สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด
แห่งความทุกข์ลำบากหมดไป
แต่จะทรงประทานความแข็งแกร่ง
และสันติสุขมาทดแทนให้....
แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อ
และไว้วางใจในการนำของพระองค์

📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019
ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา
https://www.youtube.com/watch?v=rpS8wS5T4gQ

https://youtu.be/zvaMXRkATiU

🌹Dear Lady Of Fatima
https://youtu.be/hnjuC0Zf4_s

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019
ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา
อ่าน : กจ 11:1-18
ยน 10:1-10

พระเยซูเจ้าใช้อุปมาเรื่อง ผู้เลี้ยงแกะ
เพื่อให้เห็นท่าทีของผู้เลี้ยง ที่รักฝูงแกะ
ด้วยการยอมสละชีวิตของตน เพื่อปกป้อง
แกะ มีชีวิตรอดปลอดภัย เมื่อฟัง จดจำ
และ เดินตามคำแนะนำของผู้เลี้ยง

ที่แคว้นยูเดียสมาชิกบางคนในกลุ่มของอัครสาวก
และผู้มีความเชื่อ ยังไม่ทันได้ฟัง ก็ตำหนิเปโตร
ที่ยอมละเลยธรรมเนียมปฎิบัติ แต่เมื่อพวกเขา
ฟังเปโตรเล่า จึงเข้าใจ
เพราะเมื่อเปโตร ฟังเสียงของฑูตสวรรค์
เชื่อ ปฎิบัติตามแล้วนั้น ท่านจึงประสบความสำเร็จ
ในการพูด เทศน์สอน ต่างจากบางคน ที่ยังไม่ทันฟังก็ตำหนิ

หมายเหตุ..
อุปสรรคยิ่งใหญ่ ในการสื่อสาร คือ
บางที เราไม่ได้ฟัง เพื่อเข้าใจ
แต่ฟัง เพื่อจะตอบโต้

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

“พลังแห่งพระวาจา”
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า
By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

“เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์...” (ยน 10:1-130)

พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
พระองค์ไม่ใช่โจร ที่มาเพื่อขโมย ฆ่า และ ทำลาย
แต่มาเพื่อให้แกะของพระองค์มีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์...

ดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงหยิบยื่นให้
คงไม่ใช่สิ่งที่เป็นยาพิษที่ทำร้ายเรา
แต่เป็นอาหารที่พัฒนาวุฒิภาวะของเรา
เพื่อมีชีวิตในความเป็นศิษย์ของพระองค์
และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์

ขอเพียงท่ามกลางความยากลำบาก
ความสับสนและความไม่เข้าใจ
ขอเพียงให้ฉันเป็นแกะของพระองค์
ที่เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของพระองค์เท่านั้น
จากนั้นก็ไม่มีสิ่งใดพรากเราจากความรักของพระองค์ได้เลย
ไม่มีอุปสรรคใด ความยากลำบากใด
หรือความทุกร้อนใดๆ จะมากล้ำกรายเราได้เลย.

________________

ครั้งหนึ่ง เมื่อผมกลับเพิ่งปฏิญาณตนในคณะนักบวชฟรันซิสกันใหม่ ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งถามผมว่า “เธอคิดอย่างไร ที่เวลานี้บ้านฟรันซิสกันของเรามีรถยนต์หลายๆ คัน มันขัดต่อความยากจนของเราหรือเปล่า...” เมื่อผมกำลังจะตอบ ผู้ใหญ่บอกผมว่า “อย่าเพิ่งรีบตอบ แต่ขอให้ตอบพรุ่งนี้ เราค่อยคุยกัน เก็บไปคิดและไตร่ตรองดูก่อนว่า พระเจ้าตรัสอะไรกับเธอและกับหมู่คณะของเรา...”

บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้นี่แหละครับ ที่เป็นแนวทางในความคิดของผม ที่ผมนำมาตอบผู้ใหญ่ท่านนั้นในวันรุ่งขึ้น (กจ 11:1-18) “ข้าพเจ้าเป็นใครเล่า ที่จะขัดขวางพระเจ้าได้”... พี่น้องที่รักครับ ในช่วงเวลาของการโยกย้ายนี้ ผมได้เข้าไปอยู่ในหมู่คณะใหม่ที่ผมมีอธิการบ้านที่เคร่งครัดมาก แต่สำหรับผมก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะเจริญชีวิตตามรูปแบบชีวิตนักบวชเช่นนั้น ผมใช้เวลาปรับตัวไม่นานนัก เพียงไม่กี่วันผมก็มีความสุขและยอมรับทุกอย่างได้... แต่สักพัก ก็มีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมต้องเหนื่อยใจอีก เมื่อผมต้องพบกับสมาชิกอีกท่านหนึ่งที่ไม่เคร่งครัดอะไรเลย มีชีวิตแบบง่ายๆ จนเป็นความแตกต่างมากมายเหลือเกินจากคนแรก... และนี่แหละ ที่ทำให้ผมยิ่งเหนื่อยกว่าเดิม เมื่อต้องมีชีวิตท่ามกลางทั้งสองคนนี้ แบบที่ว่า เขาทั้งสองคือพี่ชายของผมด้วยเช่นเดียวกัน และผมต้องรักทั้งสองคนให้ได้เช่นเราเป็นพี่น้องกัน... จากการอ่านพระวาจาของพระเจ้าในแต่ละวัน ทำให้ผมพบทางออกที่ผมคิดว่าพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้คือบทสรุปของการตัดสินใจนี้ก็คงเป็นได้... สิ่งที่ท้าทายสำหรับผมในเวลานี้คือ ผมจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไร กับพี่น้องทั้งหมดด้วยความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน แม้แต่ละคนจะแตกต่างกันเหลือเกิน

