สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 12 ธั......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

🌾ในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา …แต่ถ้าไม่มีความศรัทธาความหวังจะไม่มาสิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี” (ฮบ11:1) 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

☘จงใช้พลังสุดความสามารถเพื่อการแสวงหาพระเจ้าและมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทางให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่าเขาได้พบพระคริสตเจ้า... &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฮวน ดีเอโก

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฮวน ดีเอโก

🌿ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

🌹 โอ้พระนางมารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมลช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทอญ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017สมโภ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสงฆ์ และนักปราชญ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสงฆ์ และนักปราชญ์

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหั......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017 ระลึกนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017 ระลึกนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

🌷จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2017สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเต......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍎 ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

🍓ความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร" 📚บทอ่านประจำอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมร......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍇ลูกขอบพระคุณ .. สำหรับกางเขนขอบพระคุณ .. สำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณ .. สำหรับความรักมากมายขอบพระคุณ .. ที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍊ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ วันศุกร์ที่ 1 ธันวา......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍇เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวังเพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่34 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่34 เทศกาลธรรมดา

🎊 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒ความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

🍎โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร" 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารี และมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารี และมรณสักขี

🍋ทุกอย่างมีวาระ...แม้ในยามทุกข์ ก็ยังสามารถพบสิ่งดีได้จงเข้มแข็งในทุกวาระ ทุกฤดูกาล... 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

🍁เราจงมาสรรเสริญพระเจ้าจงมาร่วมในมิสซา …ขอบพระคุณพระองค์จงถวายทุกสิ่งแด่พระองค์และวอนขอพระพร … 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

⭐อย่ามองโลกอนิจจังเกินไปเพราะอาจทำให้คุณไม่ยอมเก็บเกี่ยวแต่ก็อย่ามองมันวิเศษเสียจนทำให้คุณลืมไปว่าวันหนึ่งคุณต้องลาจากมันเป็นการถ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

🍀วางใจพระเจ้า..ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณวางใจพระองค์..ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017ระ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี ถวายองค์ในพระวิหาร

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี ถวายองค์ในพระวิหาร

🌷ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า
ตราบที่ข้าเดินในมรรคา
ดวงชีวาอยู่ในเวลาขอ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍒จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🌺ประโยชน์สุดเลอค่าคือ การได้เจอพระคริสตเยซูในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ได้รัก ได้รับใช้ทุกคนด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็นและดำรงตนตามพระวาจา......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก

🍒หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร...ฉันไม่ได้มั่นใจใน "หนทาง"แต่มั่นใจใน "พระเจ้า" ผู้ทรงนำทาง 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 18......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

🐙ผู้ใดดำเนินในความสว่างความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 
บาปใดๆที่ไม่สารภาพ และกลับใจ... 
บาปใดๆที่ปิดซ่อนไว้ก็ทำให้คนนั้นอ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

🍀เลือกมอง...เลือกคิด.....เลือกทางเดินทุกวัน..มีสิ่งที่คุณต้องเลือกจงเลือกที่จะมองหาสิ่งดี และเลือกที่จะมีความสุขเลือกนับพระพร ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💠 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍀 ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันจันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันจันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

💕ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍐 ความรัก‍มั่น‍คงของพระ‍ยาห์‌เวห์ไม่เคยหยุด‍ยั้งและพระ‍กรุณาของพระ‍องค์ไม่‍มีสิ้น‍สุดเป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

🌷ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤศจ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💠 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ &#......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2017 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2017 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

🌷 บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอด
ส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่
แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรู
นำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

✝"กางเขน" สูงค่า....เกินกว่าที่ข้าจะหวงสิ่งใดไว้จากพระองค์ข้าแต่พระบิดา..ขอทรงช่วยลูกให้รักพระองค์ที่สุดและขอให้ความรักที่ลูกรั......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอด
ส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่
แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรู
นำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ค......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

🍐 ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำหน้า...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017ระลึกถึง......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

🍐สิ่งที่สำคัญที่สุด..ในการเป็นลูกของพระเจ้า..ก็คือ..ใจที่เชื่อฟัง... 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017ระลึกถึงนั......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

🍓เราทุกคนมีเวลาที่จำกัดในโลก การใช้ชีวิตในโลกเป็น‘โอกาส’ ที่เราจะตอบสนองการทรงเรียก พระประสงค์สำหรับเรานั้น.....ดียอดเยี่ยมกว่าทุก......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

❤ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ 30 เทศก......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍒จงเดินตามทางที่พระทรงเลือกให้ …เพราะนั่นคือ พระประสงค์ของพระองค์ซึ่งดีที่สุดสำหรับเราเสมอและผู้ที่จะรู้พระประสงค์ของ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍏ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่าขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้าที่หยาดมาเติมใจล้าให้อิ่มเอม... 📚......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

🌷บุคคลที่ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าย่อมได้พบทุกสิ่งในพระองค์(~ แมร์ลาครัวซ์) 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017ฉลองน......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍋 โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

💕จงหว่าน "ความทรงจำดีๆ"ไว้ในใจของผู้อื่น...จงทำตัวให้เขา "เป็นหนี้คุณ"ด้วยความรัก!!!! 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุล......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🌻มีคนกล่าวไว้ว่า...ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าคุณก็ยุ่งเกินไปเสียแล้ว!!! 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

🌹พระเจ้ารู้จักทุกหนทางที่คุณเดิน...และทรงมีพระประสงค์ให้คุณเดินในทางที่ทรงเลือกให้เพราะพระประสงค์ของพระองค์นั้นคือ..สิ่งดีที......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

🍓หากปราศจากหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าเราก็ไม่อาจได้ยินพระวาจาของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017ระลึกถึงนัก......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍏ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอดีต ในพระเมตตาของพระองค์มอบปั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🍁 จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธร......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🍏มอบความกระวนกระวายใจของท่าน...ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านอย่ากังวลใจ....ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง....เพราะพระเจ้า......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ นักบุญอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ นักบุญอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

🌺 คุณอาจมีความอ่อนแอแต่พระเจ้ามีความเข้มแข็งคุณอาจมีบาปแต่พระเจ้ามีพระคุณ คุณอาจล้มเหลวแต่พระเจ้ายังคงซื่อสัตย์… ㈕......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไปอย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

❤ความรักของพระเจ้านั้นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แม้เราจะหลงไปไกลสักเท่าใด....ความรักอันแสนยิ่งใหญ่ก็หาเราจนเจอ 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิก นักบวช นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิก นักบวช นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก พรหมจารี

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอจงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 16 ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🌷ผู้รับเชิญจะเข้ามาในงานเลี้ยงโดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ไม่ได้ .. ฉันใดเราจะเข้ามา เป็นคริสตชนโดยดำเนินชีวิตแบบเดิมซึ่งไม่สมกับ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

🍇 “ความหวังคือการฝากใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา …แต่ถ้าไม่มีความศรัทธา ความหวังจะไม่มา สิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี”......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017

