วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2020 ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี
 • 11 Aug 2020
 • 2
 • 0
      ถ้าพระเยซู … เป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลย … แม้สักสิ่งเดีย...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
 • 10 Aug 2020
 • 1
 • 0
  จงวางใจในพระเจ้า... ด้วยสิ้นสุดใจของคุณ แม้ในหนทาง.... ในสถานการณ์ที่คุณไม่เข้าใจ ก็จงวางใจในพระเจ้าเถิด...
อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญโดมีนิก พระสงฆ์
 • 8 Aug 2020
 • 8
 • 0
    ชีวิต... มีวาระ … มีฤดูกาล  ในวันที่พายุชีวิตโหมมา ฉันพูดกับตัวเองว่า ... "เออน่า .. พ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญซิกส์โต ที่ 2 พระสันตะปาปา และเพื...
 • 8 Aug 2020
 • 5
 • 0
  ถ้าพระเยซูเป็นทุกสิ่งที่คุณต้องการ
คุณก็ไม่ได้ขาดสิ่งใดเลยแม้สักสิ่งเดียว
เพราะผู้ที่มีพระคริสต์ ก็มีชีวิตที่ค...
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2020 ฉลองพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์ พระวรกายต่อหน้าอ...
 • 7 Aug 2020
 • 7
 • 0
      เพียงดวงตาฉายแววแห่งรัก ดวงใจก็ทายทักรับรักให้ เพียงมีพระองค์อยู่ในใจ สิ่งอื่นใดใหญ่ยิ่...
อ่านต่อ
วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงวันคล้ายวันอภิเษกพระวิหาร ของพระนางมารีย...
 • 7 Aug 2020
 • 6
 • 0
        พระเจ้าผู้ทรงสร้างเรา ทรงเข้าใจเราดีที่สุด ทรงรู้จักเราดีที่สุด ทรงรักและห่วงใยเราท...
อ่านต่อ
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2020 ระลึกถึงนักบุญยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ พระสงฆ์
 • 7 Aug 2020
 • 7
 • 0
      งานที่มีเกียรติสูงสุดสำหรับมนุษย์  คือ ภาวนา และรัก  ความสุขของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ...
อ่านต่อ
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
 • 4 Aug 2020
 • 11
 • 0
    ข้าแต่พระเจ้า …  โปรดเสด็จมาช่วย และสอนลูก ให้มีความไว้วางใจในยามที่มีปัญหา  โ...
อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2020 สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
 • 3 Aug 2020
 • 11
 • 0
        จงเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่..คุณมีอยู่ และจงขอบพระคุณสำหรับความยากลำบา...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด
“คริสตชนกับความกลัว”
 • 4 Jun 2019
 • 641
 • 0
 แบ่งปันโดยคุณพ่อสหพล ตั้งถาวร ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562   1“ใจข...
อ่านต่อ
“คริสตชน4.0”
 • 4 Jun 2019
 • 605
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ความหมายของคำว่าคริสตช...
อ่านต่อ
คริสตชนกับการเตรียมตัวตายอย่างดี
 • 4 Jun 2019
 • 204
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561   ในเดือนพฤศจิ...
อ่านต่อ
แบบอย่างชีวิตจากความสุขและความทุกข์7ประการของแม่พระ
 • 4 Jun 2019
 • 225
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 วันนี้พ่อชวนให้เ...
อ่านต่อ
วิธีการแพร่ธรรมแบบพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 144
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ขณะนี้พระศาสนจักรเน้...
อ่านต่อ
การแต่งงานแบบคาทอลิก
 • 4 Jun 2019
 • 574
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ขอเชิญ...
อ่านต่อ
ดวงหทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า
 • 4 Jun 2019
 • 178
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อเอกมัย เหลือหลาย ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เนื่องจากเดือนนี้(มิถุ...
อ่านต่อ
การประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการดำเนินชีวิต
 • 4 Jun 2019
 • 125
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อสุวนารถ กวยมงคล ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ในการที่จะเป็นผู้แพร่ธรรม...
อ่านต่อ
เตรียมตัวดี มีพระราชัยไปกว่าครึ่ง
 • 4 Jun 2019
 • 101
 • 0
แบ่งปันโดยคุณพ่อปรีชา ยั่งยืน ถอดความและเรียบเรียงโดย ตะเกียงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 พระวาจาในเทศกาลมหาพรต...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด