สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ความเชื่อกับความสงสัย : การมีประสบการณ์กับพระเจ้า ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข(อากาเป) และ การสละตัวตน(อัตตา)

ความเชื่อกับความสงสัย : การมีประสบการณ์กับพระเจ้า ความรักแบบไม่มีเงื่อนไข(อากาเป) และ การสละตัวตน(อัตตา)

บทความนี้เป็นการสรุปเฉพาะใจความสำคัญที่คุณพ่อได้ให้ การแบ่งปันใน กิจกรรมสนทนาธรรม โดยกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม(ตามหาลูกแกะหลงทาง) ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่สี่......

อ่านต่อ
การภาวนาคืออะไร-การฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์ ในชีวิตประจำวัน CHRISTIAN MEDITATION – YOUR DAILY PRACTICE

การภาวนาคืออะไร-การฝึกจิตภาวนาแบบคริสต์ ในชีวิตประจำวัน CHRISTIAN MEDITATION – YOUR DAILY PRACTICE

การภาวนาคืออะไร คำจำกัดความดั้งเดิมของการภาวนาคือ “การยกจิตใจขึ้นหาพระเจ้า” จิต (mind) และ ใจ (heart) คืออะไร “จิต” หมายถึงสิ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารี และมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารี และมรณสักขี

🍄บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ ㈕......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูป

วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูป

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2018ระลึกถึงพร......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

🍐 เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว...พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่าเมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุราทรงตามหาและนำมากอดไว้ในพระทรวง 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍇 “ความหวังคือการฝากใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา …แต่ถ้าไม่มีความศรัทธา ความหวังจะไม่มา สิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี”......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2018 วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

💞ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอดส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง 📚 บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

🌹 โอ้พระนางมารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมล ช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทอญ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2018สมโภชพระนางม......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสังฆราช นักปราชญ์

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสังฆราช นักปราชญ์

🍄เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2018ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสังฆราช นักปร......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

🍐พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีท......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

A 🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ㈕......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🌸ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚 บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018 ฉลองนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ องค์อุปถัมภ์ของมิสซัง

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2018ฉลองนั......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

🍋เตรียมตัว .. เตรียมใจ .. เตรียมความคิดเตรียมกิจการดี เพื่อต้อนรับองค์พระผู้ไถ่เพื่อคริสต์มาส จะได้มีความหมายมากกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา &......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🎾ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ 📚......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍊ทุกวันในโลก...เป็นโอกาสที่จะสะสมรางวัลไว้สำหรับนิรันดร์กาลในสวรรค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 34 เท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒ความไว้วางใจในพระเจ้า เป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดาhttps......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🌻ใจที่สำนึกในพระคุณเห็นได้จากใจที่กว้างขวาง 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดาhttps://youtu......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2018 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกาย......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

🍁เราจงมาสรรเสริญพระเจ้าจงมาร่วมในมิสซา …ขอบพระคุณพระองค์จงถวายทุกสิ่งแด่พระองค์และวอนขอพระพร … 📚บทอ่านประจำวันเ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 23 ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

⭐อย่ามองโลกอนิจจังเกินไป เพราะอาจทำให้คุณไม่ยอมเก็บเกี่ยว แต่ก็อย่ามองมันวิเศษเสียจนทำให้คุณลืมไปว่า วันหนึ่งคุณต้องลาจากมันเป็นการถาวร......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์ ถวายองค์ในพระวิหาร อ่าน :

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารีย์ ถวายองค์ในพระวิหาร อ่าน :

❤ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า
ตราบที่ข้าเดินในมรรคา
ดวงชีวาอยู่ในเวลาของ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

❤ทรงรักเราเหมือนเดิม....ความรักของพระเจ้าต่อเรานั้นเกินกว่าที่จะอธิบายให้ครบถ้วนได้ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2018......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🔆ผู้ใดดำเนินในความสว่าง ความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดาhttp......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบ็ธ แห่งฮังการี นักบวช

🍎พระเจ้าสามารถสงบจิตใจ และ ความคิดของเราได้ เมื่อเราอธิษฐาน … 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2018ระลึกถึงนักบุญเ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์การิต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเบอร์ ตรู๊ด พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์การิต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเบอร์ ตรู๊ด พรหมจารี

🌸 ทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระเจ้าเสริมกำลังทุกวัน...
ฉันให้ความรักของพระองค์นำสติปัญญา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 16 พฤศจ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌷 บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🌺จงขอบพระคุณพระเป็นเจ้าเพราะพระองค์พระทัยดี 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา https://www.y......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระสังฆราช และมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโยซาฟัต พระสังฆราช และมรณสักขี

🌹ข้าแต่พระเจ้า โปรดสอนลูกให้รู้จักพระองค์ เพื่อลูกจะได้เรียนรู้ที่จะรักพระองค์… มากกว่าสิ่งอื่นใด 📚บทอ่านประจำวันจัน......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍓องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด 📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 11 พฤ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍎ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 20......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2018 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... Ԃ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

🌾เดี๋ยวก็วัน ... เดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็ตื่น ... เดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวลำบาก ... เดี๋ยวสบายเดี๋ยวก็ร้าย ... เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวต้องไป ... สู่โลก......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

💞บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚บท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

✳ โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน .. 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2018สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมด......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

🌾~ สิ่งที่ต้องทำในวันนี้ ~ขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้ามีความรักให้อภัยมีรอยยิ้มขอบคุณอยู่เสมอ … ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2018 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

♥ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอด
ส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่
แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรู
นำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เด ปอเรส

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เด ปอเรส

🍓เราทุกคนมีเวลาที่จำกัดในโลก การใช้ชีวิตในโลกเป็น‘โอกาส’ ที่เราจะตอบสนองการทรงเรียก พระประสงค์สำหรับเรานั้น.....ดียอดเยี......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2018 วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

⚛ความตายส่งเสียงทุกวัน แต่ไม่มีใครสนใจฟังจวบจนวันหนึ่ง ..เมื่อมันมาพรากคนรักของเขาจากไปและนับแต่นั้น ..เขาก็เงี่ยหู .. คอยสดับถ้อยคำที......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🌷บุคคลที่ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าย่อมได้พบทุกสิ่งในพระองค์(~ แมร์ลาครัวซ์) 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018สัปดาห์ที่ 30......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍐เพียงดวงตาฉายแววแห่งรักดวงใจก็ทายทักรับรักให้เพียงมีพระองค์อยู่ในใจสิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 30 ต......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍓ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2018สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรร......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🌻เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวัง เพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง … แม้ว่าดูเหมือนจะหม......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍎โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🌻ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมรรคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์ 📚บท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

💓จงหว่าน "ความทรงจำดีๆ" ไว้ในใจของผู้อื่น...จงทำตัวให้เขา "เป็นหนี้คุณ" ด้วยความรัก!!!! 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2018ระลึกถึงนัก......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

🌹พระเจ้ารู้จักทุกหนทางที่คุณเดิน...และทรงมีพระประสงค์ให้คุณเดินในทางที่ทรงเลือกให้เพราะพระประสงค์ของพระองค์นั้นคือ..สิ่งดีที่สุดและที่......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา

♦ความอดทนหมายถึง .....การรอคอยเวลาของพระเจ้าและวางใจ ....."ความรักของพระองค์" 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงน......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍎ความเชื่อในพระเจ้า...จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ "เชื่อฟัง" 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2018สัปดาห์ที่ 29 ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018ส......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ และนักบุญอิสอัค โจกเกอ อ่าน

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ และนักบุญอิสอัค โจกเกอ อ่าน

🍀มอบความกระวนกระวายใจของท่าน...ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านอย่ากังวลใจ....ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง....เพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะอย......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2018 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป อย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพฤ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

🐙 จงวางใจในพระเจ้า...ด้วยสิ้นสุดใจของคุณแม้ในหนทาง....ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิดจ์ นักบวช นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิดจ์ นักบวช นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

💧ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่ง อาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร อ่า

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา แห่ง อาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร อ่า

🍀 มอบความกระวนกระวายใจของท่าน...
ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านอย่ากังวลใจ....ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง....
เ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง &......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌸ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว ฉันจะได้มีชีวิตตามพระทัยขอ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2018สัปดาห์......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 23 พระสันตะปาปา

🌻เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2018ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 23 พระสันต......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 10 ตุลาคม 18 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 18 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

💖 เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?"เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย..ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลยดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีวา... 📚บ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญดิโอนีซีโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญดิโอนีซีโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์

❤การปรนนิบัติพระเจ้า และรับใช้พระองค์เป็นเรื่องสำคัญ แต่การมีความสัมพันธ์กับพระองค์ .. สำคัญกว่า“ถ้าเราเลือกเอาสิ่งดี … เร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 18 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 18 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

💕ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌷เสื้อผ้าเก่าไปฉันใด …มนุษย์ทั้งหลายก็แก่ลงฉันนั้นเป็นกฎตลอดไปว่า …“ทุกคนต้องตาย”ไม่ว่าจะทำสิ่งใด &helli......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโฟสติน่า โควัลสกา

