สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอันตน เจ้าอธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญอันตน เจ้าอธิการ

🍀วางใจพระเจ้า..ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณวางใจพระองค์..ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2019ระลึ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 16 มกราคม 19 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 16 มกราคม 19 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🍄จงยกมือที่อ่อนล้าของเธอขึ้นมา... เพราะมือที่อ่อนล้า..จะไม่อ่อนล้าอีกต่อไป ถ้าเขาได้สัมผัสกับพระหัตถ์...อันทรงพระคุณ 📚บทอ่านป......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

💟ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระองค์ ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2019 สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

🌻เราไม่จำเป็นต้องเป็นคนดีเพื่อจะติดตามพระเยซู ..แต่เราจะเป็นคนดีจากการติดตามพระเยซู … 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 14 มก......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2019 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

💦โดยพระองค์ เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์" เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 13 มกราค......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ระลึกถึงบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ระลึกถึงบุญราศีนิโคลาสบุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

🍊 ขอโปรดให้ทุกย่างก้าวของลูกมั่นคงอยู่ในพระดำรัสของพระองค์ขออย่าทรงให้ความบาปผิดใดๆมีอำนาจเหนือลูกเลย 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019  วันศุกร์หลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019 วันศุกร์หลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

🌺อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโลก...พระ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019  วันพฤหัสบดีหลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019 วันพฤหัสบดีหลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

♥ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยสิ้นสุด พระเมตตาก็ใหม่สดเสมอในทุกเวลาเช้า...สำหรับคุณทุกคน 📚 บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 มก......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 9 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันพุธที่ 9 มกราคม 19 เทศกาลพระคริสตสมภพ

🐙 จงวางใจในพระเจ้า...ด้วยสิ้นสุดใจของคุณแม้ในหนทาง....ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด... 📚บทอ่านประจำวันพุธท......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 8 มกราคม 2019  วันอังคารหลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2019 วันอังคารหลังสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

❤ ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรัก ย่อมไ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญเรมอนด์ แห่งเปญาฟอร์ด พระสงฆ์

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2019 ระลึกถึงนักบุญเรมอนด์ แห่งเปญาฟอร์ด พระสงฆ์

🍄 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอดีต ในพระเมตตาของพระองค์มอบปัจ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2019 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

☘จงใช้พลังสุดความสามารถ เพื่อการแสวงหาพระเจ้า และมากกว่านั้นจงเป็นดวงดาวนำทาง ให้ทุกคนที่พบเราได้มั่นใจว่า เขาได้พบพระคริสตเจ้า... &#......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019 เทศกาลพระคริสตสมภพ

🍄 โปรดเติมพลังในวันที่ลูกอ่อนแรงโปรดทอแสงในวันลูกมืดมน 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2019เทศกาลพระคริสตสมภพhttps://www.youtu......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2018 เทศกาลพระคริสตสมภพ

🍎บางครั้ง....ความสงบสุขก็อยู่ไม่ไกลเลยเพียงแต่ปล่อยอดีตให้เป็นอดีตและหันมาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับ.....ปัจจุบัน.....ที่มีอยู่ 📚......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2018 ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2018 ฉลองพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

⚛พระนามพระองค์ .. ทรงบริสุทธิ์
พระนามพระองค์ .. อยู่เหนือนามทั้งปวง
พระนามพระองค์ .. ทรงยิ่งใหญ่
พระนามพระองค์ .. คื......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 2 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบาซิล และเกรโกรี่  แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

วันพุธที่ 2 มกราคม 2018 ระลึกถึงนักบุญบาซิล และเกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

🌈ขอพระเจ้าประทานประทาน …สายรุ้ง .. เมื่อคุณเจอพายุรอยยิ้ม .. เมื่อคุณมีคราบน้ำตาความรัก .. เมื่อคุณอ่อนแอ-แพ้พ่ายพระพร .. เมื่อ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2019 สมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเป็นเจ้า

🌺ขอทรงโปรดมองดูลูกด้วยความรักขอทรงพิทักษ์ลูกด้วยความหวงแหนยิ่งขอทรงสอนลูกให้ซาบซึ้งถึงความจริงโปรดช่วยให้ลูก "นิ่ง" ได้..ด้วยวางใจ &#......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญซิลเวสเตอร์ที่ 1 พระสันตะปาปา

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญซิลเวสเตอร์ที่ 1 พระสันตะปาปา

🔆ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำหน้า...คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2018ระลึกถึงนักบุญซิลเว......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2018 ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

🍄ครอบครัวคือ …พระศาสนจักรระดับบ้านครอบครัวเป็นธรรมล้ำลึกครอบครัวเป็นความศักดิ์สิทธิ์ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 30 ธั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโทมัส เบ็กเก็ต

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญโทมัส เบ็กเก็ต

⛱ชีวิตของคุณคือ ของขวัญจากพระเจ้าดังนั้นจงใช้ชีวิตเป็นของขวัญที่คุณมอบให้พระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2018ระลึกถึ......

อ่านต่อ
view