สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🍏 พระวาจาของพระเจ้าเริ่มมีชีวิตและเจริญเติบโตก็ต่อเมื่อเราฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัตินำเอาไปเป็นชีวิตของเรา 📚บทอ่านประจำวันเสาร......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

🌻เมื่อคนกระหายสิ่งใด เขาให้เวลากับสิ่งนั้น
คนกระหายหาความรู้ ให้เวลาแก่การศึกษาหาความรู้
คนกระหายหาความรัก ให้เวลากับเรื่อ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เตก็อน พระสงฆ์ นักบุญเปาโล จง ฮาซัง และเพื่อนมรณสักขี ชาวเกาหลี

🍎ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018ระลึกถึงนักบุญอันดรูว์ กิม เ......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญ ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

วันพุธที่ 19 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญ ยานูอารีโอ พระสังฆราชและมรณสักขี

💕ท่านที่รักทั้งหลาย เราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่มีความรัก ย่อมบังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรัก ย่......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🌼จงวางใจในความรักของพระองค์จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงวางใจในเวลาของพระองค์...เพราะพระองค์จะไม่ทรงละท่านไว้ในความทุกข์ Ԃ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราช  และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญโรเบิร์ต แบลลาร์มีโน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍓ทุกครั้งที่ลูกขอบคุณเรา 
นั่นคือ การแสดงถึงการยอมรับว่า 
เราคือพระเจ้า พระผู้สูงสุด
และผู้ประทานทุกสิ่งแก่ล......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา

🍎ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2018......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018 ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์

🍊 ความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ... ยิ่งใหญ่กว่าความรักใดๆในโลก 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2018ระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน

🍒 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโล......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 13 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสที่ 13 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🍄ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพฤหัสบดีที่ 13 กั......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 12 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🍓 ไม่มีการหยุดพักใด...ที่จะทำให้เราได้พักสงบอย่างเต็มที่เท่ากับที่ได้...พักพิงในพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 12 กันยายน 2018สั......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 11 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌸สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ...จะเป็นไปได้หากมีความเชื่อ ...อย่างสุดใจ 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 11 กันยายน 2018สัปดาห์ที่ 23 เทศกา......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌻ขอบพระคุณ....สำหรับความรักที่อัศจรรย์ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์และเพื่อคนทั้งหลาย 📚 บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2018......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา

🌷 หากเทียนเล่มหนึ่ง จะส่องสว่างเพื่อคนอื่นได้...
ย่อมจะต้องหลอมละลายตนเอง
สละตนเอง...เพื่อให้ตนเองเป็นแสงสว่างต่อทุกคน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ฉลองแม่พระบังเกิด

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2018 ฉลองแม่พระบังเกิด

🌺 เพราะว่า...ไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าฉันจึงสามารถมั่นใจในทุกก้าวเดิน...เมื่อฉันเดินตามทางที่พระเจ้าทรงนำ 📚บทอ่า......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍐ขอบพระคุณพระเจ้า...สำหรับ "วันนี้"เพราะทุกวันก็คือ วันพิเศษการมีชีวิตอยู่ก็คือ "พระพร" 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 201......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 18 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌷ข้าพเจ้าจะไม่ปล่อยให้หนึ่งวันผ่านเลยไป 
อย่างไม่มีพระเจ้า …แต่จะให้พระเจ้าโดดเด่นเป็นใหญ่
ในทุกๆวันของข้าพเจ้า......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันพุธที่ 5 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🌺ประโยชน์สุดเลอค่าคือ การได้เจอพระคริสตเยซูในพระวาจา ในเพื่อนมนุษย์ได้รัก ได้รับใช้ทุกคนด้วยสิ่งที่ตนมี และเป็นและดำรงตนตามพระวาจาของพระ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 สัปดาห์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

🍑พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและไ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2018 ระลึกถึงนักบุญเกรโกรี พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🐌 การเพียงแต่ถือกุญแจอยู่ในมือแต่ไม่ยอมเอามาไข..ก็หาใช่คำตอบไม่....เช่นเดียวกันกับความเชื่อ...ที่จะมีพลังทุกครั้ง...เมื่อเราได้แสด......

อ่านต่อ
view