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโฟสติน่า โควัลสกา

❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้า … อัลเลลูยา 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2018ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่ง......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2018 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ"
ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า …"ความไว้วางใจในพระเจ้า"
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด .... ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ ผู้อารักขา

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ ผู้อารักขา

😇 " เทวดารักษาตัวเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดีท่านภาวนาวิงวอนพระเจ้าเพื่อเราท่านช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราต้องการท่านปกปักรักษาเราจาก......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2018 ฉลองนักบุญเทเรซา แห่งพระกุมารเยซู พรหมจารี

🍀 ความรักคือ … การให้ทุกสิ่งทุกอย่างและการเสียสละตัวเอง (น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู) 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 1 ตุลาค......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

🍋 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจของลูกทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2018 ฉลองฑูตสวรรค์มีคาแอล คาเบรียล และราฟาเอล

🌷พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและไ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเวนแชสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเวนแชสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

🌻มีคนกล่าวไว้ว่า...ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าคุณก็ยุ่งเกินไปเสียแล้ว!!! 📚 บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2018ระลึกถึงน......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญวินเซนเดอปอล พระสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญวินเซนเดอปอล พระสงฆ์

🍎บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 26 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และ นักบุญดาเมียน มรณสักขี

วันพุธที่ 26 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และ นักบุญดาเมียน มรณสักขี

💠 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใครๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวันพ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุดทรงรู้จักเรา......ดีที่สุดทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด 📚บทอ่านประจำวันอังคาร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

🍓สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้าเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ้าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับช......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

🐙 จงวางใจในพระเจ้า...ด้วยสิ้นสุดใจของคุณแม้ในหนทาง....ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚 บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันเสาร......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌻เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้
คนกระหายหาความรัก ให้เวลากับเรื่อ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

🍎ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญ ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญ ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

💕ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรัก ย่......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ Ԃ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍓ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ล......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🍎ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

🍒 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโล......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 13 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสที่ 13 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🍄ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กั......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2018สั......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ...จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ ...อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2018สัปดาห์ที่ 23 เทศกา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌻ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚 บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌷 หากเทียนเล่มหนึ่ง จะส่องสว่างเพื่อคนอื่นได้...
ย่อมจะต้องหลอมละลายตนเอง
สละตนเอง...เพื่อให้ตนเองเป็นแสงสว่างต่อทุกคน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ฉลองแม่พระบังเกิด

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ฉลองแม่พระบังเกิด

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍐ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 201......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป 
อย่างไม่มีพระเจ้า …แต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่
ในทุกๆวันของข้าพเจ้า......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 5 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌺ประโยชน์สุดเลอค่าคือ การได้เจอพระคริสตเยซูในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ได้รัก ได้รับใช้ทุกคนด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็นและดำรงตนตามพระวาจาของพระ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍑พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและไ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🐌 การเพียงแต่ถือกุญแจอยู่ในมือแต่ไม่ยอมเอามาไข..ก็หาใช่คำตอบไม่....เช่นเดียวกันกับความเชื่อ...ที่จะมีพลังทุกครั้ง...เมื่อเราได้แสด......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌺ในพระเจ้า...มีการอัศจรรย์ทุกๆอย่าง...แม้ในหนทางที่มืดมนและอับจนไปทุกด้านอย่าปล่อยมือจากพระองค์...อย่าหลงทางแต่จง...ไว้วางใจ 📚......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🍄ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว ..เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ .. ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ㈕......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

💞 ข้าแต่ดวงพระทัย ขอโปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โดยสมควร ป่านนี้ .. ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเริ่มรักและหลีกหนีสิ่งที่......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 30 สิงหาคม 18 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสที่ 30 สิงหาคม 18 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🐠 เมื่อหลงทางไปไกลจากพระเจ้าการกลับใจ...เป็นหนทาง 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2018สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดาhtt......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

🍊 ขอโปรดให้ทุกย่างก้าวของลูกมั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์
ขออย่าทรงให้ความบาปผิดใดๆ
มีอำนาจเหนือลูกเลย ㈕......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌷การรักพระเจ้าคือ ความรักยิ่งใหญ่ การแสวงหาพระองค์คือ การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ การพบพระองค์คือ ความสำเร็จยิ่งใหญ่ของมนุษย์ (*น.ออกัสติน) ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญมอนิกา

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญมอนิกา

🌼ขอให้ทุกนาทีแห่งชีวิต เป็นนาทีแรก เป็นนาทีสุดท้ายและเป็นนาทีเดียวที่ข้าพเจ้ามอบถวายแด่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 27 สิ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันอา......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

🍓จงเชื่อสิ่งที่ลูกอ่านสอนสิ่งที่ลูกเชื่อและดำเนินชีวิตตามสิ่งที่ลูกสอน 📚วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2018สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 18 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 18 ฉลองนักบุญบาร์โธโลมิว อัครสาวก

🍐สิ่งที่สำคัญที่สุด..ในการเป็นลูกของพระเจ้า..ก็คือ..ใจที่เชื่อฟัง... 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018ฉลองนักบุญบาร์โธโลม......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

🌷ผู้รับเชิญจะเข้ามาในงานเลี้ยง โดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ไม่ได้ ฉันใด เราจะเข้ามา เป็นคริสตชนโดยดำเนินชีวิตแบบเดิม ซึ่งไม่สมกับ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงพระนางมารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปีโอที่ 10 พระสันตะปาปา

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปีโอที่ 10 พระสันตะปาปา

🍀 ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์

🌼การไปสวรรค์นั้นไม่ใช่ง่ายอาจต้องลำบากเหนื่อยใจมีบางคนต้องสู้จนตัวตายเขาจึงได้ความมีชัย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม......

อ่านต่อ
นอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

นอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ทั้งกายและวิญญาณ

🍒 ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือวันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚 บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 19......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

🍊 “พระเจ้าทรงรักโลกนี้ ยอมให้แม้ชีวีเพื่อเราในพระคริสต์ผู้ไถ่บาปเรา ผู้เป็นที่รักของพระองค์” 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

🌻ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัยขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่าตราบที่ข้าเดินในมรรคาดวงชีวาอยู่ในเวลาของพระองค์ 📚บท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญสเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญสเตเฟน แห่งประเทศฮังการี

🌺เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว...พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่าเมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุราทรงตามหาและนำมากอดไว้ในพระทรวง 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

🌻 ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญมักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

🍒ขอบพระคุณ .. พระเมตตาไม่สิ้นสูญขอบพระคุณ .. รักเพิ่มพูนด้วยคุณค่าขอบพระคุณ .. หยาดน้ำค้างจากฟากฟ้าที่หยาดมาเติมใจล้าให้อิ่มเอม... ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปอนซีอาโน พระสันตะปาปา นักบุญฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปอนซีอาโน พระสันตะปาปา นักบุญฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

🌺 มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพปากที่ทรงพลัง....ปากที่พูดพระวจนะ ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

🍞เราเป็นปังทรงชีวิต …ที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้ …จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหา......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญกลารา พรหมจารี

🌺ชีวิต...มีวาระ … มีฤดูกาล ในวันที่พายุชีวิตโหมมาฉันพูดกับตัวเองว่า ..."เออน่า .. พายุไม่ได้เกิดขึ้นทุกวัน" 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 ฉลองนักบุญลอเรนซ์สังฆานุกร และมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2018 ฉลองนักบุญลอเรนซ์สังฆานุกร และมรณสักขี

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚 ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเทเรซา เบเนดิกตา แห่งไม้กางเขน พรหมจารี และมรณสักขี

🍄ข้าพเจ้าปิติยินดีในพระคุณพระเจ้าพระคุณพระเจ้าเพียงพอ … สำหรับข้าพเจ้าเพียงพอสำหรับ … วันเวลาในอดีตที่ผ่านพ้นและเพียงพ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโดมินิก พระสงฆ์

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโดมินิก พระสงฆ์

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุดทรงรู้จักเรา......ดีที่สุดทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด 📚บทอ่านประจำวันพุธท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา

🍎ข้าแต่พระเจ้า … โปรดเสด็จมาช่วย และสอนลูกให้มีความไว้วางใจในยามที่มีปัญหา โปรดให้ลูกมั่นใจแน่วแน่ว่า พระองค์สถิตอยู่กับลูกและท......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายต่อหน้าอัครสาวก

🍓 เพียงดวงตาฉายแววแห่งรักดวงใจก็ทายทักรับรักให้เพียงมีพระองค์อยู่ในใจสิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 6......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 วันสื่อมวลชนสากล

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2018 วันสื่อมวลชนสากล

🍞เราเป็นปังทรงชีวิต …ที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้ …จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาค......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์

🍓 เมื่อประสบความทุกข์ข์ยาก...อย่าจดจ้องที่ปัญหาและบ่นว่าหมดหนทางเพราะพระเจ้าทรงสามารถสร้างทางขึ้นจากอุปสรรค 📚บทอ่านวันเสา......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 18 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 18 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

