สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

🍄 ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้าโปรดช่วยข้าพเจ้าให้อ่อนน้อมยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าโปรดสอนข้าพเจ้าให้รู้จักวางอดีต ในพระเมตตาของพระองค์มอบปัจ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2016 ฉลองนักบุญมัทธีอัส

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2016 ฉลองนักบุญมัทธีอัส

🌻ความรักต่อโลก....ทำให้คนยิ่งเหนื่อย ยิ่งล้าแต่ยิ่งแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก็จะยิ่งมีกำลัง มีพลัง มีชัยชนะ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2019 ฉลองพระแม่เจ้าแห่งฟาติมา

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

💦โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍎จงจดจ่อในพระวาจา นิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2019สัปดาห์ที่ 3......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

❤ ความรักมั่นคงขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปี่ยมล้นทั่วแผ่นดินพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสร้างท้องฟ้า … อัลเลลูยา ... 📚บ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍄 พระเจ้าทรงอยู่ทุกหนแห่ง...ทรงพร้อมเสมอสำหรับทุกคนที่เชื่อพระองค์ทรงเป็นอยู่เหมือนเดิม...ตั้งแต่กาลก่อน .. ปัจจุบัน .. อนาคต 📚......

อ่านต่อ
 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

💠ขอพระเจ้าทรงตอบคำวอนขอของท่านขอพระองค์ทรงลุกขึ้นเพื่อจะกรุณาท่านขอทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านให้หายดีขอทรงโปรดให้ท่านมีชีวิตที่งดงามตามพ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🍉 เพื่อจะได้รับ...คุณจะต้องสูญเสียเพื่อจะมีชีวิต...คุณจะต้องสูญเสียชีวิต เพื่อจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้า...คุณจะต้องทิ้งทุกอย่า......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🌼"ไม่ใช่" โดยกำลังของ "ข้าพเจ้าเอง" แต่โดยพึ่งในพระกำลัง "ของพระเจ้า"เรื่องบางอย่างก็เกินกำลังที่มนุษย์จะทำได้ แต่ขอบพระคุณพระเจ้า......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

🌹ถ้าเรารักพระเจ้า....การรับใช้จะไม่เป็นภาระและไม่ใช่การจำใจทำแต่จะเป็นโอกาสและเป็นความยินดีที่ได้รับใช้และสายตาของเราจะมองหาหนทางที่......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

🍄สิ่งที่ต้องทำวันนี้ :ขอบคุณพระเจ้า .. สรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้า ..มีความรัก ..ให้อภัยมีรอยยิ้ม .. มีการขอบคุณเสมอ ㈕......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2019 ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอบ อัครสาวก

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2019 ฉลองนักบุญฟิลิป และยากอบ อัครสาวก

🌸ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2019ฉลองนักบุญฟิลิป และ......

อ่านต่อ
วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 19 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

“พลังแห่งพระวาจา”วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2019ระลึกถึงนักบุญอาธานาซีโอ พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร ผลึกการไตร่ตรองพระว......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ กรรมกร

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2019 ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ กรรมกร

🍀 เหนือกว่ารักทั้งมวลในโลกหล้า ยิ่งใหญ่กว่าสัมพันธ์ใดใดในโลกนี้คือความรักของพระคริสต์ผู้ยอมพลีถวายสิ้นพระชนม์นี้เพื่อชาวเรา ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

☘ถ้าคุณรักใครอย่างจริงใจ...คุณก็พร้อมจะละความปรารถนาของตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความปรารถนาของเขาถ้าคุณรักพระเจ้า คุณก็จะเชื่อฟังพระองค์ &#......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 ระลึกถึงนักบุญกาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 ระลึกถึงนักบุญกาธารีนา แห่งซีเอนา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

🍓อย่าเดินด้วยพึ่งพากำลังของตนเท่านั้นแต่จงพึ่งพาและยอมรับรู้พระเจ้าในทุกทาง 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019ระลึกถึง......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา ฉลองพระเมตตา

🌷มองคนอื่นด้วยความเมตตา....แสวงหาโอกาสที่จะทำดีแก่ทุกคนเสมอ 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2019สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปั......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 วันเสาร์ในอัฐมวารปัสกา

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2019 วันเสาร์ในอัฐมวารปัสกา

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ย จงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2019 วันศุกร์ในอัฐมวารปัสกา

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2019 วันศุกร์ในอัฐมวารปัสกา

🍊 ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปได้ "ดั่งใจ"ข้าพเจ้าเรียนรู้ว่า …"ความไว้วางใจในพระเจ้า"เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด .... 📚บทอ......

อ่านต่อ
view