วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2019

เจ้าถามเรา หรือว่า "รักลูกไหม?"

เราจะตอบ อย่างไร เล่าลูกเอ๋ย..

ความรักเรา ต่อเจ้า ไม่น้อยเลย

ดูเถิดเรา จะเฉลย ด้วยชีวา...

 

บทอ่านประจำวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2019

ระลึกถึงนักบุญบอนาแวนตูรา

พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

https://youtu.be/Rtq4Xv-thFE

 

https://youtu.be/kyNjv5Lzbec

 

In The Palm of Your Hand

http://youtu.be/yeoRGIeYWiQ

 

 

วันจันทร์ที่ 15 กรกฏาคม 2019

ระลึกถึงนักบุญบอนาแวนตูรา

พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

อ่าน : 

อพย 1:8-14,22

มธ 10:34-11:1

 

พระเยซูเจ้าทรงย้ำชัด ..

ในการติดตามพระองค์นั้น 

ต้องการการตัดสินใจที่ชัดเจน 

พร้อมเผชิญทุกสิส่ง แม้ต้องแยก

จากสิ่งของ จากบุคคลที่ตนรัก

 

เพื่อบ่งบอกว่าตน เป็นคนที่พระในใจ

ชิฟราห์ และปูอาห์ หญิงทำคลอดชาวอียิปต์

ตัดสินใจแยกตัว กล้าที่จะปฎิเสธ 

อำนาจชั่วร้ายของกษัตริย์ฟาโรห์ 

ด้วยการไว้ชีวิตเด็กชายที่พวกนางได้ทำคลอด

 

ด้วยบุคลิกที่น่ารัก เห็นใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

มีส่วนช่วยทำให้ นักบุญบอนาแวนตูรา

ไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งท้าทาย

 เมื่อท่านได้รับหน้าที่ ให้เป็น

ผู้นำพระศาสนจักรตะวันออก และตะวันตก 

กลับมาเป็นหนึ่งเดียว ผ่านทางสังคายนาแห่งเมืองลีอองส์

 

หมายเหตุ..

การตัดสินใจของเราจะดีขึ้น..

เมื่อแยกออกระหว่าง..

เหตุผล กับ ข้อแก้ตัว

 

(จากบทเทศน์ของคพ.อมรกิจ พรหมภักดี)

 

 

“พลังแห่งพระวาจา”

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2019

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

ระลึกถึงนักบุญโบนาเวนตูรา พระสังฆราช และนักปราชญ์

 

ผลึกการไตร่ตรองพระวาจาพระเจ้า ผลกระทบต่อชีวิตของข้าพเจ้า

By: Br. Francis Xavier Rerkchai Panuphan, ofm.

 

“คู่ควรกับเรา...” (มธ 10:34-11:1)

 

คู่ควรกับความดีคือความดีเท่านั้น

คู่ควรกับความรัก คือ ความรักเท่านั้น

นอกนั้น คือสิ่งที่ไม่จำเป็น

 

นี่คือความเด็ดเดี่ยวของผู้ที่ถูกเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์

คือกระแสเรียกของการเป็นคริสตชน...

 

________________

 

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ อาจจะนำให้เกิดความเข้าใจผิดในความรู้สึกของหลายๆ คนเลยทีเดียว มันจะเป็นไปได้อย่างไร... แต่นี่คือคำสอนที่เด็ดเดี่ยวมากทีเดียวของการเป็นคริสตชน ที่ต้องเลือกเอาความจริง ความดี เท่านั้น นอกนั้นอาจจะต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่รองลงมา

 

พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระองค์ไม่ได้นำสันติภาพมาให้ แต่นำดาบมาให้... ดาบหมายถึงการแยกครับ Sanctuary ครับ คือการแยกออก แยกแม้กระทั่งบุตรจากบิดามารดา นั่นหมายความว่า แยกกันครับ หากสิ่งเหล่านั้นตรงกันข้ามกับความจริงและความดี

 

เราอาจจะถามว่า มันจะเป็นไปได้อย่างไร ที่จะพระเยซูเจ้าตรัสบอกว่า “ผู้ที่รักบิดามารดามากกว่าเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา”... แต่ในอีกมุมหนึ่ง หากเราคิดดีๆ แล้ว ผู้ที่รักพระเจ้า ผู้ที่รักพระเยซูเจ้าแล้ว เขาย่อมรักบิดามารดามากที่สุดด้วยมิใช่หรือ เพราะความรักในองค์พระเจ้าที่ทำให้เขารักความจริงและความดี ดังนั้น เราจึงต้องบอกว่า บ่อเกิดของความรักที่แท้จริง ต้องเป็นความรักในพระเจ้า ในองค์แห่งความจริงและความดีนั่นเอง ที่จะนำให้เราบรรลุถึงความดีอย่างสมบูรณ์