⭐ในโลกที่มืดมิด ... จงส่องสว่าง
ในความอ้างว้าง ... จงสำแดงมิตรภาพในโลกที่ขาดความรัก ... จงสำแดงความรัก
ในโลกที่ขาดค......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌻 ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ … €......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌿อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลกอยากจะให้โชคแก่คนทั้งหล้าอยากให้รอยยิ้มลบคราบน้ำตาอยากให้ชีวาแก่คนทั้งปวง... 📚บทอ่านประจำวันอังคาร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดิโอนีซิโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาด์ดี พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดิโอนีซิโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาด์ดี พระสงฆ์

🌼ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป อย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำวันจั......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

💦 ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลา......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ

วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ

💦สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลาย ผู้เป็นคนบาปบัดนี้ และเมื่อจะตายอาแมน 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

🐠 เมื่อหลงทางไปไกลจากพระเจ้าการกลับใจ...เป็นหนทาง 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2017ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์https://www......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

🍇คำอธิษฐานที่เงียบที่สุด....
แม้ในที่ๆ ลึกลับ ซับซ้อนที่สุด....
พระเจ้าก็ทรงฟัง และทรงเห็น....
เพราะพระองค์ทรงสด......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซี......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

🍀ยามใดมีทุกข์ จงปล่อยวาง และให้พระเจ้าขับเคลื่อน 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดาhttps://www.......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ผู้อารักขา

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ผู้อารักขา

😇 " เทวดารักษาตัวเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี ท่านภาวนาวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา ท่านช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราต้องการ ท่านปกปักรักษาเราจากอันตร......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

🍀 ความรักคือ การให้ทุกสิ่งทุกอย่างและการเสียสละตัวเอง (น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู) 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017ฉล......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017ระลึ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 ฉลองอัครฑูตสวรรค์ มีคาเอล ราฟาเอล และคาเบรียล

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 ฉลองอัครฑูตสวรรค์ มีคาเอล ราฟาเอล และคาเบรียล

บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญแวนแซสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญแวนแซสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

🌸 ทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระเจ้าเสริมกำลังทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระองค์นำสติปัญญา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญวินเซนเดอปอล พระสงฆ์

วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญวินเซนเดอปอล พระสงฆ์

💠 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใครๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวันพ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และ นักบุญดาเมียน มรณสักขี

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และ นักบุญดาเมียน มรณสักขี

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน... 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 26 กันยายน 2......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

🌻 ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นเทียนส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัวมากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งปีเอเตรลซีนา พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งปีเอเตรลซีนา พระสงฆ์

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ท......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🐳 จงเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่..คุณมีอยู่และจงขอบพระคุณสำหรับความยากลำบาก..เพราะมันมาพร้อมกับการขัดเกลาให้คุณดีขึ้น 📚บท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌻เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้
คนกระหายหาความรัก ให้เวลากับเรื......

อ่านต่อ
นพุธที่ 20 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

นพุธที่ 20 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

🍀ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2017ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🌼 ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว ฉันจะได้มีชีวิตตามพระทั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียส พระสันตะปาปา นักบุญซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียส พระสันตะปาปา นักบุญซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017ระลึกถึงแม่พระระทมท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

💜 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโล......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 13 กันยายน 2017......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ พรหมจารี

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ พรหมจารี

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ...จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ ...อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 12 กันยายน 2017ระลึกถึงพระนามศักดิ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017สัป......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌼ผู้เลี้ยงแกะที่ดีย่อมรู้จักแกะของตนเองพระองค์ทรงรู้จักฉันดีทรงรู้ว่าจะเปลี่ยนใจฉันอย่างไรให้เดินไปในทางของพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 9 กันยานยน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยานยน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์

🍄 พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ เป็นไปได้เสมอพระเจ้าไม่เคยสัญญาอย่างเลื่อนลอย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 9 กันยานยน 2017ระลึกถึ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 ฉลองแม่พระบังเกิด

วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 ฉลองแม่พระบังเกิด

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

💠 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2017สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดาh......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 6 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌺ประโยชน์สุดเลอค่าคือ การได้เจอพระคริสตเยซูในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ได้รัก ได้รับใช้ทุกคนด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็นและดำรงตนตามพระวาจาขอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยา......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌹 พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์ ลูกกราบนมัสการพระองค์ วางใจในพระองค์และรักพระองค์ ลูกกราบขออภัยโทษแทนผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ไม่นมัสการพระองค์ ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🍓 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

💞 ข้าแต่ดวงพระทัย ขอโปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โดยสมควร ป่านนี้ .. ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเริ่มรักและหลีกหนีสิ่งที่......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🐠 เมื่อหลงทางไปไกลจากพระเจ้าการกลับใจ...เป็นหนทาง 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2017สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดาhttps:/......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🍐 ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำหน้า...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2017สัปดาห์ที่ 21 เทศ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

🍊 ขอโปรดให้ทุกย่างก้าวของลูกมั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์ขออย่าทรงให้ความบาปผิดใดๆมีอำนาจเหนือลูกเลย 📚บทอ่านประจำวันอังคาร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์ แห่งพระศาสนจักร

🌸ขอให้ทุกนาทีแห่งชีวิต เป็นนาทีแรก เป็นนาทีสุดท้ายและเป็นนาทีเดียวที่ข้าพเจ้ามอบถวายแด่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 28 ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป อย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

🍓จงเชื่อสิ่งที่ลูกอ่าน สอนสิ่งที่ลูกเชื่อ และดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ลูกสอน 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2017สัปดาห์ที่ ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส นักบุญโยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส นักบุญโยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

🌷ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่าขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้าที่หยาดมาเติมใจล้าให้อิ่มเอม... 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

💠 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัค......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโรซา ชาวลีมา พรหมจารี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโรซา ชาวลีมา พรหมจารี

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017ระลึกถึงนักบุญโรซา ชาวล......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

🍀 ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำวันอ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญปีโอที่ 10 พระสันตะปาปา

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญปีโอที่ 10 พระสันตะปาปา

🌼 การไปสวรรค์นั้นไม่ใช่ง่ายอาจต้องลำบากเหนื่อยใจมีบางคนต้องสู้จนตัวตายเขาจึงได้ความมีชัย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

🍓 เพียงดวงตาฉายแววแห่งรักดวงใจก็ทายทักรับรักให้เพียงมีพระองค์อยู่ในใจสิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

🍊 “พระเจ้าทรงรักโลกนี้ ยอมให้แม้ชีวีเพื่อเราในพระคริสต์ผู้ไถ่บาปเรา ผู้เป็นที่รักของพระองค์” 📚บทอ่านประจำวันเสา......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

🌻ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมรรคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์ 📚......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

☘เราส่องสว่างแก่โลกได้ ...ด้วยการแสดงความ .. เมตตากรุณาอดทนต่อคนที่ .. ไม่น่าอดทนให้โอกาสแก่คนที่ .. ทำให้เราผิดหวัง 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญสเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญสเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

🌼 เลี้ยงแกะที่ดีย่อมรู้จักแกะของตนเองพระองค์ทรงรู้จักฉันดีทรงรู้ว่าจะเปลี่ยนใจฉันอย่างไรให้เดินไปในทางของพระองค์ 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

🍓 ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่าขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้าที่หยาดมาเติมใจล้าให้อิ่มเอม... 📚บท......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

🌺 มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพปากที่ทรงพลัง....ปากที่พูดพระวจนะ &#......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

🐙 จงวางใจในพระเจ้า... ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ แม้ในหนทาง.... ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจ ก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚บทอ่าน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ซังตาล นักบวช

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฌาน ฟรังซัวส์ เดอ ซังตาล นักบวช

🍀 สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้าเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ้าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นก......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บ......

อ่านต่อ
 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุดทรงรู้จักเรา......ดีที่สุดทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด 📚บทอ่านประจำวันพุ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโดมินิก พระสงฆ์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโดมินิก พระสงฆ์

🐙 จงวางใจในพระเจ้า... ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ แม้ในหนทาง.... ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจ ก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี นักบุญกาเยตาน พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปาและเพื่อนมรณสักขี นักบุญกาเยตาน พระสงฆ์

🍋“ความหวังคือการฝากใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา …แต่ถ้าไม่มีความศรัทธา ความหวังจะไม่มา สิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี” ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

🍓 เพียงดวงตาฉายแววแห่งรักดวงใจก็ทายทักรับรักให้เพียงมีพระองค์อยู่ในใจสิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017 วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2017 วันถวายพระวิหารแม่พระแห่งหิมะ

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆ ของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 5 สิ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

☘ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อทุกสิ่งดูง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีความหวังและง่ายกว่านั้นอีกสำหรับคนที่มีความรักและยิ่งง่ายขึ้นไปอีกสำหรั......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2017 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

🍏 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบญเอวเซบิโอ แห่งแวร์แซลลี พระสังฆราช

วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบญเอวเซบิโอ แห่งแวร์แซลลี พระสังฆราช

❤การอธิษฐานเป็นเส้นทางวิบาก...ที่คนที่มีความเชื่อเท่านั้นจะเลือกเดิน ความเชื่อ...จะทำให้เราเดินต่อไปและมั่นใจ...แม้ว่ายังไม่เห็นว่าคำต......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍁 จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2017ระลึกถึงนักบุญอัลฟองโซ ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

🍄ความรักต่อโลก....ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้าแต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ธา

วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ธา

🌸 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

🍎ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่านและขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่า...ทางที่พระเจ้าทรงจัดเตรียม ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโยอากิม และนักบุญอันนา บิดามารดา ของพระนางมารีย์พรหมจารีย์

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโยอากิม และนักบุญอันนา บิดามารดา ของพระนางมารีย์พรหมจารีย์

💠 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2017ระลึกถึงนักบุญโยอากิม และนักบ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญยากอบอัครสาวก

วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญยากอบอัครสาวก

🌻 วางภาระของ "พรุ่งนี้" ลงเสียเถิดและจงวางใจพระเจ้าสำหรับ "วันนี้" 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2017ฉลองนักบุญยากอ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 24 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

🍎 สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้าเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ้าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นก......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

🌴จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"เพื่อนเอ๋ย ...อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน 📚บทอ่านประจำวันอาทิต......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญมารีย์ ชาวมักดาลา

☘พระเจ้าโปรดให้เขามีปรีชาญาณเสมือนน้ำดับความกระหายปรีชาญาณจะมั่นคงและคอยดูแลเขาและจะยกย่องเขาตลอดไป 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 2......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

❤ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกขอทรงพระกรุณาเทอญ ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกขอทรงประทานสันติเทอญ 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอโพลินาริส พระสังฆราช และมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอโพลินาริส พระสังฆราช และมรณสักขี

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017ร......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ Ԃ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🌺พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิด แห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแล......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2017

วันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2017

💞 เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?"เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย..ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลยดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีวา... 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🌼 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌼 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2017ระลึ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญคามิลโล เด เลลลิส

วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญคามิลโล เด เลลลิส

💧ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2017สัปดาห์ที่ 14 เทศกาล......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฮนรี่

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฮนรี่

🍀 ทุกหนทางที่เราเดิน ทุกการกระทำที่เราทำถ้าเราทำด้วยความเชื่อ ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟังและถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท้าของเรา......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

🌺 ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป...เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดาht......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

🌺 มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพปากที่ทรงพลัง....ปากที่พูดพระวจนะ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 10 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

🐠 เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า หนทางของลูกยากลำบาก จงรู้เถิดว่า... นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเราและมองเห็นอำนาจในการทำงานข......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2017สัป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2017

วันเสาร์ที่ 8 กรกฏาคม 2017

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2017

วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2017

💧เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้
คนกระหายหาความรัก ให้เวลากับเรื่อ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญมารีย์ กอแรตตี พรหมจารี และมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญมารีย์ กอแรตตี พรหมจารี และมรณสักขี

🐠 เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า หนทางของลูกยากลำบาก จงรู้เถิดว่า... นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเราและมองเห็นอำนาจในการทำงา......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

🐙 จงวางใจในพระเจ้า...ด้วยสิ้นสุดใจของคุณแม้ในหนทาง....ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚บทอ่านประจำวันพุ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

วันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2017 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

🍒 เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา... ความอุปถัมป์ข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า.. ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฏาคม 2017 สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

🍎 ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุดและผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก 📚บทอ่านประจำวันเ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

🍂ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...ข้าพเจ้ามั่นใจ...ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2017ระลึกถึงนักบุ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซันเดรีย พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

🍇 เราได้วางลูกไว้ที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกแล้ว จงยืนอยู่บนโลกนี้ด้วยความไว้วางใจในเราเถิด 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 25......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

🍊โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง เมล็ดงาปองติฉินนินทา ห่อนเว้นโทษตนเท่าภูผา หนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเร้น เรื่องร้ายหายสูญ (*โคลงโลกนิติ) ㈕......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2017 สมโภชนักบุญยอห์นแบปติสต์ บังเกิด

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2017 สมโภชนักบุญยอห์นแบปติสต์ บังเกิด

🍀 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโลก.........

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2017 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

💞 ข้าแต่ดวงพระทัย ขอโปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โดยสมควร ป่านนี้ .. ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเริ่มรักและหลีกหนี สิ่......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์, นักบุญโทมัส โมร์ มรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาลิน แห่งโนลา พระสังฆราช นักบุญยอห์น ฟิชเชอร์, นักบุญโทมัส โมร์ มรณสักขี

🍊 โทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2017ระลึกถึงนักบุญเปาลิน แห่......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช

🌷 เปลี่ยนดวงใจลูกเถิด โปรดให้เป็นหัวใจที่มีไฟรักยิ่งใหญ่ เหมือนหัวใจพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2017ระลึกถึงน......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร" 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 20 มิถุน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญโรมูอัลโด เจ้าอธิการ

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญโรมูอัลโด เจ้าอธิการ

❤ ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรัก ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

🍇จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2017สมโภชพระวรกายและพระ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

🍓ลูกจะวางใจ....ในความรักมั่นคงของพระองค์เสมอไปลูกเชื่อว่า...แม้ลูกต้องเดินไปบนหนทางที่ยากลำบากแต่พระคุณของพระเจ้าจะค้ำจุนลูกไว้ €......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

💟 ถ้ามีความรัก ก็มีความอดทน...แม้เมื่อเขาทำให้เราผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ยังมองที่ส่วนดีของเขาเสมอหวังเสมอ เชื่อเสมอ อธิษฐานเผ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

🌸 พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในทุกทางที่ทรงสั่งให้เราเดินไป...และแม้ในทางที่เราเดินตามใจเราเอง...พระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่น..เพื่อบอกเราให้หันกล......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตนแห่งปาดัว พระสงฆ์และนักปราชญ์

💡ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นเทียนส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัวมากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 มิถุนายน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกัสปาร์ แบร์โทนี พระสงฆ์

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 สมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 สมโภชพระตรีเอกภาพ

🍒สิริพึงมีแด่พระบิดา ผู้ทรงสร้างเรา สิริพึงมีแด่พระบุตร ผู้ทรงไถ่บาปเรา สิริพึงมีแด่พระจิต ผู้ทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์แก่เรา จงสรรเสร......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

💦 ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเอเฟรม สังฆานุกรและนักปราชญ์

🍏 ความรักมั่นคงของพระยาห์เวห์ไม่เคยหยุดยั้ง และพระกรุณาของพระองค์ไม่มีสิ้นสุด เป็นของใหม่ทุกเวลาเช้า ความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่ง......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2017สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2017 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

💦 ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญนอร์เบิร์ต พระสังฆราช

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญนอร์เบิร์ต พระสังฆราช

🍂ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...ข้าพเจ้ามั่นใจ...ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2017ระลึกถึงนักบุ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญบอนิฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญบอนิฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

🌼ทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระเจ้าเสริมกำลังทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระองค์นำสติปัญญา 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 สมโภชพระจิตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2017 สมโภชพระจิตเจ้า

🌸 เชิญพระจิตฤทธิเดชเสด็จมาเยือนวิญญาณ์ข้าพระองค์ที่ทรงสรรค์เชิญประสิทธิ์โปรดพระพรวรานันท์เป็นมิ่งขวัญแก่วิญญาณ์ข้าพระองค์ 📚......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

🦋เหนือผืนแผ่นฟ้าที่ว่ากว้างมีเส้นทางสวรรค์บนนั้นไหมฉันจะเหยียบก้าวย่างเดินทางไปเอื้อมฟ้าไกลไขว่คว้าสวรรค์มา อยากเพียงแตะแผ่นฟ้าที่ว่า......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขี

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์แชลลิน และนักบุญเปโตร มรณสักขี

🌹ถ้าเรารักพระเจ้า....การรับใช้จะไม่เป็นภาระและไม่ใช่การจำใจทำแต่จะเป็นโอกาสและเป็นความยินดีที่ได้รับใช้และสายตาของเราจะมองหาหนทางที่......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยุสติน มรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยุสติน มรณสักขี

🍀 สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้าเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ้าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธ

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2017ฉ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2017

🍁ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่านและขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่า..ทางที่พระเจ้าจัดเตรียม ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

🍀 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ 📚บ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2017 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่ พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี่ พระสังฆราช

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2017ระลึกถึง......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา นักบุญเบดา พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร นักบุญมารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา นักบุญเบดา พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร นักบุญมารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี

🍀ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2017ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ที่ 7 ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🍀 หากปราศจากหัวใจที่แสวงหาพระเจ้า เราก็ไม่อาจได้ยินพระวาจาของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2017สัปดาห์ที่ 6 เทศก......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🍇 หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร...ฉันไม่ได้มั่นใจใน "หนทาง"แต่มั่นใจใน "พระเจ้า" ผู้ทรงนำทาง 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 23 พฤษภา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

🌹 พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์ ลูกกราบนมัสการพระองค์ วางใจในพระองค์และรักพระองค์ ลูกกราบขออภัยโทษแทน ..ผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ไม่นม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🍋ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่านและขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่า..ทางที่พระเจ้าจัดเตรียม &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเบอร์นาดิน แห่งซีเอนา พระสงฆ์

🌷มองคนอื่นด้วยความเมตตา....แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2017ระลึกถึงนักบุญเบอร์นาดิน......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกาht......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

🍎ความเชื่อในพระเจ้า...จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ "เชื่อฟัง" 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2017ระลึกถึงนักบุญ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

🍇 ทุกๆวัน...จงปรารถนาชีวิตอย่าง "พระคริสต์"เพราะนั่นแหละคือ..ที่สุดของชีวิต 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2017สัปดาห์ท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

🌹วางภาระของ "พรุ่งนี้" ลงเสียเถิดและจงวางใจพระเจ้าสำหรับ "วันนี้" 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2017สัปดาห์ที่ 5 เทศก......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

🍀 สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้าเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ้าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นก......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

🍀 ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 ฉลองการประจักษ์ของพระนางมารีย์ พรหมจารีแห่งฟาติมา ครบ 100 ปี

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017 ฉลองการประจักษ์ของพระนางมารีย์ พรหมจารีแห่งฟาติมา ครบ 100 ปี

🌷ดวงพระทัยอ่อนหวานของพระนางมารีอา โปรดเป็นความรอดของข้าพเจ้าเทอญ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2017ฉลองการประจักษ์ขอ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเนเรโอ อาคิลเลโอ นักบุญปันกราส และเพื่อนมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเนเรโอ อาคิลเลโอ นักบุญปันกราส และเพื่อนมรณสักขี

🎾ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 20......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🌾ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า"ต้นไม้ดี" ย่อมพิสูจน์จากผลที่ดีของมันฉันใดก็ฉันนั้น ที่คนดีไม่ดำเน......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🍄 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอดีต ในพระเมตตาของพระองค์มอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🍓ลูกจะวางใจ....ในความรักมั่นคงของพระองค์เสมอไปลูกเชื่อว่า...แม้ลูกต้องเดินไปบนหนทางที่ยากลำบากแต่พระคุณของพระเจ้าจะค้ำจุนลูกไว้ &......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍎จงจดจ่อในพระวาจา นิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2017สัปดาห์ที......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้าอัลเลลูยา ... 📚บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍄 พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่ง...ทรงพร้อมเสมอสำหรับทุกคนที่เชื่อพระองค์ทรงเป็นอยู่เหมือนเดิม...ตั้งแต่กาลก่อน ปัจจุบัน อนาคต 📚บท......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2017 ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอบ อัครสาวก

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2017 ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอบ อัครสาวก

🌸ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2017ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง &......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ กรรมกร

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ กรรมกร

🍇 ทางคดเคี้ยวไม่ราบรื่นดังปรารถนาความรวดร้าวชีวาพระเจ้ารู้ไม่ทอดทิ้งพระทรงรัก ทรงอุ้มชูดูแลอยู่เคียงข้างตลอดไป 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍁 จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2017สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💧พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ชาเนลพระสงฆ์และมรณสักขี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ชาเนลพระสงฆ์และมรณสักขี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

🌻 วางภาระของ "พรุ่งนี้" ลงเสียเถิดและจงวางใจพระเจ้าสำหรับ "วันนี้" 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2017ระลึกถึงนักบุญเปโต......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

🍇 “ความหวังคือการฝากใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา …แต่ถ้าไม่มีความศรัทธา ความหวังจะไม่มา สิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี”......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 26 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

🍀 เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้า ยิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลีถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา 📚......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2017 ฉลองนักบุญมาร์โก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2017 ฉลองนักบุญมาร์โก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... 📚......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี

🍓อย่าเดินด้วยพึ่งพากำลังของตนเท่านั้นแต่จงพึ่งพาและยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทาง 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2017ระลึกถึง......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา

🌷มองคนอื่นด้วยความเมตตา.... แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2017สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2017 วันเสาร์ในอัฐมวารปัสกา

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2017 วันเสาร์ในอัฐมวารปัสกา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 17 ในอัฐมวารปัสกา

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 17 ในอัฐมวารปัสกา

🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ"ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพระเจ้า"เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด .... 📚บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 วันพฤหัสบดีในอัฐมวารปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017 วันพฤหัสบดีในอัฐมวารปัสกา

🍁 จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2017วันพฤหัสบดีในอัฐมวารป......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 19 เมษายน 2017 วันพุธในอัฐมวารปัสกา

วันพุธที่ 19 เมษายน 2017 วันพุธในอัฐมวารปัสกา

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป อย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 18 เมษายน 2017 อังคารอัฐมวารปัสกา

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2017 อังคารอัฐมวารปัสกา

☘พระเจ้าโปรดให้เขามีปรีชาญาณเสมือนน้ำดับความกระหายปรีชาญาณจะมั่นคงและคอยดูแลเขาและจะยกย่องเขาตลอดไปอัลเลลูยา..... 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2017 วันจันทร์ในอัฐมวารปัสกา

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2017 วันจันทร์ในอัฐมวารปัสกา

🌺สุขสันต์ปัสกา..พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิตพระเยซูเจ้าทรงเป็นการกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าทรงเป็นความหวังพระเยซูเจ้าทรงเป็น......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 วันสมโภชปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2017 วันสมโภชปัสกา

☘สุขสันต์ปัสกา..พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วพระเยซูเจ้าทรงชนะความตายพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้อัลเลลูยา อัลเลลูยา ㈕......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2017 วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

🍇เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2017 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2017 วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

🍇ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2017 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2017 วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์

🍁โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 เมษายน 2017 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันพุธที่ 12 เมษายน 2017 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍀 เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้า ยิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลีถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา €......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 เมษายน 2017 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2017 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍋 โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่าน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2017 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍓 ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดีขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้ขอให้ลูกมีสันติสุขในดวงใจ 📚บท......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที 9 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ใบลาน

วันอาทิตย์ที 9 เมษายน 2017 วันอาทิตย์ใบลาน

✝ อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโลก......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

💦โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น บัปติสต์ เดอ ลาซาล พระสงฆ์

🍇ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

✝ไม่มีองค์พระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขน และไม่มีกางเขนใดที่ปราศจากองค์พระเยซูเจ้า ถ้าเลือกพระองค์ก็ต้องยอมรับกางเขนด้วย 📚......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญวินเซนต์ แฟร์เรร์

วันพุธที่ 5 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญวินเซนต์ แฟร์เรร์

🌺เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว...พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่าเมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุราทรงตามหาและนำมากอดไว้ในพระทรวง 📚บ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอิสิโดโร พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอิสิโดโร พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌻กางเขน คือความรอด ของวิญญาณลูกจะพบพาน ต้องผ่าน ชีวิตทุกข์ทนทางแห่งกางเขน นำสู่ สวรรค์เบื้องบนต้องผจญ สู้ทน บาปร้ายนานา... ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

🍎ให้พระสัญญาของพระเจ้านำหน้าเราเสมอจงรู้ว่า "ปัญหาอยู่กับเราชั่วคราว...แต่พระสัญญาของพระเจ้าอยู่กับเรานิรันดร" 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก.........

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🌺ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2017สัปดาห์ที่ 4 เทศก......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍀 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโลก.......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

☘ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...ข้าพเจ้ามั่นใจ..ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 29 มีนาคม 2017สัปดาห์ที่ 4 เทศกา......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรค

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรค

🍀เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2017สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรคhttps://......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍓ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2017สัปดาห์ที่ 4 เท......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017 สมโภชการแจ้งสาร เรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2017 สมโภชการแจ้งสาร เรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอดส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง 📚บทอ่านประจำวันเ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรตhttp......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช

🌴จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"เพื่อนเอ๋ย ...อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบด......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 สัeปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 สัeปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

🍎จงจดจ่อในพระวาจา นิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 22 มีนาคม 2017สัปดาห์ที่ 3 ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

🌼 ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว ฉันจะได้มีชีวิตตามพระทั......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางพรหมจารีมารีย์

🍀วางใจพระเจ้า..ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณวางใจพระองค์..ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2017สม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

🌻 ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุดทรงรู้จักเรา......ดีที่สุดทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด 📚บทอ่านประจำวันเส......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆราช

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆราช

🍀ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2017ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆรา......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍋 โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บท......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍇เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍎 ในวันทุกข์ใจ...จงมองที่พระเจ้า..ผู้ทรงห่วงใยเธอและในวันที่สุขสบาย...จงมองที่พระองค์..ด้วยใจขอบพระคุณ 📚บทอ่านประจำวันอัง......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍄 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอดีต ในพระเมตตาของพระองค์มอ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 11 มีนา......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่น 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2017ส......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม

🍀เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2017ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์นแห่งพระเจ้า

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์นแห่งพระเจ้า

🍇ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญแปร์เปตูอา และเฟลีชีตัส มรณสักขี

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญแปร์เปตูอา และเฟลีชีตัส มรณสักขี

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🌼 ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว ฉันจะได้มีชีวิตตามพ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🍇เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกาสิมีร์

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกาสิมีร์

🍂ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...ข้าพเจ้ามั่นใจ...ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017ระลึกถึงนักบ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2017 หลังวันพุธรับเถ้า

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2017 หลังวันพุธรับเถ้า

🌺 มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพปากที่ทรงพลัง....ปากที่พูดพระวจนะ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2017 หลังวันพุธรับเถ้า

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2017 หลังวันพุธรับเถ้า

🍄มองผู้อื่นด้วยสายตาแห่งความปรานีหาโอกาสที่จะแสดงความดีอยู่เสมอความสุข มาพร้อมกับผู้คนที่รักคุณ ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2017 วันพุธรับเถ้า

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2017 วันพุธรับเถ้า

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2017ว......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

🍊ในความมืด ... พระองค์ทรงเป็นความสว่างในความล้มเหลว ...พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า ...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง &#......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ"
ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพระเจ้า"
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด .... ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

🍓พระเจ้ารู้จักทุกหนทางที่คุณเดิน...และทรงมีพระประสงค์ให้คุณเดินในทางที่ทรงเลือกให้เพราะพระประสงค์ของพระองค์นั้นคือ..สิ่งดีที่สุดและท......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2017

🌻 ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญโปลีการ์ป พระสังฆราช มรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญโปลีการ์ป พระสังฆราช มรณสักขี

🍋 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจของลูกทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2017 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ดามีอานี พระสังฆราชนักปราชญ์

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ดามีอานี พระสังฆราชนักปราชญ์

🍉 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2017ระลึกถึงนักบุญเปโตร ด......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

🍀 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ 📚บ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

🍏แม้ว่ายากที่จะให้อภัยเขาก็จงให้อภัย...แก่เขาเถิด...เหมือนที่พระเจ้าอภัยให้เรา 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 20......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🌻ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมรรคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์ ㈕......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเจ็ดองค์ ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเจ็ดองค์ ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

☘ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อทุกสิ่งดูง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีความหวังและง่ายกว่านั้นอีกสำหรับคนที่มีความรักและยิ่งง่ายขึ้นไปอีกสำห......