สองย่อหน้า สองคำถาม สองการไตร่ตรองของผมเช้านี้ ได้รับการนำทางจากบทอ่านที่หนึ่งจริงๆ หากเราจะมองว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคือพระพรของพระเจ้า มันต้องมีสิ่งใดที่เป็นผลดีกับจิตวิญญาณของเราแน่ๆ พระเจ้าจึงทรงบันดาลให้เกิดขึ้นกับเรา และสิ่งที่สำคัญ พระองค์ทรงประทับอยู่กับเรา อะไรจะพรากเราจากความรักของพระองค์ได้ หากเราได้ฟังเสียงของพระองค์ดุจดังแกะของพระองค์จริงๆ ... “สิ่งที่พระเจ้าทรงชำระให้สะอาดแล้ว ท่านอย่าเรียกว่าว่ามีมลทินเลย...” นี่คือคำตอบของคำถามที่ผู้ใหญ่ถามผมครับ ทุกสิ่งที่เรามี ทุกสิ่งที่เราเป็น พระเจ้าทรงประทานให้เรา ในตัวมันเองไม่มีอะไรเป็นมลทินหรอกครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มันอย่างไรเท่านั้นเอง หากเรามีรถยนต์ แล้วชีวิตของเราติดปีกบิน ว่องไวในงานอภิบาล ในการรับใช้พี่น้องสัตบุรุษ นี่คือพระพรของพระเจ้ามิใช่หรือ แต่หากว่าเรามีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมาย แล้วเราใช้มันเพื่อความดีส่วนตัวเท่านั้น นั่นแหละ ชีวิตของเราต่างหากที่มีมลทินปนเปื้อน หาใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงประทานมาจะเป็นสิ่งที่มีมลทินไม่...

ส่วนคำตอบการไตร่ตรองสถานการณ์ชีวิตก็เช่นเดียวกัน วันนี้ ผมมีคำตอบชัดเจนสำหรับตนเอง แม้ในช่วงเวลาที่กำลังครุ่นคิดงานใหม่ที่ผมได้รับมา คิดทุกวัน คิดจนปวดหัว และหนักใจบ้างเหมือนกัน... คิดจนบางทีอยากถามพระเจ้าว่า “ทำไมสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดด้วยล่ะ” แต่ก็นี่แหละ พระเจ้าคงต้องการสอนอะไรผมมิใช่หรือ พระองค์จะไม่ให้สิ่งที่ไร้ประโยชน์แก่จิตวิญญาณของผมได้เกิดขึ้นกับผมแน่ๆ... เอาละซิ... ทีนี้ก็ต้องถามตนเองล่ะครับ พระเจ้ากำลังสอนอะไรฉัน พระองค์กำลังต้องการอะไรจากฉัน อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ฉันเรียนรู้

มาสู่ความคิดจากพระวรสารวันนี้ที่ผมเลือกพระวาจาตอนที่ผมประทับใจมาไตร่ตรอง และแบ่งปันกับพี่น้องเช้าวันนี้ “เรามาเพื่อให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์...” พี่น้องครับ พระเจ้าทรงเรียกเรามาให้มีสิ่งที่เรียกว่า “วุฒิภาวะ” ครับ คือวุฒิภาวะของการเป็นคริสตชน คือการเติบโตด้านจิตวิญญาณ ที่พระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราในทุกสถานการณ์ของชีวิตของเรา พระองค์ได้ตรัส พระองค์คือผู้เลี้ยงแกะที่ดี พระองค์ไม่ใช่โจรที่มาเพื่อขโมย ฆ่า และทำลาย แต่ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ที่มาเพื่อทำให้แกะมีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ นั่นหมายความว่า พระองค์ทรงเลี้ยงดูเราด้วยอาหารที่ดีและมีคุณค่า พระองค์ไม่ทรงหยิบยื่นยาพิษ หรืออาหารที่เป็นพิษทำร้ายเราแน่ๆ แต่ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา และทรงเลี้ยงดูเราด้วยคุณค่าของสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นหมายถึงพระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์ครับ