☘ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อทุกสิ่งดูง่ายขึ้นสำหรับคนที่มีความหวังและง่ายกว่านั้นอีกสำหรับคนที่มีความรักและยิ่งง่ายขึ้นไปอีกสำหรับค......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2018 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

🍏 เพราะว่า...
ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า
ฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...
เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้า......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอัลฟองโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍄ความรักต่อโลก....ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้าแต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ 📚บทอ่านประจำวันพุธท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา

❤การอธิษฐานเป็นเส้นทางวิบาก...ที่คนที่มีความเชื่อเท่านั้นจะเลือกเดินความเชื่อ...จะทำให้เราเดินต่อไปและมั่นใจ...แม้ว่ายังไม่เห็นว่......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ เจ้าจะเห็......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

❤จงวางใจ … เพราะพระผู้ทรงเลี้ยงทรงอยู่กับเราเสมอ …จงอิ่มหนำในพระคุณของพระเจ้าและ สรรเสริญพระองค์ในทุกๆวันเถิด Ԃ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

🌴จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"เพื่อนเอ๋ย ...อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโยอากิม และอันนา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโยอากิม และอันนา

🍎ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่านและขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่า...ทางที่พระเจ้าทรงจัดเต......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 ฉลองนักบุญยากอบ อัครสาวก

🌷ข้าแต่ท่าน นักบุญยากอบ โปรดภาวนาเพื่อเรา 
เราจะได้ยินดี และเต็มใจสละทุกสิ่งเพื่อติดตามพระเยซูคริสตเจ้า 
โปรดช่วยเรา .. ให......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญชาร์เบล มาคลุฟ

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญชาร์เบล มาคลุฟ

🍒 ทุกหนทางที่เราเดิน ..ทุกการกระทำที่เราทำ ..ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟัง ..และถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบรียิต นักบวช

วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบรียิต นักบวช

🍎 สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้าเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ้าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

❤ลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกขอทรงพระกรุณาเทอญลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลกขอทรงประทานสันติเทอญ 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

🌺 ทุกอย่างมีวาระ...แม้ในยามทุกข์ ก็ยังสามารถพบสิ่งดีได้จงเข้มแข็งในทุกวาระ ทุกฤดูกาล... 📚บทอ่านประจำวันวันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

❤ข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักลูกถึงเพียงนี้ … 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2018สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรม......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่19 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่15 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสที่19 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่15 เทศกาลธรรมดา

🏝พักพิงในพระเจ้า .. พักพิงในพระองค์ พระองค์เป็นศิลามั่นคง …ต่อไปนี้ฉันจะไม่ .. ต่อสู้เพียงลำพังเพราะพระองค์ทรงเดิน เคียงข......

อ่านต่อ
วันพุธที่18 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่15เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่18 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่15เทศกาลธรรมดา

🌺พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแล......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🌺 เส้นทางสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญานั้นหลายครั้ง … แม้จะดูน่ากลัว
แต่ตลอดเส้นทางก็มีการจัดเตรียมจงวางใจในพระสัญญา....เส......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🍋โอ้ พระนางมารีย์ …ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาร์แมลช่วยวิงวอนเทอญ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2018สมโภชพระนางพรหมจารีม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญคามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญคามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

🌼 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2018......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่13 กรกฎาคม18 สัปดาห์ที่14 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่13 กรกฎาคม18 สัปดาห์ที่14 เทศกาลธรรมดา

“พลังแห่งพระวาจา” วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

🍭ขอความรักมั่นคงอย่างไม่ยั้งหยุดของพระองค์ที่ทรงมีต่อลูก .. ในทุกๆ เวลาเช้าวันใหม่ได้ปลุกเร้าดวงใจลูกให้แสดงความรักต่อผู้อื่นเพื่อทุ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

🌺 ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป...เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย บทอ่านประจำวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการhttps......

อ่านต่อ
วันอังคารที่10 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่10 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

🍄ลงทุนชีวิตในความว่างเปล่า …แล้วจะได้เก็บเกี่ยวความทรุดโทรม … 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018สัปดาห์ที......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

🐠 เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า หนทางของลูกยากลำบาก จงรู้เถิดว่า... นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเราและมองเห็นอำนาจในการ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2018......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

🍀 ทุกหนทางที่เราเดิน ทุกการกระทำที่เราทำถ้าเราทำด้วยความเชื่อ ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟังและถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท้าของเรา...เ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

🍒 เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา... ความอุปถัมป์ข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า.. ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า ...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ท......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักร

🍒ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก &#......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ เ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดี......

อ่านต่อ
วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍂ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...ข้าพเจ้ามั่นใจ...ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018https://youtu......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

💐ความวางใจในพระเจ้า...จะทำให้เราสามารถนิ่งสงบได้แม้ในเวลาที่เผชิญหน้ากับความยากเข็ญ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2018......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

🍊โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง เมล็ดงาปองติฉินนินทา ห่อนเว้นโทษตนเท่าภูผา หนักยิ่งป้องปิดคิดซ่อนเร้น เรื่องร้ายหายสูญ (*โคลงโลกนิติ) ㈕......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 สมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018 สมโภชนักบุญยอห์น บัปติสต์ บังเกิด

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่น
อย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อ
เพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 11 ในเทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 11 ในเทศกาลธรรมดา

🍏เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง Ԃ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

💧เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้คนกระหายหาความรัก ให้เวลากับเรื่องขอ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญหลุยส์ คอนซากา นักบวช

🍄การอธิษฐานภาวนาไม่ใช่การสวดมนต์หรือพูดซ้ำ ๆ แต่เป็นการพูดคุยกับพระเจ้า … เหมือนลูกคุยกับพ่อ พระเจ้าข้า …โปรดทรงสอนลูกใ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

🍊ขอพระเจ้าทรงนำลูกในวันนี้ …และขอทรงนำลูกอีกในวันพรุ่งนี้ …ขอให้ทุกวันในชีวิตของลูก …เป็นชีวิตที่มีพระองค์ทรงนำตล......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรมูอัลโด เจ้าอธิการ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรมูอัลโด เจ้าอธิการ

🌷 เปลี่ยนดวงใจลูกเถิด โปรดให้เป็นหัวใจที่มีไฟรักยิ่งใหญ่ เหมือนหัวใจพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018สัปดาห......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

💟 ถ้ามีความรัก ก็มีความอดทน...แม้เมื่อเขาทำให้เราผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ยังมองที่ส่วนดีของเขาเสมอหวังเสมอ เชื่อเสมอ อธิษฐานเผ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

🌷พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันอาทิต......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

🍄พระเจ้าจะนำเราไปแม้ทางจะยากเพียงใด …ความรักและความดีงามจะติดตามเราทุกคืนวันเสมอให้เราอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

💟 ถ้ามีความรัก ก็มีความอดทน...แม้เมื่อเขาทำให้เราผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าเราก็ยังมองที่ส่วนดีของเขาเสมอหวังเสมอ เชื่อเสมอ อธิษฐานเผื่อเ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดี
และแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น
เพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์ นักปราชญ์

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันตน แห่งปาดัว พระสงฆ์ นักปราชญ์

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพุธที่......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบาร์นาบัส อัครสาวก

💡ข้าแต่พระเจ้า …โปรดให้ลูกเป็นเทียนส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัวมากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

🍒 ทุกหนทางที่เราเดิน ทุกการกระทำที่เราทำถ้าเราทำด้วยความเชื่อ ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟังและถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท้าขอ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

💓พระแม่พรหมจารีย์มารีย์ ราชินีแห่งสวรรค์ และที่พึ่งของคนบาปทั้งหลาย …โปรดรวบรวมทุกคนภายใต้ความคุ้มครองของพระแม่ โปรดนำทุกคนไป......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2018 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

💞 ข้าแต่ดวงพระทัย ขอโปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โดยสมควร ป่านนี้ .. ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเริ่มรักและหลีกหนีสิ่งท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 9 ในเทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสที่ 7 มิถุนายน 18 สัปดาห์ที่ 9 ในเทศกาลธรรมดา

💞พระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์ทรงรักเราความรักพระเจ้ายิ่งใหญ่ ไม่เคยสิ้นสุด …ความรักพระเจ้า ไม่เสื่อมคลาย …ลูกขอมอบชีว......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญนอร์เบิร์ต

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญนอร์เบิร์ต

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2018......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญบอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญบอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

🍄แสวงหาพระเจ้า …เพื่อที่จะพบพระองค์ค้นพบพระเจ้า …เพื่อจะแสวงหาพระองค์ตลอดไป …… 📚บทอ่านประจำวั......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก.........