 

ชีวิต คือการรู้จักความจริงและรักความดี เพื่อบรรลุถึงสันตอสุข และความเจริญถาวร คือความสุขนิรันดรนั่นเอง... ดังนั้น หากชีวิตคือการรู้จักความจริงและรักความดีแล้วนั้น ผู้ที่จะสามารถรักษาชีวิตของตนไว้ได้ คือผู้ที่เลือกเอาสิ่งนี้ครับ คือเลือกเอาความจริงและความดีครับ และนั่นคือการเลือกเอาพระคริสตเจ้าเป็นเป้าหมายและหนทาง ความจริง และชีวิตครับ

 

พี่น้องที่รักครับ ชีวิตที่เลือกให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตของตน เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีอะไรเสียหาย แต่กลับเป็นความดีบริบูรณ์ เป็นความดีอย่างสมบูรณ์ และจะนำเราไปสู่ทางชอบธรรมของพระเจ้า โดยที่เราไม่ทิ้งใครผู้ใดเลย แต่เราจะนำทุกคนไปสู่ความรอดพ้นของพระองค์ด้วยกัน

 

บ้านของพระเจ้า ครอบครัวของเรา ชุมชนคริสตชนของเรา วันนี้มีสภาพเป็นเช่นใด เราให้พระเจ้ามาก่อนในชีวิตของเราจริงๆ หรือเปล่า เรามีชีวิตอยู่เพื่อกันจริงๆ แน่ เราอยู่เพื่อพระเจ้าหรืออยู่เพื่อตนเองเท่านั้น หากใครที่อยากจะตอบว่า อยู่เพื่อตนเอง ก็คงไม่มีอะไรต้องคุยต่อ แต่ใครที่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าจริงๆ แล้วนั้น เรายังมีอะไรให้ต้องทำความเข้าใจอีกมากมาย เพื่อเจริญชีวิตอย่างไม่หลงทาง แต่อยู่ในความสว่างของพระเจ้าต่อไป และนั่น คือการเลือกเอาชีวิตที่แท้จริง ที่เราจะไม่วันสูญเสียไปเลย และไม่ต้องกลัวหรอก ที่จะต้องละทิ้งบิดามารดาไว้ข้างหลัง เพราะผู้ที่เลือกให้พระเจ้ามาก่อน เขาย่อมรักและดูแลบิดามารดาอย่างดีที่สุดด้วย... อย่าลืมนะครับ แม้พระองค์จะสอนว่า “ผู้ที่รักบิดามารดามากกว่าเรา ก็ไม่คู่ควรกับเรา” แต่ในพระบัญญัติของพระองค์ที่ประทานให้ 10 ประการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมนุษย์นั้น เริ่มที่ “การนับถือบิดามารดา” แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ พระเจ้าคือท่อธารของความดี... จากพระองค์ ไม่มีความชั่วร้ายใดๆ เลย

 

น่าสังเกต น่าสนใจนะครับ... ที่หลายครั้ง คนที่รักพ่อแม่ อาจจะไม่ได้รักพระเจ้า และไม่ศรัทธาในพระองค์เลย... แต่ผู้ที่รักและศรัทธาต่อพระเจ้าอย่างแท้จริง จะไม่มีใครที่ไม่รักบิดามารดามิใช่หรือ จะไม่มีผู้ที่รักและศรัทธาในพระเจ้าคนใด ที่จะไม่รักเพื่อนพี่น้องมิใช่หรือ แต่เพราะความรักในพระเจ้ามิใช่หรือ ที่นำหัวใจของเขาให้รักบิดามารดา และรักทุกๆ คน

 

วันนี้ ฉันให้พระเจ้าอยู่ ณ จุดใดในหัวใจของฉัน

 

ข้าแต่พระเจ้า ลูกขอให้พระองค์เป็นท่อธารแห่งชีวิตของลูกเสมอเถิด เพราะในพระองค์ ความดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์ จะนำลูกไปสู่บ้านของพระองค์ พระองค์คือชีวิต และบ่อเกิดของความดีทั้งปวงในชีวิตของลูก

 

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและประทานสันติสุข

 

(แบ่งปันโดยบร.ฟรันซิสเซเวียร์ ฤกษ์ชัย  ภานุพันธ์ Ofm)