พระวาจาบันดาลชีวิต
http://youtu.be/6dCL-sDCWlo

🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
อ่าน : กจ 9:31-42
ยน 6:60-69

เมื่อไม่ได้ดั่งใจ ในสิ่งที่คิด หวัง
ผู้ติดตามพระเยซูเจ้าหลายคน พากันบ่น
และเปลี่ยนใจ ไม่ติดตามอีกต่อไป
แต่สำหรับบรรดาอัครสาวก สิ่งที่ยังยึดติดพวกเขา
คือ พระวาจาที่ให้ชีวิต

เมื่อเปโตร ศิษย์ที่เคยติดตามพระเยซูเจ้า
สานต่อพันธกิจ ด้วยการทำอย่างซื่อสัตย์
ในนามของพระเยซูเจ้า อาศัยความเชื่อ
สิ่งที่ดูเหมือน ความสามารถของมนุษย์ ไม่น่าจะทำได้
แต่ท่านกลับทำได้

หมายเหตุ..
ถ้าความตั้งใจจริง เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต
ทุก ๆ ความยากลำบาก
ย่อมกลายเป็นเรื่องเล็ก

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019
สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ...” (ยน 6:30-35)

ท่ามกลางความไม่เข้าใจและความสับสน
หลายคนกำลังคิดที่จะถอย และเลิกสนใจคำสอนของพระเยซูเจ้าแล้ว

ยังโชคดี ที่ความเชื่อยังทำให้เปโตรตอบว่า
พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร
พวกเราเชื่อ และรู้ว่า
พระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

วันนี้ ความเชื่อของฉันเป็นเช่นใด
เมื่อพระเจ้าทรงเรียกร้องความเชื่อที่พร้อมไปด้วยกิจการของความเชื่อ
อันเนื่องมาจากชีวิตที่เป็น “มหาสนิท” คือเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์
จงตอบคำถามนี้เถิด
ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ...

________________

พี่น้องครับ เราร่วมไตร่ตรองพระวาจาของพระเจ้ามาจนวันนี้ วันเสาร์แล้ว เรากำลังจะจบสัปดาห์นี้แล้ว หลังจากที่เราได้ไตร่ตรองร่วมกัน ผมได้แบ่งปันบทไตร่ตรองของผมมาหลายวันในสัปดาห์นี้ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของศีลมหาสนิท แต่ก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ นั่นแหละครับ เพราะชีวิตของผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้า คือชีวิตที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั้น นั่นคือชีวิตของผู้มีความเชื่อ และความเชื่อในพระองค์ อันจะนำมาซึ่งชีวิตนิรันดรนี้เอง คือความเชื่อที่ถูกเรียกร้องซึ่งกิจการของความเชื่อนั้น... และวานนี้ ผมนำพี่น้องไตร่ตรองกิจการของความเชื่อนี้ ในเรื่องของความรักฉันพี่น้อง ที่เป็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์ อันเป็นรูปแบบความเชื่อของคริสตชน ที่เราต้องนำความรอดพ้นไปสู่ทุกๆ คน เพราะคริสตชน จะไม่ไปสวรรค์คนเดียวครับ... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น นี่คือผลของความเชื่อในพระคริสตเจ้าครับ ความเชื่อที่นำเราให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์และในพระองค์ และนำมาซึ่งผลของกิจการดีอันเป็นที่ประจักษ์ในกิจการดีแบบพระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวก (เทียบบทอ่านที่หนึ่ง กจ 9:31-42)