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018 สมโภชพระวรกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

🍇จงระลึกไว้เสมอว่า …เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือ ความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2018สมโภชพระวรก......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์แชลลิน นักบุญเปโตร มรณสักขี

วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์แชลลิน นักบุญเปโตร มรณสักขี

🌹 พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์ลูกกราบนมัสการพระองค์ 
วางใจในพระองค์และรักพระองค์ 
ลูกกราบขออภัยโทษแทนผู้ที่ไม่เชื่อในพ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญยุสติน มรณสักขี

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญยุสติน มรณสักขี

🌸 พระเจ้าทรงอยู่ด้วยในทุกทางที่ทรงสั่งให้เราเดินไป...และแม้ในทางที่เราเดินตามใจเราเอง...พระองค์ก็ทรงอยู่ที่นั่น..เพื่อบอกเราให้หันกลับมา......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2018 ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

🍓 เพียงดวงตาฉายแววแห่งรักดวงใจก็ทายทักรับรักให้เพียงมีพระองค์อยู่ในใจสิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่งนั้นไม่มี 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบด......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

✝"กางเขน" สูงค่า....เกินกว่าที่ข้าจะหวงสิ่งใดไว้จากพระองค์ข้าแต่พระบิดา..ขอทรงช่วยลูกให้รักพระองค์ที่สุดและขอให้ความรักที่ลูกรักพระอง......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

🍎โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร" 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 29 พฤษภา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า ...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระตรีเอกภาพ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระตรีเอกภาพ

🍒สิริพึงมีแด่พระบิดา .. ผู้ทรงสร้างเรา สิริพึงมีแด่พระบุตร .. ผู้ทรงไถ่บาปเรา สิริพึงมีแด่พระจิต .. ผู้ทรงประทานความศักดิ์สิทธิ์แก......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟิลิป เนรี พระสงฆ์

🍒จงจดจ่อในพระวาจานิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2018ระลึกถึงน......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา นักบุญเบดา พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร นักบุญมารีย์มักดาเลนา เดปัสซี พรหมจารี

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา นักบุญเบดา พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร นักบุญมารีย์มักดาเลนา เดปัสซี พรหมจารี

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2018 https://youtu.be/_MsTKpX......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

🍋 ข้าแต่พระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจของลูกทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

🍭บางครั้งเมฆหมอกและความมืดจะปกคลุมข้าพระองค์ไว้ …แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆ ลูกขอบพระคุณพระองค์ …พระเจ้าท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่าน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา ระลึกถึงพระนางมารีย์ มารดาของพระศาสนจักร

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 🍋นั่น ... แม่ของเจ้าhttps://youtu.be/HMN61qnfFew ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระจิตเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระจิตเจ้า

🌸 เชิญพระจิตฤทธิเดชเสด็จมาเยือนวิญญาณ์ข้าพระองค์ที่ทรงสรรค์เชิญประสิทธิ์โปรดพระพรวรานันท์เป็นมิ่งขวัญแก่วิญญาณ์ข้าพระองค์ ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 18 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 18 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2018https://youtu.be/AJ2NX0eEA2k......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

🌹ถ้าเรารักพระเจ้า....
การรับใช้จะไม่เป็นภาระและไม่ใช่การจำใจทำ
แต่จะเป็นโอกาสและเป็นความยินดีที่ได้รับใช้
และสายตา......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

🍀 สิ่งที่เกินกำลังมนุษย์ ไม่ได้เกินกำลังพระเจ้าเมื่อไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกเดิน จงพึ่งในพละกำลังของพระเจ้าเมื่อไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นก......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018สัป......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2018

🍁ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่านและขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่า..ทางที่พระเจ้าจัดเตรียม &#......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2018 ฉลองนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2018 ฉลองนักบุญมัทธีอัส อัครสาวก

🐙 จงวางใจในพระเจ้า...ด้วยสิ้นสุดใจของคุณแม้ในหนทาง....ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚บทอ่านประจำวันจันท......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018 สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ .. ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเนเรโอ อาคิลเล และเพื่อนมรณสักขี นักบุญปันกราส มรณสักขี

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเนเรโอ อาคิลเล และเพื่อนมรณสักขี นักบุญปันกราส มรณสักขี

🌼ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🍁ขอพระเจ้าทรงสดับคำร้องทูลของท่านและขอทรงนำท่านในทางแห่งน้ำพระทัยของพระองค์เพราะไม่มีทางไหนที่จะดีไปกว่า..ทางที่พระเจ้าจัดเตรียม ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🌹 พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์ ลูกกราบนมัสการพระองค์ ลูกวางใจในพระองค์และรักพระองค์ ลูกกราบขออภัยโทษแทน ..ผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ไม......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🍀 หากปราศจากหัวใจที่แสวงหาพระเจ้า เราก็ไม่อาจได้ยินพระวาจาของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2018สัปดาห์ที่ 6......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🔆ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🎈องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอ จงเดินในสันติสุขเถิด … 📚บทอ่านประจำวันจันทร์......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

🍎บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 18 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 18 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

❤ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018https://youtu.be/AF......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2018 ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอบ อัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2018 ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอบ อัครสาวก

🌻ความรักต่อโลก....ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้าแต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ 📚บทอ่......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

🍇จงระลึกไว้เสมอว่าเราอยู่กับลูกตลอดเวลาเราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2018ระลึกถึงนักบุญอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ กรรมกร

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ กรรมกร

🍇 ทางคดเคี้ยวไม่ราบรื่นดังปรารถนาความรวดร้าวชีวาพระเจ้ารู้ไม่ทอดทิ้งพระทรงรัก ทรงอุ้มชูดูแลอยู่เคียงข้างตลอดไป Ԃ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญปีโอที่ 5 พระสันตะปาปา

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญปีโอที่ 5 พระสันตะปาปา

🍀 ขอพระเจ้าทรงนำลูกในวันนี้ …และขอทรงนำลูกอีกในวันพรุ่งนี้ …ขอให้ทุกวันในชีวิตของลูก …เป็นชีวิตที่มีพระอง......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

🍎ความเชื่อในพระเจ้า...จะทำให้เราก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่ "เชื่อฟัง" 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018สัปดาห์ท......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ชาเนล พระสงฆ์ มรณสักขี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ชาเนล พระสงฆ์ มรณสักขี นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

🐳 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28 เ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 18 สัปดาห์ที่4เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 18 สัปดาห์ที่4เทศกาลปัสกา

🎾ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 201......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🌾ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า"ต้นไม้ดี" ย่อมพิสูจน์จากผลที่ดีของมันฉันใดก็ฉันนั้น .. ท......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 25 เมษายน 2018 ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพุธที่ 25 เมษายน 2018 ฉลองนักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

☘จงใช้พลังสุดความสามารถเพื่อการแสวงหาพระเจ้าและมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทางให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่าเขาได้พบพระคริสตเ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 24 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญฟิเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์ และมรณสักขี

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญฟิเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์ และมรณสักขี

☘ความมืด …ทำให้เราเห็นความสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นความทุกข์ยาก …สร้างนักสู้ที่ทรหด 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 2......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญยอร์จ มรณสักขี

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญยอร์จ มรณสักขี

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🍓ลูกจะวางใจ....ในความรักมั่นคงของพระองค์เสมอไปลูกเชื่อว่า...แม้ลูกต้องเดินไปบนหนทางที่ยากลำบากแต่พระคุณของพระเจ้าจะค้ำจุนลูกไว......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันเซลม์ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันเซลม์ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💕เพราะเรามีความเชื่อ .. เราจึงมีความหวังเพราะเรามีความหวัง .. เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อจงอย่าสิ้นหวัง .. แม้ว่าดูเหมือนจะหม......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 18 สัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 18 สัปดาห์ที่3เทศกาลปัสกา

🍎จงจดจ่อในพระวาจา นิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2018https://y......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍄 พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่ง...ทรงพร้อมเสมอสำหรับทุกคนที่เชื่อพระองค์ทรงเป็นอยู่เหมือนเดิม...ตั้งแต่กาลก่อน.. ปัจจุบัน ..อนาคต &......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🌸 ทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระเจ้าเสริมกำลังทุกวัน...
ฉันให้ความรักของพระองค์นำสติปัญญา 📚บทอ่านประจำวันพุธที่......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍇 ทางคดเคี้ยวไม่ราบรื่นดังปรารถนาความรวดร้าวชีวาพระเจ้ารู้ไม่ทอดทิ้งพระทรงรัก ทรงอุ้มชูดูแลอยู่เคียงข้างตลอดไป 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🎊"ไม่ใช่" โดยกำลังของ "ข้าพเจ้าเอง"แต่โดยพึ่งในพละกำลัง "ของพระเจ้า"เรื่องบางอย่างก็เกินกำลังที่มนุษย์จะทำได้แต่ขอบพระคุณพระเจ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 18 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้าอัลเลลูยา ... 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 เมษายน18 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน18 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

🌹จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรั......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์ตินที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญมาร์ตินที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

🌻 วางภาระของ "พรุ่งนี้" ลงเสียเถิดและจงวางใจพระเจ้าสำหรับ "วันนี้" 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2018......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 18 สัปดาห์ที่2เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 18 สัปดาห์ที่2เทศกาลปัสกา