อ่านต่อ
วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันพุธท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🍀 ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญซีริล นักบวช และ นักบุญเมโทดิโอ พระสังฆราช

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญซีริล นักบวช และ นักบุญเมโทดิโอ พระสังฆราช

☘ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระอง......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก.........

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🌻 ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

🍭บางครั้งเมฆหมอกและความมืด จะปกคลุมข้าพระองค์ไว้แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ ลูกขอบพระคุณพระองค์ 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี

💚รักคนที่น่ารัก...ใคร ๆ ก็ทำได้แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา "รัก"แม้กระทั่ง "ศัตรู"รักเหมือนที่พระเยซูทรงรัก...เรา 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2017

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุดทรงรู้จักเรา......ดีที่สุดทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด 📚บทอ่านประจำวันพฤหั......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลานี

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลานี

🌼 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2017https://www.youtube.......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

🌻 ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นเทียนส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัวมากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 5 กุม......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017

🍇จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2017https://www.youtub......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี และ นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017 ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี และ นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก.......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017 ฉลองการถวายพระกุมาร ในพระวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017 ฉลองการถวายพระกุมาร ในพระวิหาร

🍓จงให้พระวจนะของพระองค์ส่องนำ...ทุกเส้นทางที่คุณจะเดิน...เสมอ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2017ฉลองการถวายพระก......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2017

🍓 จงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเข้มแข็ง จงทำใจกล้าจงมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 1 กุมภา......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์นบอสโก

🐠 เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า หนทางของลูกยากลำบาก จงรู้เถิดว่า... นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเราและมองเห็นอำนาจในการทำงา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

🌷มองคนอื่นด้วยความเมตตา....แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2017สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

🍓เราทุกคนมีเวลาที่จำกัดในโลก การใช้ชีวิตในโลกเป็น‘โอกาส’ ที่เราจะตอบสนองการทรงเรียก ....พระประสงค์สำหรับเรานั้น.....ดี......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌺 มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพปากที่ทรงพลัง....ปากที่พูดพระวจนะ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจารี

🍀เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2017ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี พรหมจ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญทิโมธี และทิตัส

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญทิโมธี และทิตัส

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆ ของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 มก......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2017 ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

วันพุธที่ 25 มกราคม 2017 ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้าอัลเลลูยา ... 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 24 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍒 ทุกหนทางที่เราเดิน ทุกการกระทำที่เราทำถ้าเราทำด้วยความเชื่อ ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟังและถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท้าของเรา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

☘อิมมานูเอล....พระเจ้าทรงอยู่กับเรา...ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด...เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ...พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก.......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรหมจารี มรณสักขี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอักแนส พรหมจารี มรณสักขี

♥ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากไปกว่า "ความรัก" ความรักยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุด 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 20......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฟเบียน พระสันตะปาปา นักบุญเซบัสเตียน มรณสักขี

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฟเบียน พระสันตะปาปา นักบุญเซบัสเตียน มรณสักขี

🍓 ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดีขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้ขอให้ลูกมีสันติสุขในดวงใจ 📚บท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 19 มกราคม 2017

วันพฤหัสที่ 19 มกราคม 2017

🐙เมื่อประสบความทุกข์ยาก...อย่าจดจ้องที่ปัญหาและบ่นว่าหมดหนทางเพราะพระเจ้าทรงสามารถสร้างทางขึ้นจากอุปสรรค 📚บทอ่านประจำวันพ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 18 มกราคม 2017

วันพุธที่ 18 มกราคม 2017

🍀 เลือกมอง...เลือกคิด.....เลือกทางเดิน ทุกวัน..มีสิ่งที่คุณต้องเลือกจงเลือกที่จะมองหาสิ่งดีและเลือกที่จะมีความสุขเลือกนับพระพร แทนท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน เจ้าอธิการ

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน เจ้าอธิการ

🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปได้ "ดั่งใจ"ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพระเจ้า"เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด .... 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

🍊ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บท......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017

🌻 ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นเทียนส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัวมากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มก......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2017

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง &......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

🐥 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2017ระลึกถึงนักบุญฮีลารี พระสังฆ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์ มรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์ มรณสักขี

🍊 ขอโปรดให้ทุกย่างก้าวของลูกมั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์ขออย่าทรงให้ความบาปผิดใดๆมีอำนาจเหนือลูกเลย 📚บทอ่านประจำวันพฤหั......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2017

วันพุธที่ 11 มกราคม 2017

🌷จงยกมือที่อ่อนล้าของเธอขึ้นมา... เพราะมือที่อ่อนล้า..จะไม่อ่อนล้าอีกต่อไป ถ้าเขาได้สัมผัสกับพระหัตถ์...อันทรงพระคุณ 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2017

💟ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระอง......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2017 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2017ฉ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017 สม โภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2017 สม โภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเรมอนด์ เด เปญาฟอร์ต

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเรมอนด์ เด เปญาฟอร์ต

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 201......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2017

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2017

🌻อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2017......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2017

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2017

🍄 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2017https://www.youtube.com/wa......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 มกราคม 2017 เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันพุธที่ 4 มกราคม 2017 เทศกาลพระคริสตสมภพ

🍎บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ €......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2017 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันอังคารที่ 3 มกราคม 2017 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ .. อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 3 มกราคม 2017ฉลองพระนามศักดิ์สิทธ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบาซิล และเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบาซิล และเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

🌺ขอทรงโปรดมองดูลูกด้วยความรักขอทรงพิทักษ์ลูกด้วยความหวงแหนยิ่งขอทรงสอนลูกให้ซาบซึ้งถึงความจริงโปรดช่วยให้ลูก "นิ่ง" ได้..ด้วยวางใจ ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม วันที่แปดในอัฐมวารพระคริสตสมภพ สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม วันที่แปดในอัฐมวารพระคริสตสมภพ สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า

💐ความวางใจในพระเจ้า...จะทำให้เราสามารถนิ่งสงบได้แม้ในเวลาที่เผชิญหน้ากับความยากเข็ญ 📚บทอ่านประวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 20......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญซิลเวสเตอร์ที่ 1 พระสันตะปาปา

วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญซิลเวสเตอร์ที่ 1 พระสันตะปาปา

🍉 ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นความครบบริบูรณ์ของเราเราก็ไม่รู้สึกขัดสน ไม่รู้สึกอับจนหนทาง...แต่สามารถโมทนาขอบพระคุณได้ในทุกกรณี 📚บ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

🌺ในความหิว ...พระองค์ทรงเป็นความอิ่มในความกลัว ...พระองค์ทรงเป็นความปลอดภัย 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2016ฉลองคร......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญโทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญโทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราช

💐ชีวิตของคุณคือ ของขวัญจากพระเจ้าดังนั้น จงใช้ชีวิตเป็นของขวัญที่คุณมอบให้พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

🌹ในโลกที่มืดมิด...จงส่องสว่างในความอ้างว้าง...จงสำแดงมิตรภาพในโลกที่ขาดความรัก...จงสำแดงความรักในโลกที่ขาดความจริงใจ... จงสำแดงควา......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก และผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌺ในความหิว ...พระองค์ทรงเป็นความอิ่มในความกลัว ...พระองค์ทรงเป็นความปลอดภัย 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2016ฉลองน......