ผมเพิ่งเดินทางกลับจากลำไทร เพิ่งถึงประจวบฯ ครับ ผมกลับประจวบฯ เพื่อเตรียมมิสซาวันอาทิตย์ เพื่อมาทำความสะอาดวัด เตรียมสถานที่ จัดดอกไม้ เตรียมพิธีกรรม และวันจันทร์ก็ต้องกลับไปที่ลำไทรอีกครั้ง คงเป็นอย่างนี้ทั้งเดือนพฤษภาคม วันธรรมดาอยู่ลำไทร ส่วนเสาร์อาทิตย์ก็อยู่ประจวบฯ ซึ่งหลายคนก็บอกว่า น่าเหนื่อยจัง... ครับเหนื่อยครับ และบางครั้งก็ท้อด้วยครับ อยากจะถามหลายครั้งว่า ทำไมต้องขนาดนี้ด้วย แต่ถามไม่ออกครับ ด้วยพลังแห่งพระวาจาของพระเจ้าในวันเหล่านี้ สอนให้ผมเรียนรู้ที่จะรัก รัก และรัก รักอย่างที่สุด ทำอย่างดีที่สุดในสถานการณ์ที่ยากลำบากของผมและของเพื่อนพี่น้องด้วย เพราะเราต้องไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นใด เราต้องพร้อมที่จะเข้าใจ และเดินเคียงข้างกันและกัน แบบที่พระคริสตเจ้าทรงอย่เคียงข้างพระศาสนจักรของพระองค์

แต่ผมเอง ผมก็ยอมรับว่า นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จนบางครั้ง ผมเองก็เคยถามพระเจ้าเช่นกันว่า “ต้องอย่างนั้นเลยหรือ” แต่ก็นั่นแหละครับ ใช่ครับ ต้องแบบนั้นเลยครับ แบบพระเยซูเจ้าเลยครับ พระองค์ทรงให้แบบอย่างกับเราแล้ว เมื่อการเบียดเบียนของเซาโลต่อพระศาสนจักรที่เราได้ฟังในบทอ่านที่หนึ่งเมื่อวานนี้ คือการเบียดเบียนพระคริสตเจ้าเอง... ดังนั้น นี่คือชีวิตคริสตชนครับ คือชีวิตที่ต้องรับรู้ความต้องการของกันและกันและไม่เบียดเบียนกัน แม้การเมินเฉยต่อเพื่อนพี่น้อง การไม่ใยดีต่อกัน ความละเลยต่อกันและกัน นี่ก็เป็นบาปของความเป็นคริสตชนด้วย เพราะแบบอย่างชีวิตคริสตชนนั้นคือชีวิตของพระคริสตเจ้านั่นเอง

เอาล่ะ... ถามใจตนเองอีกครั้ง “มันต้องขนาดนี้เลยหรือ...” คงใช่ล่ะครับ แบบนั้นเลย แบบพระคริสตเจ้านั่นแหละ แบบนั้นเลยครับ... โอ้ ความรู้สึกของเราจะเป็นเช่นใด นี่คือคำสอนที่ศิษย์หลายคนเริ่มถอยห่างจากพระเยซูเจ้าครับ “ถ้อยคำนี้ขัดหูจริง” มันทั้งขัดหูและขัดใจ ขัดในความรู้สึกด้วยกระมังครับ คือมันไม่ง่ายเลยที่จะทำเช่นนั้น...

พระเยซูเจ้าถามบรรดาศิษย์ ถามอัครสาวก และถามเราด้วยนะครับ ... “ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ” พี่น้องครับ เช้านี้ เราต้องตอบครับ เราจะตอบพระองค์อย่างไรครับ... เมื่อชีวิตคริสตชนของฉัน คือชีวิตที่ยังไม่ใช่นักบุญ แต่เป็นชีวิตที่ต้องปากกัดตีนถีบอยู่ในโลกนี้... โห้ แล้วคำสอนของพระองค์ขัดหูฉันบ้างไหม ขัดใจฉันบ้างไหม เมื่อต้องมีชีวิตแบบพระองค์อ่ะ ก็ฉันยังไม่ใช่พระองค์ ยังไม่ใช่นักบุญอ่ะ ที่จะไปทำอะไรได้ขนาดนั้น เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้ที่จะบรรลุความรอดพ้น ต้องขนาดนั้นเชียวหรือ จะไหวไหมเนี่ย พระเจ้าข้า แค่ตัวฉันเอง ฉันก็ลำบากจะตายอยู่แล้ว คำสอนของพระองค์เรียกร้องอะไรมากมายขนาดนั้น ฉันจะไหวไหมอ่ะ... แต่กระนั้นก็เถอะ... วันนี้ พระเยซูเจ้าถามฉันว่า “ท่านทั้งหลายจะไปด้วยหรือ”... เป็นคริสตชนมันไม่ง่ายเลยจริงๆ ฉันอาจจะไม่ไหวอ่ะ พระองค์...

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพละกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ได้ประทานพระคณแห่งความเชื่อนี้แก่ข้าพเจ้า... ข้าพเจ้าจะไปหาใครเล่า พระองค์ทรงมีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร โปรดทวีความเชื่ออันเล็กน้อยของข้าพเจ้าด้วยเถิด

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา
บทอ่าน กจ 9:31-42 / ยน 6:60-69
ทำไมบางคนจึงติดตามพระเยซูเจ้าอย่างง่ายดาย ในขณะที่อีกหลายคนไม่อยากติดตามพระองค์? บางคนเข้าหาพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงประทานบางสิ่ง ที่เป็นเครื่องหมายของพระเมตตาและพระทัยดีของพระเป็นเจ้า โดยได้ทรงทำการรักษาคนเจ็บป่วย ทวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคน ด้วยขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว หลังจากที่พระองค์ได้เทศนาสั่งสอนพวกเขาแล้ว แต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสกับพวกเขาว่า พระองค์เป็นปังจากสวรรค์ เขาที่กินพระกายและพระโลหิตของพระองค์ คนนั้นจะได้รับชีวิตนิรันดร พระวาจาของพระองค์ทำให้หลายคนไปอยากติดตามพระองค์ไป เพราะถือว่าพระวาจาของพระองค์นั้นแข็งเกินไป ที่พวกเขาจะรับได้
“เราไม่สามารถจะนำคนอื่นได้ ถ้าเราไม่มีความช่วยเหลือจากการสวดภาวนา และการเจริญชีวิตที่ดีเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น” (นักบุญ ยอห์น คริสโซสโตม)...”พระเป็นเจ้าเรียกร้องเพียงเล็กน้อย แต่ประทานให้อย่างมากมาย” (นักบุญ ยอห์น คริสโซสโตม)... “ท่านรู้เป็นอย่างดีว่า พระเยซูเจ้าไม่ทรงมองดูความยิ่งใหญ่ของกิจการที่ท่านทำ แม้ท่านจะต้องผ่านความยากลำบากเพียงใดก็ตาม แต่พระองค์จะมองดูความรักที่เราลงมือทำสิ่งนั้น” (นักบุญเทเรซา แห่ง ลีซิเออร์)... “พระเป็นเจ้ามิได้ลงมาจากสวรรค์ทุกวัน เพื่อประทับอยู่ในผอบศีล แต่พระองค์เสด็จมา เพื่อมองหาสวรรค์ ที่เป็นที่รักของพระองค์ สวรรค์นั้น คือ วิญญาณของเรานั่นเอง ที่ได้รับการสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ เป็นวัดที่มีชีวิตชีวาของพระตรีเอกภาพ” (นักบุญเทเรซา แห่ง ลีซิเออร์)... “ไม่มีความพึงพอใจฝ่ายโลก ไม่มีอาณาจักรใดๆของโลกนี้ ที่จะให้ประโยชน์แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้ายินดีตายเพื่อพระคริสตเจ้า ผู้มีอำนาจอย่างไม่มีสิ้นสุดของโลกนี้ พระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์แทนเราทุกคน และนี่คือจุดประสงค์ที่ข้าพเจ้าต้องการ พระองค์ได้กลับคืนชีพเพื่อประโยชน์ของเรา และนี่คือ ความปรารถนาอย่างเดียวของข้าพเจ้า”(นักบุญอิกญาซีโอ แห่งอันติโอก”.

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

เชิญฟังเสียงคพ.พงศ์เทพ ประมวลพร้อม อธิบายพระคัมภีร์มิสซาวันอาทิตย์นี้ค่ะ


https://youtu.be/wnVD1GfdSi4

view