วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
 • 18 ก.ค. 2019
 • 2
 • 0
  จงวางใจในความรักของพระองค์ จงวางใจในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ จงวางใจในเวลาของพระองค์... เพราะพระองค์จะไม่...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 16 กรกฏาคม 2019
 • 16 ก.ค. 2019
 • 10
 • 0
    โอ้ พระนางมารีย์ … ผู้เป็นดอกไม้แห่งคาร์แมล ช่วยวิงวอนเทอญ   บทอ่านประจำวันอังคารท...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2019
 • 16 ก.ค. 2019
 • 5
 • 0
เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?" เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย.. ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีว...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2019
 • 16 ก.ค. 2019
 • 5
 • 0
จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน จงรักซึ่งกันและกัน .. ดังที่เรารักท่าน จงรับใช้กันด้วยใจอาทร .. ดั...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2019
 • 13 ก.ค. 2019
 • 16
 • 0
    เราได้วางลูกไว้ที่ ... ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกแล้ว  จงยืนอยู่บนโลกนี้ … ด้วยความไ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019
 • 13 ก.ค. 2019
 • 14
 • 0
      ทุกหนทางที่พระเจ้าทรงนำ... คือทุกหนทางที่ฉันจะเดินด้วยความวางใจ   บทอ่านประจำวันศุ...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2019
 • 13 ก.ค. 2019
 • 21
 • 0
  ทุกหนทางที่เราเดิน .. ทุกการกระทำที่เราทำ .. ถ้าเราทำด้วยความเชื่อ … ถ้าเราเดินด้วยความเชื่อฟัง...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019
 • 10 ก.ค. 2019
 • 21
 • 0
  ไม่มีทางใดๆ ที่ยากเกินไป... เมื่อพระเจ้าทรงร่วมทางไปด้วย   บทอ่านประจำวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2019 ส...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 9 กรกฏาคม 2019 สัปดาห์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา
 • 9 ก.ค. 2019
 • 13
 • 0
  มือที่สวยงาม...ปรนนิบัติรับใช้ เท้าที่สง่างาม...นำข่าวดีไปประกาศ ใจที่งามผุดผ่อง...ใจที่ถ่อมสุภาพ ปากที่ท...
อ่านต่อ
สัจธรรมของชีวิต
 • 4 มิ.ย. 2019
 • 14
 • 0
คำพยานของ นพ.ริชาร์ด เตียว (Dr. Richard Teo )  นพ.ประสิทธิ์ เอี่ยมสุรีย์ แปล ต่อไปนี้คือคำพยานของ นพ.ริชาร์ด เตีย...
อ่านต่อ
หลวงพ่อดีเนาะ
 • 4 มิ.ย. 2019
 • 12
 • 0
พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ อดีตสมภารวัดป่าชิคาโก แสดงธรรมไว้หลายธรรมมาสน์คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย (สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี) ฟังแ...
อ่านต่อ
การภาวนา2
 • 4 มิ.ย. 2019
 • 12
 • 0
รวบ รวมบทความดีๆ ที่คุณพ่อบัญชา อภิชาติวรกุล คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ผู้ซึ่งมีพระพรแห่งการถ่ายทอดพระวาจาของพระเจ้าที่สามาร...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด