สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🍋โอ้ พระนางมารีย์ …ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาร์แมลช่วยวิงวอนเทอญ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2018สมโภชพระนางพรหมจารีม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

🍇 แม้เราทำงานรับใช้ในวันนี้อาจไม่มีใคร ๆ เขามองเห็นแต่คงความสัตย์ซื่อทุกเช้าเย็นพระเจ้าเป็นผู้ประทานบำเหน็จมา 📚บทอ่านประจ......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญคามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญคามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

🌼 ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ข้าพเจ้ามาเพื่อปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2018......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่13 กรกฎาคม18 สัปดาห์ที่14 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่13 กรกฎาคม18 สัปดาห์ที่14 เทศกาลธรรมดา

“พลังแห่งพระวาจา” วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

🍭ขอความรักมั่นคงอย่างไม่ยั้งหยุดของพระองค์ที่ทรงมีต่อลูก .. ในทุกๆ เวลาเช้าวันใหม่ได้ปลุกเร้าดวงใจลูกให้แสดงความรักต่อผู้อื่นเพื่อทุ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการ

🌺 ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป...เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย บทอ่านประจำวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2018ระลึกถึงนักบุญเบเนดิกต์ เจ้าอธิการhttps......

อ่านต่อ
วันอังคารที่10 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่10 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

🍄ลงทุนชีวิตในความว่างเปล่า …แล้วจะได้เก็บเกี่ยวความทรุดโทรม … 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 10 กรกฏาคม 2018สัปดาห์ที......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 18 สัปดาห์ที่14เทศกาลธรรมดา

🐠 เมื่อใดก็ตามที่ลูกรู้สึกว่า หนทางของลูกยากลำบาก จงรู้เถิดว่า... นั่นคือเวลาที่ดีที่สุดที่ลูกจะวางใจในเราและมองเห็นอำนาจในการ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2018  สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2018 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2018 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

🍇 อย่าลืมที่จะทำความดีและแบ่งปันร่วมกับผู้อื่นเพราะพระเจ้าพอพระทัยเครื่องบูชาเช่นนี้ 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2018......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018  ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญอันตน มารีย์ ซักกาเรีย พระสงฆ์

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 4 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

🍀 ทุกหนทางที่เราเดิน ทุกการกระทำที่เราทำถ้าเราทำด้วยความเชื่อ ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟังและถ้าเราให้ "พระเจ้า" ทรงนำย่างเท้าของเรา...เ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018 ฉลองนักบุญโทมัส อัครสาวก

🍒 เมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขา... ความอุปถัมป์ข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ข้าพเจ้ามาจากพระเจ้า.. ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 18 สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า ...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่าง......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2018 สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล

💧ขอพระคุณแห่งปรีชาญาณโปรดประทานแก่ดวงใจลูกเถิดให้แสงแห่งธรรมจงบังเกิดส่องสว่างทางประเสริฐของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ท......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักร

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญปฐมมรณสักขีแห่งพระศาสนจักร

🍒ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ลูก &#......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018  สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2018 สัปดาห์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

🍊 อย่าให้ความกลัวในสิ่งใดๆ...ทำให้ใจเธอหวั่นอย่าให้อุปสรรคใดๆทำให้เธอขาดความเชื่อเพราะพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า.."ถ้าเจ้าเชื่อ เ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอีเรเนโอ  พระสังฆราชและมรณสักขี

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอีเรเนโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดี......

อ่านต่อ
วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันพุธท่ี 27 มิถุนายน 2018 ระลึกถึงนักบุญซีริล แห่งอเล็กซานเดรีย พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍂ในความทุกข์ยากทั้งหลาย...ข้าพเจ้ามั่นใจ...ในพระหัตถ์ที่พยุงข้าพเจ้าไว้ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2018https://youtu......

อ่านต่อ
view