สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เราแค่ทำสิ่งเล็ก

เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เราแค่ทำสิ่งเล็ก

"เราไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เราแค่ทำสิ่งเล็กๆ ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่"

view