สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

🌺เมื่อข้าพเจ้าเดินไม่ไหว...พระองค์ทรงแบกข้าพเจ้าไว้บนบ่าเมื่อข้าพเจ้าหลงทางไกลจากพระอุราทรงตามหาและนำมากอดไว้ในพระทรวง E€......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

✝กางเขน คือความรอด ของวิญญาณลูกจะพบพาน ต้องผ่าน ชีวิตทุกข์ทนทางแห่งกางเขน นำสู่ สวรรค์เบื้องบนต้องผจญ สู้ทน บาปร้ายนานา... ......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018  สมโภชนักบุญโยเซฟ  ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018 สมโภชนักบุญโยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์ พรหมจารี

🍀วางใจพระเจ้า..ในสิ่งที่เกินความรู้ของคุณวางใจพระองค์..ในสิ่งที่เกินกำลังของคุณ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2018สม......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

💦โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันอาทิตย์ที่ 18 มีน......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆราช

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญปาตริก พระสังฆราช

🍉 จิตใจของข้าเอ๋ยจงกตัญญูต่อพระเจ้าของเจ้า....จงระลึกถึงสิ่งดีที่ทรงทำเพื่อเจ้า...ครั้งแล้วครั้งเล่าจงตอบแทนพระคุณ...ด้วยความรัก...สิ้......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍁ถ้าเราดำเนินชีวิตในความจริง..เราก็ดำเนินชีวิตในความยำเกรงพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2018สัปดาห์ที่ 4 เท......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍁ความยากลำบาก …ทำให้ฉันรู้ซึ้งถึงวันสุขสบายการสูญหายของบางอย่าง …ทำให้ฉันเห็นคุณค่าของสิ่งที่มี 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 14 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🌱ความสุขเป็นของบุคคลที่...ความวางใจของเขาอยู่ในพระเจ้าเขาไม่ได้ดำเนินชีวิต...ตามที่ตามองเห็น แต่ด้วยความเชื่อ
ในหนทางที่มืดมิด เ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍁โดยพระองค์เราจึงมีชีวิตได้และมีชีวิตอยู่...และ "โดยพระองค์"เราจึงได้รับ "ชีวิตนิรันดร 📚บทอ่านประจำวันอังคารที่ 13 มี......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

🍀เมื่ออธิษฐาน....จงรอคอยพระเจ้า นิ่งสงบและไว้วางใจ 📚บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2018สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรตhttps://yo......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

💜 อย่าสงสัยในความรักที่พระเจ้ามีต่อคุณจงมองไปที่กางเขน...เพราะที่นั่น...คุณจะได้เห็น ความรักที่ชัดเจนที่สุด...มากกว่าที่ไหนๆในโลก.........

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2018

💠 ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลย … แม้สักสิ่งเดียวเพราะผู้ที่มีพระคริสต์ … ก็มีชีวิตที่ครบบ......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช

วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช

💞 อยู่ในความรักอยู่ในพระพรอยู่เพื่อรับใช้อยู่ในพระเมตตา วันศุกร์ที่ 09 มีนาคม 2018ระลึกถึงนักบุญฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวชhttps:......

อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นแห่งพระเจ้า นักบวช

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญยอห์นแห่งพระเจ้า นักบวช

🌴จิตใจที่ไม่มีความเชื่อ ...ก็ไม่อาจมองเห็น "ความเป็นไปได้"เพื่อนเอ๋ย ...อดีตของผีเสื้อก็คือตัวหนอน 📚บทอ่านประจำวันพฤหัส......

อ่านต่อ
วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญแปร์เปตูอา  และนักบุญเฟลีชีตัส มรณสักขี

วันพุธที่ 07 มีนาคม 2018 ระลึกถึงนักบุญแปร์เปตูอา และนักบุญเฟลีชีตัส มรณสักขี

🍎จงจดจ่อในพระวาจานิ่งสงบในการอธิษฐาน...รอคอยและวางใจในการทรงนำของพระองค์ 📚บทอ่านประจำวันพุธที่ 07 มีนาคม 2018ระลึกถ......

อ่านต่อ
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2018

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2018

🌼 ถ้าแม้นความเจ็บปวดทำให้ฉันเหมือนพระคริสต์ยิ่งขึ้นฉันก็ยอมที่จะอยู่ในความเจ็บปวดเพื่อเมื่อฉันทนสู้ได้แล้วฉันจะได้มีชีวิตตามพระท......

อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

🍒 พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อและ......

อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

🌺พระองค์จะทรงทำให้ความมืดมิดแห่งความทุกข์ลำบากหมดไปแต่จะทรงประทานความแข็งแกร่งและสันติสุขมาทดแทนให้....แก่บรรดาคนเหล่านั้นที่เชื่อแล......

อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

💠 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา....ทรงเข้าใจเรา...ดีที่สุดทรงรู้จักเรา......ดีที่สุดทรงรักและห่วงใยเรา...ที่สุด 📚บทอ่านประจำว......

อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018 สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

🍀ทางเดินที่ปลอดภัยที่สุดคือ ทางเดินตามพระวจนะของพระเจ้า 📚บทอ่านประจำวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2018สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรตhtt......

อ่านต่อ
view