พี่น้องที่รักครับ แม้ในสถานการณ์ที่เราไม่เข้าใจ แม้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรา อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนัก มันอาจจะขัดใจ ขัดความรู้สึกของเราบ้าง แต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับลูกของพระองค์ เพื่อให้เรามีชีวิต ให้เราเติบโต และเติบโตอย่างมีวุฒิภาวะของการเป็นคริสตชน วุฒิภาวะของการเป็นศิษย์ของพระองค์ครับ ขอให้เราวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ขอเพียงเราฟังเสียงของพระองค์ และเดินตามพระองค์เท่านั้น ไม่มีอุปสรรคใดจะพรากเราจากพระองค์ไปได้อย่างแน่นอน และเราจะมีโอกาสเรียนรู้การเป็นคริสตชนอย่างมีวุฒิภาวะในบทเรียนที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นกับเรา แต่ความอบอุ่นใจที่สุด คือ พระเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา

ข้าแต่พระเจ้า ในนาทีที่ลูกสับสน ในนาทีที่ลูกไม่เข้าใจ ในนาทีแห่งความยากลำบาก ขอให้ลูกเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้น ด้วยการฟังเสียงของพระองค์เสมอ เป็นเสียงแห่งพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อลูกจะเติบโตขึ้นอย่างมีวุฒิภาวะในความเป็นศิษย์ของพระองค์

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย ภานุพันธ์ Ofm)

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา
บทอ่าน กจ 11:1-18 / ยน 10:1-10
บางครั้ง เราทำตัวเหมือแกะ ที่ไม่ติดตามคนเลี้ยงแกะ เราไม่ติดตามพระเยซูเจ้า คนเลี้ยงแกะที่ดี และฟังพระวาจาของพระองค์ในพระคัมภีร์ เราพยายามจะศึกษาพระคัมภีร์ หรือบางครั้งก็ไม่สนใจข้อความจากพระคัมภีร์ที่ไม่ถูกใจเรา จนกว่าเราจะใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์และสวดอ้อนวอนคนเลี้ยงแกะ เราไม่เลือกที่จะติดตามพระองค์ ในการพบกับความยากลำบาก ที่พระองค์ได้นำหน้าเรา
บางทำตัวเหมือนแกะ ที่หาอาหารกินเองไม่เป็น เป็นต้นอาหารฝ่ายจิตใจ มีสิ่งที่มีอันตรายมากมาย ที่มองดูภายนอกดี ถ้าเราไม่มีพระวาจาของพระองค์ เราก็จะติดตามสิ่งที่มีอันตรายเหล่านั้น เราป้องกันตัวเองไม่ได้ ถ้าไม่มีพระเยซูเจ้าคนเลี้ยงแกะที่ดี เป็นผู้นำทางเรา เราอาจจะล้มลง และจะลุกขึ้นไม่ได้ ในช่วงเวลานั้น เราจะพบว่าตัวเองตกเป็นทาสของสิ่งเสพย์ติด หรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อเรา นอกจากเราจะมีความผูกพันกับคนเลี้ยงแกะที่ดี และเราติดตามพระองค์อย่างสม่ำเสมอ
ถ้าแกะตัวใดเริ่มหลงทาง แกะตัวอื่นก็จะติดตามไปอย่างง่ายดาย เราเหมือนกับแกะ เราติดตามเพื่อนๆและคนที่มีชื่อเสียง เราต้องมั่นใจว่า เราจะไม่ติดตามคนที่หลงทาง ไปจากพระเยซูเจ้าคนเลี้ยงแกะที่ดี ถ้าเราติดตามคนที่ไม่ดี พวกเขาจะนำปัญหามาให้เรา และจำนำเราไปยังสถานที่ไม่ดีสำหรับเรา คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา อาจจะมีอิทธิพลต่อเรา บางคนดูเหมือนทำให้เรารู้สึกดีในการรับใช้และนบนอบต่อพระเป็นเจ้า บางคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ จะทำให้เรารู้สึกผิดหวัง ต่ำต้อย และโง่เขลา ถ้าเราติดตามพระเยซูเจ้า เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใช้เวลาอยู่กับคน ที่ส่งเสริมให้เราติดตามพระเยซูเจ้า
ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดรวบรวมแกะ..ถ้าแกะตัวในหลงทางไป โปรดไปตามหา..ถ้าแกะตัวใดหลงทาง โปรดนำกลับมา..ถ้าตัวใดบาดเจ็บ โปรดช่วยพันแผล...ถ้าตัวใดเจ็บป่วย โปรดรักาให้หาย...ถ้าตัวใดยังเล็ก โปรดเฝ้าดูแล...โปรดช่วยให้แกะทุกตัวปลอดภัยในฝูงที่พระองค์ดูแล

(แบ่งปันโดยคพ.เชาวลิต กิจเจริญ)

view