🌹 พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์ ลูกกราบนมัสการพระองค์ วางใจในพระองค์และรักพระองค์ ลูกกราบขออภัยโทษแทน ..ผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ไม่นมัส......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญสตานิเลาส์ พระสังฆราช และมรณสักขี

วันพุธที่ 11 เมษายน 2018 ระลึกถึงนักบุญสตานิเลาส์ พระสังฆราช และมรณสักขี

🍀 เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้ายิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลีถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา &#......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

💕ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2018 สมโภชการแจ้งสาร เรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2018 สมโภชการแจ้งสาร เรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

🍀ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอดส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา วันอาทิตย์ฉลองพระเมตตา

🌷มองคนอื่นด้วยความเมตตา....แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018สัปดาห์ที่ 2 เ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 วันเสาร์ในอัฐมวารปัสกา

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018 วันเสาร์ในอัฐมวารปัสกา

🍓อย่าเดินด้วยพึ่งพากำลังของตนเท่านั้นแต่จงพึ่งพาและยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทาง 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2018วันเสา......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2018 วันศุกร์อัฐมวารปัสกา

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2018 วันศุกร์อัฐมวารปัสกา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความร......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2018 พฤหัสบดีอัฐมวารปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2018 พฤหัสบดีอัฐมวารปัสกา

🍁 จงระลึกไว้เสมอว่า …เราอยู่กับลูกตลอดเวลาเราคือ ความหวังของลูก … 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 เมษายน 2018 วันพุธในอัฐมวารปัสกา

วันพุธที่ 4 เมษายน 2018 วันพุธในอัฐมวารปัสกา

🧡สิ่งสำคัญคือ หัวใจที่เปิดกว้าง ...สิ่งสำคัญคือ หัวใจที่วางใจ ...สิ่งสำคัญคือ หัวใจที่เชื่อ ...สิ่งสำคัญคือ หัวใจที่รัก … ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 เมษายน 2018 วันอังคารอัฐมวารปัสกา

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2018 วันอังคารอัฐมวารปัสกา

☘พระเจ้าโปรดให้เขามีปรีชาญาณเสมือนน้ำดับความกระหายปรีชาญาณจะมั่นคงและคอยดูแลเขาและจะยกย่องเขาตลอดไปอัลเลลูยา..... 📚บทอ่าน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2018 อัฐมวารปัสกา

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2018 อัฐมวารปัสกา

☘สุขสันต์ปัสกา …พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วพระเยซูเจ้าทรงชนะความตายพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแท้อัลเลลูยา อัลเลลูยา &......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018 วันอาทิตย์ สมโภชปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018 วันอาทิตย์ สมโภชปัสกา

🌺สุขสันต์ปัสกา..พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิตพระเยซูเจ้าทรงเป็นการกลับคืนชีพพระเยซูเจ้าทรงเป็นความหวังพระเยซูเจ้าท......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2018 วันเสาร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍇เพราะเรามีความเชื่อ … เราจึงมีความหวังเพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง … แม้ว่าดู......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2018 วันศุกร์ สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍁ขอบพระคุณ … สำหรับกางเขนขอบพระคุณ… สำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณ … สำหรับความรักมากมายขอบพระคุณ … ที......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 วันพฤหัสบดี สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2018 วันพฤหัสบดี สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

💜จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันจงรักซึ่งกันและกัน .. ดังที่เรารักท่านจงรับใช้กันด้วยใจอาทร .. ดังที่เรารับใช้ท่านจง......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2018 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍀พระวิญญาณพระคริสตเจ้าโปรดทำให้ข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์พระกายพระคริสตเจ้าโปรดกอบกู้วิญญาณข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 2......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2018 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍋 โอพระเจ้า..ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2018 สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

🍓 ขอให้ลูกรอบคอบกับทุกเหตุการณ์ขอให้ลูกพ้นผ่านทุกอย่างไปด้วยดีขอให้ลูกเข้มแข็งอดทนมากกว่านี้ขอให้ลูกมีสันติสุขในดวงใจ €......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 สัปดาห์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018 สัปดาห์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

✝ อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

✝ไม่มีองค์พระเยซูเจ้าที่ปราศจากไม้กางเขนและไม่มีกางเขนใดที่ปราศจากองค์พระเยซูเจ้าถ้าเลือกพระองค์ …ก็ต้องยอมรับกางเขนด้วย......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญ ตูร์บิโอ แห่งมอนโกรเวโย

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญ ตูร์บิโอ แห่งมอนโกรเวโย

🍇ลูกขอบพระคุณสำหรับกางเขนขอบพระคุณสำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณสำหรับความรักมากมายขอบพระคุณที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

🍁ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้นฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวดเพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้วฉันจะได้มีชีวิตตามพระ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

🌺เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว...พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่าเมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุราทรงตามหาและนำมากอดไว้ในพระทรวง E€......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

✝กางเขน คือความรอด ของวิญญาณลูกจะพบพาน ต้องผ่าน ชีวิตทุกข์ทนทางแห่งกางเขน นำสู่ สวรรค์เบื้องบนต้องผจญ สู้ทน บาปร้ายนานา... ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

🍀วางใจพระเจ้า..ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณวางใจพระองค์..ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018สม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

💦โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มีน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆราช

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ้......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍁ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018สัปดาห์ที่ 4 เท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍁ความยากลำบาก …ทำให้ฉันรู้ซึ้งถึงวันสุขสบายการสูญหายของบางอย่าง …ทำให้ฉันเห็นคุณค่าของสิ่งที่มี 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🌱ความสุขเป็นของบุคคลที่...ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาไม่ได้ดำเนินชีวิต...ตามที่ตามองเห็น แต่ด้วยความเชื่อ
ในหนทางที่มืดมิด เ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍁โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 มี......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍀เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตhttps://yo......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

💜 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโลก.........

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018

💠 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลย … แม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ … ก็มีชีวิตที่ครบบ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช

วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวชhttps:......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นแห่งพระเจ้า นักบวช

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นแห่งพระเจ้า นักบวช

🌴จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"เพื่อนเอ๋ย ...อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัส......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญแปร์เปตูอา และนักบุญเฟลีชีตัส มรณสักขี

วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญแปร์เปตูอา และนักบุญเฟลีชีตัส มรณสักขี

🍎จงจดจ่อในพระวาจานิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 07 มีนาคม 2018ระลึกถ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2018

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2018

🌼 ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้นฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวดเพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้วฉันจะได้มีชีวิตตามพระท......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

🌺พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแล......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุดทรงรู้จักเรา......ดีที่สุดทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍀ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือ ทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรตhtt......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่น 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2018สัปดาห์ที่ ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍋 โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍎 ในวันทุกข์ใจ ...จงมองที่พระเจ้า .. ผู้ทรงห่วงใยคุณและในวันที่สุขสบาย ...จงมองที่พระองค์ .. ด้วยใจขอบพระคุณ 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

❤ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2018สัปดาห์ที่......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍇เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวังเพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง &......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🍄 พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ เป็นไปได้เสมอพระเจ้าไม่เคยสัญญาอย่างเลื่อนลอย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 20......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญโปลีการ์ป พระสังฆราชมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญโปลีการ์ป พระสังฆราชมรณสักขี

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดี
และแบ่งปันร่วมกับผู้อื่น
เพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันศุก......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018 ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอจงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 21 ก......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🦋เหนือผืนแผ่นฟ้าที่ว่ากว้างมีเส้นทางสวรรค์บนนั้นไหมฉันจะเหยียบก้าวย่างเดินทางไปเอื้อมฟ้าไกลไขว่คว้าสวรรค์มา อยากเพียงแตะแผ่นฟ้าที่ว่า......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🍂อันว่าความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน (*พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ พระมง......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

🍋 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเจ็ดองค์ ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเจ็ดองค์ ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

🍂ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...ข้าพเจ้ามั่นใจ...ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2018ระลึกถึงนัก......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 วันศุกร์ หลังวันพุธรับเถ้า

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 วันศุกร์ หลังวันพุธรับเถ้า

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 หลังวันพุธรับเถ้า

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018 หลังวันพุธรับเถ้า

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018หลังวันพุธรับเถ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 วันพุธรับเถ้า

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018 วันพุธรับเถ้า

🍀 ความรัก คือการให้ทุกสิ่งทุกอย่างและการเสียสละตัวเอง (*น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู) 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🍉ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

🍀เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้านิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมด......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญสกอลัสติกา พรหมจารี

🍄แม้บางครั้งเมฆหมอก และความมืดจะปกคลุมข้าพระองค์ไว้แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆลูกขอบพระคุณพระองค์ 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