อ่านต่อ
จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญสเทเฟน. ปฐมมรณสักขี

จันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญสเทเฟน. ปฐมมรณสักขี

🍄หลายพันครั้งในประวัติศาสตร์มีทารกเกิดมาเป็นพระราชาแต่มีเพียงประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวเท่านั้นมีจอมราชาเกิดมาเป็นทารก 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันsอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 สมโภชพระคริสตสมภพ

วันsอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016 สมโภชพระคริสตสมภพ

☘กุมารน้อยประสูติแล้ว งามเพริศแพร้วไร้ราคีเชิญประทับในชีวีเพื่อข้าฯนี้พ้นบาปเอย 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2016......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอดส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

🍀 อิมมานูเอล....พระเจ้าทรงอยู่กับเรา...ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด...เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ...พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

☃ในความมืด ...พระองค์ทรงเป็นความสว่างในความล้มเหลว ...พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 201......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญคานีซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญคานีซีอัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌺โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 21 ธันวาคม......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🌷ฉันวางใจ...ในความรักมั่นคงของพระเจ้าและจะวางใจพระองค์เสมอไป 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2016สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 19 ธ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 1......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016 วันคล้ายวันสมภพของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016 วันคล้ายวันสมภพของ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

💧ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2016วันคล้ายวันสมภพของ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

🌸ความรักต่อโลก....ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้าแต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ 📚บทอ่านประจำวันศุ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอดส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง 📚บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💧ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2016ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารี และมรณสักขี

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารี และมรณสักขี

💕ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระอง......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍀 เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้า ยิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลีถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍓 ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดีขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้ขอให้ลูกมีสันติสุขในดวงใจ 📚บท......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญฮวน ดิเอโก

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญฮวน ดิเอโก

🍊เมื่อลูกหลง พระองค์ทรงตามหาเมื่อลูกล้ม ทรงพยุงให้ลุกขึ้นอีกคราเมื่อลูกเจ็บ ทรงเยียวยาให้หายดี 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 9 ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2016 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2016 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

🌹โอ้พระนางมารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมล ช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทอญ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2016สมโภ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสังฆราช นักปราชญ์

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสังฆราช นักปราชญ์

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2016ระลึกถึงน......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

🌺เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว...พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่าเมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุราทรงตามหาและนำมากอดไว้ในพระทรวง 📚บ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍇 “ความหวังคือการฝากใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา … แต่ถ้าไม่มีความศรัทธา ความหวังจะไม่มา สิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี&rd......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016ฉลองน......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2016

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2016

🍀เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2016

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2016

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหั......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍎 ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍋ทุกอย่างมีวาระ...แม้ในยามทุกข์ ก็ยังสามารถพบสิ่งดีได้จงเข้มแข็งในทุกวาระ ทุกฤดูกาล... 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍇ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

🍋ทุกอย่างมีวาระ...แม้ในยามทุกข์ ก็ยังสามารถพบสิ่งดีได้จงเข้มแข็งในทุกวาระ ทุกฤดูกาล... 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 22 พฤศจิก......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍊ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง ลัก และเพื่อนมรณสักขีชาวเวียดนาม

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง ลัก และเพื่อนมรณสักขีชาวเวียดนาม

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา มรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา มรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

🍊ทุกวันในโลก...เป็นโอกาสที่จะสะสมรางวัลไว้สำหรับนิรันดร์กาลในสวรรค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2016ระลึกถึงนักบ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์ ถวายอง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์ ถวายอง

❤ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมรรคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์ 📚บ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

อย่ามองโลกอนิจจังเกินไป เพราะอาจทำให้คุณไม่ยอมเก็บเกี่ยว แต่ก็อย่ามองมันวิเศษเสียจนทำให้คุณลืมไปว่า วันหนึ่งคุณต้องลาจากมันเป็นการถาวร! ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2016

วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2016

💦ข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ การอภัยบาป การกลับคืนชีพของร่า......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และเปาโล อัครสาวก

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2016 วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และเปาโล อัครสาวก

💕ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระองค์......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

🍀ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2016ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญมาร์การิต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเบอร์ ตรู๊ด พรหมจารี

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญมาร์การิต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเบอร์ ตรู๊ด พรหมจารี

🌸 ทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระเจ้าเสริมกำลังทุกวัน...
ฉันให้ความรักของพระองค์นำสติปัญญา 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 16 พฤ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

❤ทรงรักเราเหมือนเดิม....ความรักของพระเจ้าต่อเรานั้นเกินกว่าที่จะอธิบายให้ครบถ้วนได้ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก.........

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 33 เ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 33 เ

🍇เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระสังฆราช และมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระสังฆราช และมรณสักขี

🍎ผู้ใดดำเนินในความสว่าง ความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2016ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระสังฆร......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูร์

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูร์

🍋 ดังนั้น....อย่านอนหลับเหมือนคนอื่นๆแต่ให้ตื่นตัว และมีสติอยู่เสมอ (1 เธสะโลนิกา 5:6) 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกา......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเลโอ ผู้ยิ่งใหญ่ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเลโอ ผู้ยิ่งใหญ่ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌷 บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2016 ฉลองวันครบรอบ การถวายพระวิหารลาเตรัน

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2016 ฉลองวันครบรอบ การถวายพระวิหารลาเตรัน

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍀 ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🌼เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍎 ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุดและผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

💦 ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิก......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญชาร์ล โบโรเมโอ พระสังฆราช

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญชาร์ล โบโรเมโอ พระสังฆราช

🍎จงจดจ่อในพระวาจา นิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016ระลึกถึงน......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เดอ ปอเรส นักบวช

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2016 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เดอ ปอเรส นักบวช

🌷จงยกมือที่อ่อนล้าของเธอขึ้นมา... เพราะมือที่อ่อนล้า..จะไม่อ่อนล้าอีกต่อไป ถ้าเขาได้สัมผัสกับพระหัตถ์...อันทรงพระคุณ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2016 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2016 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

🍓เราทุกคนมีเวลาที่จำกัดในโลก การใช้ชีวิตในโลกเป็น‘โอกาส’ ที่เราจะตอบสนองการทรงเรียก 🔸🔸พระประสงค์สำหรับ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

🌷 ขอโปรดให้ทุกย่างก้าวของลูกมั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์ขออย่าทรงให้ความบาปผิดใดๆมีอำนาจเหนือลูกเลย 📚บทอ่านประจำวันอังคาร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอดส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง 📚บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍊ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016 ฉลองนักบุญซีโมน และนักบุญยูดาห์ อัครสาวก

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016 ฉลองนักบุญซีโมน และนักบุญยูดาห์ อัครสาวก

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ .. อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2016 ฉลองน. ซีโมน และ น.ยู......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 27 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสที่ 27 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🌷บุคคลที่ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าย่อมได้พบทุกสิ่งในพระองค์(~ แมร์ลาครัวซ์) 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2016สัปดาห์ที......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍓 เพียงดวงตาฉายแววแห่งรักดวงใจก็ทายทักรับรักให้เพียงมีพระองค์อยู่ในใจสิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 2......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญอันตนมารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญอันตนมารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