💜รักคนที่น่ารัก...ใคร ๆ ก็ทำได้แต่พระเจ้าทรงเรียกร้องให้เรา "รัก"แม้กระทั่ง "ศัตรู"รักเหมือนที่พระเยซูทรงรัก...เรา 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลานี พระสงฆ์ นักบุญโยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเยโรม เอมีลานี พระสงฆ์ นักบุญโยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

🍊บางครั้งเมฆหมอกและความมืดจะปกคลุมข้าพระองค์ไว้แต่ข้าพระองค์รู้ว่า พระองค์ทรงอยู่ใกล้ๆลูกขอบพระคุณพระองค์ 📚บทอ่านประจ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

🐙ผู้ใดดำเนินในความสว่างความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 
บาปใดๆที่ไม่สารภาพ และกลับใจ... 
บาปใดๆที่ปิดซ่อนไว้ก็ทำให้คนนั้นอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญเปาโล มีกิ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

🎈จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญอากาทา พรหมจารีและมรณสักขี

🍀 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอนกับการขอบพระคุณ 📚บ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 20......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2018 ระลึกถึงนักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช

🍁ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018 ฉลองการถวายพระกุมารในพระวิหาร

🌺 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018ฉล......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 31 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก

วันพุธที่ 31 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์น บอสโก

🍐ไม่มีใครที่แสวงหาพระองค์แล้วพระองค์จะทรงทำเฉยต่อเขาไม่มีใครที่มอบกายถวายชีวิตให้กับพระองค์แล้วจะทรงทอดทิ้งเขา 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 30 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

🍊เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่าหนทางของลูกยากลำบากจงรู้เถิดว่า...นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเราและมองเห็นอำนาจในการทำงานของ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

🍒มองคนอื่นด้วยความเมตตา....แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2018สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 4E เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 4E เทศกาลธรรมดา

\ 🍀จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความร......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอังเยลา เมริชี

🐠 เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่าหนทางของลูกยากลำบากจงรู้เถิดว่า...นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเราและมองเห็นอำนาจในการทำง......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญทิโมธี และทิตัส พระสังฆราช

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญทิโมธี และทิตัส พระสังฆราช

🍉 จงมีความตั้งใจ...จงมีความพยายามจงมีความอดทน...จงเป็นคนที่อยู่เพื่อพระคริสต์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 201......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 25 มกราคม 2018 ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

วันพุธที่ 25 มกราคม 2018 ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้า … อัลเลลูยา 📚......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 24 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธที่ 24 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🌴จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"เพื่อนเอ๋ย ...อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน 📚บทอ่านประจำวันพุธ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

🍓ลูกจะวางใจ....ในความรักมั่นคงของพระองค์เสมอไปลูกเชื่อว่า...แม้ลูกต้องเดินไปบนหนทางที่ยากลำบากแต่พระคุณของพระเจ้าจะค้ำจุนลูกไว......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญวินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญวินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

☘อิมมานูเอล....พระเจ้าทรงอยู่กับเรา...ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด...เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ...พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

🎈ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า … คุณ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเฟเบียน พระสันตะปาปา และมรณสักขี และนักบุญเซบัสเตียน มรณสักขี

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเฟเบียน พระสันตะปาปา และมรณสักขี และนักบุญเซบัสเตียน มรณสักขี

❤ไม่มีสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากไปกว่า "ความรัก"ความรักยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุด 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 20 มกราคม......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

🌿ในโลกที่มืดมิด ...จงส่องสว่าง
ในความอ้างว้าง ...จงสำแดงมิตรภาพในโลกที่ขาดความรัก ...จงสำแดงความรัก
ในโลกที่ขาดความจริ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

💦ความอดทนหมายถึง .....การรอคอยเวลาของพระเจ้าและวางใจ ....."ความรักของพระองค์" 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2018......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

🌷ฉันวางใจ...ในความรักมั่นคงของพระเจ้าและจะวางใจพระองค์เสมอไป 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 16 มกราคม 2018สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรม......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

🌺ขอทรงโปรดมองดูลูก… ด้วยความรักขอทรงพิทักษ์ลูก … ด้วยความหวงแหนยิ่งขอทรงสอนลูกให้ซาบซึ้ง … ถึงความจริงโปรดช......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ..จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ ..อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 14 มIกราคม 2018สัปดาห์ที่ 2......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฮีลารี พระสงฆ์และนักปราชญ์

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฮีลารี พระสงฆ์และนักปราชญ์

🍊ในความมืด ...พระองค์ทรงเป็นความสว่างในความล้มเหลว ...พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 201......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018 ระลึกถึงบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2018 ระลึกถึงบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

🍊 ขอโปรดให้ทุกย่างก้าวของลูกมั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์ขออย่าทรงให้ความบาปผิดใดๆมีอำนาจเหนือลูกเลย 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 10 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 10 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🍒พระเจ้าทรงเรียกมนุษย์ทุกคนให้เป็นบางสิ่ง และให้ทำบางสิ่งเพื่อคนอื่น ด้วยชีวิตของตน … 📚บทอ่านประจำพุธที่ 10 มกรา......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2018 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

💟ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2018ฉลอ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018 สมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2018 สมโภชพระคริสตเจ้าทรงแสดงองค์

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ 
เพื่อการแสวงหาพระเจ้า 
และมากกว่านั้น
จงเป็นดวงดาวนำทาง 
ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

🍑อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2018ht......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018

🍄 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2018https://youtu.be/umaH6oLoJq......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2018 เทศfกาลพระคริสตสมภพ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2018 เทศfกาลพระคริสตสมภพ

🍎บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ ㈕......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 3 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันพุธที่ 3 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันพุธที่3มกราคม2561https://youtu.be/Wygmc_-IYtQ “พลังแห่งพระวาจา” วันพุธที่ 3 มกราคม 2018เทศกาลพระคริสตสมภพ ผลึกการไตร่......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 2 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบาซิล และนักบุญเกรโกรี แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบาซิล และนักบุญเกรโกรี แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ...ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 2 มกราคม 2018ระลึกถึงนักบุญบาซิล แ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2018 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

🌺ขอทรงโปรดมองดูลูกด้วยความรักขอทรงพิทักษ์ลูกด้วยความหวงแหนยิ่งขอทรงสอนลูกให้ซาบซึ้งถึงความจริงโปรดช่วยให้ลูก "นิ่ง" ได้..ด้วยวางใจ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2017 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

☘อิมมานูเอล....พระเจ้าทรงอยู่กับเรา...ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด...เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ...พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ 30 ธันวาคม 2017 วันที่หกในอัฐมวารพระคริสตสมภพ

วันเสาร์ 30 ธันวาคม 2017 วันที่หกในอัฐมวารพระคริสตสมภพ

🌺ในความหิว ...พระองค์ทรงเป็นความอิ่มในความกลัว ...พระองค์ทรงเป็นความปลอดภัย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2017ht......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราชและมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราชและมรณสักขี

💐ชีวิตของคุณคือ ของขวัญจากพระเจ้าดัง จงใช้ชีวิตเป็นของขวัญที่คุณมอบให้พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 29 ธันวาค......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2017 ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

🌹ในโลกที่มืดมิด...จงส่องสว่างในความอ้างว้าง...จงสำแดงมิตรภาพในโลกที่ขาดความรัก...จงสำแดงความรัก
ในโลกที่ขาดความจริงใจ... จ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017 ฉลองนักบุญยอห์น อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌺ในความหิว ...พระองค์ทรงเป็นความอิ่มในความกลัว ...พระองค์ทรงเป็นความปลอดภัย 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017ฉลอง......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2017 ฉลองนักบุญสเทเฟน ปฐมมรณสักขี

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2017 ฉลองนักบุญสเทเฟน ปฐมมรณสักขี

🍄หลายพันครั้งในประวัติศาสตร์มีทารกเกิดมาเป็นพระราชาแต่มีเพียงประวัติศาสตร์หนึ่งเดียวเท่านั้นมีจอมราชาเกิดมาเป็นทารก 📚บท......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 สมโภชพระคริสตสมภพ

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017 สมโภชพระคริสตสมภพ

☘กุมารน้อยประสูติแล้วงามเพริศแพร้วไร้ราคีเชิญประทับในชีวีเพื่อข้าฯนี้พ้นบาปเอย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2017สม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอา......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งเกตี้ พระสงฆ์

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอดส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรูนำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอง 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันศกร์ที่ 22 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันศกร์ที่ 22 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

☃ในความมืด ...พระองค์ทรงเป็นความสว่างในความล้มเหลว ...พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด 📚บทอ่านประจำวันศกร์ที่ 22 ธันวาคม 2017ส......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คานีซีอัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คานีซีอัส พระสงฆ์ และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍏พระเจ้าทรงแสวงหา....คนที่พระองค์จะทรงทำงานผ่านชีวิตของเขาถ้าเราเชื่อ...เราจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

🍀 อิมมานูเอล....พระเจ้าทรงอยู่กับเรา...ข้าพเจ้าไม่กลัวสิ่งใด...เพราะข้าพเจ้ามั่นใจ...พระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

🎈องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอจงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 19 ธ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

💧ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017สัปดาห์ที่ 3 ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

💕ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน

🍀 เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้ายิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลีถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

🍒จงจดจ่อในพระวาจานิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2017สัปดาห์......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💧ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2017ระลึกถึงนักบุ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารี และมรณสักขี

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญลูเซีย พรหมจารี และมรณสักขี

🌷 ในวันที่อ่อนล้า....พระองค์ทรงเป็นกำลังในวันที่พลาดพลั้ง...พระองค์ทรงให้อภัย 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017ระลึ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์ พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

🌼 ผู้ที่วางใจในพระเจ้าก็ได้รับชีวิตนิรันดร์ผู้ที่มาหาพระองค์พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งเขา 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 12 ธั......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

🌾ในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา …แต่ถ้าไม่มีความศรัทธาความหวังจะไม่มาสิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี” (ฮบ11:1) 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

☘จงใช้พลังสุดความสามารถเพื่อการแสวงหาพระเจ้าและมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทางให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่าเขาได้พบพระคริสตเจ้า... &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฮวน ดีเอโก

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฮวน ดีเอโก

🌿ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 📚บทอ่านปร......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 สมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฎิสนธินิรมล

🌹 โอ้พระนางมารีอา ผู้ปฏิสนธินิรมลช่วยวิงวอนเพื่อเรา ผู้เข้ามาขอพึ่งด้วยเทอญ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017สมโภ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสงฆ์ และนักปราชญ์

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอัมโบรส พระสงฆ์ และนักปราชญ์

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหั......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017 ระลึกนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2017 ระลึกนักบุญนิโคลัส พระสังฆราช

🌷จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2017สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเต......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ชาวดามัสกัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍎 ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

🍓ความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร" 📚บทอ่านประจำอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2017สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมร......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍇ลูกขอบพระคุณ .. สำหรับกางเขนขอบพระคุณ .. สำหรับการทรงไถ่ขอบพระคุณ .. สำหรับความรักมากมายขอบพระคุณ .. ที่ทรงให้กลับสู่ทางพระองค์ ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍊ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ วันศุกร์ที่ 1 ธันวา......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2017 ฉลองนักบุญอันดรูว์ อัครสาวก

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍇เพราะเรามีความเชื่อ เราจึงมีความหวังเพราะเรามีความหวัง เราจึงเดินไปในทางที่เราเชื่อ...จงอย่าสิ้นหวัง แม้ว่าดูเหมือนจะหมดหวัง ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่34 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่34 เทศกาลธรรมดา

🎊 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2017สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒ความไว้วางใจในพระเจ้าเป็นประตูเปิดตรงไปสู่ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2017สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2017 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

🍎โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร" 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารี และมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญกาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารี และมรณสักขี

🍋ทุกอย่างมีวาระ...แม้ในยามทุกข์ ก็ยังสามารถพบสิ่งดีได้จงเข้มแข็งในทุกวาระ ทุกฤดูกาล... 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

🍁เราจงมาสรรเสริญพระเจ้าจงมาร่วมในมิสซา …ขอบพระคุณพระองค์จงถวายทุกสิ่งแด่พระองค์และวอนขอพระพร … 📚บทอ่านประจำ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเคลเมนต์ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี นักบุญโคลัมบัน เจ้าอธิการ

⭐อย่ามองโลกอนิจจังเกินไปเพราะอาจทำให้คุณไม่ยอมเก็บเกี่ยวแต่ก็อย่ามองมันวิเศษเสียจนทำให้คุณลืมไปว่าวันหนึ่งคุณต้องลาจากมันเป็นการถ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเซซีลีอา พรหมจารี และมรณสักขี

🍀วางใจพระเจ้า..ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณวางใจพระองค์..ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2017ระ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี ถวายองค์ในพระวิหาร

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงพระนางมารีย์พรหมจารี ถวายองค์ในพระวิหาร

🌷ในเวลาของพระคริสต์ทรงลิขิตชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า
ตราบที่ข้าเดินในมรรคา
ดวงชีวาอยู่ในเวลาขอ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍒จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🌺ประโยชน์สุดเลอค่าคือ การได้เจอพระคริสตเยซูในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ได้รัก ได้รับใช้ทุกคนด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็นและดำรงตนตามพระวาจา......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2017 วันครบรอบการถวายพระวิหาร นักบุญเปโตร และนักบุญเปาโลอัครสาวก

🍒หนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร...ฉันไม่ได้มั่นใจใน "หนทาง"แต่มั่นใจใน "พระเจ้า" ผู้ทรงนำทาง 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 18......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเอลีซาเบธ แห่งฮังการี นักบวช

🐙ผู้ใดดำเนินในความสว่างความมืดก็ไม่อยู่ในผู้นั้น 
บาปใดๆที่ไม่สารภาพ และกลับใจ... 
บาปใดๆที่ปิดซ่อนไว้ก็ทำให้คนนั้นอ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์กาเร็ต แห่งสก็อตแลนด์ นักบุญเยอร์ทรู๊ด พรหมจารี

🍀เลือกมอง...เลือกคิด.....เลือกทางเดินทุกวัน..มีสิ่งที่คุณต้องเลือกจงเลือกที่จะมองหาสิ่งดี และเลือกที่จะมีความสุขเลือกนับพระพร ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต ผู้ยิ่งใหญ่ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💠 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2017ระลึกถึงนักบุญอัลเบิร์ต......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍀 ณ ความตกต่ำ พระเจ้าทรงเป็นความหวังณ ความอ่อนแอ พระเจ้าเป็นพละกำลัง..ณ ความโศกเศร้า พระเจ้าเป็นความอบอุ่นใจ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันจันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันจันทรที่ 13 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

💕ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

🍐 ความรัก‍มั่น‍คงของพระ‍ยาห์‌เวห์ไม่เคยหยุด‍ยั้งและพระ‍กรุณาของพระ‍องค์ไม่‍มีสิ้น‍สุดเป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

🌷ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤศจ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💠 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ &#......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2017 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2017 ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... 📚บทอ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

🌷 บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอด
ส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่
แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรู
นำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ครอ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

✝"กางเขน" สูงค่า....เกินกว่าที่ข้าจะหวงสิ่งใดไว้จากพระองค์ข้าแต่พระบิดา..ขอทรงช่วยลูกให้รักพระองค์ที่สุดและขอให้ความรักที่ลูกรั......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2017 สมโภชนักบุญทั้งหลาย

💦ทรงคล้ายแสงอรุโณทัยช่วยให้รอด
ส่องตลอดเงามืดมนทั่วคนอยู่
แสงสวรรค์เปิดทางสว่างพรู
นำเราสู่สันติสุขไร้ทุกข์ค......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

🍐 ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำหน้า...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2017ระลึกถึง......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017 ระลึกถึงนักบุญมาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

🍐สิ่งที่สำคัญที่สุด..ในการเป็นลูกของพระเจ้า..ก็คือ..ใจที่เชื่อฟัง... 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2017ระลึกถึงนั......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤศจิกายน 2017 วันภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ

🍓เราทุกคนมีเวลาที่จำกัดในโลก การใช้ชีวิตในโลกเป็น‘โอกาส’ ที่เราจะตอบสนองการทรงเรียก พระประสงค์สำหรับเรานั้น.....ดียอดเยี่ยมกว่าทุก......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 01 พฤศจิกายน 2017สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

❤ในวันที่ฉันรู้สึกอ่อนล้า...ฉันบอกตัวเองว่า "พระเจ้าเป็นความรัก" 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ 30 เทศก......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍒จงเดินตามทางที่พระทรงเลือกให้ …เพราะนั่นคือ พระประสงค์ของพระองค์ซึ่งดีที่สุดสำหรับเราเสมอและผู้ที่จะรู้พระประสงค์ของ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

🍏ขอบพระคุณพระเมตตาไม่สิ้นสูญขอบพระคุณรักเพิ่มพูนด้วยคุณค่าขอบพระคุณหยาดน้ำค้างจากฟากฟ้าที่หยาดมาเติมใจล้าให้อิ่มเอม... 📚......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญซีโมน และยูดาห์ อัครสาวก

🌷บุคคลที่ละทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าย่อมได้พบทุกสิ่งในพระองค์(~ แมร์ลาครัวซ์) 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2017ฉลองน......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍋 โอพระเจ้า ขอโปรดตรวจจิตใจข้าทดลองว่าความคิดนั้นเป็นอย่างไรหากพระองค์พบความชั่ว ใจมักใหญ่ขอโปรดให้ทรงชำระสะอาดพลัน 📚บทอ่......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

💕จงหว่าน "ความทรงจำดีๆ"ไว้ในใจของผู้อื่น...จงทำตัวให้เขา "เป็นหนี้คุณ"ด้วยความรัก!!!! 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุล......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🌻มีคนกล่าวไว้ว่า...ถ้าคุณไม่มีเวลาให้กับพระเจ้าคุณก็ยุ่งเกินไปเสียแล้ว!!! 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