❤ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2016ระลึกถึงนักบุญอันตนม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🌼 การไปสวรรค์นั้นไม่ใช่ง่ายอาจต้องลำบากเหนื่อยใจมีบางคนต้องสู้จนตัวตายเขาจึงได้ความมีชัย 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 23 ตุล......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

🍋 โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่าน......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🌸 พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในทุกทางที่ทรงสั่งให้เราเดินไป...และแม้ในทางที่เราเดินตามใจเราเอง...พระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่น..เพื่อบอกเราให้หันกลับ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

💕จงหว่าน "ความทรงจำดีๆ" ไว้ในใจของผู้อื่น...จงทำตัวให้เขา "เป็นหนี้คุณ" ด้วยความรัก!!!! 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสที่ 20 ตุลาคม 2......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ และ นักบุญอิสอัค โจกเกอ

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ และ นักบุญอิสอัค โจกเกอ

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016ระลึกถึ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2016 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป อย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

💕ทรงรักเราเหมือนเดิม....ความรักของพระเจ้าต่อเรานั้นเกินกว่าที่จะอธิบายให้ครบถ้วนได้ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍎ผู้ใดดำเนินในความสว่าง ความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2016สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดาhtt......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍁 จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2016ระลึกถึงนักบุญเทเรซา......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญกัลลิตัสที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญกัลลิตัสที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

🍀 มอบความกระวนกระวายใจของท่าน...ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านอย่ากังวลใจ....ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง....เพราะพระเจ้าสัญญา......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🌷มองคนอื่นด้วยความเมตตา....แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรร......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🐙 จงวางใจในพระเจ้า...ด้วยสิ้นสุดใจของคุณแม้ในหนทาง....ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚บทอ่านประจำวันพุ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา

💧ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่10ตุลาคม2559สัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดา::htThe tps://www.youtube.com/watch?v=Zdn84mnzNCo วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 28 ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🌺จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดี 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2016สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดาhttps://www.......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌼 ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว ฉันจะได้มีชีวิตตามพระ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงแม่พระแห่งสายประคำ

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2016ระลึกถึง......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

🍇คำอธิษฐานที่เงียบที่สุด....แม้ในที่ๆ ลึกลับ ซับซ้อนที่สุด....พระเจ้าก็ทรงฟัง และทรงเห็น....เพราะพระองค์ทรงสดับเสียงของจิตใจ Ԃ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้าอัลเลลูยา ... 📚บทอ่านประจำวันพ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2016 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2016ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่ง......

อ่านต่อ
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

💕ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรั......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌹วางภาระของ "พรุ่งนี้" ลงเสียเถิดและจงวางใจพระเจ้าสำหรับ "วันนี้" 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016สัปดาห์ที่ 27 ......

อ่านต่อ
วันเสาร์eที่ 1 ตุลาคม 2016 ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี

วันเสาร์eที่ 1 ตุลาคม 2016 ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี

🍀 ความรักคือ การให้ทุกสิ่งทุกอย่างและการเสียสละตัวเอง (น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู) 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2016ฉลอง......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍐 ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำหน้า...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2016ระลึกถึงนักบุญเ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2016 ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล

วันพฤหัสที่ 29 กันยายน 2016 ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ้......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเวนแชสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

วันพุธที่ 28 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเวนแชสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ"
ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า "ความไว้วางใจในพระเจ้า"
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด .... 📚......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญวินเซน เดอ ปอล พระสงฆ์

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญวินเซน เดอ ปอล พระสงฆ์

🍓ยามใดมีทุกข์ จงปล่อยวาง และให้พระเจ้าขับเคลื่อน 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 27 กันยายน 2016ระลึกถึงนักบุญวินเซน เดอ ปอล พระสง......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และนักบุญดาเมียน มรณสักขี

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และนักบุญดาเมียน มรณสักขี

🍀 เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้า ยิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลีถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา 📚......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

🍋 โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2016สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมด......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งปิเอเตรสซีนา พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งปิเอเตรสซีนา พระสงฆ์

🌻มีคนกล่าวไว้ว่า...ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าคุณก็ยุ่งเกินไปเสียแล้ว!!! 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016ระลึกถึงนักบ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

🍇 เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพุธที่ 21 กันยายน 2016 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌻เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้
คนกระหายหาความรัก ให้เวลากับเรื......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

🌺 น้อมรับ...พระประสงค์ของพระเจ้าเชื่อฟัง...พระประสงค์ของพระองค์และรัก...พระประสงค์คุณจะแสวงหาสิ่งอื่นใดนอกจากนี้อีกเล่า 📚......

อ่านต่อ
วันจันทร์ท่ี 19 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญยาบูอารีโอ พระสังฆราช และมรณสักขี

วันจันทร์ท่ี 19 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญยาบูอารีโอ พระสังฆราช และมรณสักขี

🌻 ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นเทียนส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัวมากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด ♦บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 19 กันยายน......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่18 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่18 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

💞 เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?"เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย..ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลยดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีวา... Ԃ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และนักบุญซีเปรียน พระสังฆราช มรณสักขี

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียส พระสันตะปาปา และนักบุญซีเปรียน พระสังฆราช มรณสักขี

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2016ระลึ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016 ระลึกถึงแม่พระมหาทุกข์

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2016ระลึกถึงแม่พระมหาท......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

🍒 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโลก.........

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น คริโซสตม

วันอังคารที่ 13 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญยอห์น คริโซสตม

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2016 พระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

🍓ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 11กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 11กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🌷จงยกมือที่อ่อนล้าของเธอขึ้นมา... เพราะมือที่อ่อนล้า..จะไม่อ่อนล้าอีกต่อไป ถ้าเขาได้สัมผัสกับพระหัตถ์...อันทรงพระคุณ 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ เ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์ พระสงฆ์

🍊 โทษคนอื่นมองเห็นเท่าภูเขาโทษของเรามองเห็นเท่าเส้นขน 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2016ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์ พ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2016 ฉลองแม่พระบังเกิด

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2016 ฉลองแม่พระบังเกิด

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 7 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 7 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 201......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ...จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ ...อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 6 กันยายน 2016สัปดาห์ที่ 23 เทศกาล......

อ่านต่อ
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2016สัปด......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌷 บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ &#......

อ่านต่อ
ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍄 พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ เป็นไปได้เสมอพระเจ้าไม่เคยสัญญาอย่างเลื่อนลอย 📚บทอ่านประจำวันวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2016ระล......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2016 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍐 พระเจ้าทรงเลือกสรรคนที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้ผู้แข็งแรงต้องอับอาย 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2016สัปดาห์ที่ 22 เท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2016 วันอธิษฐานภาวนาสากลเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2016 วันอธิษฐานภาวนาสากลเพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งสร้าง

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป 
อย่างไม่มีพระเจ้า
แต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่
ในทุกๆวันของข้าพเจ้า &#......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2016 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌺ประโยชน์สุดเลอค่าคือ การได้เจอพระคริสตเยซูในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ได้รัก ได้รับใช้ทุกคนด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็นและดำรงตนตามพระวาจาขอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2016 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแ......

อ่านต่อ