🌹พระเจ้ารู้จักทุกหนทางที่คุณเดิน...และทรงมีพระประสงค์ให้คุณเดินในทางที่ทรงเลือกให้เพราะพระประสงค์ของพระองค์นั้นคือ..สิ่งดีที......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

🍓หากปราศจากหัวใจที่แสวงหาพระเจ้าเราก็ไม่อาจได้ยินพระวาจาของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2017ระลึกถึงนัก......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

🍏ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอดีต ในพระเมตตาของพระองค์มอบปั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🍁 จงระลึกไว้เสมอว่า เราอยู่กับลูกตลอดเวลา เราคือความหวังของลูก 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธร......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🍏มอบความกระวนกระวายใจของท่าน...ไว้กับพระเจ้า แล้วพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านอย่ากังวลใจ....ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง....เพราะพระเจ้า......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ นักบุญอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ นักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟ นักบุญอิสอัค โยเกอ พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

🌺 คุณอาจมีความอ่อนแอแต่พระเจ้ามีความเข้มแข็งคุณอาจมีบาปแต่พระเจ้ามีพระคุณ คุณอาจล้มเหลวแต่พระเจ้ายังคงซื่อสัตย์… ㈕......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 ฉลองนักบุญลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไปอย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญอิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราช และมรณสักขี

❤ความรักของพระเจ้านั้นอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แม้เราจะหลงไปไกลสักเท่าใด....ความรักอันแสนยิ่งใหญ่ก็หาเราจนเจอ 📚บทอ่านประจำวัน......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิก นักบวช นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญเฮดวิก นักบวช นักบุญมาร์การีตา มารีย์ อาลาก็อก พรหมจารี

🌺 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีแผนการอันยิ่งใหญ่สำหรับทุกก้าวสั้นๆของเราเสมอจงเดินในสันติสุขเถิด 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 16 ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

🌷ผู้รับเชิญจะเข้ามาในงานเลี้ยงโดยไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาห์ไม่ได้ .. ฉันใดเราจะเข้ามา เป็นคริสตชนโดยดำเนินชีวิตแบบเดิมซึ่งไม่สมกับ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญกัลลิสตัสที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

🍇 “ความหวังคือการฝากใจในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา …แต่ถ้าไม่มีความศรัทธา ความหวังจะไม่มา สิ่งที่มองด้วยตาก็จะไม่มี”......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2017

⭐ในโลกที่มืดมิด ... จงส่องสว่าง
ในความอ้างว้าง ... จงสำแดงมิตรภาพในโลกที่ขาดความรัก ... จงสำแดงความรัก
ในโลกที่ขาดค......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌻 ไม่ว่าปัญหาของท่านจะหนักปานใดก็ยังด้อยกว่าพระอานุภาพของพระเจ้าจงมอบชีวิตและปัญหาของท่านไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ … €......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

🌿อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลกอยากจะให้โชคแก่คนทั้งหล้าอยากให้รอยยิ้มลบคราบน้ำตาอยากให้ชีวาแก่คนทั้งปวง... 📚บทอ่านประจำวันอังคาร......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดิโอนีซิโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาด์ดี พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญดิโอนีซิโอ และเพื่อนมรณสักขี นักบุญยอห์น เลโอนาด์ดี พระสงฆ์

🌼ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป อย่างไม่มีพระเจ้าแต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่ในทุกๆวันของข้าพเจ้า 📚บทอ่านประจำวันจั......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

💦 ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลา......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ

วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ

💦สันตะมารีย์ พระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลาย ผู้เป็นคนบาปบัดนี้ และเมื่อจะตายอาแมน 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์

🐠 เมื่อหลงทางไปไกลจากพระเจ้าการกลับใจ...เป็นหนทาง 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2017ระลึกถึงนักบุญบรูโน พระสงฆ์https://www......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญโฟสตีนา โควัลสกา

🍇คำอธิษฐานที่เงียบที่สุด....
แม้ในที่ๆ ลึกลับ ซับซ้อนที่สุด....
พระเจ้าก็ทรงฟัง และทรงเห็น....
เพราะพระองค์ทรงสด......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี

💧ชีวิตมาจากพระเจ้าดำรงอยู่เพื่อพระองค์และกลับคืนสู่พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2017ระลึกถึงนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซี......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

🍀ยามใดมีทุกข์ จงปล่อยวาง และให้พระเจ้าขับเคลื่อน 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2017สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดาhttps://www.......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ผู้อารักขา

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2017 ระลึกถึงฑูตสวรรค์ผู้อารักขา

😇 " เทวดารักษาตัวเป็นผู้ให้คำแนะนำที่ดี ท่านภาวนาวิงวอนพระเจ้าเพื่อเรา ท่านช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราต้องการ ท่านปกปักรักษาเราจากอันตร......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017 สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

🍀 ความรักคือ การให้ทุกสิ่งทุกอย่างและการเสียสละตัวเอง (น.เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู) 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2017ฉล......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญเยโรม พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2017ระลึ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 ฉลองอัครฑูตสวรรค์ มีคาเอล ราฟาเอล และคาเบรียล

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2017 ฉลองอัครฑูตสวรรค์ มีคาเอล ราฟาเอล และคาเบรียล

บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญแวนแซสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญแวนแซสเลาส์ มรณสักขี นักบุญลอเรนซ์ รุยส์ และเพื่อนมรณสักขี

🌸 ทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระเจ้าเสริมกำลังทุกวัน...ฉันให้ความรักของพระองค์นำสติปัญญา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญวินเซนเดอปอล พระสงฆ์

วันพุธที่ 27 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญวินเซนเดอปอล พระสงฆ์

💠 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใครๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจำวันพ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และ นักบุญดาเมียน มรณสักขี

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอสมา และ นักบุญดาเมียน มรณสักขี

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน... 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 26 กันยายน 2......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

🌻 ข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ลูกเป็นเทียนส่องสว่างให้แก่โลกรอบตัวมากกว่าที่จะคอยสาปแช่งความมืด 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งปีเอเตรลซีนา พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญปีโอ แห่งปีเอเตรลซีนา พระสงฆ์

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ท......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🐳 จงเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่..คุณมีอยู่และจงขอบพระคุณสำหรับความยากลำบาก..เพราะมันมาพร้อมกับการขัดเกลาให้คุณดีขึ้น 📚บท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2017 ฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌻เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้
คนกระหายหาความรัก ให้เวลากับเรื......

อ่านต่อ
นพุธที่ 20 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

นพุธที่ 20 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

🍀ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 20 กันยายน 2017ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🌼 ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้น ฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวด เพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้ว ฉันจะได้มีชีวิตตามพระทั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียส พระสันตะปาปา นักบุญซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญคอร์เนเลียส พระสันตะปาปา นักบุญซีเปรียน พระสังฆราชและมรณสักขี

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2017ระลึกถึงแม่พระระทมท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2017 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

💜 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโล......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันพุธที่ 13 กันยายน 2017 ระลึกถึงนักบุญยอห์น ครีโซสตม พระสังฆราชและนักปราชญ์

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 13 กันยายน 2017......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ พรหมจารี

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2017 ระลึกถึงพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระนางมารีย์ พรหมจารี

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ...จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ ...อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 12 กันยายน 2017ระลึกถึงพระนามศักดิ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

💧ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2017สัป......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌼ผู้เลี้ยงแกะที่ดีย่อมรู้จักแกะของตนเองพระองค์ทรงรู้จักฉันดีทรงรู้ว่าจะเปลี่ยนใจฉันอย่างไรให้เดินไปในทางของพระองค์ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 9 กันยานยน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์

วันเสาร์ที่ 9 กันยานยน 2017 ระลึกถึงนักบุญเปโตร คลาแวร์

🍄 พระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเสมอ เป็นไปได้เสมอพระเจ้าไม่เคยสัญญาอย่างเลื่อนลอย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 9 กันยานยน 2017ระลึกถึ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 ฉลองแม่พระบังเกิด

วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 ฉลองแม่พระบังเกิด

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

💠 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2017สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดาh......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 6 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 6 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌺ประโยชน์สุดเลอค่าคือ การได้เจอพระคริสตเยซูในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ได้รัก ได้รับใช้ทุกคนด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็นและดำรงตนตามพระวาจาขอ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยา......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌹 พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์ ลูกกราบนมัสการพระองค์ วางใจในพระองค์และรักพระองค์ ลูกกราบขออภัยโทษแทนผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ไม่นมัสการพระองค์ ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

🍓 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ 📚บ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 01 กันยายน 2017 สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

💞 ข้าแต่ดวงพระทัย ขอโปรดให้ข้าพเจ้ารักพระองค์โดยสมควร ป่านนี้ .. ข้าพเจ้ายังไม่รู้จักพระองค์ขอโปรดให้ข้าพเจ้าเริ่มรักและหลีกหนีสิ่งที่......

อ่านต่อ